Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR."— Transkript prezentace:

1 © IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR PROJEKT:Hodnocení průmyslových rizik PRODUKT:6 - Obecné metody hodnocení rizik DÍLČÍ MODUL:6 - Obecné metody hodnocení rizik

2 © IHAS 2011 Proč vyhledávat a hodnotit rizika? zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci snížení rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu jejich práce snižování rizika soustavným vyhledáváním nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťování jejich příčin a zdrojů neodstranitelná rizika je nutno vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno 1.2 Prevence rizik dle zákona č. 309/2006 Sb.

3 © IHAS 2011 1.2 Prevence rizik dle zákona č. 309/2006 Sb. Návrh na udělení nebo změnu akreditace Udělení, pozastavení, změna nebo odnětí akreditace Kontrola dodržování podmínek udělení akreditace Právnická nebo fyzická osoba Zkoušení z odborné způsobilosti a vydávání dokladu o úspěšně vykonané zkoušce Fyzická osoba odborně způsobilá Zajišťování úkolů v prevenci rizik Ministerstvo práce a sociálních věcí

4 © IHAS 2011 Zařízení: Ventilátor  Směs plynů a par HK  Zóna 2  Teplotní třída T3 Klasifikace zařízení:  Zařízení je zařazeno do: 2.1 Hodnocení rizik | Příklad  Skupina zařízení II  Typ prostředí G  Kategorie 3/3  Teplotní třída T3  Skupina ochrany c

5 © IHAS 2011 2.1 Hodnocení rizik | Příklad Tabulka hodnocení nebezpečí vznícení ed. 3

6 © IHAS 2011 2.2 HAZOP  Projektant strojní  Technolog  Inženýr zodpovědný za uvedení do provozu  Specialista na měření a regulaci  Chemik - výzkumník  Vedoucí studie - Leader  (+ zapisovatel) Tým

7 © IHAS 2011 2.2 HAZOP | Postup Vývojový diagram Popis systému a cíle analýzy Rozšířený Hazop Simulace procesu Související poruchy Strom událostí/ Strom poruch Bezpečnost / analýza rizik Bezpečnost / posouzení rizik Matrice rizik Stanovení limitních rizik StopRiziko > Limit rizika Definice a analýza alternativ systémové optimalizace – návrat ke kroku 1 Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4

8 © IHAS 2011 LOPA Metoda pracuje s daty vyvinutými pro identifikaci nebezpečí a počítá s každým nebezpečím s pomocí dokumentace příčin, ochrannými opatřeními v prevenci a předcházení nebezpečí. Hazardous event severity matrix Kvalitativní metoda, která umožňuje aby SIL pro E/E/PE bezpečností systémy, byl stanoven ze znalostí rizikových faktorů související s kontrolními systémy. 2.3 SIL I Popis metody ČSN EN 61508 - 5 ed. 2

9 © IHAS 2011 FTA - analýza stromem poruch (Fault Tree Analysis) Jedna z klasických metod pro identifikaci nebezpečí Je možné určit kombinaci poruch, které mohou vést k havárii Strom poruch sestává z: TOP (vrcholové) události OR GATE (hradlo nebo) AND GATE (hradlo a) Používají se symboly pro sestavení poruchového stromu 3.2 FTA

10 © IHAS 2011 Symboly užívané pro sestavení schématu poruch (stromu poruch) Běžná událost, výsledek kombinace případů nebo podmínek Základní případy poruch AND GATE, všechny vstupní případy musí nastat, aby došlo k výstupní události OR GATE, výstupní událost nastane, když dojde k jakémukoliv vstupnímu případu Sekundární případy nebo příčiny poruch, nejsou studovány detailně 3.2 FTA

11 © IHAS 2011 Analýza pomocí kontrolních seznamů (Check List Analysis) Využívá kontrolní seznamy položek či kroků pro ověření stavu provozu Check listy lze vytvořit i pro jednotlivá zařízení Kontrolní seznam obsahuje: ANO/NE Není vhodné Není třeba více informací Nedostatek metody - neposkytuje dostatečnou představu o nebezpečí 4.1 Check List Analysis

12 © IHAS 2011 Relativní hodnocení (Relative Ranking) Posouzení nebezpečí procesu na základě fyzikálně chemických vlastností látek, technicko bezpečnostních parametrů, jejich množství, termodynamiky procesu Neumožňuje sledování souvislostí příčina - následek Mezi metody Relative Ranking patří např.: Dow Fire and Explosion Index (Dowův index hořlavosti a výbušnosti) Mond Index (Mondův index) Substance Hazard Index (Index nebezpečí látky) Chemical Explosure Index (Index výbušného působení) Výhoda použití ukazatelů nebezpečí - poskytují rychlou klasifikaci potenciálního nebezpečí 4.2 Relative Ranking

13 © IHAS 2011 4.2 Relative Ranking|Rapid Ranking Kategorie nebezpečnosti KategorieIndex hořlavosti a výbušnosti (IH) Index toxicity (IT) Kategorie I< 65< 6 Kategorie II< 65 ≤ IH < 956 ≤ IT < 10 Kategorie III≥ 95≥ 10

14 © IHAS 2011 Rychlé hodnocení (Rapid Ranking) Pokud je v jednom zařízení více nebezpečných látek, je potřeba určit IH a IT pro každou z nich - konečné určení kategorie se provádí z nejhorších hodnot IH a IT Každá část technologického zařízení musí mít zpracováno dle kategorie: 4.2 Relative Ranking|Rapid Ranking Kritéria pro zpracování bezpečnostní studie KategorieIIIIII Kontrolní seznam 1XX Kontrolní seznam 2X HAZOP, apod.X Údaje o haváriiXXX Potenciální místa únikuXXX

15 © IHAS 2011 Úvodní analýza nebezpečí (Preliminary Hazard Analysis - PHA) 4.3 Preliminary Hazard Analysis ČetnostČ K havárii nedojde, nebezpečí vyloučeno0 < 1 x 1000 let1 1 x 100 let - 1 x 1000 let2 1 x 10 let - 1 x 100 let3 1 x 1 rok - 1 x 10 let4 Častěji než 1 x 1 rok5 Stupeň poškození zdravíS Žádné zranění0 Vážná zranění2 Smrtelná nehoda3 Několik smrtelných nehod5

16 © IHAS 2011 4.3 Preliminary Hazard Analysis


Stáhnout ppt "© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google