Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evidence obyvatel Zderaz 22.4. – 24.4.2009 Metodické školení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evidence obyvatel Zderaz 22.4. – 24.4.2009 Metodické školení."— Transkript prezentace:

1 Evidence obyvatel Zderaz 22.4. – 24.4.2009 Metodické školení

2 ČSFR - ZPOCHYBNĚNO Je možné zadat do údaje o státním občanství zpochybněno? N E L Z E Blokování nesprávných či chybně vedených údajů bude řešeno v nové jednoúrovňové aplikaci.

3 Musí být účastníku řízení umožněno nahlédnutí do elektronického spisu? /od 1.7.2009 – účinnost zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů/ Pokud bude veden listinný spis i v podobě elektronické, domníváme se, že platí pro účastníky řízení stejné právo nahlížet do spisu podle § 38 správního řádu. I v elektronickém spise však musí být vyloučeny ty části, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti.

4 Kdo je oprávněn podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu? Pojem „oprávněná osoba“zahrnuje všechny subjekty, které jsou podle ustanovení § 12 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel oprávněné k podání návrhu. Oprávnění mají a tudíž jsou oprávněné všechny osoby v intencích uvedených v ustanovení zákona o evidenci obyvatel. Vlastník i jiná oprávněná osoba mohou podat návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu. Rozdíl mezi nimi je, že každý je oprávněný z jiného právního titulu. Vlastník z titulu vlastníka, jiná oprávněná osoba zpravidla z titulu nájemce. Oprávněná osoba jiná než vlastník dokládá svoji oprávněnost například nájemní smlouvou.

5 VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ Odbor správních činností není oprávněn vydávat potvrzení Potvrzení se vydávají v působnosti obce, kraje § 14 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů § 15 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů § 5a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Kompetence pro jejich vydávání je pouze věcí úřadu z hlediska vnitřní organizační struktury.

6 VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ Jakým způsobem vydávat potvrzení o pobytu, o žití, co bude obsahem? -o pobytu – v intencích ust. § 14, § 15 a § 5a kompetence pro vydávání je výhradně v působnosti úřadů -o žití – je nutné se obrátit na orgány v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí -obsah - neexistuje-li formulář, volnou formou, nelze jednotně určit, nutné vyhovět požadavkům v rámci působnosti dané problematiky

7 ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ s účinností od 1.7.2009 - § 10b z.č. 133/2000 Sb. adresu pro doručování, její změnu nebo zrušení ohlásí obyvatel ohlašovně v místě trvalého pobytu DOPORUČENÍ- návrh Při ohlášení adresy pro doručování vyplnit „formulář“ uvést-jméno,příjmení,datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu pro doručování, podpis obyvatele  ohlašovna zašle bezodkladně údaje o adrese pro doručování příslušnému obecnému úřadu obce s rozšířenou působností k zavedení do informačního systému evidence obyvatel

8 Návrh ohlášení adresy pro doručování

9 DATUM ÚMRTÍ - NEZJIŠTĚNO údaj o datu úmrtí ve tvaru NEZJIŠTĚNO bude možné zavést s převodem na jednoúrovňový systém, po programových úpravách ORPeG zajistí k datu 1.7.2009

10 SOUHLAS VŠECH SPOLUVLASTNÍKŮ k přihlášení k trvalému pobytu Podle našeho názoru – nemá poskytnutí souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu podle § 10 zákona č. 133/2000 Sb. charakter dispozice s předmětem spoluvlastnictví ani hospodaření se společnou věcí podle § 139 občanského zákoníku a nezakládá samo o sobě právo užívat objekt ani jiné nároky soukromoprávní povahy, jak vyplývá z § 10 odst. 2 z.č. 133/2000 Sb.


Stáhnout ppt "Evidence obyvatel Zderaz 22.4. – 24.4.2009 Metodické školení."

Podobné prezentace


Reklamy Google