Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta veřejných politik v Opavě se představuje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta veřejných politik v Opavě se představuje"— Transkript prezentace:

1 Fakulta veřejných politik v Opavě se představuje http://www.fvp.slu.cz

2 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.czHistorie Fakulta zahájila činnost 1. října 2008 V roce 2008 ji tvořila tři vědecko-pedagogické pracoviště: – Ústav ošetřovatelství – Ústav pedagogických a psychologických věd – Ústav veřejné správy a regionální politiky Studenti studovali ve čtyřech akreditovaných bakalářských studijních oborech (z toho dva také v kombinované formě studia) a v jednom navazujícím magisterském oboru První Statut fakulty byl schválen 25. 11. 2008 Za pět let existence úspěšně ukončilo studium na fakultě 2 236 absolventů

3 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.cz Fakulta dnes Fakulta sídlí ve statutárním městě Opava (průmyslové a kulturní centrum českého Slezska) Rostoucí a žádaná fakulta, která nabízí studentům spojení výzkumu se vzdělávací činností formou zapojení se do „Studentských grantových soutěží“ a regionálních výzkumů Tvoří ji pět vědecko-pedagogických pracovišť: Tvoří ji pět vědecko-pedagogických pracovišť: – Ústav ošetřovatelství – Ústav pedagogických a psychologických věd – Ústav středoevropských studií – Ústav veřejné správy a regionální politiky – Centrum empirických výzkumů

4 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.cz Fakulta dnes Akreditovány netradiční a interdisciplinárně pojaté obory Čtyři bakalářské (z toho tři i v kombinované formě), dva navazující a jeden doktorský studijní obor V akademickém roce 2013/14 na fakultě studuje 1 301 studentů (z toho 1 147 studentů bakalářského, 150 studentů navazujícího a 4 studenti doktorského studia) Pedagogická i vědecká činnost je zaměřena na politickou, sociální i národnostní problematiku ve střední Evropě, včetně objasňování historických souvislostí

5 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.cz Ústav ošetřovatelství Vznikl k 1. 9. 2006 Studijní program Ošetřovatelství (B 5341), bakalářský obor Všeobecná sestra (prezenční a kombinovaná forma studia) Získaná profesní kvalifikace všeobecné sestry umožňuje vedle flexibility na trhu práce i tzv. euro-registraci k výkonu povolání ve státech Evropské unie Kurikulum (50% teorie a 50% praktické výuky) Organizace kurzů CŽV

6 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.cz Ústav ošetřovatelství Vzdělává více než 180 studentů v prezenční formě a 230 v kombinované formě Výuka probíhá za podpory studijních opor a moderních forem výuky s ICT Simulační centrum se špičkovým zařízením pro nácvik odborných ošetřovatelských dovedností Internacionalizace Internacionalizace – Mezinárodní spolupráce v rámci Erasmus mobilit (Slovensko, Polsko, Slovinsko a Nizozemí) – Nabídka výuky předmětů v anglickém jazyce pro zahraniční studenty

7 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.cz Ústav pedagogicko-psychologických věd Vznikl k 17. 2. 2003 rozdělením Ústavu společenských věd Studijní program Specializace v pedagogice (B 7507), bakalářský obor Sociální patologie a prevence (v prezenční a kombinované formě studia) – Profesní obor s odbornou praxí v každém roce studia – Vzdělává více než 140 studentů v prezenční formě a 200 v kombinované formě

8 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.cz Ústav pedagogicko-psychologických věd Uplatnění absolventů ve státních i soukromých institucích, zejména v oblasti prevence sociálně patologických jevů (nízkoprahová zařízení, zařízení pro volný čas), v sociálních službách aj. Organizace kurzů CŽV (Opava, Trutnov) Internacionalizace Internacionalizace – Mezinárodní spolupráce v rámci Erasmus mobilit (Slovensko, Polsko) – Odborné měsíční stáže studentů v zahraničí – Nabídka výuky předmětů v anglickém jazyce pro zahraniční studenty

9 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.cz Ústav středoevropských studií Vznikl k 1. 11. 2011 Nabízí ucelený třístupňový cyklus interdisciplinárně pojatého studia (politologie, sociologie, historie) se zaměřením na střední Evropu – Bakalářský studijní program Mezinárodní teritoriální studia (B 6702), studijní obor Středoevropská studia – Magisterský studijní program Mezinárodní teritoriální studia (N 6702), studijní obor Středoevropská studia – Doktorský studijní program Historické vědy (P 7105), studijní obor Moderní dějiny střední Evropy v prezenční a kombinované formě studia

10 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.cz Ústav středoevropských studií Uplatnění absolventů ve státních i soukromých institucích vyvíjejících aktivity v regionu střední, resp. středovýchodní Evropy, v centrálních strukturách nadnárodních společností, v centrech cestovního ruchu, ve vědeckých a vědecko-vzdělávacích institucích aj. Vzdělává více než 150 studentů v prezenční formě studia Zapojení studentů magisterského a doktorského studia do vědecko-výzkumné činnosti ústavu a publikační činnosti Internacionalizace Internacionalizace – Mezinárodní spolupráce v rámci Erasmus mobilit (Slovinsko, Maďarsko, Itálie, Slovensko, Polsko) – Odborné měsíční pobyty studentů v zahraničí – Nabídka výuky předmětů v anglickém jazyce pro zahraniční studenty – Realizace projektů Česko-polského fóra, International Visegrad Fund a OP přeshraniční spolupráce s Polskem

11 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.cz Ústav veřejné správy a regionální politiky Vznikl k 17. 2. 2003 rozdělením Ústavu společenských věd Bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce – B 6731 – Studijní bakalářský obor Veřejná správa a regionální politika (v prezenční a kombinované formě studia) – Profesní obor s odbornou praxí v prvních dvou letech studia Uplatnění absolventů ve státních i soukromých institucích (např. v úřadech sociálního zabezpečení, v úřadech práce, v neziskových organizacích a v územních orgánech státní správy Organizace kurzů CŽV (Opava, Tábor, Trutnov)

12 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.cz Ústav veřejné správy a regionální politiky Magisterský studijní program Sociální politika a sociální práce (N 6731) – Studijní magisterský obor Veřejná správa a sociální politika – Profesní obor s odbornou praxí v každém roce studia – Zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti formou realizace „Studentských grantových soutěží“ a publikační činnosti Vzdělává více než 170 studentů v prezenční formě a 210 v kombinované formě Internacionalizace Internacionalizace – Mezinárodní spolupráce v rámci Erasmus mobilit (Slovinsko, Maďarsko, Německo, Slovensko, Polsko) – Odborné měsíční pobyty studentů v zahraničí – Realizace projektů Česko-polského fóra – Nabídka výuky předmětů v anglickém jazyce pro zahraniční studenty

13 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.cz Centrum empirických výzkumů Vzniklo 1. 8. 2013 Navazuje na předchozí empirické výzkumy, např.: −Mikropodnikání v oblasti sociálních služeb a dalších modelů zajištění péče o osoby závislé na pomoci jiných osob ve smyslu zákona o sociálních službách, asistent sociální péče (Ministerstvo práce a sociálních věcí) −Opava očima svých obyvatel – 2012 (Magistrát města Opavy) Hlavní úkoly centra Hlavní úkoly centra −Výzkum v oblasti aplikovaného výzkumu a metodologie společenských věd −Poskytování metodologické supervize pro empirický výzkum ústavům fakulty −Zvýšení kvality metodologické výuky −Zapojení studentů do výzkumů (zejména v rámci Moravskoslezského kraje) −Realizace veřejných zakázek a projektů, aktuálně např.: Situační analýza socioekonomického rozvoje Osoblažska (Úřad vlády ČR, 2013), Sociologická data pro Plán udržitelné městské mobility (UDIMO, Statutární město Opava, 2013)

14 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.cz Studium s handicapem Fakulta využívá služeb univerzitního Centra pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, které poskytuje tyto služby: – poradenské služby všem zájemcům z řad uchazečů o studium a napomáhá k vytvoření rovných příležitosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání, – pomoc při řešení osobních a studijních problémů, – sociálně psychologické, speciálně pedagogické a profesně poradenské služby, – vytvoření vhodných podmínek pro studium studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, – kariérové poradenství.

15 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.cz Celoživotní vzdělávání Kurzy CŽV v akreditovaných studijních oborech Cílem je zlepšit dostupnost vysokoškolského vzdělání lidem z praxe Kromě Opavy je celoživotní vzdělávání realizováno v Táboře a Trutnově Zvyšování kvalifikace absolventů celoživotního vzdělávání přispívá ke zlepšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce

16 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.cz Propojení teoretické výuky s praxí Fakulta podporuje zapojení studentů do praxe také formou měsíčních odborných zahraničních stáží Dále podporuje spolupráci se státní správou, nemocnicemi a neziskovými organizacemi: –Studenti se podílí na řešení reálných problémových situací formou odborné praxe u potenciálních zaměstnavatelů, kde získávají praktické dovednosti a znalosti –Odborníci z praxe jsou zapojeni do vedení závěrečných prací a přednáškové činnosti –Při Ústavu veřejné správy a regionální politiky působí Centrum sociálního podnikání

17 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.cz Propojení teoretické výuky s praxí Fakulta také organizuje setkávání studentů se zaměstnavateli formou přednášek a workshopů Nasazením moderních technologií do výuky dochází k rozvíjení širších odborných kompetencí dle požadavků z praxe Zapojením studentů do výzkumných projektů Spolupráce se středními a základními školami formou přednášek pro pedagogy, prací s talentovanou mládeží a přípravou žáků na národní a mezinárodní soutěže

18 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.cz Přijímací řízení Přihlášení ke studiu je zjednodušeno prostřednictvím e-přihlášky (https://stag.slu.cz/wps/portal/uchazec/eprihlaska)https://stag.slu.cz/wps/portal/uchazec/eprihlaska Přijímání studentů do bakalářských studijních oborů na fakultě probíhá na Ústavu veřejné správy a regionální politiky a na Ústavu středoevropských studií na základě NSZ – testu obecných studijních předpokladů organizovaných společností SCIO Přijímání studentů do ostatních oborů na fakultě probíhá formou vlastního přijímacího řízení

19 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.cz Věda a výzkum Základní výzkum Základní výzkum – Na FVP dlouhodobě probíhá základní historický výzkum sociálně-ekonomické problematiky Projekt GA ČR Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu 1918-1956, realizace 2009 – 2013 Projekt GA ČR Průmyslové dělnictvo v českých zemích 1938-1948, realizace 2013 – 2017 Aplikovaný výzkum Aplikovaný výzkum – Celkem řešeno 25 projektů převážně regionálního zaměření včetně česko-polského příhraničí – Prostředky získávány z resortních programů, Moravskoslezského kraje, Euroregionu Silesia a TAČR – Výsledky uplatňovány při řešení problémů měst a kraje – Výrazné zapojení studentů magisterského a doktorského studia

20 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.czInternacionalizace Fakulta realizuje různé formy zapojení do mezinárodních programů zaměřených na mobility V rámci programu ERASMUS spolupracuje s 14 partnery z 6 zemí (Slovensko, Polsko, Slovinsko, Itálie, Německo, Nizozemí) V rámci programu CEEPUS koordinace partnerské sítě „Economic, social and political aspects of central Europe“ (zapojení šesti univerzit ze 3 zemí – Česká republika, Slovensko a Polsko)

21 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.czInternacionalizace Odborné praxe studentů v zahraničí –Krátkodobé měsíční odborné stáže –Cca 23 studentů ročně –Stáže ve 4 zemích (Slovensko, Polsko, Slovinsko, Turecko) Realizace vědeckého projektu z OP přeshraniční spolupráce ČR-Polsko Fakulta rozšiřuje nabídku předmětů v anglickém jazyce

22 Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě http://www.fvp.slu.cz Perspektivy fakulty Moderní vzdělávací a výzkumná fakulta Kvalitní výuka propojena na výzkumné aktivity akademických pracovníků a v souladu s mezinárodními trendy vysokoškolského vzdělávání Spolupráce s regionálním školstvím, s podniky v regionu, státní a veřejnou správou s cílem podpořit uplatnění výsledků akademické činnosti v širší společnosti Cílená personální politika podporující kvalifikační růst pracovníků Nabídka studia pro zahraniční studenty Zapojení do mezinárodního prostředí ve vzdělávání a výzkumu


Stáhnout ppt "Fakulta veřejných politik v Opavě se představuje"

Podobné prezentace


Reklamy Google