Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2 Základní pojmy marketingu Potřeby Poptávka a nabídka Podstata trhu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2 Základní pojmy marketingu Potřeby Poptávka a nabídka Podstata trhu."— Transkript prezentace:

1 2 Základní pojmy marketingu Potřeby Poptávka a nabídka Podstata trhu

2 Potřeby  Pro lepší pochopení pojmu marketing je zapotřebí přiblížit i pojmy jako jsou potřeby, přání, poptávka a trh.  Potřeby vyjadřují subjektivně pociťovaný nedostatek, jsou společné pro všechny lidské bytosti, dají se rozdělit do různých kategorií:  Pokud nejsou potřeby člověka uspokojeny (uspokojovány) nastávají možnosti: pokusit se najit způsob, jak tuto potřebu uspokojit, často tím, že získá nějaký předmět nebo službu, pokusit se tuto potřebu redukovat.

3 Činitele uspokojující lidské potřeby Činitele usp. lidské potřeby Statky Podle podstaty Hmotné statky Nehmotné statky Z hlediska způsobu spotřeby Spotřební statky Kapitálové statky Z hlediska vztahu k výrobě Volné statky Výrobky Pro vlastní spotřebu Zboží Služby Věcné službyOsobní služby

4 Potřeby  Členění potřeb:  Podle podstaty toho, co je uspokojí: Hmotné – jsou uspokojeny nějakou věcí Nehmotné – zdroj uspokojení nemá hmotnou povahu  Podle množství lidí, kteří sdílí danou potřebu: Individuální – potřeby jednotlivce Kolektivní – potřeby skupiny lidí (obrana státu)

5 Potřeby  Podle jejich postradatelnosti pro život: Nezbytné – bez jejich uspokojení nepřežijeme - např. spát, jíst, pít Zbytné – můžeme se bez nich obejít - např. alkohol, cigarety  Podle způsobu, jak k nim člověk přichází: Vrozené – máme je hned od příchodu na svět Získané – přichází během života, v průběhu životního cyklu se mění

6 Statky Statek – je vše, co slouží k uspokojování potřeb Členění statků:  Podle podstaty Hmotné – mají věcnou podstatu Nehmotné – nemají věcnou podstatu  Z hlediska způsobu spotřeby Spotřební statky – slouží ke konečné spotřebě (např. potraviny) Kapitálové statky – slouží k další výrobě

7 Statky  Z hlediska vztahu statků k výrobě Volné statky – jsou takové, které bereme beze změny z přírody Výrobky – jsou statky, které vznikly procesem výroby  výrobky pro vlastní spotřebu – uspokojují pouze potřeby výrobce  zboží – je každý výrobek určený k prodeji

8 Služby Služba – je výkon jiné osoby, který uspokojuje potřeby svým průběhem nebo výsledkem  Členění služeb: Věcné služby – jsou spojené s opravou nebo údržbou určité věci (oprava televize) Osobní služby – netýkají se věci, ale přímo osoby zákazníka (lékař, kadeřnictví) Spotřeba – je realizovaná (uspokojená) potřeba

9 Přání  Přání vyjadřuje konkrétní formu uspokojení potřeby. Na stejnou potřebu mohou reagovat lidé odlišnými přáními, které vedou k uspokojení potřeby.  Důležité je si uvědomit, že marketing podniku může dosáhnout toho, že si lidé budou jeho produkt přát víc než jiný, ale nemůže vytvořit novou potřebu.  Američan má hlad a přeje si hamburger, hranolky a nealkoholický nápoj.  Obyvatel Mauricia má rovněž hlad, ale přeje si mango, rýži, čočku a fazole.

10 Poptávka  Poptávka představuje realizaci uspokojení potřeb prostřednictvím směny na trhu.  Vytváří určitý „filtr“, kterým se na trhu realizují pouze ta přání, za které chceme a můžeme zaplatit požadovanou cenu na trhu.  Kotler nazývá tento fakt „schopnosti“ a „ochotou“ si dané přání koupit.

11 Stav poptávky s úkoly marketingu  Negativní poptávka Zákazníci nejen, že nemají produkt rádi, ale jsou dokonce ochotni zaplatit za to, že se mu vyhnou. (zdravotní prevence, očkování).  Úkolem marketingu je analýza trhu a následná případná změna postoje trhu.  Příkladem negativní poptávky může být zdravotní prevence ve formě očkování prováděného praktickými lékaři či hygienickými stanicemi.  www.mzcr.cz

12  Nulová poptávka O produkt není zájem proto, že není známý nebo potřebný.  Úkolem marketingu je nalezení způsobu, jak lidem vysvětlit užitečnost daného produktu, případně jeho úpravu dle jejich potřeb.  Produkty, které nejsou předmětem sběratelského zájmu, avšak jsou technologicky překonané (staré verze software), zastaralé informace (stará periodika), nepřesné údaje (neaktuální telefonní seznamy) atd. www.sberatel.cz

13  Latentní poptávka V současnosti dostupné produkty nejsou schopné uspokojit určitou silnou potřebu zákazníků. (neškodné cigarety, ekologická paliva, motory bez emisí apod.)  Úkolem marketingu je změřit velikost potencionálního trhu a rozvíjet takové produkty, které by potřeby zákazníků uspokojovaly.  Auta s nulovými emisemi Vědci z Technologického institutu státu Georgia vymysleli, jak zredukovat uhlíkaté emise. Jejich koncept auta jezdí na běžný benzín. Uhlík uvolňovaný při spalování však neopouští motor ve formě CO2. Karbonové zplodiny zůstávají v autě a později je lze recyklovat, například při výrobě dalšího paliva. www.autoweb.cz

14  Klesající poptávka Po určité době dochází k poklesu zájmu zákazníků o produkt. (vířívá pračka a její nová provedení na cesty; noviny, časopisy - soutěže pro předplatitele)  Úkolem marketingu je negativní poptávku zvrátit a poptávku znovu povzbudit.  Klesající poptávka je tak zaznamenána např. po psacích strojích, kloboucích, po hudebních albech překonaných umělců apod. www.easybuy.cz

15  Nepravidelná poptávka Sezónnost ve využití rekreačních zařízení, nebo vytíženost restaurace v průběhu dne apod.  Úkolem synchromarketingu je změnit poptávku prostřednictvím pružné tvorby cen, stimulací prodeje a jinými podněty.  Změny v náporu na dopravu, restaurace a obchody v průběhu dne, návštěvnost venkovních koupališť apod.  NON STOP hypermarkety se snaží rozmělnit návštěvnost do 7 dnů v týdnu a 24 hodin za den. www.itesco.cz

16  Pilná poptávka Ideální stav, kdy se produkt dobře prodává, ale firma nesmí "usnout na vavřínech".  Úkolem marketingu je úroveň poptávky udržet (propagační akce).  Poptávka po nadstandardních službách bankovních domů (online správa bankovního účtu, telefonní bankovnictví), které jsou zákazníky kladně přijaty a vysoce hodnoceny. Raiffeisenbank

17  Nadměrná poptávka Úroveň poptávky převyšuje kapacitní možnosti producenta.  Úkolem demarketingu je utlumení nadměrné poptávky. (zvýšení cen, potlačení propagace a služeb)  Nadměrná poptávka po palivech je jasně zřejmá v posledních letech u zemí exportujících ropu a produkty z ní (benzín, nafta). www.opec.com

18  Nezdravá poptávka "Nezdravé produkty" vyžadují značné úsilí nutné k tomu, aby se lidé odradili od jejich spotřeby (drogy, alkohol, cigarety).  Úkolem marketingu je přimět lidi, kteří mají něco v oblibě, k tomu, aby se toho vzdali. (odstrašující sdělení, zvyšování cen a omezování dostupnosti).  Drogy, alkohol, cigarety. www.drogy-info.cz

19 Trh  Trh je místem, na kterém se setkávají kupující a prodávající.  Na trhu dochází ke konfrontaci mezi nabídkou a poptávkou.  Nabídka a poptávka se navzájem ovlivňují.  Vztah mezi poptávkou, nabídkou a cenou bude podrobněji popsán později.

20 Trh  soubor kupujících, kteří přicházejí v úvahu v souvislosti s konkrétní tržní nabídkou, můžeme rozdělit na:  1. Tržní potenciál, který je tvořen souborem potenciálních zákazníků  projevující zájem o konkrétní tržní nabídku  2. Disponibilní trh, který je tvořen potenciálními zákazníky, kteří mají dostatek peněžních prostředků a nabízený produkt je pro ně dostupný.  3. Kompetenční disponibilní trh, který je tvořen potenciálními zákazníky s dostatkem peněžních prostředků, kteří jsou kompetentní výrobek používat.  4. Obsluhovaný (cílový) trh je tou částí kompetenčního trhu, o kterou se rozhodla firma usilovat.  5. Proniknutý trh tvoří zákazníci, kteří si již zakoupili produkt konkrétní firmy.


Stáhnout ppt "2 Základní pojmy marketingu Potřeby Poptávka a nabídka Podstata trhu."

Podobné prezentace


Reklamy Google