Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co lékaře čeká po promoci při příležitosti Dne mladých lékařů 10.listopadu 2012 Praha 1. lékařská fakulta UK Jiří Šedo Mladí lékaři, o.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co lékaře čeká po promoci při příležitosti Dne mladých lékařů 10.listopadu 2012 Praha 1. lékařská fakulta UK Jiří Šedo Mladí lékaři, o.s."— Transkript prezentace:

1 Co lékaře čeká po promoci při příležitosti Dne mladých lékařů 10.listopadu 2012 Praha 1. lékařská fakulta UK Jiří Šedo Mladí lékaři, o.s.

2

3 Občanské sdružení Mladí lékaři Vznik 2009/2010 Reakce na: legislativní zásahy do systému předatestačního vzdělávání s bezprostředně negativním dopadem na mladé lékaře všeobecně horšící se podmínky pro výkon povolání lékaře

4 Obsah Nástrahy povolání 1. právní postavení lékaře v nemocnici, kompetence, zodpovědnost… 2. přesčasová práce - služby 3. finanční stránka - tabulky aj. Nástup do zaměstnání 1. Základní seznámení se systémem specializačního vzdělávání. 2. S jakými typy pracovních nabídek se můžeme ze strany českých nemocnic dočkat? 3. Úskalí v rámci specializačního vzdělávání: kvalifikační dohody rezidenční místa PhD stipendium 4. Dostupnost míst v závislosti na oboru. 5. Strategie žádání o místo a výběru zaměstnavatele. 6. Konkrétní kroky před nástupem do zaměstnání.

5 Způsobilost k výkonu povolání lékaře Má ten, kdo je: a)odborně způsobilý, b)zdravotně způsobilý, c)bezúhonný. Podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře je získání specializované způsobilosti. Zákon o vzdělávání č. 95/2004 sb.

6 Odborná v. specializovaná způsobilost Odborná způsobilost Specializovaná způsobilost Absolvování nejméně šestiletého vysokoškolského prezenčního studia studijním programu všeobecné lékařství. Specializační vzdělávání ukončené atestační zkouškou Samostatný výkon povolání

7 Odborná v. specializovaná způsobilost Odborná způsobilost Specializovaná způsobilost Absolvování nejméně šestiletého vysokoškolského prezenčního studia ve zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství. Specializační vzdělávání ukončení atestační zkouškou Samostatný výkon povolání Specializační vzdělávání

8 Odborná způsobilost Specializovaná způsobilost Absolvování nejméně šestiletého vysokoškolského prezenčního studia ve studijním programu všeobecné lékařství. Samostatný výkon povolání Základní kmen Interní, chirurgický, pediatrický, anesteziologický, praktické lékařství, gynekologický, psychiatrický, radiologický, hygienický, patologický Atestační zkouška Vlastní specializační výcvik Kradiologie, gastroenterologie, klinická onkologie, dermatovenerologie, klinická genetika, cévní chirurgie, vnitřní lékařství, dětská chirugie, ….. Certifikovaný kurz (Nástavbový obor)

9 Specializační vzdělávání - součásti Praxe v oboru (zpravidla 5 let, v oboru praktické lékařství 3roky) Stáže na vyjmenovaných pracovištích Vzdělávací kurzy (základní vzdělávací kurz, první pomoc, etika, …) Složení atestační zkoušky

10 Chirurgický kmen Zdroj: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/vestniky-2011_2360_3.html

11 Specializovaný výcvik chirurga

12 Interní kmen

13 Specializovaný výcvik internisty

14 Internista – specializační vzdělávání

15 Seznam akreditovaných zařízení http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditova na-zarizeni_1738_3.html

16 Kvalifikační dohoda Zaměstnavatel se zavazuje pokrýt z vlastních zdrojů náklady na specializační vzdělávání Zaměstnanec se zavazuj pět let po získání specializační způsobilosti zůstat v pracovním poměru u zaměstnavatele, jinak je povinen zaplatit zaměstnavateli všechny náklady na vzdělávání Umožněna platným Zákoníkem práce z r. 2006 Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci prohlubování kvalifikace (specializační vzdělávání) nařídit Zaměstnanec nemá povinnost na kvalifikační dohodu přistoupit (teoreticky) V zařízeních přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví platí nařízení ministra Hegera, kdy přikázal všem ředitelům tyto dohody neuzavírat.

17 Starý systém rezidenčních míst MZČR rozdělilo na roky 2009-2010 mezi akreditovaná pracoviště omezený počet tzv. rezidenčních míst Akreditované zařízení výběrovým řízením vybrala vhodného rezidenta Akreditované pracoviště dostávalo ze státního rozpočtu měsíční dotaci na vzdělávání daného rezidenta

18 Starý systém rezidenčních míst MZČR Rezident Zaměstnavatel Stabilizační dohoda Základní plat Dotace na rezidenta Závazek setrvat u zaměstnavatele

19 Nová rezidenční místa MZČR Rezident Zaměstnavatel Stabilizační dohoda Základní plat Dotace na rezidenta Závazek setrvat u zaměstnavatele

20 Nová rezidenční místa MZČR Rezident Zaměstnavatel Základní plat Dotace na rezidenta Pracovní smlouva do atestace

21 Nová rezidenční místa Dotace pouze po dobu 24měsíců – do získání kmene Dotace na celou dobu vzdělávání Všeobecné praktické lékařství Praktické lékařství pro děti a dorost Anesteziologie a intenzivní medicína Omezený počet míst Výběrová řízení na rezidenty Všechny zbylé obory Neomezený počet míst Nárok má každý absolvent Pouze pro zařízení s akreditací v daném oboru

22 Nová rezidenční místa od r. 2012 Absolvent či lékař bez kmene nastoupí do pracovního poměru na akreditované pracoviště. Pokud akreditované pracoviště nepřekročí počet školících míst, má právo na dotaci na každého rezidenta po dobu základního kmene (až na výjimky).

23 Nová rezidenční místa od r. 2012 Obdržením dotace se zaměstnavatel zavazuje rezidentovi umožnit specializační vzdělávání bez průtahů a bez dalších podmínek. Rezident má větší šanci, že mu nebudou stáže zkracovány a že mu nebude oddalována možnost odatestovat. Může během přípravy přejít k jinému akreditovanému zaměstnavateli a tam převést dotaci na svoje místo. Rezident není vázán žádnou stabilizační dohodou.

24 Nová rezidenční místa od r. 2012 Dotace na rezidenta nebude příliš vysoká a z toho důvodu ne zcela zásadně motivující. Zaměstnavatelé budou zřejmě i nadále vyžadovat po lékařích tzv. kvalifikační dohodu, ale rezident by na toto neměl přistoupit. Dotace bude pouze na část kmene, na samotný specializovaný výcvik již ne s výjimkou Praktického lékařství pro dospělé a pro děti

25 PhD studium Formy studia: - prezenční (se stipendiem) -kombinovaná (bez stipendia) Prezenční forma: -Lékař je zaměstnán v nemocnici na částečný úvazek (0,1-0,5) -Náleží mu studijní stipendium -Závisí na jeho školiteli, jakou výši úvazku mu započte do specializačního vzdělávání

26 PhD studium Výhody: -Možnost získat titul PhD a přitom dojít k atestaci v nejkratším možném čase -Lepší podmínky pro zahájení akademické kariéry -Zpravidla není nutná kvalifikační dohoda Nevýhody: -Nejistota v započítávání praxe do specializačního vzdělávání -Často vyžadována přítomnost na pracovišti po celou standardní pracovní dobu -Zpravidla nižší finanční ohodnocení (CAVE: služby!) -Potencovaná závislost na školiteli -……

27 Fakultní nemocnice Výhody: -Snadná dostupnost specializovaných stáží -Dostupnost nejmodernějších postupů -Méně častá personální krize -Možnost výběru superspecializovaných oborů -Aktuálně není třeba uzavírat kvalifikační dohody Nevýhody: -Často pouze krácené PhD úvazky -Více zájemců o jednu pracovní pozici -Nezájem nadřízených na dokončení specializačního vzdělávání -Paradoxně horší praktická příprava

28 Okresní nemocnice Výhody: - Nedostatek lékařů – lepší postavení - Větší možnost samostatné realizace, možnost operovat - Lepší přehled o šíři oboru – není superspecializace - Lepší zaměstnanecké výhody (ubytovna, …) - Platové podmínky často srovnatelné s akademickými centry Nevýhody: - Nedostatek lékařů – větší množství služeb - Více zodpovědnosti, větší tlak na přesčasovou práci? - Absence superspecializované péče - Obtížnější cesta k atestaci – stáže na vyšších pracovištích - Podmínky včetně finančních často nedopovídají situaci na trhu práce

29 Strategie výběru oboru alergologie a klinická imunologie (4) – interní nebo pediatrický kmen anesteziologie a intenzivní medicína (4) – anesteziologický kmen cévní chirurgie (5) – chirurgický kmen dermatovenerologie (3) – dermatovenerologický dětská chirurgie (5) - chirurgický kmen dětské lékařství (4) - pediatrický kmen diabetologie e endokrinologie (5) - interní nebo pediatrický kmen gastroenterologie (4) - interní nebo chirurgický kmen geriatrie (4) - interní kmen nebo kmen všeobecné praktické lékařství gynekologie a porodnictví 4) – gynekologicko-porodnický kmen hematologie a transfuzní lékařství (3) – interní nebo pediatrický kmen hygiena a epidemiologie (4) – hygienický kmen chirurgie (5) - chirurgický kmen infekční lékařství (4) - interní nebo pediatrický kmen kardiochirurgie (5) - chirurgický kmen kardiologie (4) - interní kmen klinická biochemie (4) – interní nebo pediatrický kmen klinická onkologie (4) – interní nebo pediatrický kmen lékařská genetika (4) – interní nebo pediatrický nebo gynekologicko-porodnický kmen lékařská mikrobiologie (4) - interní kmen nefrologie (4) - interní kmen neurochirurgie (5) - chirurgický kmen

30 Strategie výběru oboru neurologie (4) - neurologický nukleární medicína (4) – interní nebo radiologický kmen oftalmologie (3) – oftalmologický kmen ortopedie (5) - ortopedický kmen otorinolaryngologie (3) - otorinolaryngologický kmen patologie (4) – patologický kmen plastická chirurgie (5) - chirurgický kmen pneumologie a ftizeologie (4) - interní kmen praktické lékařství pro děti a dorost (4) - pediatrický kmen psychiatrie (4) – psychiatrický kmen radiační onkologie (4) - interní kmen radiologie a zobrazovací metody (4) - radiologický kmen rehabilitační a fyzikální medicína (3) - interní nebo chirurgický nebo pediatrický nebo ortopedický nebo neurologický kmen revmatologie (4) - interní kmen soudní lékařství (5) – patologický kmen traumatologie (5) - chirurgický kmen urologie (5) - urologický kmen vnitřní lékařství (5) - interní kmen všeobecné praktické lékařství (3) - interní kmen nebo kmen všeobecné praktické lékařství

31 Obory s převyšující poptávkou Anesteziologie a intenzivní medicína Patologie Radiologie Geriatrie Rehabilitace Hematologie a transfusní lékařství Klinická biochemie Lékařská mikrobiologie

32 Nástavbové obory algeziologie (1) angiologie (2) dětská a dorostová psychiatrie (1) dětská dermatovenerologie (1] dětská gastroenterologie a hepatologie (1) dětská kardiologie (2) dětská nefrologie (1) dětská neurologie (2) dětská onkologie a hematologie (2) dětská otorinolaryngologie (1) dětská pneumologie (1) dětská radiologie (2) dětská revmatologie (2) dětská urologie (2) dorostové lékařství (2) epidemiologie (2) foniatrie (2) gerontopsychiatrie (1) hrudní chirurgie (2) hygiena dětí a dorostu (1) hygiena obecná a komunální (1) hygiena výživy (1) hyperbarická a letecká medicína (1) intenzívní medicína (2) intervenční radiologie (2) klinická farmakologie (2) klinická osteologie (1) klinická výživa a intenzivní metabolická péče (1) koloproktologie (2) korektivní dermatologie (1) maxilofaciální chirurgie (3) medicína dlouhodobé péče (1) návykové nemoci (2) neonatologie (1) neuroradiologie (2) onkogynekologie (2) onkochirugie (2) paliativní medicína (1) perinatologie a fetomaternální medicína (2) popáleninová medicína (2) posudkové lékařství (2) pracovní lékařství (2) reprodukční medicína (1) sexuologie (2) tělovýchovné lékařství (1) urgentní medicína (2) urogynekolog(1)

33 Strategie kontaktování zaměstnavatele Výběr oboru Žádat včas Pečlivě zpracovaná žádost, nepodceňovat formality Využití kontaktů či různých forem protekce Připravit se na vstupní pohovor Zjištění personální situace v konkrétních nemocnicích

34 Oslovování zaměstnavatele První kontaktování zaměstnavatele – většinou písemně – adresovaný na primáře příp. personální oddělení – v případě kliniky přednosta i primář – průvodní dopis + CV Strukturované CV – nezapomenout na odborné stáže a aktivity – zmínit i aktivity, zkušenosti a ocenění zdánlivě nesouvisející – nepodcenit grafickou stránku

35 Obvyklý vstupní pohovor Jakou máte motivaci dělat daný obor? Čeho chcete dosáhnout? Co můžete nabídnout za přínos? Na jaké pracovní podmínky jste ochoten přistoupit? -výše úvazku -kvalifikační dohoda/PhD/Rezidenční místo? Prostor na dotazy: - Ptejte se!

36 Strategie při vstupním pohovoru Správný odhad personální situace nám pomůže zvolit správnou strategii. Otázka na náplň pracovní činnosti. Jak probíhají služby? Kolik je přesčasové práce? Finanční ohodnocení? Smlouva na dobu určitou? Zaměstnanecké výhody – opatrně! (spíše ubytování apod.)

37 Konkrétní kroky při nástupu do zaměstnání Doložení Trestní bezúhonnosti Odborné způsobilosti Vstupní prohlídka závodním lékařem Zažádat o zařazení do specializačního vzdělávání v daném oboru (CAVE: přeřazení do vyšší platové třídy) – od r. 2012 na lékařské fakultě. Přihlášení se k členství do ČLK v daném okresním sdružení.

38 Nástup do zaměstnání Zkušební doba (nejdéle 3měsíce) Právo používat titul MUDr. dnem složení poslední části státní rigorosní zkoušky – nikoliv promocí (diplom není třeba)

39 Nějaké dotazy? Blok B) 1. finanční stránka 2. přesčasová práce – služby 3. právní postavení lékaře v nemocnici, kompetence, zodpovědnost…

40 Finance Složky platu Tarifní plat Osobní příplatek Mimořádné odměny Práce přesčas Pracovní pohotovost Ostatní Ostatní zdroje Studijní stipendium Výuka …

41 Tarifní plat před DO Roky započitatelné praxe Tř í da červeně: nástupný plat lékaře, fialově: plat lékaře po zapsání do oboru zeleně: plat lékaře před atestací, který je v praxi 6. rok, modře: plat lékaře po složení atestace 101112131415 1Do 1 roku15 96017 34018 79020 37022 11024 000 2do 2 let16 56017 99019 49021 15022 94024 910 3do 4 let17 20018 69020 24021 95023 81025 850 4do 6 let17 85019 39020 99022 77024 71026 820

42 Tarifní plat po akci DO červeně: nástupný plat lékaře, fialově: plat lékaře po zapsání do oboru zeleně: plat lékaře před atestací, který je v praxi 6. rok, modře: plat lékaře po složení atestace

43 Přesčasová práce a pracovní pohotovost Zaměstnavatel může nařídit 8 hodin práce přesčas týdně a 150 hodin ročně Ostatní práci přesčas nad limit 150 hodin ročně může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci jen po vzájemné dohodě. Ročně můžete pracovat do limitu 8 hodin týdně - když odpracujete v roce 52 týdnů můžete pracovat 416 hodin práce přesčas Do limitu nespadá práce, za kterou dostanete náhradní volno V ČR dočasná výjimka do 31. 12. 2013 z evropské směrnice – lékař, dohodnout se zaměstnavatelem až na 832 přesčasových hodin za rok Pracovní pohotovost na pracovišti může být konána zaměstnancem v maximální délce 400 hodin v kalendářním roce

44 Kompetence lékaře  Stanovuje zaměstnavatel ve svých vnitřních předpisech (často však i ústně nadřízeným)  Vnitřní předpisy omezeny legislativou – zákony  Omezení ze strany zdravotních pojišťoven: preskripce a úhrada určitých výkonů je omezena na lékaře s určitou specializovanou způsobilostí (např. berle může předepsat pouze ortoped a neurolog atd.)  Pokud by došlo nesprávným postupem začínajícího lékaře k nějaké škodě, byly by zkoumány podmínky pro vznik odpovědnosti jak u něho samotného, tak u vedoucího oddělení či u pracovníka pověřeného dohledem nad prací absolventa.

45 Odkazy www.ipvz.cz (programy specializačního vzdělávání v oborech Všeobecné praktické lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost) www.ipvz.cz www.mzcr.cz (legislativa, programy specializačního vzdělávání) www.mzcr.cz www.mladilekari.com

46 Mladí lékaři, o.s. Programové cíle: -Hájit zájmy mladých lékařů ve zdravotnické politice -Poskytovat pro svoje členy informační servis a podporu při řešení různých životních situacích -Komunikační základna mezi mladými lékaři navzájem

47 Pacienti Zdravotní pojišťovny Odborné společnosti Ministerstvo zdravotnictví Lékařský odborový klub Česká lékařská komora Atestovaní lékaři Lékaři neatestovaní Krajské nemocnice Fakultní nemocnice

48 Děkuji za pozornost!

49 Den mladých lékařů 15:00 - 17:00 III. Sněm o.s. Mladí lékaři Představení aktivit sdružení a seznámení se stavem jednání v problematických oblastech: kvalifikační dohody, vzdělávací programy, rezidenční místa, poplatky za povinné předatestační kurzy a další…. Volba předsedy a dalších orgánů sdružení. 13:00 – 13:15 Zahájení hlavního programu, uvítání hostů, úvodní slovo (J. Šedo) 13:15 – 13:25 Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan 1. lékařské fakulty 13:25 – 13:40 MUDr. Milan Kubek – prezident České lékařské komory 13:50 – 14:20 Pracovní příležitosti pro české lékaře na evropském pracovním trhu Dr. Grzegorz Chodkowski - ředitel evropské skupiny MedPharm Group 14:20 – 14:30 Příležitosti v Nizozemí - Tomáš Juřenčák 14:30 - 14:45 Přestávka 14:45 – 15:45 Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. – ministr zdravotnictví MUDr. Ferdinand Polák – náměstek ministra zdravotnictví 16:00 - 17:30 IV. sněm sdružení Mladí lékaři


Stáhnout ppt "Co lékaře čeká po promoci při příležitosti Dne mladých lékařů 10.listopadu 2012 Praha 1. lékařská fakulta UK Jiří Šedo Mladí lékaři, o.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google