Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu. Ministerstvo práce a sociálních věcí, sekce náměstka ministyrně pro řízení úřadu Sekce náměstka ministryně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu. Ministerstvo práce a sociálních věcí, sekce náměstka ministyrně pro řízení úřadu Sekce náměstka ministryně."— Transkript prezentace:

1 Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu

2 Ministerstvo práce a sociálních věcí, sekce náměstka ministyrně pro řízení úřadu Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu 300. sekretariát náměstka ministryně 301. oddělení pro řízení oběhu dokumentů 31. odbor personální 32. odbor bezpečnostní politiky 33. právní podpory a správy majetku 34. odbor centrálních nákupů 35. odbor řízení projektů

3 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Oddělení pro řízení oběhu dokumentů Oddělení pro řízení oběhu dokumentů Hlavní činnosti: Věcný garant oběhu dokumentů na MPSV Systém el. spisové služby Odborná správa dokumentů (příjem, oběh, ukládání) Elektronizace oběhu dokumentů i mimo spisovou službu Rozvíjí platformu SharePoint – efektivní využívání interního pracovního prostoru na MPSV Zajišťuje reprografickou techniku, její údržbu a opravy a dodání tonerů a xerografického papíru pro MPSV Priority pro rok 2014: Zajištění nového systému elektronické spisové služby Zajištění podpory a rozvoje aplikace Elektronický oběh dokumentů Převod klíčových aplikací na platformu SharePoint Realizace projektu „Optimalizace tiskového prostředí MPSV“ Nastavení účinného systému eLearningu na MPSV

4 Personální odbor Oddělení personální Agenda systemizace a organizačních vztahů Personální agenda, pracovněprávní vztahy Výběr zaměstnanců Agenda odměňování a zpracování platů Agenda péče o zaměstnance Oddělení vzdělávání Příprava a realizace školení a seminářů Zajišťování jazykového vzdělávání Ministerstvo práce a sociálních věcí, Personální odbor

5 Odbor bezpečnostní politiky Přímo řízený úsek Definuje parametry projektu „Jednotný systém řízení bezpečnosti“ a odborně garantuje aplikaci kybernetické a informační bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Zajišťuje provoz utajeného spojení VEGA D a EU EXTRANET. Oddělení bezpečnosti, krizového řízení a řízení rizik (321) Zajišťuje ochranou utajovaných informací, činnost krizových orgánů a řízení rizik. Metodicky vede ochranu a ostrahu objektů ministerstva, požární ochranu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vede registr oznámení veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů. Oddělení ochrany budov (322) Provádí ochranu a ostrahu budov a výkon služeb recepce ministerstva v objektech Na Poříčním právu 1, Karlovo náměstí 1 a Podskalská 19. Provádí správu kamerových systémů. Hlavní priorita odboru bezpečnostní politiky pro rok 2014 Zahájit zavádění jednotného systému řízení bezpečnosti resortu respektujícího současné technologické, systémové, procesní a personální trendy ve všech oblastech bezpečnostní kultury resortu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor bezpečnostní politiky

6 Odbor právní podpory a správy majetku zabezpečuje a plní úkoly v oblasti právní agendy a správy majetku ministerstva; poskytuje právní pomoc a zastupuje ministerstvo při jednání před soudy; vyhodnocuje investiční i provozní náklady ministerstva, zabezpečuje v plném rozsahu činnost ministerstva a jeho detašovaných pracovišť z provozně ekonomického hlediska a technicko- hospodářské a dislokační činnosti; zpracovává rozpočet finančních prostředků na věcné výdaje (výdaje provozu vlastního ministerstva) a investiční výdaje; zahrnuje oddělení právní a oddělení správy majetku a autoprovozu. Priority pro rok 2014 Vypořádání smluvního vztahu s Českou spořitelnou a.s. (sKarty) Objekt Veleslavín - dokončení změny příslušnosti hospodařit Budova Karlovo náměstí 1 – zajištění účelného využití prostor uvolněných po odstěhování Generálního ředitelství ÚP ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor právní podpory a správy majetku

7 Odbor centrálních nákupů zabezpečuje a plní úkoly v oblasti centrálních nákupů pro resort práce a sociálních věcí, evidence majetku ministerstva a v oblasti zadávání veřejných zakázek; dozoruje naplňování dikce zákona o veřejných zakázkách, a dalších souvisejících právní předpisů; metodicky řídí, koordinuje a zastřešuje proces centrálních nákupů vybraných komodit pro potřeby ministerstva a přímo řízených organizací, plní roli centrálního zadavatele; zahrnuje oddělení přípravy a realizace centrálních nákupů a oddělení veřejných zakázek Priority pro rok 2014 úzká spolupráce s organizátorem zadávacího řízení (sekce ICT) na přípravě zadávacího řízení na komplexní řešení agendových informačních systémů a dalších zadávacích řízení v oblasti ICT zabezpečení činností správce resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek, centrální nákupy - obnova vozového parku, dodávka notebooků, dodávka silové energie, nábytek, kancelářské potřeby a pojištění vozidel Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor centrálních nákupů

8 Odbor řízení projektů Odbor 35 je jediným příjemcem dotací ze strukturálních fondů EU pro MPSV, zajišťuje řízení veškerých evropských projektů Oddělení hlavní projektová kancelář (351) Zajišťuje podporu pro management MPSV v oblasti projektového řízení vůči celému resortu Zajišťuje svodné agendy projektového a finančního řízení za odbor 35 Zabezpečuje komunikaci s FDV a TAČR Plní roli Řídícího orgánu Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) Oddělení projektů služeb zaměstnanosti (352) Zodpovídá za zpracování a realizaci národních a systémových individuálních projektů zaměřených na oblast zaměstnanosti Oddělení projektů sociální politiky (353) Zajišťuje realizaci individuálních projektů zaměřených na sociální oblast, především na sociální služby, rodinnou politiku, sociální integraci a rovné příležitosti Oddělení projektů vnitřních agend (354) Zajišťuje zpracování a realizaci individuálních projektů zaměřených na oblast IT, strategických projektů a projektů souvisejících s řízením úřadu Priority pro rok 2014: Realizace nových projektových záměrů, zvýšení povědomí veřejnosti o EGF, zahájení čerpání z EGF Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení projektů

9 Hlavní priority sekce: 1) Komplexní transformace personálního odboru 2) Zřízení centrálního zadavatele veřejných zakázek na MPSV pro ministerstvo i podřízené organizace 3) Efektivní čerpání EU fondů a příprava na rychlé zahájení čerpání v nynějším programovacím období 4) Zvýšení transparentnosti hospodaření Fondu dalšího vzdělávání 5) Zásadní zlepšení pracovního prostředí na MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí, sekce pro řízení úřadu

10 Děkuji Vám za pozornost Robin Povšík náměstek ministryně pro řízení úřadu


Stáhnout ppt "Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu. Ministerstvo práce a sociálních věcí, sekce náměstka ministyrně pro řízení úřadu Sekce náměstka ministryně."

Podobné prezentace


Reklamy Google