Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání se starosty obcí a městysů ORP Telč 6. června 2016 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší -vybrané informace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání se starosty obcí a městysů ORP Telč 6. června 2016 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší -vybrané informace."— Transkript prezentace:

1 Setkání se starosty obcí a městysů ORP Telč 6. června 2016 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší -vybrané informace

2 Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje - ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona Provádět, respektive nechat si provést, jednou za 2 kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (např. dřevo, uhlí, pelety atd.), přičemž první kontrola musí být provedena v termínu do 31. prosince 2016. Co to je stacionární zdroj? definice stacionárního zdroje je v ust. § 2 písm. e) zákona – ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů (dále jen „kotle“) Kdo může provádět kontrolu kotlů? osoba, která byla proškolena výrobcem kotle a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „kontrolor")

3 Kde najdu seznam kontrolorů? Seznam kontrolorů je k dispozici na webových stránkách Hospodářské komory ČR – http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Proškolení kontrolorů provádí Asociace podniků topenářské techniky pod dohledem Hospodářské komory.http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

4 Na jaké kotle se tato povinnost vztahuje? Aby se na provozovatele kotle vztahovala kontrolní povinnost, tak musí splnit zároveň dvě podmínky: 1) musí provozovat kotel o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně – to v praxi znamená většinu kotlů, které slouží k vytápění domácností, provozoven, úřadů atd. 2) zároveň musí tento kotel sloužit jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění

5 Co je cílem těchto kontrol? zajištění provozu kotle v souladu s požadavky zákona kontrolor by také měl zajistit poradenskou a konzultační činnost, což bude v praxi pravděpodobně znamenat, že by měl doporučit postupy provozování kotle tak, aby byl zajištěn bezproblémový a hospodárný provoz kotle ?? doporučení modernizace kotle, či doplnění otopné soustavy o vhodné prvky (např. akumulační nádoba, regulace atd.) kontrolor také zhodnotí, zda kotel vyhovuje požadavkům přílohy č. 11 k zákonu, která řeší tzv. emisní třídy kotlů a případně poučí provozovatele kotle o nutnosti plnění požadavků vyplývajících z této přílohy v termínu do 1. září 2022 vystavení dokladu o kontrole MěÚ Telč, orgán ochrany ovzduší si může kdykoliv vyžádat předložení dokladu o provedené kontrole.

6 Co se stane, když nenechám kontrolu provést nebo nepředložím na vyzvání kontrolní protokol orgánu ochrany ovzduší (MěÚ Telč, OŽP)? provozovatel kotle se vystavuje riziku uložení pokuty v případě, že provozovatelem kotle je fyzická osoba nepodnikající, tak je možno uložit pokutu až do výše 20 tis. Kč v případě, že provozovatelem kotle je fyzická osoba podnikající, tak je možno uložit pokutu až do výše 50 tis. Kč

7 Vize zákonodárce leden 2014 – ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva splňující podmínky 1. a 2. emisní třídy podle ČSN EN 303-5 leden 2017 – povinnost předložit na základě požadavku obecního úřadu revizi domácího kotle na tuhá paliva leden 2018 – ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5 září 2022 – domácnosti budou mít povinnost prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5. V opačném případě hrozí vysoké pokuty až 50 000 Kč. Prakticky už proto nebude možné kotle nižších emisních tříd provozovat.

8 Emisní třídy kotlů Norma ČSN EN 303-5 kotle na tuhá paliva rozdělují do tzv. emisních tříd, přičemž toto rozdělení funguje na základě emisí a účinnosti. Většina současných kotlů na tuhá paliva splňuje podmínky pouze nejméně přísné první a druhé emisní třídy. Právě tato zařízení bude nutné během příštích deseti let nahradit. Po roce 2022 již bude možné provozovat jen kotle třetí emisní třídy. Těch je ale na současném trhu zatím menšina. V praxi požadavky třetí emisní třídy splňují hlavně peletové a zplynovací kotle, objevují se však i klasické kotle na dřevo či uhlí, které již této třídě vyhovují také. Co z toho vyplývá? Novela zákona o ochraně ovzduší, která vstoupila v platnost 1. 9. 2012, radikálně změnila podmínky provozování domácích kotlů na tuhá paliva. Majitelé starších a novému zákonu již nevyhovujících kotlů se musí připravit na výdaje spojené s revizemi stávajících zařízení. Mnoho domácností si navíc bude muset do roku 2022 pořídit kotel úplně nový. To se podle odhadů Asociace topenářské techniky bude týkat asi 330 tisíc českých domácností.

9 Kontakty na MěÚ Telč, OŽP V případě dotazů se můžete obracet na: Ochrana ochrany ovzduší Pavlína Kretová 567 112 494, 608 442 437 pavlina.kretova@telc.eu Vedoucí odboru Ing. Vlastislav Soukup 567 112 491, 724 136 466 vlastislav.soukup@telc.eu


Stáhnout ppt "Setkání se starosty obcí a městysů ORP Telč 6. června 2016 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší -vybrané informace."

Podobné prezentace


Reklamy Google