Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lokální partnerství FÓRUM PRO RODINU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lokální partnerství FÓRUM PRO RODINU"— Transkript prezentace:

1 Lokální partnerství FÓRUM PRO RODINU

2 Zahraniční zkušenosti s místní pro-rodinou politikou Co jsou to tzv. Lokální uskupení pro rodinu? Mgr. Soňa Mudrochová

3 Lokální uskupení pro rodinu partnerství a iniciativa různých organizací a institucí, kteří se snaží v regionu o změnu nastavení ve společnosti vůči rodinám společný cíl - dosáhnout změny ve smýšlení společnosti, tj. docílit toho, aby se společnost více zaměřila na podporu rodiny na regionální úrovni ozvučovat danou problematiku a motivovat k politice přátelské rodině vyměňovat si své zkušenosti, spolupracovat a prezentovat příklady dobré praxe jak obce, tak firmy, se musí chopit iniciativy a rodinám více pomáhat

4 Lokální uskupení pro rodinu jsou to tzv. sítě aktérů/partnerů z různých oblastí – komerce, politika, občanská společnost, dobrovolná báze, každý z partnerů vnáší své specifické know-how - specifikum společný cíl – zlepšit životní a pracovní podmínky rodin dle místní poptávky – řešení MÍSTNÍHO PROBLÉMU zástupci obcí, firem a podniků, komor, oborových organizací, NNO, svazů, nadací, vzděl. institucí, nemocnic, církví… stěžejní témata: infrastruktura přátelská rodině, podpora slučitelnosti rodiny a zaměstnání, spolehlivá péče o děti, mezigenerační soužití

5 Proč je potřeba „přátelskost vůči rodinám“ ? PODPORA EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Výchozí stav společnosti Demografický vývoj, stárnutí populace, současná podoba rodiny je historicky jiná /nové rodinné struktury - samostatně vychovávající rodič, patchworkové rodiny, péče o generaci rodičů/ – ohrožení sociálních zabezpečovacích systémů – nedostatek odborných pracovních sil ve střednědobém horizontu Hospodářství potřebuje kvalifikované odborné síly – ženy, rodina a slučitelnost rodiny a zaměstnání vstupují do firemních strategií, odliv z regionů Od zaměstnaných je na pracovním trhu požadována vysoká flexibilita Zvýšení konkurenceschopnosti regionu X odliv kvalifikované prac. síly

6 LOKALE BÜNDNISSE FÜR FAMILIE Spolková iniciativa 2004 k zakládání místních sdružení (tohoto času cca 600 sídel sdružení s více než projekty). Podpora Spolkového ministerstva s expoziturami v Bonnu a Berlíně. Oblasti aktivity: Prostředí přátelské rodinám Slučitelnost rodiny a zaměstnání Uvědomit si zodpovědnost za výchovu Občanská angažovanost Vícegenerační spolupráce Výměna a spolupráce s jinými sdruženími Místními spolky pro rodinu Na pomoc Místním spolkům pro rodinu provozuje Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež v Bonnu a v Berlíně servisní kanceláře. Tyto kanceláře podporují místní aktivity poskytováním individuálního poradenství a zajištěním profesionální komunikace: familie.dewww.lokale-buendnisse-fuer- familie.de Ale také Svobodný stát Sasko se zapojuje do podpory Místních spolků (www.familie.sachsen.de) a již inicioval několik vlastních projektů k tématu podpora rodiny.www.familie.sachsen.de

7 LOKÁLNÍ USKUPENÍ / PARTNERSTVÍ PRO RODINU Místní spolky pro rodinu PODPORA TÉMATU LOKÁLNÍCH PARTNERSTVÍ NA PODPORU RODINY: realizační období : Předpoklad: obdoba opatření 3.4 Podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a slaďování rodinného a pracovního života ESF, OP LZZ

8 LOKÁLNÍ USKUPENÍ PRO RODINU – JAK ZALOŽIT LOKÁLNÍ PARTNERSTVÍ BROŽURA PRINCIPY REGIONÁLNÍ PRO-RODINNÉ POLITIKY místní patnerství různých organizací – možnost k řešení MÍSTNÍHO PROBLÉMU / NAJDĚTE HO / CO je ten místní problém / MÍSTNÍ POTŘEBA jeho řešení bude společným CÍLEM vašeho partnerství PROČ ho chcete řešit JAK ho budete řešit / najděte NÁSTROJE /činnosti/aktivity CO BUDE VÝSTUPEM / co se změní VĚTŠÍ DOPAD, VĚTŠÍ REZONANCE, VÍCE SIL, VÍCE ZKUŠENOSTÍ

9 LOKÁLNÍ USKUPENÍ PRO RODINU – CESTA K ÚSPĚCHU DOBRÉ NÁPADY, NADCHNOUT OSTATNÍ, INFORMOVAT O SOBĚ PESTRÉ SLOŽENÍ USKUPENÍ – RŮZNORODOST PARTNERŮ, ČLENŮ DOBŘE STRUKTUROVANOU SÍŤ REAGUJÍCÍ NA MÍSTNÍ POTŘEBY TÝM S LEADRY OD ZAČÁTKU PŘEMÝŠLET O UDRŽITELNOSTI PLÁNOVAT, NEBÁT SE ZMĚN, POČÍTAT S TÍM, ŽE CÍLE USKUPENÍ SE MOHOU V ČASE MĚNIT

10 LOKÁLNÍ USKUPENÍ PRO RODINU – MOŽNÉ AKTIVITY, OBLASTI podpora rodin při zajištění péče o děti odpovídající místní potřebě zachování nabídek zvyšujících kvalitu života (knihovna, zoo, muzea, sportovní nabídky, hudební škola, koupaliště) - zvýhodnění pro rodiny podpora sociálně slabých rodin ( převzetí podpory v místě, příspěvky na obědy) veřejná doprava (frekvence spojů, hustota sítě, dosah, tarify) soužití a mezigenerační výměna (projekty) informační nabídka o speciálních službách určených dětem a rodinám nabídky bezprostřední účasti rodin, dětí a mladistvých na rozhodnutích, která týkají především jich jako cílové skupiny podpora vzniku a udržení pracovních míst, podpora flexibilní modely pracovní doby (klouzavá pracovní doba, práce na dálku, konta pracovní doby)

11 SOUTEŽ OBEC PŘÁTELSKÁ /CELÉ/ RODINĚ celostátní soutěž Obec přátelská rodině je nástrojem k propagaci rodinné politiky na místní úrovni soutěž vyhlašují Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve spolupráci se Síťí mateřských center, Asociací center pro rodinu a Svazem měst a obcí ČR. Formou soutěže, projektů – využití: příměstské prázdninové tábory, dovybavení dětských hřišť, zajištění seminářů o rodičovství a výchově dětí, vytvoření nových informačních zdrojů se zaměřením na rodiny (weby či brožury o službách pro rodiny apod.), oslavy Dne dětí, Dne rodin či tradičních svátků, vytvoření dětských koutků, projekty zaměřené na spolupráci mateřských škol a zařízení pro seniory.

12 SOUTEŽ OBEC PŘÁTELSKÁ /CELÉ/ RODINĚ motivovat obce a města k vytváření koncepčních a dlouhodobých prorodinných opatření, která vychází ze zjištěných potřeb místních rodin /NUTNÁ PODMÍNKA: existence koncepčního dokumentu rodinné politiky - plán, směrnice, strategie, koncepce…/ podporovat prostředí všestranně přátelské rodině na místní úrovni Co přinese obcím ? zviditelnění a zvýšení prestiže obce, větší spokojenost a loajalitou svých občanů a v neposlední řadě rovněž finančním oceněním

13 SOUTEŽ OBEC PŘÁTELSKÁ /CELÉ/ RODINĚ přihlášky je možné podávat do konce prosince 2013, březen 2014 vyhlášení, květen se vyhlašuje nové kolo Podmínky: všechny obce, 5 skupin dle velikosti obce /1000/ / /…. Co přinese obcím ? zviditelnění a zvýšení prestiže obce, větší spokojenost a loajalitou svých občanů a v neposlední řadě rovněž finančním oceněním

14 Kontakt: Soňa Mudrochová, manažerka projektu Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Koněvova 18, Ústí nad Labem Tel., fax.: Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Lokální partnerství FÓRUM PRO RODINU"

Podobné prezentace


Reklamy Google