Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 8. 7. 2014, 13:00 hod. S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 8. 7. 2014, 13:00 hod. S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS."— Transkript prezentace:

1 2. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 8. 7. 2014, 13:00 hod. S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS

2 Správní obvod ORP Chomutov Charakteristiky řešeného území: Počet obyvatel: 81786 Rozloha: 48 608 ha Počet obcí: 25 Města: Chomutov, Jirkov, Výslunní Obce: Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Vysoká Pec

3 Cíl první schůzky pracovní skupiny Dohoda s partnery na výstupech analýz Finalizace SWOT analýzy Cíl druhé schůzky pracovní skupiny Varianty řešení Cíle: hlavní, specifický; První návrhy opatření Cíl třetí schůzky pracovní skupiny Finální návrhy opatření Projektové záměry S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS

4 Program setkání Legislativní rámec Definice největších problémů Analýza rizik Cílové skupiny – matice vlivu, zájmu Návrhová opatření – Hlavní cíl, dílčí cíle, opatření

5 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Legislativní rámec Bc. Kamila Fajglová, vedoucí odboru sociálních věcí MMCH

6 S OCIÁLNÍ SLUŽY – PROJEKT MOS SWOT analýza Definice hlavních problémů, výhod v oblasti sociálních služeb ORP Chomutov

7 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – Výstupy z analytických částí Identifikované problémy: dlouhodobě vysoká míra nezaměstnanosti nepříznivá sociální struktura obyvatelstva, vyšší koncentrace osob ohrožených sociálním vyloučením absence některých služeb nedostatek finančních prostředků od státu Příležitosti: podpora komplexního systému, návaznost sociálních a ostatních služeb Zajištění servisu pro obce (styčný důstojník, pomoc s administrativou) Podpora vytváření podmínek pro slaďování profesního a rodinného života Využívání veřejně prospěšných prací

8 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Analýza rizik v oblasti sociálních služeb ORP Chomutov

9 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS R EGISTR RIZIK - OBLASTI : Finanční rizika Organizační rizika Právní rizika Technická rizika Věcná rizika H ODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI RIZIK : Očekávaná pravděpodobnost /P/ výskytu rizika (1 – 5) Dopad rizika /D/ na dosažení cílů strategie (1 – 5)

10 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Druh rizikaHodnocení rizika OpatřeníVlastník rizika Finanční Nedostatek financí na provoz, opravy 20 Čerpání dotačních prostředků Obec a NNO Organizační Rušení dopravních spojů 20 Návrhy na změny spojůObce, kraj Právní Reformy na úkor kvality 15 Politická intervenceobce Technické Nevyhovující stav budov 15 Průběžná údržba a opravy Obec, NNO Věcné Personální rizika (fluktuace) 12 Zaměstnání kvalifikovaných pracovníků Obec, NNO

11 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Cílové skupiny - Rozbor vlivu, zájmu v oblasti sociálních služeb ORP Chomutov

12 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS C ÍLOVÁ SKUPINA V LIV Z ÁJEM R OLE CS N ÍZKÝ V YSOKÝ N ÍZKÝ V YSOKÝ Rodiče dětí - v ZŠ, MŠ Rodiče dětí – do ZŠ, MŠ Děti, žáci Pedagogové Starostové - s MŠ, ZŠ Starostové – bez MŠ, ZŠ Partneři škol (NNO, sponzoři) Kraj Stát Média

13 VLIV nízkývysoký ZÁJEM vysoký B OSOBY: D KLÍČOVÍ HRÁČI: nízký A DAV: C TVŮRCI: Role cílových skupin: A. DAV – odpovídání na otázky B. OSOBY - průběžné informování C. TVŮRCI - zajištění spokojenosti D. KLÍČOVÍ HRÁČI – vedení dialogu Otázky pro CS: OČEKÁVÁNÍ - Proč chtějí téma řešit? VLIV - Jaká je velikost CS? ZÁJEM - Jaké jsou skutečné potřeby CS? SLUŽBY KONKURENCE - zhodnocení vlastních služeb S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS

14 Varianty řešení problémů a potřeb: –Varianta č. 1: Širší zapojení neziskového sektoru při poskytování služeb -Rozšíření počtu poskytovatelů služeb z řad neziskových organizací -Zavedení systému pobídek a dotačních prostředků měst a obcí vymezených pro neziskové organizace -Podpora dobrovolnictví –Varianta č. 2: Zvýšení informovanosti o službách a činnosti organizací -Zvýšení vlastní propagace poskytovatelů služeb všemi dostupnými kanály ve vztahu k veřejnosti -Vytvoření systému komunikace mezi poskytovateli, koordinátorem a zřizovateli

15 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Varianty řešení problémů a potřeb: Varianta č. 3: Vytvoření nového systému řízení komunitního plánování –Rozvoj spolupráce komisí zabývající se sociálními službami měst Chomutova a Jirkova, zástupců dalších obcí, neziskových organizací a organizací pracujících v sociální oblasti, zavedení koordinovaného postupu –Nastavení kompetencí koordinátorů komunitního plánování v rámci ORP a jednotlivých poskytovatelů služeb Varianta č. 4: Vytvoření kompletního třístupňového systému služeb pro rodiny s dětmi –Vytvoření sítě potenciálních poskytovatelů a partnerů pro SAS –Systém SAS ze znevýhodněného prostředí mimo služeb dle Zákona

16 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS HLAVNÍ CÍL : VIZE – Co chceme a můžeme změnit? SPECIFICKÉ CÍLE: PRIORITA – Jak toho chceme dosáhnout? OPATŘENÍ: INDIKÁTOR – Jak ověříme, že jsme byli úspěšní?

17 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Harmonogram dalších prací PRACOVNÍ SKUPINA : 24.6.2014 (út) 13:00 hod. S OCIÁLNÍ SLUŽBY 8.7.2014 (út) 13:00 hod. S OCIÁLNÍ SLUŽBY ------------------------------------------------------------------------- Začátek září 2014

18 Harmonogram dalších prací do 30. září 2014 ANALYTICKÁ ČÁST ( vč. VOLITELNÉ TÉMA ) do 20. prosince 2014 DOKUMENT S TRATEGIE ( NÁVRH - VŠECH 5 TÉMAT ) do 31. března 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS ELEKTRONICKY ) do 15. dubna 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS V LISTINNÉ PODOBĚ ) ------------------------------------------------------------------------------ 2. SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ do 30. dubna 2015

19 Děkujeme za Vaši aktivní spolupráci


Stáhnout ppt "2. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 8. 7. 2014, 13:00 hod. S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS."

Podobné prezentace


Reklamy Google