Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005. MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Základní informace Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005. MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Základní informace Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005."— Transkript prezentace:

1 Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

2 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Základní informace Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

3 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Obchodní název: Město Chomutov IČO: 002 61 891 Sídlo:Zborovská 4602 430 28 Chomutov Počet obyvatel města: 50.682 Rozloha města: 2.934 ha Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

4 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Správní území města Chomutova Počet obyvatel správního území: 83.573 Rozloha správního území: 48.600 ha Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005 Obec s rozšířenou působností 1 – Chomutov Obec s pověřeným obecním úřadem 2 – Jirkov Obce ve správním území Chomutova 3 - Výsluní, 4 - Hora svatého Šebestiána, 5 – Kálek, 6 – Blatno, 7 – Křimov, 8 – Místo, 9 – Málkov, 10 – Spořice, 11 – Černovice, 12 – Březno, 13 – Droužkovice, 14 – Všehrdy, 15 – Hrušovany, 16 – Nezabylice, 17 – Bílence, 18 – Údlice, Obce ve správním území Jirkova 19 – Strupčie, 20 – Všestudy, 21 – Pesvice, 22 – Otvice, 23 – Strupčice, 24 - Vysoká Pec, 25 - Boleboř

5 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Seznam členů Zastupitelstva města Chomutova Starostka:Ing. Mgr. Ivana Řápková Místostarostové: Ing. Jan Řehák, Ing. Rudolf Kozák Členové rady: Ing. Bohumil Bocian, Ing. Stanislav Lesák, Mgr. Pavel Markvart, Alexandr Novák, JUDr. Jiří Polanský, Jindřich Stádník, MUDr. Džamila Stehlíková, Mgr. Miloš Zelenka Zastupitelé: Stanislav Aubrecht, Karel Bubeník, Jan Coufal, Ing. Vladimír Janda, Josef Jeřábek, Milan Kaššák, MUDr. Jaroslav Krákora, Ing. Květoslava Krotilová, Jiří Kubíček, Martin Malina, Stanislav Mandát, Kamila Nováková, Ing. Pavel Nuslauer, Stanislav Pilař, Tomáš Pořický, MVDr. Přemysl Rabas, PaedDr. Jiří Roth, Karel Rovenský, Zdeněk Růžička, Jaroslav Říha, MUDr. Miroslav Šofr, MUDr. Eva Šulcová, Jiří Viták, Irena Wachtfeidlová, František Znamenáček Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

6 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Výbory a komise zřízené městem: Předsedové výborů:  Finanční výbor - Ing. Pavel Nuslauer  Kontrolní výbor - Stanislav Pilař  Výbor pro národnostní menšiny - Ing. Rudolf Kozák Předsedové komisí:  Bytová komise - Irena Wachtfeidlová,  Likvidační komise - Mgr. Miloš Zelenka  Komise pro podporu občanských aktivit - Jindřich Stádník  Komise pro výchovu a vzdělávání - Mgr. Pavel Markvart  Komise životního prostředí - PaedDr. Jiří Roth Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

7 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Vedení města: Ing. Mgr. Ivana Řápková - starostka města Ing. Jan Řehák Ing. Rudolf Kozák - 1. místostarosta - místostarosta Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

8 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Kompetence:  Starostka: Zabezpečuje a odpovídá za plnění úkolů na úseku samostatné působnosti prostřednictvím odborů Městského úřadu města Chomutova: Odbor kancelář starosty, Odbor ekonomiky, Odbor rozvoje a investic města, Interní audit. Metodicky řídí a dohlíží na činnost organizací města: Teplo Chomutov s.r.o., Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, Podkrušnohorský zoopark, Pracovní skupina.  1. místostarosta: zastupuje starostku v době jeho nepřítomnosti, nebo v době, kdy starostka nevykonává funkci, zabezpečuje a odpovídá za plnění úkolů na úseku samostatné působnosti prostřednictvím odborů Městského úřadu města Chomutova: Odbor školství a kultury, Odbor správy majetku města (s výjimkou působností na úseku doplňkové činnosti). Metodicky řídí a dohlíží na činnost organizací města: Městské lesy, Správa sportovních zařízení Chomutov s.r.o., Školská a předškolní zařízení. Je pověřen řízením Městské policie Chomutov.  2. místostarosta: zabezpečuje a odpovídá za plnění úkolů na úseku samostatné působnosti prostřednictvím odborů Městského úřadu města Chomutova: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek doplňkové činnosti odboru správy majetku města. Metodicky řídí a dohlíží na činnost organizací města: Správa kulturních zařízení Chomutov s.r.o., Technické služby města Chomutov, Městský ústav sociálních služeb, Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov, Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Chomutov. Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

9 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Struktura Města Chomutov Odbory Městského úřadu Chomutov: Odbor ekonomiky, Odbor správy majetku města, Odbor rozvoje a investic města, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor životního prostředí, Odbor dopravy a správních činností, Odbor školství a kultury, Odbor kancelář tajemníka, Interní audit, Odbor informatiky, Stavební úřad, Odbor kancelář starostky, Obecní živnostenský úřad Organizační složky zřízené městem Chomutov: Jednotka sboru dobrovolných hasičů, Pracovní skupina Orgán města Chomutova: Městská policie. Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

10 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Vedoucí úřadu Ing. Theodor Sojka – tajemník městského úřadu města Chomutova Tajemník je vedoucím městského úřadu, plní úkoly a vykonává pravomoci v souladu s ustanovením odst. 4 § 110 a násl. zákona o obcích a další úkoly stanovené jinými právními předpisy. Zabezpečuje a odpovídá za plnění úkolů na úseku přenesené působnosti prostřednictvím odborů Městského úřadu města Chomutova: Odbor Stavební úřad, Odbor obecní živnostenský úřad, Odbor dopravních a správních činností, Odbor životního prostředí, Odbor kancelář tajemníka, Odbor informatiky Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

11 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Vedoucí odborů, orgánů a organizačních složek:  Odbor ekonomiky – Ing. Jan Mareš  Odbor správy majetku města – Jan Rulf  Odbor rozvoje a investic města – Ing. Petr Chytra  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Bc. Helena Veselá  Odbor životního prostředí – Ing. Ludmila Rusňáková  Odbor dopravy a správních činností – Ing. Bedřich Rathouský  Odbor školství a kultury – Bc. Dagmara Mikovcová  Odbor kancelář tajemníka – Ing. Václav Fiala  Interní audit – Ing. Jarmila Mravcová  Odbor informatiky – Ing. Vladimír Matušík  Odbor Stavební úřad – Miroslav Březina  Odbor kancelář starosty – Mgr. Luboš Mizun, od 7.10.2005 doposud pověřená řízením odboru – Ing. Jarmila Mravcová  Obecní živnostenský úřad – Ing. Vladimír Dědeček  Jednotka sboru dobrovolných hasičů – Vladimír Klesík  Pracovní skupina – Petr Bláha  Městská policie – Ing. Jan Dřízhal (ředitel) Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

12 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Městský úřad Chomutov a organizační složky Počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu k 31.12.2005….. 238 Počet zaměstnanců městské policie k 31.12.2005………………….68 Sídla objektů městského úřadu:  Historická radnice nám. 1. máje (starosta, odbor kancelář starosty, odbor rozvoje a investic)  Chelčického ul. (odbor správy majetku města a městská policie), Městská policie  Zborovská ul. – centrum správních agend, odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor ekonomiky, úsek doplňkové činnosti odboru správy majetku města, odbor dopravy a správních činností  Husovo náměstí – centrum podnikatelských agend  Středisko kulturních a společenských služeb – odbor školství a kultury Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

13 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Obchodní organizace založené městem Chomutov Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s., IČO 64053466, Dolní 1415, Chomutov, podíl města 84,16 %, generální ředitel Ing. Tomáš Pisinger - zajišťování městské hromadné dopravy Teplo Chomutov, s.r.o., IČO 61538647, Jakoubka ze stříbra 112, Chomutov, podíl města 100 %, jednatel Ing. Pavel Šebesta, od 1.2.2005 je společnost formou pronájmu podniku pronajata společnosti ACTHERM, spol. s r.o.) - zajišťování tepelného hospodářství města Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o., IČO 25446380, Boženy Němcové 552, Chomutov, podíl města 100 %, jednatelka Věra Flašková - zajišťování provozu a správy městských kulturních zařízení Správa sportovních zařízení Chomutov, s.r.o., IČO 47308095, Mánesova 152, Chomutov, podíl města podíl 98,25 %, jednatel Ing. Petr Chytra - zajišťování provozu a správy městských sportovních zařízení Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

14 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Příspěvkové organizace zřízené městem Chomutov  Městský ústav sociálních služeb Chomutov, IČO 46789944, Písečná 5062, Chomutov, ředitel Mgr. Alena Tölgová - poskytování sociálních a zdravotních služeb, zabezpečení sociální, výchovné a poradenské činnosti  Městské lesy Chomutov, IČO 46790080, Hora sv. Šebestiána 64, Hora sv. Šebestiána, ředitel Ing. František Vohralík - správa městských lesů, pěstební činnost  Podkrušnohorský zoopark Chomutov, IČO 00379719, Přemyslova 259, Chomutov, ředitel MVDr. Přemysl Rabas - provozovatel zoologické zahrady se zaměřením na euroasijskou faunu  Technické služby města Chomutova, IČO 00079065, nám. 1. máje 89, Chomutov, ředitel Ing. Zbyněk Koblížek - správa a údržba majetku města (komunikace, zeleň), provozování odpadového hospodářství, hřbitova a provozování dalších veřejných služeb  Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova, IČO 00360589, Palackého 4995, Chomutov, ředitel Mgr. Marie Laurinová - kulturně společenské centrum, regionální knihovna, galerie Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

15 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Příspěvkové organizace – školská a předškolní zařízení  Základní školy:  Základní škola Chomutov, IČO 46789677, Zahradní 5235, Chomutov  Základní škola Chomutov, IČO 46789685, Na příkopech 895, Chomutov  Základní škola Chomutov, IČO 46789707, Kadaňská 2334, Chomutov  Základní škola Chomutov, IČO 00831476, Písečná 5144, Chomutov  Základní škola Chomutov, IČO 46789723, Hornická 4387, Chomutov  Základní škola Chomutov, IČO 46789731, Školní 1480, Chomutov  Základní škola Chomutov, IČO 46789740, Havlíčkova 3674, Chomutov  Základní škola Chomutov, IČO 46789758, Akademika Heyrovského 4539, Chomutov  Základní škola Chomutov, IČO 46789766, Březenecká 4679, Chomutov  Základní škola Chomutov, IČO 46789791, 17. listopadu 4728, Chomutov  → vznik od 1.9.2005 sloučením organizací: Zvláštní škola Chomutov, IČO 46789791, Husova 2079 (do 30.8.2005) Zvláštní škola Chomutov, IČO 46789782, 17.listopadu 4728 (do 30.8.2005)  Mateřská škola Chomutov, IČO 72744260, Šafaříkova 4334, Chomutov  Základní škola speciální a mateřská škola Chomutov, IČO 72744341, Palachova 4881, Chomutov  Základní škola při nemocnici a Mateřská škola při nemocnici Chomutov, IČO 72744421, Kochova 1185, Chomutov  Základní umělecká škola Chomutov, IČO 61345636, nám. T.G.Masaryka 1626, Chomutov Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

16 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Hospodaření města a městských organizací Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

17 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Hospodaření města Chomutova v roce 2005 Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005 č.ř.Druhové třídění Schválený rozpočet 2005 Upravený rozpočet 2005 Skutečnost hospodaření k 31.12.2005 % plnění rozpočtu 1Celkové příjmy771 308,00923 851,00982 523,70106,4 2třída 1 - daňové příjmy456 004,00497 642,00552 805,30111,1 3třída 2 - nedaňové příjmy47 960,0072 370,0077 178,80106,6 4třída 3 - kapitálové příjmy28 350,0036 710,0033 727,6091,9 5třída 4 - přijaté dotace238 994,00317 129,00318 812,00100,5 6Celkové výdaje851 474,001 048 347,00908 538,5086,7 7třída 5 - běžné výdaje792 339,00850 823,00736 774,2086,6 8třída 6 - kapitálové výdaje59 135,00197 524,00171 764,3087,0 9Výsledek hospodaření 73 985,20

18 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Hospodaření města Chomutova v roce 2005  Hospodaření města Chomutova za rok 2005 lze z ekonomického hlediska hodnotit jako velice úspěšné.  Město Chomutov v loňském roce hospodařilo s objemem rozpočtem ve výši 1.048.884.000 korun, včetně financování.  Příjmy rozpočtu města byly naplněny na 106,3 % upraveného rozpočtu. Celkově protekla rozpočtem města částka vyšší než 982,5 milionů korun. Nejvyšší podíl tvořily daňové příjmy a dotace.  Výdajová stránka rozpočtu města se zastavila na částce 908,5 milionu korun, která představuje čerpání rozpočtu na 86,7 %. Město tedy uspořilo více než 13% svých plánovaných výdajů.  Výsledek hospodaření představuje přebytek 73,9 milionů korun. Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

19 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Hospodaření města Chomutova v roce 2005 . Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005 příjmy výdaje

20 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Vývoj hospodaření města Chomutova v roce 2005 Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

21 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Výsledek hospodaření doplňkové činnosti města  Hospodářská činnost města zahrnuje bytové hospodářství města Chomutova. Hospodářský výsledek doplňkové činnosti města skončil po zaúčtování všech nákladů a výnosů s aktivním přebytkem 3,4 milionu korun. Majetek města  Hodnota majetku města k 31.12.2005 činila 5,76 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst majetku města o 276,7 mil. Kč. Pohledávky města  Hodnota pohledávek města dosáhla k 31.12.2005 částky 204,2 milionu korun, což představuje meziroční nárůst o 11,6 milionu korun. Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

22 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Hospodaření města Chomutova v roce 2005  V roce 2005 proinvestovalo město 171,7 milionů korun do obnovy svého majetku. Kromě investic zhodnotilo město svůj majetek rovněž formou oprav a udržování, na kterých v loňském roce vydalo více jak 53,5 milionů korun.  Kromě příjmů z prodeje majetku použilo město na investiční akce více než 88 milionů provozních úspor. I přes tuto skutečnost skončil celkový provozní rozpočet města s přebytkem ve výši 162,8 milionů korun.  Přebytek hospodaření ve výši 73,9 milionů korun byl schválen na realizování nově zahajovaných investičních akcí města v roce 2006. Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

23 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Investiční akce města zrealizované v roce 2005 Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005 Název akce Výdaje v Kč Název akce Výdaje v Kč ZŠ Březenecká100,0Generel zeleně238,0 Mateřská škola660,5Reko a rozšíření Kamencového jezera1 441,3 Sanace Městská skládka ul. Pražská19 716,2Zasedací síň ZaMěst - radnice11 445,0 Reko Centra pro podnikání ul. Cihlářská411,8Páteřní komunikace Kamenná7 813,0 Stavební úpravy Husovo nám. čp. 1041 769,1Cyklostezka Bezručovo údolí109,8 Průmyslová zóna Nové Spořice39,4Reko veřejné osvětlení ul. Blatenská1 749,3 Vodorovná dopravní značení482,6Reko komunikace ul. Raisova223,6 Energetický audit4 514,7Propoj. Cyklostezky Bezručova0,0 Centrální stravovací provoz27 591,1Reko cest a parkoviště Zoopark148,8 Zastávky MHD2 498,1Reko komunikace k Technologickému parku2 479,7 Regulace otop. systému v bytových domech7 499,1Vzdělávací a chovné centrum Zoopark0,0 Cyklostezka Březenecká4 466,6Diskrétní zóny, Zborovská 46020,0 Regenerace sídliště Březenecká9 305,1Ubytování pro neplatiče ul. Dukelská402,6 Umístění sochy - Lípa u Lidlu32,0Rekreační zóna Bezručovo údolí631,9 Rekonstrukce ul. Blatenská8,9Městské fontány2 070,3 Oprava chodníku ul. Kmochova1 843,8Reko parku u okresního soudu70,6 Kino OKO, Letní kino - reprodukce131,9Městské divadlo - odstavné plochy12 433,0 Náhradní zdroj proudu DD Písečná2 090,0Reko ZŠ Hornická8 335,1 Severní areál - Ahníkovský zámek2 509,0Dětská hřiště2 885,2 Reko historických památek2 793,8Stavební úpravy ZvlŠ4 286,0 Umístění soch - zábradlí Chomutovky506,5Komunikace Kosmonautů a V. Nezvala4 000,0 Nákup pian - ZUŠ800,0Komunikace Adámkova5 300,0 Rozšíření parkoviště ul. Kyjická398,0Komunikace Moravská a Jiráskova1 954,0 Kamencové jezero - reko mol2,7EDOZ PLUS - golf1 000,0 PŠMŠ - ul. Palachova - výtah1 161,2Investiční akce celkem160 349,3

24 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Investiční akce města zrealizované v roce 2005 Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

25 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Hospodaření městských organizací – příspěvkové organizace Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005 Hospodářský výsledek celkem ZŠ Zahradní 38 316,30 ZŠ Na Příkopech 34 344,39 ZŠ Kadaňská 224 569,28 ZŠ Písečná 174 037,74 ZŠ Hornická 210 316,09 ZŠ Školní 50 097,27 ZŠ Havlíčkova 174 170,47 ZŠ Heyrovského 298 364,06 ZŠ Březenecká 5 893,39 MŠ Šafaříkova 322 078,18 ZŠSaMŠ Palachova 70 735,80 ZŠaMŠpN Kochova 6 658,89 ZŠ 17. listopadu 101 719,83 ZUŠ T.G.Masaryka 148 923,87 MÚSS Písečná 707 362,69 MěL Hora Sv. Šeb. 1 345 025,85 PZOO 38 940,21 TSmCh 484 374,81 SKKS 0,00 C E L K E M4 435 929,12 Se ziskem hospodařilo v roce 2005 všech 19 příspěvkový organizací zřízených městem Chomutov – úhrnný zrealizovaný zisk činil 4.435 tis. Kč, tento byl rozdělen do fondů hmotné zainteresovanosti příspěvkových organizací

26 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Hospodaření městských organizací – obchodní organizace Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005 Z obchodních organizací města Chomutova zaznamenal v roce 2005 účetní ztrátu pouze Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a to ve výši přesahující 19 mil. Kč. (důvodem je prodej areálu v ulici Dolní (cena o 15 mil nižší než úřední odhad, uhrazená daň, odpis zmařené části investice v rámci projektu dostavby areálu Písečná, nárůsty cen pohonných hmot a vyšší spotřeba materiálu). Ostatní obchodní organizace města ukončily své hospodaření v roce 2005 s mírným ziskem. Hospodářský výsledek celkem Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. -19.141,0 Správa sportovních zařízení, s.r.o. 2 869,0 Správa kulturních zařízení, s.r.o. 168,0 Teplo Chomutov, s.r.o. Pronajato

27 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Významné události Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

28 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Významné události roku 2005  Zastupitelstvo schválilo záměr společnosti Amadeus CV na výstavbu centra ochodu a služeb v centru města a výstavbu nového zimní stadionu.  V budovách bývalé mateřské školy na Písečné vzniklo nové sociální centrum, ve kterém najdou ubytování bezdomovci a další lidé v nouzi. Pod jednu střechu byla přestěhována i poradna pro mezilidské vztahy, klub důchodců a kanceláře vedení Městského ústavu sociálních služeb.  Radní se rozhodli nepodpořit vytvoření uhelného gigantu, který by vznikl spojením Mostecké uhelné společnosti a Severočeských dolů.  Do okresního muzea se dostala kopie zakládací listiny, kterou bylo v roce 1252 město darováno řádu německých rytířů.  Zastupitelé schválili odprodej pozemků pražské společnosti Huts Development s.r.o., která přišla s nejlepším návrhem na dostavbu plochy po bývalém autobusovém nádraží na Žižkově náměstí.  Byla podepsána smlouva s Eaton Industrie, s.r.o. pro výstavbu výrobní haly  Byl dokončen centrální stravovací provoz v DPS Merkur  Proběhly oslavy 400. výročí vykoupení města Chomutova z poddanství  V oblasti školství byla schválena Koncepce vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů do roku 2010 Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

29 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Významné události roku 2005  Chomutovská radnice poprvé udělovala Cenu Jiřího Popela z Lobkovic. Jedná se o ocenění občanů, kteří se zasloužili o město Chomutov a jeho rozvoj v různých oblastech života. V rytířské sále byli starostkou města oceněni : PhDr. Marie Zlámalová, plk. Jiří Zenáhlík, Milan Jindra, Bohumil Kubát, Václav Čech, Jiří Kormaník, Zdeněk Petráček, Ernst Fischer (in memoriam), MUDr. Josef Fučík (in memoriam), Josef Lorber (in memoriam).  Na radnici proběhly jednání o otevření bakalářského oboru strojní fakulty ČVUT, která bude od příštího roku působit ve volných prostorách v Klostermannově ulici. Proběhla rovněž anketa mezi studenty středních škol mapující jejich potřeby dalšího vzdělávání.  Představitelé samosprávy, ředitelé organizací města i nejvýznamnějších místních hospodářských podniků společně vypracovali „Rámcovou strategii rozvoje města Chomutova do roku 2020“.  Oslavy Mikuláše a blížících se Vánoc letos obohatila návštěva kardinála Miloslava Vlka, který strávil ve městě celé odpoledne a večer. Kardinál po přijetí na radnici společně se starostkou odhalil pamětní desku Baltazara Hostounského v atriu SKKS. Následovalo předání ostatků sv. Viktora, patrona města.. Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

30 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Moderní metody řízení Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

31 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Akční plán projektu CAF  Určení vlastníků klíčových procesů, Vyhodnocovat naplňování klíčových procesů  Identifikace zainteresovaných stran, Identifikace strategických partnerů a přiřazení jim odpovídajících partnerů za Úřad.  Definování vlastníků procesů  Evidence zmocnění, pověření, hmotných odpovědností  Vytvoření nových interních komunikačních kanálů – Zpravodaj  Hodnocení nadřízeného podřízeným  Posouzení výhodnosti uzavřených provozních smluv  Výroční zpráva Města  Posílení marketingu úřadu  Informovanost občanů - hluk Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

32 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Akční plán projektu Benchmarking 1. Procesně oddělit v hospodaření města (státní správu od samosprávy) 2. Urychleně řešit oblast vymáhání pohledávek (specializovaná firma) 3. Zřídit odbor pro vypracování zadání pro změnu programového vybavení města. 4. Uspořit provozní prostředky ve výši 5 - 8 mil. Kč (snížení počtu vedoucích úředníků a úředníků + přeřazení zaměstnanců) 5. Zdokonalit sledování nákladů podle organizačních jednotek 6. Modernizace a elektronizace činnosti úřadu, zvyšování kvalifikace úředníků 7. Snížit počet pracovníků na oddělení správních činností – úsek matrik (praxe měst Teplice a Děčín) 8. Vytvořit jeden prostor pro vyřizování správních činností včetně vnitřního elektronického objednávkového terminálu (pasy, občanské průkazy, matrika, řidičské průkazy atd.) 9. Vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

33 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Jak jsme hodnoceni Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

34 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Jak jsme hodnoceni Výrok nezávislého auditora – společnost ADaKa, s.r.o.:  Účetní uzávěrka města Chomutov podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace města k 31. prosinci 2005 a výsledku hospodaření za rok 2005. Hospodaření města je prováděno v souladu se zákonem o účetnictví a právními předpisy ČR.  Při přezkoumání hospodaření města Chomutov za rok 2005, nebyly zjištěny nedostatky. Počet stížností  Úsek kontroly evidoval v roce 2005 celkem 74 stížností a 5 petic. Z celkového počtu stížností bylo kvalifikováno 23 oprávněných, 16 částečně oprávněných a 35 neoprávněných. Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

35 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Anketa na téma spokojenosti občanů s činností Městského úřadu Chomutov proběhla v květnu 2005, prostřednictvím škol bylo rozdáno 10 500 anketních lístků, vyplněných bylo vráceno 4 188. Výsledky jsou pro Úřad povzbudivé, rezervy pak občané spatřují v malé propagaci novinek Úřadu.  ankety se zúčastnilo 2 763 žen, mužů 1 414 a neoznačených 11,  z výkonností organizace za poslední dva roky je spokojeno 2 352 občanů,  zda jsou úředníci vlídní a nestranní při jednáních ano odpovědělo 1 308 občanů,  zda jsou úředníci ochotní, vstřícní a slušní odpovědělo ano celkem 3 088 občanů,  zda občan si stačí vyřídit své záležitosti v úředních hodinách ano odpovědělo 2 355 občanů,  otevřenost změnám např. úhrady platby pomocí platebního terminálu ano odpovědělo 1 883 občanů, využívání formulářů na webových stránkách města ano odpovědělo 526 občanů,  zda jsou občané ochotni spolupracovat s úřadem, upozornit na nedostatky nebo navrhnout zlepšení ano odpovědělo 2 776 občanů. Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

36 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV V roce 2005 pokračovalo Město Chomutov druhým rokem v sebehodnocení úřadu prostřednictvím metody CAF  Úřad oproti prvnímu roku sebehodnocení dosáhl významného zlepšení, které bylo oceněno ziskem stříbrné ceny v soutěži Ministerstva vnitra ČR - Organizace dobré veřejné služby Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

37 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Městský úřad města Chomutova obdržel v roce 2005 dvě ocenění Ministerstva vnitra ČR za inovace v územní veřejné správě.  Cena Ministerstva vnitra ČR za inovaci za zvýšení spokojenosti občanů/zákazníků prostřednictvím zavedení platebních terminálů  Cena Ministerstva vnitra ČR za inovaci za využívání SMS při komunikaci se zákazníky Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

38 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Městský úřad města Chomutova pokračoval v roce 2005 třetím rokem v realizaci projektu Benchmarking obcí s přenesenou působností III. typu, čímž aktivně přispěl ke snížení nákladů na výkon státní správy. Za účast v projektu získal ocenění Organizace zvyšující kvalitu poskytovaných služeb. Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

39 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Úkoly do budoucna Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

40 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Úkoly do budoucna Naplnění schválených Strategických cílů úřadu v následujících oblastech:  služby poskytované občanům/klientům, resp.všem zainteresovaným stranám (zastupitelům, organizacím zřízených a založených městem apod.)  personální a vzdělávací politika na úřadě  spolupráce se strategickými partnery (banky, dodavatelé apod.)  tvorba čitelné „politiky“ úřadu a jeho kultury Realizace schválené Databáze investičních akcí. Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

41 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Poděkování partnerům Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

42 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Strategičtí partneři města Komerční banka, a.s., Severočeské doly a.s., Kooperativa, a.s., Česká pojišťovna a.s., organizace založené a zřízené městem, partnerská města (Annaberg-Buchholz, Bernburg, Lauda - Königshofen, Arenzano), ČEZ a.s., Atlantik- Kilcullen Asset Management, a.s., Úřad práce v Chomutově, Finanční úřad v Chomutově, NEWTON Group, ADaKa, s.r.o., Univerzity a vysoké školy, Nemocnice Chomutov, soudy, soudní exekutoři, MEPCO s.r.o., Ústecký kraj a obce ve správním území města, instituce veřejné správy a dodavatelé a poskytovatelé služeb  těmto i všem ostatním, zde nevyjmenovaným, děkujeme za kvalitní vzájemnou spolupráci a těšíme se na budoucí rozvoj vzájemných vztahů. Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005

43 MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005 zpracováno: září 2006 Za Město Chomutov: Ing. Mgr. Ivana Řápková, primátorka města Město Chomutov © Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005


Stáhnout ppt "Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005. MĚSTO CHOMUTOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOMUTOV Základní informace Výroční zpráva města Chomutova za rok 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google