Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POZNÁMKA: Pokud chcete změnit obrázek na tomto snímku, vyberte obrázek a odstraňte ho. Potom klikněte na ikonu Obrázek v zástupném textu a vložte vlastní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POZNÁMKA: Pokud chcete změnit obrázek na tomto snímku, vyberte obrázek a odstraňte ho. Potom klikněte na ikonu Obrázek v zástupném textu a vložte vlastní."— Transkript prezentace:

1 POZNÁMKA: Pokud chcete změnit obrázek na tomto snímku, vyberte obrázek a odstraňte ho. Potom klikněte na ikonu Obrázek v zástupném textu a vložte vlastní obrázek. Odborný text na vysoké škole Listopad 2015 – U3V

2 Odborný text na VŠ Základní charakteristika Struktura Náležitosti odborných prací

3 Definice odborného textu Slohový útvar, jehož cílem je informovat, zaujímat stanoviska, vysvětlovat myšlenky a komunikovat o teoriích různých vědních oborů s odbornou veřejností. Autor již k známým publikovaným faktům přidává vlastní pohled a poznatky vědeckého charakteru získané vlastním výzkumem nebo odvozené z dřívějších prací. Odborný text je nástroj spolupráce a komunikace ve vědeckých oborech, jeho hlavní funkce je odborně sdělná a vzdělávací.

4 Definice odborného textu – pokračování  K odborným textům je nutno přistupovat kriticky, ne jen pasivně přebírat a memorovat látku.  Čtenáře nutí k aktivnímu a efektivnímu čtení, aby problematice porozuměl a dosáhl poznání.  Všichni absolventi VŠ v České republice prokazují schopnost publikovat odborný text formou závěrečné práce.

5 Dělení odborného text podle funkce publikování vědeckých poznatků – např. monografie, studie, odborná stať, referát, odborný článek, příspěvku ve sborníku, přednáška odborné kritické zhodnocení – např. posudek, recenze, odborná analýza, polemika školní práce – seminární práce vzdělávací funkce – např. učebnice, učební texty, e- learningové kurzy, skripta kvalifikační práce – vede k získání titulu

6 Odborný text na VŠ Seminární práce Ročníkové práce Závěrečné práce (vysokoškolské kvalifikační práce) Bakalářské práce Diplomové (magisterské, inženýrské práce) Rigorózní práce (malý doktorát PhDr.) Dizertační práce (doktorská PhD.) Habilitační práce (docentura doc.)

7 Odborný text na VŠ Strukturovaná, formalizovaná práce Styl oproštěný od osobních emocí, kritický, věcný, popisný Pracovat s odbornou literaturou a aplikovat získané poznatky

8 Odborný text na VŠ Stylistika, gramatika, kompozice Tvůrčí myšlení Formulováním problému a následných otázek Rozvíjení klíčových slov Využití dosavadních znalostí Informační zdroje

9 Odborný text na VŠ - struktura Titulní list Obsah – rozdělení kapitol Úvod – proč o daném tématu píšu, cíl práce Kapitoly a podkapitoly – jasná struktura Závěr – zhodnocení, aplikace v praxi, přínos, Literatura – soupis použitých zdrojů Přílohy – obrazové informace, tabulky, fotky

10 „Závěr je důležitý stejně jako úvod, protože dává konečný dojem z díla.“ "V celém textu existují dvě věty, které mají vždy větší význam než všechny ostatní - totiž první a poslední.... Nepodceňujte je." (Úvod do tvůrčího psaní, 2012).

11 Odborný text na VŠ - náležitosti Stanovený rozsah Formální úprava: řádkování, písmo, nadpisy, odstavce Číslování stran až od úvodu Jednotný styl celé práce

12 "Kdo píše rád, píše obvykle také dobře, kdo nerad, tak se to na kvalitě jeho textů jistě projeví také.“ (Úvod do tvůrčího psaní, 2012)

13 Odborný text na VŠ - literatura ŠANDEROVÁ, Jadwiga; MILTOVÁ, Alena. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. ISBN 8086429407. MEŠKO, Dušan; KATUŠČÁK, Dušan; FINDRA, Ján. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin : Osveta, 2006. 481 s. ISBN 80-8063-219-7. Čmejkrová, S.-Daneš, F.-Světlá,J.: Jak napsat odborný text. Praha, Leda 1999. GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7. FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní. Malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001. ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha : Linde, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7201-779-9. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5. ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Vyd. 1. Praha : Academia, 2000. 204 s. ISBN 8020007555.

14 Pro zajímavost  Digitální knihovna závěrečných prací UTB https://digilib.k.utb.cz/  Repozitář publikační činnosti UTB http://publikace.k.utb.cz/  Informační výchova Knihovny UTB ( IVA) Kurz Studuj kreativně http://iva.k.utb.cz/?page_id=2911http://iva.k.utb.cz/?page_id=2911  Citace http://iva.k.utb.cz/?page_id=6320

15 Myšlenkové/mentální mapy Mapy jsou nástroj, jak informace dostat do mozku (tedy např. jako technika učení) a jak je dostat z mozku (právě ona organizace, plánování apod.). Pomocí nich můžete organizovat své myšlenky, poznatky, dělat si přehledné poznámky, kvalitní prezentaci atd. Mapa vám pomůže také v učení, kdy díky ní si uděláte přehledný obsah v látce.

16 Ukázka myšlenkové mapy – téma cestování

17 Jak na myšlenkovou mapu 1. Doprostřed čistého papíru nakreslete nebo napište ústřední pojem/problém (téma mapy). 2. Z hlavního bodu veďte hlavní větve. Zamyslete se nad tím, co vše s tématem souvisí, a vytvořte z klíčových myšlenek hlavní větve. 3. Veďte větve křivě, pokuste se je zakreslit tak, jako byste kreslili strom. Rovnými čarami mozek nudíte a neumožňujete mu pracovat aktivněji, křivé větve mozek více upoutají.

18 4. Každou hlavní větev namalujte jinou barvou.  Barvy dávají našemu tvoření energii a mapám živost. 5. Z hlavních větví veďte vedlejší větve druhé úrovně, třetí úrovně atd.  Mozek pracuje na základě asociací a rád si dá „dvě a dvě dohromady“.

19 6. Nebojte se vyjadřovat obrázky. Názorné zobrazení má pro mozek vyšší hodnotu než slovo. 7. Používejte klíčová slova, vyhněte se větám.  Příliš dlouhé výrazy omezují soustředění na zbytek mapy a omezují vznik asociací, které jsou pro tvorbu map klíčové.

20 Příklad myšlenkové mapy – téma vánoční dárky

21 Odborný text na vysoké škole Děkujeme za pozornost Bc. Věra Adámková Bc. Veronika Hermanová


Stáhnout ppt "POZNÁMKA: Pokud chcete změnit obrázek na tomto snímku, vyberte obrázek a odstraňte ho. Potom klikněte na ikonu Obrázek v zástupném textu a vložte vlastní."

Podobné prezentace


Reklamy Google