Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institut politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 12.1.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institut politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 12.1.2016."— Transkript prezentace:

1 Institut politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 12.1.2016

2 2 Institut –jeden z pěti institutů FSV UK –Katedra politologie, Katedra mezinárodních vztahů, Katedra bezpečnostních studií –Středisko bezpečnostní politiky –učebny, kanceláře, knihovna, menza a bufet v jinonickém kampusu, studijní oddělení v budově Hollar (5 stanic metrem) Studium –kompletní škála akreditovaných oborů (bakalářské, magisterské, doktorské) –základní bakalářský obor Politologie a mezinárodní vztahy, nový bakalářský obor Politologie a veřejná politika –navazující magisterské studijní obory Politologie, Mezinárodní vztahy, Bezpečnostní studia –placené anglické navazující magisterské studijní programy Geopolitical Studies, International Economic and Political Studies, International Security Studies, International Relations Institut politologických studií

3 3 Počty studentů – bakalářský cyklus: 410 – magisterský cyklus: 481 – doktorské studium: 50 (+ 33 externích) Absolventi studijních oborů se uplatňují –ve státní správě (resortní ministerstva – MZV, MO, MV, MMR, Úřad vlády); –v mezinárodních institucích (zejm. Evropská komise, Evropský parlament); –v politických stranách (administrativní podpora, poradenství); –v územních samosprávách (krajské úřady, Asociace krajů, SMO ČR); –v akademické sféře (vysoké školy a výzkumné instituce); –v médiích a v širokém spektru uplatnění v soukromé sféře –možnost pokračovat ve studiu v doktorských programech – otevírá možnost uplatnění ve vysoce kvalifikovaných pozicích ve všech zmíněných oblastech Studenti a absolventi IPS 1/6

4 4 Významní absolventi - akademická půda –Tomáš Lebeda – vedoucí Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci –Ladislav Cabada – prorektor pro akademický rozvoj, Metropolitní univerzita Praha, 2005 – 2009 děkan Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni –Michal Kubát – Proděkan pro vědu a výzkum a pro doktorské studium FSV UK, vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií –Petr Just – prorektor pro studijní záležitosti, Metropolitní univerzita Praha –Ladislav Mrklas – prorektor pro studium vysoké školy CEVRO Institut Studenti a absolventi IPS 2/6

5 5 Významní absolventi – státní sektor a politika –Vojtěch Belling – 2011 – 2014 státní tajemník pro EU při Úřadu vlády ČR –Marek Ženíšek – 1. místopředseda TOP 09 –Marek Dalík – lobbista –Pavel Vlček – 2010 – 2012 ředitel Odboru komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu –František Šulc – poradce ministra obrany –Aleš Opatrný – 2009 – 2011 Odbor koordinace evropských politik, Úřad vlády ČR Studenti a absolventi IPS 3/6

6 6 Významní absolventi – soukromý sektor –Alexandr Braun – Senior Vice President, Penn Schoen Berland, Washington, D.C. – poradenská firma v oblasti politiky (klienty premiér VB, slovinský premiér, ukrajinský a filipínský prezident) –Kamil Chalupa – Ogilvy Public Relations Worldwide – vztahy s veřejností a komunikace, dřívější tiskový mluvčí Českých radiokomunikací –Pavel Přikryl – senior manažer pro strategické a transakční služby u consultingové společnosti Grant Thornton –Jan Prášil – manažer pro evropskou regulaci, ČEZ Studenti a absolventi IPS 4/6

7 7 Významní absolventi – mediální sektor –Bára Kroužková – moderátorka a redaktorka České televize (Studio 6, Studia ČT24, Vedlejší efekty) –Jana Hartvichová – Print Media Manager, Mindshare, s. r. o. –Michael Rozsypal – moderátor Českého rozhlasu –Adéla Havránková – specialistka mezinárodních vztahů Českého rozhlasu –Jan Poruba – analytik, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Studenti a absolventi IPS 5/6

8 8 Významní absolventi – mezinárodní sféra –Milan Konrád – Stálá mise ČR při OSN v New Yorku –Eva Kratochvílová – Stálé zastoupení ČR při EU –Karel Ulík – Divize politických záležitostí a bezpečnostní politiky, NATO –Vilém Kolín – Senior Policy Officer, European Defence Agency (Brusel) –Martina Klimešová – Associated Fellow, Institute for Security and Development Policy (Stockholm) –Tereza Grünwaldová – vedoucí barmských projektů, Člověk v tísni Studenti a absolventi IPS 6/6

9 Banket absolventů IPS 10.11.2015 Jazz Dock 9

10 10 Hlavní zaměření studijních oborů Politologie (Mgr.) –teorie a analýza demokracie –komunální politika –konflikty v demokracii a problematika identit

11 11 Podmínky pro přijímací řízení Politologie (Mgr.) dvoukolové přijímací řízení 1. kolo: písemný test ověřující základy politologických znalostí a reálií domácí a zahraniční politiky ukázky přijímacích testů na: http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP- 338.html#2http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP- 338.html#2 2. kolo: pohovor, v němž má uchazeč prokázat své znalosti oboru odpovídající znalostem bakalářského stupně studia včetně teoretických základů a pohovor na základě předloženého seznamu odborné literatury zvýrazňující profesní orientaci/zájmy uchazeče

12 12 Statistika přijímacího řízení PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015/2016 – STATISTIKA Magistři - obor POLITOLOGIE přihlášenodělalo 1.kolo dělalo 2.kolo přijatozapsalo se 107 7164 6042 max. bodů: 130 51 (ŘT) 41 (ŘT) 30 (ŘT)28 max. dosažených bodů: 108 20 (NT) 23 (NT) 14 (10) = přijat na základě přijímací zkoušky5337 (71) = přijat bez přijímací zkoušky - prospěch (abs. PMV 14/15)75 (79) = přijat bez přijímací zkoušky - jiný důvod-- Postup do 2. kola: bodová hranice: 8 bodů Z prvního kola ŘT a i NT postoupili všichni uchazeči do 2. kola. Nedostavilo se k přijímací zkoušce: 29 Bodová hranice pro přijetí: 71 bodů

13 13 Hlavní zaměření studijních oborů Bezpečnostní studia (Mgr.) –strategická studia –regionální bezpečnostní studia –bezpečnost a technologie –evropská a transatlantická bezpečnost –konfliktní studia

14 14 Podmínky pro přijímací řízení Bezpečnostní studia (Mgr.) –Jednokolové přijímací zkoušky: 1. test z cizího světového jazyka 2. testu ověřujícího motivaci ke studiu na základě znalostí bezpečnostní problematiky v kontextu mezinárodní a domácí politiky (1. výběr odpovědí z nabídky, 2. esej) 3. hodnocení uchazeče na základě předložených dokladů o výsledcích dosavadního studia

15 15 Statistika přijímacího řízení PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015/2016 - STATISTIKA Magistři - obor BEZPEČNOSTNÍ STUDIA přihlášenodělalo př. zk.přijatozapsalo se 1821476045 Maximální počet bodů: 140 121 (ŘT)43 (ŘT)35 max. dosažených bodů: 114 26 (NT)12 (NT)10 (10) = přijat na základě přijímací zkoušky5542 (71) = přijat bez přijímací zkoušky - prospěch (abs. PMV 14/15)31 (79) = přijat bez přijímací zkoušky - jiný důvod22 Nedostavilo se k přijímacímu řízení: 35 Bodová hranice pro přijetí: 83 bodů

16 16 Mezinárodní vztahy (Mgr.) –mezinárodní vztahy –mezinárodní ekonomika a bezpečnost –Evropská unie –mezinárodní organizace a mezinárodní právo Hlavní zaměření studijních oborů

17 17 Podmínky pro přijímací řízení Mezinárodní vztahy (Mgr.) –Dvoukolové přijímací zkoušky: 1.První kolo - písemná část: test z angličtiny test ověřující znalosti mezinárodních vztahů, výběr odpovědí z nabídky 2.Druhé kolo - písemná část: odpověď na otázku s problematikou mezinárodních vztahů formou eseje ověřující znalosti a schopnost řešení problému

18 18 Statistika přijímacího řízení PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015/2016 - STATISTIKA Magistři - obor MEZINÁRODNÍ VZTAHY přihlášenodělalo 1. kolo dělalo 2.kolo přijatozapsalo se 289 223140 6441 max. bodů: 160 184 (ŘT) 106 (ŘT)40 (ŘT)32 max.dosažených bodů: 150 39 (NT) 34 (NT)18 (NT)9 (10) = přijat na základě přijímací zkoušky5836 (71) = přijat bez přijímací zkoušky - prospěch (abs. PMV 14/15)54 (79) = přijat bez přijímací zkoušky - jiný důvod11 Bodová hranice pro postup do 2.kola: 66 bodů Nedostavilo se k přijímacímu řízení: 60 Bodová hranice pro přijetí: 111bodů

19 19 Placené magisterské programy v anglickém jazyce Geopolitical Studies, International Economic and Political Studies, International Security Studies, International Relations Mezinárodní prostředí Přihláška online – 2 termíny: 29. 2. 2016 a 30. 4. 2016 Nekonají se přijímací zkoušky – komise hodnotí přihlášku jako celek se všemi přiloženými dokumenty: Kompletní přihláška Akademické CV Motivační dopis Kopie diplomu a transkriptu Doklad o znalosti AJ Doporučující dopisy (nepovinné) Další jazykové certifikáty (nepovinné) Školné 3000 EUR/semestr

20 20 Možnost placeného studijního pobytu Stávající legislativa a fakultní předpisy umožňují přijmout studenty na „studijní pobyt“ bez přijímací zkoušky Student si pobyt hradí (18 000,- CZK na semestr) a v případě vynikajícího prospěchu děkan fakulty v následujícím akademickém roce rozhodne o prominutí přijímací zkoušky, následně lze uznat část splněných kreditů Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky (Opatření děkana č. 28/2010): - min. 60 kreditů ve dvou navazujících studijních pobytech - studijní průměr do 1,5 včetně - všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře

21 Web „Studuj politiku“


Stáhnout ppt "Institut politologických studií FSV UK Den otevřených dveří 12.1.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google