Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Poslanecká sněmovna PČR Praha 18.10.2011 Návrh věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Poslanecká sněmovna PČR Praha 18.10.2011 Návrh věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Poslanecká sněmovna PČR Praha 18.10.2011 Návrh věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu

2 V ČR není systém řízení CR:  střet „Kompetenčního zákona“ (č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR) a zákonů o územně samosprávních celcích (č. 129/2000 Sb., zákon o krajích; č. 128/2000 Sb., zákon o obcích; č. 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze) → všechny subjekty jsou povinné rozvíjet CR  Nejsou určeny pravomoci a kompetence jednotlivých subjektů  Neexistují nástroje koordinace realizovaných opatření podpory CR Dopady:  pokles výkonnosti cestovního ruchu a pokles příjmů generovaných tímto odvětvím  neefektivní vynakládání prostředků na podporu cestovního ruchu  pokles konkurenceschopnosti destinace ČR a přínosů CR Důvody zavedení „zákona o CR“

3 Měření výkonnosti CR:  TSA - komplexní vyjádření významu cestovního ruchu pro národní hospodářství ČR (2003 – 2009)  Výkonnostní ukazatele: (data za 2009, zdroj ČSÚ) → Tyto ukazatele nedostatečně popisují přínosy CR do státního a veřejných rozpočtů Podíl cestovního ruchu na příjmech státního rozpočtu ČR 6,9 % CR a ostatní odvětví (data za 2009, zdroj ČSÚ) Přínosy CR ZaměstnanostPodíl na HPH CR239 498CR2,7 % Zdravotnictví288 993Zdravotnictví4,2 % Zemědělství185 200Zemědělství2,3 % Stavebnictví481 118Stavebnictví7,4 % Počet hostůPočet přenocování CelkemNerezidentiRezidentiCelkemNerezidentiRezidenti 12 209 5846 336 3245 873 26036 807 95818 363 81718 444 141

4 Obecné  definovat oblast CR  zajistit koordinovaný rozvoj legislativy a opatření s dopadem na CR  zajistit koordinovanou realizaci opatření na podporu rozvoje CR  zvýšit „prestiž“ odvětví CR Specifické  zamezení duplicitám v managementu a marketingu destinace  zvýšení motivace podnikatelských subjektů i veřejné správy na rozvoji cestovního ruchu  hospodárné směřování finančních prostředků do rozvoje a řízení cestovního ruchu  zajistit provázanost strategických dokumentů na všech úrovních Cíle „zákona o CR“

5 ÚroveňOrganizace CRÚzemní jednotkaZakladatelŘízeníInformace 1Národní organizace CRČRMMR ČR 2Krajská organizace CRKraj 3Oblastní organizace CRTuristická oblastobce, podnikatelé, kraj Navrhovaná organizační struktura CR Zákon stanoví kritéria pro vznik turistické oblasti (TO) (např.):  počet přenocování za rok – min. 300 tisíc – průměr za posledních 5 let  počet lůžek – min. 2000 lůžek  min. 3 turistická informační centra (TIC) nacházející se na úrovni oblasti  počet trvale žijících obyvatel ve výši min. 100 tisíc → obce které nenaplní kritéria pro vznik TO / nestanou se součástí TO – rozvoj cestovního ruchu bude zajištěn aktivitami krajské organizace cestovního ruchu Doporučená právní forma organizací cestovního ruchu  1. úroveň – příspěvková organizace zřízená MMR  2. a 3. úroveň:  obecně prospěšná společnost  zájmové sdružení právnických osob

6 Podnikatelé v cestovním ruchu:  iniciují vznik oblastní organizace cestovního ruchu při splnění kritérií pro vznik turistické oblasti, podílejí se na jejím fungování  formou dobrovolných příspěvků se podílejí na financování krajské nebo oblastní organizace cestovního ruchu  podílejí se na tvorbě turistické nabídky – tvorbě produktů cestovního ruchu ve spolupráci s krajskou/oblastní organizací cestovního ruchu  podílí se na přípravě strategických dokumentů  podílejí se na marketingových aktivitách kraje/oblasti  tvoří profesní organizace pro účely zákona (může se jednat i o regionální pobočku hospodářské komory, či jiné profesní organizace)  prostřednictvím profesních organizací se podílí na realizaci Národního systému kvality služeb v cestovním ruchu Zapojení podnikatelů

7 Přínosy:  Zajištění koordinace realizovaných opatření  Snadný přenos informací Vznik na všech úrovních řízení CR:  na národní úrovni budou zastoupeny: ministerstva, kraje, profesní sdružení, asociace s celostátní působností/v tomto případě se jedná o Celostátní kolegium cestovního ruchu modifikované pro potřeby zákona  na krajské úrovni: zástupci kraje, zástupci správ NP a CHKO, zástupci odborných kulturních organizací, oblastní/ch organizace/í cestovního ruchu, profesní/ch sdružení s celokrajskou působností  na oblastní úrovni: obce, podnikatelé, sdružení podnikatelů, zástupci odborných kulturních organizací, zástupci krajské/ých organizace/í cestovního ruchu, příp. NNO působících v cestovním ruchu, zástupci správ NP a CHKO Poradní skupiny

8 Složené financování: Financování národní organizace CR zdroj:  státní rozpočet: pevná částka na každý rok  vlastní výdělečné nástroje (platby za spoluúčast na akcích, provoz informačního systému, platby krajských organizací cestovního ruchu a podnikatelů za marketingové aktivity ad.) Financování krajské organizace cestovního ruchu zdroj:  státní rozpočet: neměnná pevná částka + částka dle intenzity cestovního ruchu  krajský rozpočet: 50% z částky, kterou tvoří příspěvek ze státního rozpočtu,  příspěvky od obcí  dobrovolné příspěvky individuálních podnikatelů  vlastní výdělečné nástroje Financování oblastní organizace cestovního ruchu zdroj:  příspěvek ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje: neměnná pevná částka + částka dle intenzity cestovního ruchu v turistické oblasti  příspěvek z krajského rozpočtu  příspěvky od obcí  dobrovolné příspěvky od podnikatelů  vlastní výdělečné nástroje Financování organizací CR

9  návrh věcného záměru zákona vznikal od počátku roku 2010 za účasti zástupců krajů, regionů a vysokých škol  návrh byl prezentován profesním sdružením působícím v oblasti cestovního ruchu na celostátní úrovni, včetně SOCR  po vnějším připomínkovém řízení a odsouhlasení vedením MMR byl postoupen do vnějšího připomínkového řízení:  58 připomínkových míst  z celkem 20 míst vzneseny připomínky, z toho z 8 míst připomínky zásadní (Ministerstvo zemědělství, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Hospodářská komora České republiky, Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra)  vypořádání připomínek  většina připomínek byla vypořádána  rozpor s MF ČR – zavádění nových finančních toků a zvyšování požadavků na státní rozpočet vzhledem k rozpočtovým škrtům a snižování deficitu státního rozpočtu → odstranit část „financování“ ze zákona o CR  po vypořádání vnějšího připomínkového řízení bude předán vládě k projednání Postup tvorby „zákona o CR“

10 Děkuji za Vaši pozornost. Aleš Hozdecký Odbor cestovního ruchu Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 ales.hozdecky@mmr.cz


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Poslanecká sněmovna PČR Praha 18.10.2011 Návrh věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu."

Podobné prezentace


Reklamy Google