Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 20. STOLETÍ V ČR – prezentace a pracovní list Občanská výchova Praktická škola jednoletá nebo dvouletá ZŠ speciální – 2. stupeň Autorem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 20. STOLETÍ V ČR – prezentace a pracovní list Občanská výchova Praktická škola jednoletá nebo dvouletá ZŠ speciální – 2. stupeň Autorem."— Transkript prezentace:

1 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 20. STOLETÍ V ČR – prezentace a pracovní list Občanská výchova Praktická škola jednoletá nebo dvouletá ZŠ speciální – 2. stupeň Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Vrbová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Metodické pokyny pro pedagogy: Možná velmi jednoduše podané dějiny ČSR ve 20. století, ale pro žáky často se středně těžkou mentální retardací je nutné nezabíhat do podrobností, spíše se pokusit vše co nejvíce ukázat fotografiemi. K tématu je dobré se vracet při oslavách státních svátků spojených s historickými událostmi (8. 5., 28. 10., 17. 11.). K jednotlivým událostem učitel přidá vlastní výklad dle schopností žáků. Zároveň s prezentací mohou žáci vyplňovat pracovní list, který lze také použít jako opakování.

3 1. světová válka1914–1918 Zemřelo v ní 10 milionů lidí (tolik, kolik je dnes obyvatel ČR). Poprvé byly použity moderní zbraně, kulomety, tanky, bojová letadla, ponorky…

4 Vojáci v zákopech Děti byly nuceny pracovat v továrnách vyrábějících zbraně.

5 1. světová válka zasáhla Evropu, Asii i Afriku. ? Proč se jí říká světová válka? ? Najdi na globusu uvedené kontinenty, které byly ve válce.

6 Bojovaly proti sobě: X státy DOHODY Velká Británie Francie Rusko DVOJSPOLEK Německo Rakousko-Uhersko

7 28. října 1918 Po rozpadu Rakouska-Uherska bylo vyhlášeno samostatné Československo. ? Kterými územími bylo Československo tvořeno?

8 Prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk.

9 Československo Tato tzv. první republika trvala od roku 1918 do roku 1938. V roce 1929–1933 zasáhla i ji světová hospodářská krize. Mnoho lidí bylo bez práce. V Německu toho využil Adolf Hitler a dostal se k moci.

10 Fašisté (nacisté) v Německu a Adolf Hitler Usilovali o nadvládu v Evropě. Pronásledovali demokraticky smýšlející lid. Zamýšleli zlikvidovat židovské obyvatelstvo. ? Kdo jsou Židé?

11 2. světová válka 1939–1945 V roce 1939 napadli Němci Polsko a začala válka. Obsadili i Čechy a Moravu a vytvořili z nich svoji kolonii (protektorát Čechy a Morava). Němci zatýkali nepohodlné občany – vybudovali pro ně koncentrační tábory s plynovými komorami a spalovacími pecemi. Lidé v protektorátu byli nuceni vyrábět zbraně pro německou armádu. Mnoho lidí uteklo bojovat proti Německu do Francie, Anglie nebo do Sovětského svazu. Německo válku prohrálo. Ale lidské ztráty byly obrovské. ? Zjisti v kalendáři, kdy slavíme Den vítězství (konec 2. světové války).

12 Vězni z koncentračního tábora po osvobození

13 Americké bombardéry

14 Němci postupují u vybombardovaného Stalingradu

15 Komunismus v Československu 1948–1989 Vládla pouze jedna politická strana – KSČ (období totality). Československo bylo pod silným vlivem Sovětského svazu. Komunisté slibovali chudým lidem stejné podmínky pro všechny, všichni budou mít stejně a vznikne spravedlivá společnost. Ale tento sen se brzy rozplynul…

16 Komunismus v Československu 1948–1989 Lidé, kteří byli pro KSČ nepohodlní, byli vězněni, mučeni a tvrdě trestáni – často i odsouzeni k smrti. Továrníkům, statkářům a bankéřům byl odebrán majetek, postupně o majetek přišli i živnostníci a rolníci. Vznikala JZD (jednotná zemědělská družstva). Lidé nemohli volně cestovat do ciziny. Byly zrušeny různé spolky a strany ( Sokol, Junák…) Přísná cenzura tisku, televize i rozhlasu. ? Co znamená slovo „cenzura“?

17 Pražské jaro 1968 Uvolnění situace v zemi: mohlo se svobodně cestovat do ciziny; povolena činnost dříve zakázaných spolků a stran; zrušila se cenzura; lidé se tolik nebáli tajné policie a úřadů. … z toho vyplynula touha po svobodě a demokracii. Sovětský svaz s nevolí sledoval tyto změny, napomínal našeho prezidenta… když však nic nepomáhalo, vložil se do toho sám…

18 Srpen 1968 – okupace Československa sovětskou armádou Vojenský zásah, který zastavil reformní proces pražského jara. Na naše území vtrhlo 750 tisíc vojáků, 800 letadel a 6 300 tanků.

19 Normalizace Období od roku 1968 do roku 1989 – všechny změny z pražského jara byly zrušeny, situace v Československu byla opět pevně v rukou komunistů pod ochranou sovětských vojsk. Hlavní osobou v tomto období byl pozdější prezident Gustáv Husák. A opět: cenzura tisku a televize, zákaz spolků a novin, které nesouhlasily s totalitním režimem, zákaz činnosti umělců nesouhlasících s komunismem, pronásledování a propouštění ze zaměstnání těch, kteří nesouhlasili s okupací země, jejich děti nemohly studovat na školách, uzavření státních hranic (ŽELEZNÁ OPONA) – nemožnost vycestovat na Západ bez povolení.

20 Železná opona – zákaz opustit hranice ČSR

21 17. listopad 1989 sametová revoluce

22 Demonstrace na Václavském náměstí v Praze.

23 Vzpomínková akce studentů se změnila v protikomunistickou demonstraci. Studenti byli brutálně napadeni příslušníky VB (veřejná bezpečnost – dřívější policie). Na protest proti tomuto napadení vyhlásili studenti a s nimi i herci divadel stávku. Denně na Václavském náměstí v Praze statisíce demonstrantů. Prosadili odchod prezidenta Gustáva Husáka. Komunistický režim se zhroutil. Novým prezidentem zvolen Václav Havel.

24 Rozpad Československa Česká republikaSlovenská republika 1. ledna 1993

25 Zdroje: [cit. 2015-03-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mladistv%C3%AD_d%C4%9Bln%C3%ADci_v_tov%C3%A1rn%C4%9B_na_st%C5%99elivo_1_WW.jpg [cit. 2015-03-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C5%99%C3%ADslu%C5%A1n%C3%ADci_7_roty_ve_Zborovsk%C3%BDch_z%C3%A1kopech.gif Cani. [cit. 2015-03-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prvn%C3%AD_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_republika_do_1928.jpg [cit. 2015-03-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk_1925.PNG Ericmetro [cit. 2015-05-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Ericmetrohttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem_of_the_Communist_Party_of_Czechoslovakia.svg Harold[cit. 2015-05-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Haroldhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kvilda,_Bu%C4%8Dina,_%C5%BEelezn%C3%A1_opona_%282013-08-12;_02%29.jpg?uselang=cs Muzej Revolucije Narodnosti Jugoslavije. [cit. 2015-05-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benito_Mussolini_and_Adolf_Hitler.jpg U.S. Navy. [cit. 2015-05-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SBDs_and_Mikuma.jpg Samuelson, Lt. A. E. [cit. 2015-05-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebensee_concentration_camp_prisoners_1945.jpg Herber. [cit. 2015-05-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183- B22222,_Russland,_Kampf_um_Stalingrad,_Infanterie.jpg Engramma.it. [cit. 2015-05-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praga_11.jpg ŠJů. [cit. 2015-05-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_1989,_V%C3%A1clavsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD,_dav.jpg Šjů. [cit. 2015-05-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_1989,_V%C3%A1clavsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD,_svat%C3%BD_Vojt%C4%9Bch_s_trans parentem.jpg Šjů. [cit. 2015-05-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_1989-11- 25,_Hrad%C4%8Dansk%C3%A1,_dav_se_val%C3%AD_na_Letnou.jpg Sedlecký, David. [cit. 2015-05-24]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A1clav_Havel_2014_V%C3%A1clavsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.JPG?uselang=cs Blank_map_of_Europe.svg: maix. [cit. 2015-07-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Blank_map_of_Europe.svgmaixhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czechoslovakia_location_map.svg "Ez-map". [cit. 2015-07-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ez-map.png#/media/File:Ez- map.png [cit. 2015-07-05]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Un-slovakia.png


Stáhnout ppt "VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 20. STOLETÍ V ČR – prezentace a pracovní list Občanská výchova Praktická škola jednoletá nebo dvouletá ZŠ speciální – 2. stupeň Autorem."

Podobné prezentace


Reklamy Google