Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7.10.2014 Školení IGA AF MENDELU 2015 IGA AF MENDELU 2015 týmové projekty Havlíček doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7.10.2014 Školení IGA AF MENDELU 2015 IGA AF MENDELU 2015 týmové projekty Havlíček doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 7.10.2014 Školení IGA AF MENDELU 2015 IGA AF MENDELU 2015 týmové projekty Havlíček doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D.

2 strana 2 Interní grantová agentura AF MENDELU – obsah Doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček – Interní grantová agentura AF MENDELU Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. – výklad zadávací dokumentace pro soutěž 2015 strana 2

3 strana 3 Interní grantová agentura AF MENDELU – grantová rada Doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček – předseda Doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. – místopředseda Doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. Doc. Dr. Ing. Milada Šťastná Doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. Schváleno VR 24.3.2014 strana 3

4 strana 4 Interní grantová agentura AF MENDELU – tématické okruhy Tématické okruhy: 1. Biologie rostlin a fytotechnika 2. Biologie živočichů a zootechnika 3. Ochrana životního prostředí a udržitelnost venkovské krajiny 4. Bezpečnost a jakost potravinářských surovin a potravin 5. Zemědělská a environmentální technika 6. Zemědělská a aplikovaná chemie a biochemie Schváleno KD 3.3.2014 strana 4

5 strana 5 Interní grantová agentura AF MENDELU Týmové projekty mají nová pravidla strana 5

6 strana 6 Interní grantová agentura AF MENDELU – obecně k projektům Výše podpory na individuální projekt 120 tis., 2 500 tis. Kč na projekt týmový na celou dobu řešení projektu (22 měsíců) Výstupy projektů - konkrétní kontrolovatelné a kvantifikované výstupy – počet RIV bodů, kolik výstup přinese. Doporučení pro individuální projekt 20 RIV bodů, pro týmový projekt 200 RIV bodů (po roce řešení 60 RIV bodů) Započítávání úvazků – zakontveno přímo do zadávací dokumentace, čí úvazky budou započítávány do ústavních, s možností odměny na konci roku Každý člen řešitelského týmu týmové IGy musí mít uvedeny konkrétní úkoly, na kterých bude v rámci projektu pracovat. Způsob podávání přihlášky strana 6

7 strana 7 Interní grantová agentura AF MENDELU – týmové projekty Týmové projekty jsou formulovány jako dvouleté, interdisciplinární, řešitelé nejméně ze dvou ústavů, komplexní projekty na jedno odborné téma, minimálně 6 Ph.D. studentů, garant úvazek min.0,2. Úvazky pouze garantů a ostatních pracovníků se budou započítávat do stavu ústavů, nebudou se započítávat úvazky Ph.D. studentů. Doporučení pro garanta týmové IGy – Ph.D. do 35 let V týmové IZe byla zrušena položka u osobních nákladů Odměny realizačnímu týmu – odměna pro ostatní pracovníky bude důvodem vyřazení ze soutěže strana 7

8 strana 8 Týmová IGA – zahrnuje možnost stipendia pro Ph.D. – limit 3 tis. Kč/měs./ student nebo pracovního úvazku Každé má své výhody a nevýhody -Sociální a zdravotní pojištění -Započítávání praxe -Cestovní příkazy x dohoda -Výše odměny Pracovní úvazky Ph.D. studentů nebudou započítávány do ústavního stavu

9 strana 9 Interní grantová agentura AF MENDELU – individuální pro individuální projekty 24 tis.Kč/navrhovatel projektu/doba řešení, 12 tis. Kč/spolunavrhovatel/doba řešení. Garant projektu bude bez nároku na odměnu. strana 9

10 strana 10 Interní grantová agentura AF MENDELU – postihy za nesplnění V případě, že řešitel individuálního projektu nesplní cíle projektu, garant daného projektu může vstoupit do soutěže pouze až po vyrovnání závazků hodnoceného projektu, avšak ve výši 30 RIV bodů (1,5 násobek) Při nesplnění cílů týmového projektu, daný ústav se může účastnit soutěže IGA až po vyrovnání závazků hodnoceného projektu, avšak ve výši 300 RIV bodů (1,5 násobek) strana 10

11 strana 11 I Interní grantová agentura AF MENDELU – FAQ I Interní grantová agentura AF MENDELU – FAQ 1. Je možné, aby měl člen řešitelského týmu, který není Ph.D. student ani akademickým pracovníkem MENDELU, např. technik, úvazek v tomto projektu (např. 0,3)? NE 2. Jak je to s podílem mezd/stipendií studentů v osobních nákladech? V přihlášce i v pravidlech je uvedeno jen více než 60,5 %, dříve bylo omezeno i horní hranicí. 60,5% je závazné, vychází z pravidel MŠMT. Poměr může být 60,5% a více, reálně se dopočitáte k 85%. 3. Můžu do Ph.D. řešitelského týmu brát i studenty 2. ročníku doktorského studia? Dle pravidel to je doporučeno, ale zároveň u dvouletých projektů (resp. 22 měsíců) tito studenti nesplní další podmínku, kterou je, že musí být po celou dobu řešení projektu zapsáni v prezenční formě doktorského studia. ANO můžete. K jejich výměně dojde po 1. roce řešení. Bude se upřesňovat v dílčí zprávě k projektu. 4. V rámci zadávací dokumentace a ani ve formulářích není možnost odměn (to dříve bylo). Znamená to, že garant týmového projektu bude mít započtený úvazek a ještě bude pracovat zadarmo ? NE, má možnost si naplánovat osobní ohodnocení placené z projektu IGA. Reálné je plánovat částku na osobní ohodnocení 2 – 5 tis./měsíčně, záleží na počtu Ph.D. studentů v projektu. 5. Je třeba aby i v druhém roce řešení měl týmový projekt 6 Ph.D. studentů? ANO, minimální počet je 6 Ph.D. studentů i v druhém roce řešení. strana 11

12 strana 12 I Interní grantová agentura AF MENDELU – FAQ I Interní grantová agentura AF MENDELU – FAQ 6. Je možné, aby byl Ph.D. student cizí národnosti? ANO, s doporučením pro něj plánovat Stipendium, ne pracovní úvazek. 7. Je možné, aby byl Ph.D. student z jiné fakulty MENDELU? NE 8. Kolik se předpokládá, že bude financováno týmových projektů? 2 - 3 9. Co se bude dít, když v dalších letech nebudou moci ústavy podávat týmové projekty (budou potrestáni za nesplnění výstupů)? Finanční alokace bude rozdělena mezi individuální projekty. 10. Kdo jsou Ostatní členové řešitelského týmu? Jedná se o výčet školitelů zahrnutých Ph.D studentů do řešitelského týmu. K těmto osobách není třeba uvádět CV. strana 12

13 strana 13 Interní grantová agentura AF MENDELU – další informace Součástí zadávací dokumentace je uveden vzorec pro výpočet RIV bodů – příloha.xls ! Pozor k 7.10.2014 byl posílen výsledek D MendelNet fulltext z původních 4 bodů na 5 bodů! strana 13


Stáhnout ppt "7.10.2014 Školení IGA AF MENDELU 2015 IGA AF MENDELU 2015 týmové projekty Havlíček doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google