Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 prezentuje : Mgr. Helena Adamcová vedoucí odboru zprostředkování a poradenství Úřad práce v Liberci Postup resortu práce a sociálních věcí v oblasti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 prezentuje : Mgr. Helena Adamcová vedoucí odboru zprostředkování a poradenství Úřad práce v Liberci Postup resortu práce a sociálních věcí v oblasti."— Transkript prezentace:

1 1 prezentuje : Mgr. Helena Adamcová vedoucí odboru zprostředkování a poradenství Úřad práce v Liberci Postup resortu práce a sociálních věcí v oblasti rekvalifikací

2 2 Rekvalifikace z pohledu úřadu práce získání nové kvalifikace zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace udržování nebo obnovování kvalifikace získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Úřad práce v Liberci

3 3 Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání Rekvalifikací uchazečů (zájemce) o zaměstnání se rozumí taková vzdělávací aktivita, která: zvýší šance na trhu práce a umožní uplatnění na trhu práce zahrnuje oblast teoretické i praktické přípravy kopíruje potřeby trhu práce. Úřad práce v Liberci

4 4 Výchozí právní normy  Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.  Vyhláška č. 519/2004 Sb.,o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců  Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.  Zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání  Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení Úřad práce v Liberci

5 5 Základní hlediska ovlivňující realizaci rekvalifikací požadavky trhu práce požadavky uchazečů a zájemců o zaměstnání zdroje financí Úřad práce v Liberci

6 6 Rekvalifikace jsou určeny pro: uchazeče o zaměstnání zájemce o zaměstnání zaměstnance Úřad práce v Liberci

7 7 Kdo může provádět rekvalifikaci (1) a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu, Úřad práce v Liberci

8 8 Kdo může provádět rekvalifikaci (2) c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle zvláštního právního předpisu d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu. Úřad práce v Liberci

9 9 Akreditovaný vzdělávací program program, kterému byla na základě potřeb trhu práce rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace akreditace se uděluje na základě písemné žádosti, jejíž součástí je vymezení obsahu a rozsahu vzdělávání, forem a metod výuky a způsobů ověřování výsledků vzdělávání v rekvalifikaci. akreditace se uděluje na dobu 3 let ode dne právní moci rozhodnutí o jejím udělení. Úřad práce v Liberci

10 10 Zdroje financí finanční prostředky ze státního rozpočtu České republiky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti finanční prostředky z Evropského sociálního fondu Úřad práce v Liberci

11 11 Rekvalifikační kurzy v roce 2009 na ÚP v Libereckém kraji (1) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ⇒ nadlimitní, podlimitní veřejné zakázky, zakázky malého rozsahu zakázka rozdělena na více částí dle oblastí rekvalifikací, poradenských činností Úřad práce v Liberci

12 12 Rekvalifikační kurzy v roce 2009 na ÚP v Libereckém kraji (2) uzavření rámcových smluv s dodavatelem či více dodavateli uzavírání dohod o provedení rekvalifikace nebo poradenských činností na základě výzev k plnění nebo „minitendrů“ Úřad práce v Liberci

13 13 Stanovisko MPSV k vyhlášce č. 176/2009 Sb. (1) Školy, které uzavřely s ÚP dohody na základě rámcových smluv nebo již zahájily rekvalifikace, se řídí stále vyhláškou č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání Úřad práce v Liberci

14 14 Stanovisko MPSV k vyhlášce č. 176/2009 Sb. (2) Školy, které neuzavřely s ÚP dohody na základě rámcových smluv nebo nezahájily rekvalifikace v době platnosti vyhlášky č. 524/2004 Sb., jsou povinny dodržovat podmínky stanovené novou vyhláškou č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení Úřad práce v Liberci

15 15 Stanovisko MPSV k vyhlášce č. 176/2009 Sb. (3) Rekvalifikační zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem MŠMT dle vyhlášky č. 524/2004 Sb., může tento program realizovat po dobu platnosti udělené akreditace. Úřad práce v Liberci

16 16 Děkuji za pozornost. Mgr. Helena Adamcová Úřad práce v Liberci tel. 950 132 400 helena.adamcova@lb.mpsv.cz Úřad práce v Liberci


Stáhnout ppt "1 prezentuje : Mgr. Helena Adamcová vedoucí odboru zprostředkování a poradenství Úřad práce v Liberci Postup resortu práce a sociálních věcí v oblasti."

Podobné prezentace


Reklamy Google