Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problém internetové kriminality na základní škole.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problém internetové kriminality na základní škole."— Transkript prezentace:

1 Problém internetové kriminality na základní škole

2

3 Šikana a kyberšikana ŠIKANA = chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit, zastrašit ZNAKY ŠIKANOVÁNÍ záměrnost cílenost opakování nepoměr sil bezmocnost oběti Za šikanu se nepovažuje škádlení, kde není nepoměr sil. KYBERŠIKANA = forma psychické šikany, zneužití ICT s cílem úmyslně ublížit anonymní nedá se zastavit možná přeměna oběti v agresora Kyberšikanou není oprávněná kritika bez zlého úmyslu, vzájemné násilí mezi rovnocennými partnery.

4 Trestné činy v souvislosti se šikanou a kyberšikanou vydírání omezování osobní svobody útisk těžké ublížení na zdraví loupež, krádež poškození cizí věci nebezpečné pronásledování účast na sebevraždě porušení dopravovaných zpráv (např. fotografií z telefonu oběti) pomluva

5 Odpovědnost a trestání kyberšikany odpovědnost je na RODIČI škola pomáhá s řešením, může udělit výchovné opatření, jestliže je páchána v době výuky, NEŘEŠÍ OBSAH obsah řeší POLICIE ČR podle Zákona o přestupcích nebo Trestního zákoníku (popřípadě Občansko - právního soud podle občanského zákoníku)

6 Zveřejnění fotografií a videa Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 84 Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením. § 85 Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením. § 86 Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod.

7 Formy kyberšikany KYBERSTALKING – pronásledování PHISHING – kradení hesel, zneužití informací BLUE JACKING – karikatury učitelů, spolužáků INTERNETOVÉ HRANÍ (střílecí hry, terčem např. spolužák) INTERNETOVÉ HLASOVÁNÍ (kdo si myslí, že …) INTERNETOVÉ SOUTĚŽENÍ (kdo udělá …) HAPPY SLAPPING (mlácení obětí, vyvěšení na síti) KYBER GLOOMING (donutit k setkání, znásilnit)

8 Trestní odpovědnost dětí a mládeže Činy, které můžeme spáchat, rozdělujeme podle závažnosti na: PŘESTUPKY TRESTNÉ ČINY Přestupky řeší přestupková komise (správní orgán). Trestné činy mladistvých řeší soud pro mládež.

9 Mládež (0-18 let) DĚTI MLADŠÍ 15 let MLADISTVÍ 15-18 let Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy dítě do 15 let není trestně odpovědné, páchá čin jinak trestný (u dospělých trestný čin) mladistvý 15-18 let je trestně odpovědný, páchá provinění (u dospělých trestný čin)

10 Opatření u dítěte do 15 let ŠKOLA přednáška na téma napomenutí tř. učitele důtka tř. učitele důtka ředitele školy snížená známka z chování Ředitel školy může: doporučit rodičům vyšetření v poradně, pobyty ve střediscích výchovné péče podat návrh na OSPOD na zahájení práce s rodinou SOUD (na návrh státního zástupce, školy, OSPODu) rozhoduje o výchovných a ochranných opatřeních: výchovná povinnost (musí …) výchovné omezení (nesmí …) napomenutí s výstrahou terapie ve střediscích výchovné péče ochranná výchova (ústav) Výchovná opatření může udělit také OSPOD.

11 Opatření u mladistvého 15-18 let ŠKOLA přednáška na téma napomenutí tř. učitele důtka tř. učitele důtka ředitele školy snížená známka z chování Ředitel školy může: doporučit rodičům vyšetření v poradně, pobyty ve střediscích výchovné péče podat návrh na OSPOD na zahájení práce s rodinou SOUD (na návrh státního zástupce, školy. OSPODu) rozhoduje o: výchovných opatřeních (dohled, probační program, vých. povinnosti, vých. omezení, napomenutí s výstrahou) ochranných opatřeních (ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci, ochranná výchova) trestních opatřeních (obecně prospěšné práce, peněžité opatření, domácí vězení, zákaz vstupu na utkání apod.)

12 Chování dětí na internetu Facebook vs. realita http://www.youtube.com /watch?v=9a3X5Goy1rA http://www.youtube.com /watch?v=9a3X5Goy1rA Seznámení se stalkerem http://www.youtube.com /watch?v=c6VkPQEl74s http://www.youtube.com /watch?v=c6VkPQEl74s Seznam se bezpečně 1 (do 5. minuty dítě 8 let, 15. minuta dítě 12 let) http://www.seznamsebez pecne.cz/ http://www.seznamsebez pecne.cz/ Seznam se bezpečně 2 (3. min.,10. min., 20. min. pedofil) http://www.seznamsebez pecne.cz/ http://www.seznamsebez pecne.cz/ neuvádět adresy, telefonní čísla nesetkávat se s cizími lidmi

13 Co dělat při zjištění internetové kriminality, kyberšikany: NEMAZAT, POŘÍDIT DŮKAZY (zkopírovat stránku, vyfotografovat, uchovat pro Policii ČR) INFORMOVAT Policii ČR, podat trestní oznámení PŘERUŠIT KOMUNIKACI (změna mailu, hesel, telefonního čísla) (pro prvotní pomoc jsou na stránkách o bezpečném internetu „tlačítka první pomoci“, odkazují, kam se obrátit)

14 Odkazy pro řešení internetové kriminality: http://www.bezpecne-online.cz/ http://www.policie.cz/ http://www.seznamsebezpecne.cz/ http://www.nebudobet.cz/ http://www.horkalinka.net/co-a-jak-hlasit http://www.kr- vysocina.cz/kamseobratitsproblemy.asp http://www.kr- vysocina.cz/kamseobratitsproblemy.asp

15 NETOLISMUS online hraní (hlídat platební karty, odečítání drobných položek z účtu) nadměrná komunikace stahování dat nakupování LIKE – líbí se FAKE – falešná identita Seznam internetových zkratek (např. http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_zkratek_v_onl ine_diskus%C3%ADch) http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_zkratek_v_onl ine_diskus%C3%ADch

16 Ohlašovací povinnost školy OSPOD = Orgán sociálně - právní ochrany dětí PODEZŘENÍ NA TÝRÁNÍ PODEZŘENÍ NA ZNEUŽÍVÁNÍ ZANEDBÁVÁNÍ (i nepečování o dítě v rámci výchovy a vzdělávání) MUCHHAUSENŮV SYNDROM (neustálé lékařské vyšetřování dítěte z popudu rodičů) porušení zákona ohlašuje OSPOD na Policii ČR (škola může také) OSPOD může rozhodnout o výchovných opatřeních (dohled úředníka, co dítě musí …, nesmí …)

17 Zdroje Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů


Stáhnout ppt "Problém internetové kriminality na základní škole."

Podobné prezentace


Reklamy Google