Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Katarína Nemčíková, VÚP Praha Změny v kurikulárních dokumentech základního vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Katarína Nemčíková, VÚP Praha Změny v kurikulárních dokumentech základního vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Katarína Nemčíková, VÚP Praha Změny v kurikulárních dokumentech základního vzdělávání

2 Standard základního vzdělávání (1995) → Vzdělávací program Základní škola Platnost: od 1. 9. 1996 – dnes v dobíhajících ročnících (4., 5. ročník a 9. ročník ZŠ) → Vzdělávací program Obecná škola Platnost: od 1. 9. 1997 – dnes v dobíhajících ročnících → Vzdělávací program Národní škola Platnost: od 1. 9. 1997 – dnes v dobíhajících ročnících Rámcový vzdělávací program pro ZV → Školní vzdělávací program schválení RVP ZV v r. 2005 od 1. 9. 2007 výuka dle ŠVP v 1. a 6. ročníku ZŠ Kurikulum pro základní vzdělávání a jeho změny

3 Nové pojetí cílů základního vzdělávání Východiskem je koncept celoživotního učení. Klíčové kompetence Souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. o Kompetence k učení o Kompetence k řešení problémů o Kompetence komunikativní o Kompetence sociální a personální o Kompetence občanská o Kompetence pracovní Průřezová témata Rozvíjení oblasti postojů a hodnot žáků prostřednictvím aktuálních problémů současného světa. Nové prvky ve vzdělávání

4 Změny v koncepci matematického vzdělávání v RVP ZV Cíle matematického vzdělávání Posílení: podpory aktivních činností žáků ve výuce, rozvíjení schopnosti řešení problému, rozvíjení spolupráce při řešení problému, rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti, podpory aplikace matematických znalostí a dovedností v běžném životě. Obsah matematického vzdělávání Změny ve strukturaci vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace:  Vzdělávací obsah tvoří očekávané výstupy: 1. období 1. stupně (3. ročník) – jde o orientační výstupy, 2. období 1. stupně (5. ročník) – jde o závazné výsledky vzdělávání, 2. stupně (9. ročník) – jde rovněž o závazné výstupy.  Prostředkem je učivo, které je školám doporučeno.

5 Změny týkající se redukce učiva:

6 Členění vzdělávacího obsahu matematiky v RVP ZV Tematické okruhy

7 Děkuji za pozornost nemcikova@vuppraha.cz


Stáhnout ppt "Mgr. Katarína Nemčíková, VÚP Praha Změny v kurikulárních dokumentech základního vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google