Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém sociálního zabezpečení Úvod. Používané zkratky ÚP – úřad práce OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná OBZP – osoba bez zdanitelných příjmů ČSSZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém sociálního zabezpečení Úvod. Používané zkratky ÚP – úřad práce OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná OBZP – osoba bez zdanitelných příjmů ČSSZ."— Transkript prezentace:

1 Systém sociálního zabezpečení Úvod

2 Používané zkratky ÚP – úřad práce OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná OBZP – osoba bez zdanitelných příjmů ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení OSSZ – okresní zpráva sociálního zabezpečení SSP – státní sociální podpora MD – mateřská dovolená PPM – peněžitá pomoc v mateřství

3 RD – rodičovská dovolená RP (RoP)– rodičovský příspěvek ID – invalidní důchod SD – starobní důchod OZP – osoba zdravotně postižená (osoba se zdravotním postižením) PnP – příspěvek na péči ŽM – životní minimum EM – existenční minimum

4 Důležitý pojem – nezaopatřené dítě nezaopatřeným dítětem je člověk do 26 let, pokud: – se soustavně připravuje na budoucí povolání (studuje) – nemůže studovat pro nemoc nebo úraz – z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotného stavu není schopen vykonávat soustavnou výdělečnou činnost – má ukončenou povinnou školní docházku, není mu ještě 18 let, nestuduje, je veden na úřadu práce a nemá nárok na podporu

5 Definice sociálního zabezpečení (opakování) Mezinárodním právem definovaný soubor institucí a opatření, kterými se předchází, nebo zmírňují či odstraňují následky sociálních událostí. (Podpora státu svým občanům při tzv. sociálních událostech.) V různých zemích se liší

6 Pojetí sociálního zabezpečení: Širší Užší

7 Širší pojetí sociálního zabezpečení nemocenské pojištění důchodové pojištění sociální pomoc státní sociální podpora zdravotní pojištění zabezpečení v nezaměstnanosti

8 Nejčastější (užší) pojetí sociálního zabezpečení nemocenské pojištění důchodové pojištění sociální pomoc státní sociální podpora (Pojetí dle zákona o sociálním zabezpečení: sociální péče a nemocenské pojištění OSVČ)

9 Soc. zab. se poskytuje v případě výskytu sociálních událostí (viz dříve): nemoci, invalidity, úrazu nezaměstnanosti stáří mateřství a rodičovství závislého dětství a mládí úmrtí živitele chudoba

10 Právní přepisy – je jich mnoho Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, v znění pozdějších předpisů Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 111/2006 Sb. –o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

11 Zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením Vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 182/1991 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 31/1993 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů2 Vyhláška č. 82/1993 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 83/1993 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 207/1995 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, ve znění vyhlášky č. 156/1997 Sb. Vyhláška č. 284/1995 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 161/1998 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí o promíjení penále správami sociální zabezpečení

12 Systém sociálního zabezpečení v ČR Tři pilíře sociálního zabezpečení v ČR pojištění (sociální pojištění) podpora (státní sociální podpora) pomoc (sociální pomoc)

13 Tyto 3 systémy se liší podle: soc. situace, kterou pokrývají způsobem financování dávek (pojištění, daně) organizačním zabezpečením

14 Základní problém u nastavení sociálního zabezpečení: jak dosáhnout toho, aby na dávky dosáhli všichni potřební a zároveň systém nebyl zneužíván

15 Zdroje: GOLDMAN R. a kol.: Vybrané kapitoly ze sociálních disciplín, UP Olomouc, 2005. ISBN 80-244-1454-6 KREBS V. a kol.: Sociální politika, Aspi, Praha, 2007, ISBN 978-80- 7357-585-4 MATOUŠEK O.: Slovník sociální práce, Portál, Praha, 2008. ISBN 978- 80-7367-368-0 www. portal.gov.cz www.mpsv.cz www.portal.mpsv.cz www.icm.cz www.cssz.cz www.socialniporadce.mpsv.cz www.uradprace.cz

16


Stáhnout ppt "Systém sociálního zabezpečení Úvod. Používané zkratky ÚP – úřad práce OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná OBZP – osoba bez zdanitelných příjmů ČSSZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google