Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální rozvoj Krkonoše „Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoše 2014 – 2020“ (s výhledem do roku 2030) Motto regionu: „Krkonoše – jedinečné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální rozvoj Krkonoše „Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoše 2014 – 2020“ (s výhledem do roku 2030) Motto regionu: „Krkonoše – jedinečné."— Transkript prezentace:

1 Regionální rozvoj Krkonoše „Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoše 2014 – 2020“ (s výhledem do roku 2030) Motto regionu: „Krkonoše – jedinečné navenek, přátelské uvnitř“

2 Krkonoše – svazek měst a obcí 41 členů  Benecko  Bukovina u Čisté  Čermná  Černý Důl  Dolní Branná  Dolní Dvůr  Dolní Kalná  Dolní Lánov  Harrachov  Horní Branná  Horní Kalná  Horní Maršov  Hostinné  Jablonec nad Jizerou  Janské Lázně  Jestřabí v Krkonoších  Jilemnice  Klášterská Lhota  Kořenov  Košťálov  Kunčice nad Labem  Lánov  Malá Úpa  Martinice v Krkonoších  Mladé Buky  Paseky nad Jizerou  Pec pod Sněžkou  Poniklá  Prosečné  Rokytnice nad Jizerou  Roztoky u Jilemnice  Rudník  Studenec  Strážné  Svoboda nad Úpou  Špindlerův Mlýn  Vítězná  Vítkovice  Vrchlabí  Vysoké nad Jizerou  Žacléř

3 Krkonoše – svazek měst a obcí 41 členů, více jak 65 000 stálých obyvatel Krkonoše – svazek měst a obcí: organizace cestovního ruchu, funguje od roku 2000 organizuje, koordinuje a řídí ve spolupráci s dalšími partnery veřejné i privátní sféry cestovní ruch v turistickém regionu Krkonoše propagace zaměřená na potřeby návštěvníků i trvale žijících obyvatel - region navštíví ročně 6 milionů návštěvníků na české straně, 2,5 milionu na polské straně

4 Krkonoše – svazek měst a obcí Hlavní činností Svazku měst a obcí Krkonoše je: koordinace a organizace nových i stávajících celokrkonošských projektů na podporu cestovního ruchu v turistickém regionu a regionálního rozvoje zajištění financování těchto projektů navazování na záměry a programy Libereckého a Královéhradeckého kraje, CzechTourismu i MMR a dalších důležitých institucí a orgánů (hledání inspirace, politická, organizační i finanční podpora)

5 Zaměření vzájemné spolupráce mezi Svazkem, obcemi, podnikateli a všemi aktéry v území účast na výstavách a veletrzích CR (ČR, Polsko, Německo) tvorba a distribuce propagačních a informačních materiálů o Krkonoších partnerům Svazku, podnikatelské sféře a obcím mediální prezentace obcí a podnikatelů internetová prezentace www.krkonose.eu mediální servis - soustavná a dlouh. komunikace se sděl. prostředky spolupráce a spolufinancování celokrkonošských projektů CR („Krkonoše ze sedla kola“, „Krkonoše - lyžařský běžecký ráj“, „Krkonošské cyklobusy“, koordinace 20 informačních center, atd.) prezentace na akcích: konference, tiskové konference, zahájení sezóny, pracovní cesty starostů, poznávací cesty IC, atd. a mnoho dalších aktivit

6 Priority a cíle, vize podpora malých a středních podnikatelů - zachování příchod dalších investorů udržení a posílení pracovních míst zajištění infrastruktury a dopravní dostupnosti v regionu posílení perspektiv života na venkově - kvalitní život pro obyvatele podpora tvorby projektů v cestovním ruchu kvalitní služby pro návštěvníky a turisty ochrana životního prostředí stabilizace vzdělávací soustavy rozvíjení zdravotních a sociálních služeb v regionu UDRŽENÍ TRVALE ŽIJÍCÍCH OBYVATEL V REGIONU

7 Integrovaný přístup - vývoj integrace, inovace změna klimatu specifická oblast Krkonoše (přeshraniční region, periferie ČR i krajů, pracující v oblasti průmyslu a cestovním ruchu, atd.) nutnost územní spolupráce v území - zájem ze strany obcí a podnikatelů komunikace v území: obce, města, KRNAP, MAS, ministerstva, kraje, ČSTV, CzechInvest, hospodářské komory, úřady práce, podnikatelské subjekty, subjekty poskytující služby, partneři, svazky, polští partneři, atd. SESTAVENÍ PRIORIT PRO PLÁN. OBDOBÍ 2014 - 2020 SESTAVENÍ PRIORIT PRO PLÁN. OBDOBÍ 2014 - 2020

8 Proces tvorby analýzy, strategie Pracovní skupina dobrovolníků pro rozvoj regionu Krkonoše.eu Jednání se všemi subjekty v regionu – seznámení se záměrem Žádosti o finanční příspěvky na zpracování regionální analýzy a strategie (KHK, LBK, SMO ČR, MŽP, atd.) Výzva ke zpracování „Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše“ Jednání s polskými zástupci v regionu Krkonoše – města, obce, svazek, hospodářské komory, agentury, atd. (seznámení, spolupráce) „Krkonošská výzva 2012“ – žádost o podporu regionu „Krkonošský apel“ – výzva k dostavbě komunikace D11/S3, společný dokument s Poláky

9 Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Řídící skupina k ISRRK – Řídící skupina k ISRRK – pravidelné schůzky Zpracování: Zpracování: - analytická část 4 – 11/2012, návrhová část 12/2012 – 3/2013 - konkrétní priority do budoucna - způsob naplnění cílů - systém spolupráce, atd. Zapracování dokumentů Zapracování dokumentů - strategické dokumenty Svazku (Vize Krkonoše 2050, Program rozvoje cestovního ruchu, atd.), strategické dokumenty KHK a LBK, Krkonošská výzva 2012, Krkonošský apel, atd. Veřejná projednání ISRRK – 11/2012 a 02/2013 ve VrchlabíVeřejná projednání ISRRK – 11/2012 a 02/2013 ve Vrchlabí Nové webové stránky www.rozvoj.krkonose.euNové webové stránky www.rozvoj.krkonose.eu

10 Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Soulad s dokumenty EU Podklad pro čerpání dotací v budoucím plánovacím období Soulad zájmů obcí a měst, podpora zájmů obcí, komunitně místně vedený rozvoj Koordinace aktivit v území Systémovost v regionu, integrovanost Spolupráce v regionu – podmínka pro čerpání dotací (zamezení duplicitnímu čerpání a neefektivnímu využívání finančních prostředků) Konzultace s ministerstvy, kraji a s dalšími veřejnými institucemi – zpětná vazba do regionu, národní úroveň Využití: konkrétní body, široké pojetí, užití pro celý regionVyužití: konkrétní body, široké pojetí, užití pro celý region

11 Regionální rozvoj Krkonoše Vymezení oblastí řešeného území pro potřeby analýzy

12 Řešené území Regionální rozvoj Krkonoše

13 Jednotlivé fáze realizace: říjen 2011 - 1. zasedání pracovní skupiny Prosinec 2011 - záměr zpracovat ISRR byl schválen Valnou hromadou Svazku duben 2012 - výběrové řízení na zpracovatele strategie květen 2012 - 1. setkání řídící skupiny se zpracovateli SPF Group, Ústí nad Labem říjen 2012 - zpracována analytická část listopad 2012 - 1. veřejné projednání strategie prosinec 2012 - práce tematických pracovních skupin leden 2013 - zpracována návrhová část strategie únor 2013 - 2. veřejné projednání strategie březen 2013 - předání zpracované strategie ISRR Krkonoše červen 2013 - schválení strategie ISRR Krkonoše Valnou hromadou Svazku Regionální rozvoj Krkonoše

14 Analýza Specifické cíle Hlavní problémy Systém implementace a monitoringu plnění priorit a opatření Postup zpr čas Rozvojová vize Problémové okruhy Prioritní oblasti Opatření Globální cíle Analytická část Návrhová část Kroky Výstupy Návrh rozvojové vize Identifikace rozvojových problémů Stanovení cílů Návrh priorit, opatření a aktivit Výstupy analytické části AktivityAkční plán Implementační část Návrh implementace a akčního plánu Dílčí problémy

15 Prioritní cíle regionu: „Dobře spravovaný region“ - Správa regionu Stabilizovat vybavenost regionu veřejnými službami a zefektivnit správu regionu. „Vybavený region“ - Infrastruktura a vybavenost Zlepšit dopravní a komunikační dostupnost a propojenost regionu. „Zelený region“ - Životní prostředí a přírodní zdroje Zajistit přiměřené využívání přírodních zdrojů území a kvalitní životní prostředí. „Tvůrčí region“ - Hospodářství Zvýšit výkonnost a stabilitu regionální ekonomiky, trhu práce a posílit lidský potenciál regionu. „Turistický region“ - Cestovní ruch Zvýšit kvalitu a rozšířit nabídku služeb cestovního ruchu v turistickém regionu Krkonoše jako celku s přihlédnutím ke specifickým potřebám turistických oblastí. Regionální rozvoj Krkonoše

16 Tematické pracovní skupiny: 1.Doprava a dopravní dostupnost 1.Sociální soudržnost a veřejné služby 1.Ekonomika a lidské zdroje 1.Cestovní ruch 1.Životní prostředí a přírodní zdroje Regionální rozvoj Krkonoše

17 Prioritní oblastOpatření 1. Doprava, dopravní dostupnost a telekomunikace Opatření 1.1: Modernizace dálkové a regionální silniční sítě Opatření 1.2: Revitalizace železnice a rozvoj šetrných forem dopravy Opatření 1.3: Ostatní druhy dopravy a telekomunikace 2. Sociální soudržnost a veřejné služby Opatření 2.1: Institucionální zajištění regionálního rozvoje Opatření 2.2: Občanská vybavenost Opatření 2.3: Sociální služby Opatření 2.4: Zdravotní služby 3. Ekonomika a lidské zdroje Opatření 3.1: Lidské zdroje, školství a trh práce Opatření 3.2: Organizační zabezpečení rozvoje ekonomiky Opatření 3.3: Regionální produkce a regionální trh 4. Cestovní ruchOpatření 4.1: Integrace nabídky služeb v cestovním ruchu Opatření 4.2: Kvalita služeb a lidské zdroje v cestovním ruchu Opatření 4.3: Marketing cestovního ruchu Opatření 4.4: Spolupráce aktérů v cestovním ruchu 5. Životní prostředí a přírodní zdroje Opatření 5.1: Koordinace územního rozvoje Opatření 5.2: Přírodní prostředí Opatření 5.3: Využívání přírodních zdrojů Opatření 5.4: Životní prostředí v obcích

18 Regionální rozvoj Krkonoše Implementační část Rozdělení kompetencí při implementaci dokumentů Vyhodnocení a monitoring realizace Zapojení partnerů a veřejnosti do procesu implementace Aktualizace ISRR Krkonoše Zásobník projektů Akční plán Přeshraniční spolupráce s PL Integrovaná koncepce rozvoje Krkonoš po obou stranách hranice Zpracování plánu marketingové podpory realizace ISRR, Akčního plánu a prioritních projektů

19 Regionální rozvoj Krkonoše Přehled vybraných projektů Ustavení komunikační platformy pro diskusi rozvoje silniční sítě a zapojení SMO Krkonoše do aktivit sdružení za výstavbu D11/R11 a R35. Návrh na zkvalitnění a rozšíření veřejné dopravy pro turistické účely (v letní i zimní sezóně), zejména v rámci tří turistických oblastí Krkonoše (údolí Jizery, Labe a Úpy). Realizovat cyklostezky v návaznosti na regionální cyklotrasy 24 a 22. Vytvoření funkčního systému přeshraniční spolupráce s PL partnerem v rozvoji cestovního ruchu společné infrastrukturní projekty, společné financování příhraničních aktivit a společného marketingu.

20 Regionální rozvoj Krkonoše Přehled vybraných projektů Připravit návrh organizace, řízení a financování cestovního ruchu na regionální, oblastní i místní úrovni nastavení optimální právní subjektivity, rozšíření počtu zapojených subjektů, profesionalizace činností destinační agentury (v návaznosti na celostátní koncepci CR). Stanovit pozice regionu Krkonoše ke klíčovým otázkám jeho hospodářské budoucnosti (rozvoj cestovního ruchu, průmyslu, zemědělství, atd.) i ve vztahu ke KHK a LBK i k republikové úrovni, ve vazbě na ochranu přírody a krajiny (dle Plánu péče KRNAP), dosažení regionální shody a její implementace a další ……

21 Motto regionu: „Krkonoše – jedinečné navenek, přátelské uvnitř“ Regionální rozvoj Krkonoše

22 Kontakt: Kontakt: Ing. Jan Sobotka – předseda Svazku, starosta Vrchlabí Ing. Jan Sobotka – předseda Svazku, starosta Vrchlabí Telefon: 499 405 321 Telefon: 499 405 321 E-mail: sobotkajan@muvrchlabi.cz E-mail: sobotkajan@muvrchlabi.czsobotkajan@muvrchlabi.cz Krkonoše – svazek měst a obcí, 543 01 Vrchlabí, Zámek 1 Krkonoše – svazek měst a obcí, 543 01 Vrchlabí, Zámek 1 web: www.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu., www.muvrchlabi.cz web: www.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu., www.muvrchlabi.czwww.krkonose.euwww.rozvoj.krkonose.euwww.krkonose.euwww.rozvoj.krkonose.eu Děkujeme Vám za pozornost Děkujeme Vám za pozornost Regionální rozvoj Krkonoše


Stáhnout ppt "Regionální rozvoj Krkonoše „Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoše 2014 – 2020“ (s výhledem do roku 2030) Motto regionu: „Krkonoše – jedinečné."

Podobné prezentace


Reklamy Google