Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Migrace na střední Moravě Příčiny a následky 15.9.2011 Mgr. Martin Navrátil, Ph.D., PhDr. Renáta Köttnerová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Migrace na střední Moravě Příčiny a následky 15.9.2011 Mgr. Martin Navrátil, Ph.D., PhDr. Renáta Köttnerová."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz Migrace na střední Moravě Příčiny a následky 15.9.2011 Mgr. Martin Navrátil, Ph.D., PhDr. Renáta Köttnerová

2 www.socialni-zaclenovani.cz Úvod práce Důvod pro zájem o danou problematiku: V Olomouckém kraji je migrace odborníky vnímaná jako jedna ze zásadních překážek procesu sociální integrace. V reakci na to vznikl krajský projekt, jehož součástí je mobilní tým. Ten má reagovat na proces neustálého přesunu klientů v rámci Olomouckého kraje. V Bruntále došli aktéři strategického plánování k podobnému závěru (poskytovatelé služeb, politikové, sociální odbor, policie), jednou ze základních překážek integrace je stálý příliv nových lidí.

3 www.socialni-zaclenovani.cz Popis území Olomoucký kraj a přilehlý okres Bruntál

4 www.socialni-zaclenovani.cz Mapy krajů (Gabal 2006)

5 www.socialni-zaclenovani.cz Zdroje informací: Zdroje informací: Monitoring ubytoven v celém regionu (cca 20 ubytoven –Přerov, Přerovsko, Prostějov, Prostějovsko, Hanušovicko, Bruntál atd.), monitoring bytových domů v rukách soukromých vlastníků (Hanušovice, Mostkovice, Uničov atd.), sledovali jsme proces stěhování Romů do venkovských sídel (vsetínští Romové, Pěnčín, Studenec, Šternberk). V roce 2007-8 jsme podrobně mapovali situaci v Moravském Berouně. Podrobně byla ve spolupráci Olomouckého kraje a Agentury rovněž zmapovaná situace Romů vystěhovaných ze Vsetína. V Bruntále byly zdrojem informací analytické nástroje strat. plánování, kvalifikovaná hodnocení aktérů sociální integrace a dotazníkové šetření v rodinách.

6 www.socialni-zaclenovani.cz Cíl prezentace Cíl prezentace: Na příkladu konkrétního regionu ukázat příčiny, základní rysy a důsledky migrace části romských rodin Poznámka: Při výkladu nebudeme užívat vlastních jmen malých obcí

7 www.socialni-zaclenovani.cz Typy nestabilního bydlení Kde bydlí lidé, kteří často migrují?  Ubytovny – krátkodobé ubytovací smlouvy  Soukromé domy s nájemními byty  Kumulace u příbuzných v domech ve vlastnictví obcí  Domy ve vlastnictví sociálně vyloučených obyvatel  Azylové domy

8 www.socialni-zaclenovani.cz Důvody, proč se lidé ocitají v nestabilním bydlení I Pozn.: Zjišťováno v ubytovnách a soukromých nájemních domech v Olomouckém kraji starší jednotlivci a rodiny Předchozí pobývání v nebytových prostorách – zahradní domky, garáže atd. Neshody v předchozím místě bydliště – ať už v podnájmu, nebo na jiné ubytovně Klienti nenašetří na kauci, aby mohli jít do normálního nájmu

9 www.socialni-zaclenovani.cz Důvody, proč se lidé ocitají v nestabilním bydlení II Ztráta předchozího bydlení v exekuci či vystěhování jinou formou, většinou bývá důvodem dluh na nájemném Na ubytovnách jsou ochotnější než jinde ubytovat Romy Ztráta bydlení po rozvodu, obecně rozpad rodiny (mírný trend – stabilnější rodiny jsou stabilnější i z hlediska migrace)

10 www.socialni-zaclenovani.cz Důvody, proč se lidé ocitají v nestabilním bydlení III Mladí lidé bez historie rodinného života Odchod z ústavní výchovy Odtržení od rodiny, „vyhození z domu“ Nemožnost získat nájemní bydlení, ačkoli nejsou zatížení dluhy ani jinými problémy, neuplatní se na trhu s byty) –To má veliké důsledky pro pracovní uplatnění Shrnutí: Migrace, o níž je řeč, není dobrovolná, nýbrž vynucená. –Mýtus 1: stěhují se tam, kde budou mít pohodlný život –Mýtus 2: Stěhují se za sociálními službami (dialog mezi poskytovateli služeb a politiky) –Skutečným důvodem je potřeba bydlení

11 www.socialni-zaclenovani.cz Migrace mezi zařízeními Velká část lidí, kteří se ocitnou v uvedených typech nestabilního bydlení potom nadále migruje z místa na místo – důvody: –principy azylového bydlení –ekonomická nestabilita ubytoven – změny podmínek bydlení, změna účelu využití budovy, zpřísnění pravidel -„jen pro dělníky“ apod. –kumulace dalších problémů na straně klientů

12 www.socialni-zaclenovani.cz Nevratnost ztráty nájemního bydlení Kdo se ocitne v nestabilní formě bydlení, většinou nenajde cestu zpět do nájemního vztahu a je odkázán na střídání ubytoven apod. Shrnutí: Lidé, kteří přijdou o kvalitní bydlení s nájemní smlouvou, jsou velmi často vystaveni nutnosti migrovat z místa na místo a téměř nikdy nenajdou cestu zpět do normálních nájemních vztahů

13 www.socialni-zaclenovani.cz Řízená migrace Otevřená či skrytá podpora vystěhování ze strany obcí a její nástroje –Doplatek na bydlení je předmětem správního posouzení, využívá se v případech hodných zvláštního zřetele, záleží u něj na životní situaci – prostor pro využívání doplatku k udržování obyvatel mimo obec, kde se dávky vyplácejí –Prodej problematických bytových domů ze strany města –Přímé zajištění bydlení rodinám mimo město - jako příklad může posloužit „vsetínská kauza“

14 www.socialni-zaclenovani.cz Trendy stěhování v Olomouckém kraji Nelze určit jednoznačně směr migrace, ale lze určit její logiku Ve sledovaném regionu lze popsat cyklickou migraci v rámci jednoho města (např. Olomouc) Pohyb obyvatel v rámci regionu (Jesenicko) Lze sledovat trend stěhování z metropolitní oblasti Olomouckého kraje do chudých oblastí kraje (Jesenicko, Hanušovicko, Šumpersko), do Bruntálu, do nízkého Jeseníku Do uvedených oblastí se stěhují také obyvatelé z Ostravy a okolí Časově omezený trend určuje např. vznik nové ubytovny Logika pohybu obyvatel je ale vždy stejná – příležitost k novému začátku, vyřešení dočasných obtíží, výhodnější podmínky (trh s „bydlením“ je velmi důležitý předmět hovoru v prostředí sociálně vyloučených lokalit)

15 www.socialni-zaclenovani.cz Z velkých měst do malých, z malých do obcí, z centrálních oblastí do periferních Jedná se o jednoznačně pozorovatelný jev Důvody – menší životní náklady, ale především levné bydlení – levné i pro obce, i realitní kanceláře, i chudé lidi samotné Spontánní proces - obyvatelé si nakoupí nemovitosti, tam kde jsou nejlevnější (zdroje financí – převedení nájemních práv, odstupné při prodeji nemovitostí, nebankovní úvěr) řízený proces, ve kterém sehrávají roli NNO, firmy vykupující dluhy, exekutorské firmy Proces výměny – stěhování mobilních občanů za výhodnější prací, stěhování chudých občanů za nejlevnějším bydlením Shrnutí: Důležitým prokazatelným trendem je stěhování sociálně slabých na venkov a do periferních částí ČR

16 www.socialni-zaclenovani.cz Vymahatelnost práva ze strany obcí Ekonomické důvody stěhování sociálně slabých obyvatel mají ještě jeden průvodní jev Zvyšující se vymahatelnost práva na straně velkých měst vytlačuje lidi do oblastí, kde je možnost vymáhat právo mnohem menší Razantní přístup velkých měst k neplatičství, přestupkům apod. má či může mít nezamýšlený (či zamýšlený) důsledek v odchodu lidí do oblastí, kde platí stejná práva a povinnosti, ale nejsou tak dobře vymahatelné Tento efekt by měla města při koncipování opatření zohledňovat

17 www.socialni-zaclenovani.cz Důsledky migrace pro sociálně slabé obyvatele –Z hlediska sociální práce –služby sociální prevence jsou koncipované jako dlouhodobé (snad kromě TP) –Pro školní úspěšnost žáků –Pro možnost pracovního uplatnění - v chudých regionech není práce nejen pro kvalifikované zaměstnance, ale také pro lidi zcela bez kvalifikace (Jesenicko v současné době) Jediným potenciálním zaměstnavatelem zůstává často obec –Z hlediska ukotvení v systému pomoci v hmotné nouzi – vzdálenost úřadu práce, sociálních odborů Shrnutí: Sociální vyloučení je tím horší, čím chudší je region

18 www.socialni-zaclenovani.cz Ubytovna v Bruntále Popis stávající situace Historie ubytovny Důvod, proč v ubytovně bydlí obyvatelé jiných obcí Absence kontaktů s městem Absence sociálních služeb

19 www.socialni-zaclenovani.cz Západní lokalita v Bruntále Pověst lokality Současná situace Historie vzniku lokality Půjčka od ministerstva pro místní rozvoj Důvody infiltrace nových obyvatel do lokality –Způsob přidělování bytů –Nedostatečná ostraha bytů prázdných Opatření –Pracovní skupina pro Západní lokalitu –Změna pravidel správy bytových domů –Ochrana prázdných objektů v lokalitě proti obývání načerno –Rozvoj sociální prevence přímo v lokalitě

20 www.socialni-zaclenovani.cz Rizika pro malá města, obce, chudé regiony Je řada doprovodných faktorů, které mohou vyloučení umocňovat –Vzdálenost od úřadů práce –Vzdálenost od orgánů SPOD –Absence NNO nebo jejich příliš řídká intervence Čím menší obec tím má menší prostředky a aparát k sociální integraci, na druhou stranu má malá obec povinnost řešit stejné problémy. –V malých obcích se tak může stát přísun problémových rodin hlavním tématem pro vedení obce –Starosta musí řešit sám věci vyplývající ze zákona o obcích, ze zákona o sociálně právní ochraně apod. Zhoršení občanského soužití – (jiná situace než ve městech: chudí protestují proti chudým, základní pravidlo obce je sousedská solidarita, všichni všechny znají kromě nich, je nezná nikdo!) Rozvoj problémů v základním vzdělávání Pokles ceny nemovitostí a atraktivity obce Proměna nálady v obci a riziko extremismu. Shrnutí : Migrace sociálně slabých představuje riziko pro regiony se strukturálními problémy

21 www.socialni-zaclenovani.cz Doporučení Řešení strukturálních problémů regionů (příklad Jesenicka) Je třeba věnovat pozornost situaci mladých romských rodin (situace „mezi nízkoprahovým klubem a protidluhovým poradenstvím“) Návrhy směřující k sanaci ubytovacích zařízení –Jeden z výsledků monitoringu ubytoven – existují veliké rozdíly ve způsobu ubytovávání, ubytovacích podmínkách, hygienických podmínkách, vazbách ubytoven na obec apod. –Spolupráce obcí s ubytovnami - obec má možnost jednat s ubytovateli nad rámec svých povinností o pravidlech a podmínkách správy –Spolupráce neziskových organizací s ubytovnami v rovině poskytování sociálních služeb –Do jednání s ubytovateli lze zapojit také hygienu, hasiče a další subjekty (spolupráce na platformě lokálních partnerství) –V soukromých bytových domech mohou neziskové organizace vykonávat správu (o.s. Ester, o.s. Liga)

22 www.socialni-zaclenovani.cz Doporučení Možnost omezování přílivu nových obyvatel do obcí –Zpřesnění pravidel pro přidělování bytů (příklad Bruntál) –Ochrana nemovitostí proti nelegálnímu využití –Komunikace vedení obce se soukromými majiteli –Úprava pravidel pro vyměřování doplatku na bydlení –Uvážlivá privatizace bytového fondu

23 www.socialni-zaclenovani.cz Spolupráce mezi obcemi Obyvatelé vyloučených lokalit jsou velmi často uzavření a sociálně izolovaní ne v rámci jedné lokality, ale v síti lokalit a ubytovacích zařízení Z tohoto hlediska je třeba problém vnímat ne jako problém jednoho města, jedné obce, ale jako společný problém obcí Z měnit logiku „naše město – náš stát“. Na úrovni jednání mezi obcemi a regiony lze sdílet know-haw, koordinovat možná i zdroje, lze se lépe informovat, Je třeba na úrovni měst vyloučit praktiky řízené migrace Je nutné organizovat sociální bydlení v bohatých centrech ČR, kde ho může doprovázet práce

24 www.socialni-zaclenovani.cz Děkujeme za pozornost Martin Navrátil, 725 736 355, navratil.martin@vlada.cznavratil.martin@vlada.cz Renáta Kottnerová, 602 764 893, renata.kottnerova@ku- olomoucky.czrenata.kottnerova@ku- olomoucky.cz


Stáhnout ppt "Migrace na střední Moravě Příčiny a následky 15.9.2011 Mgr. Martin Navrátil, Ph.D., PhDr. Renáta Köttnerová."

Podobné prezentace


Reklamy Google