Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální potravina v roce 2011 Ing. Jindřich Fialka Odbor potravinářské výroby a legislativy Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny - MZe 1.12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální potravina v roce 2011 Ing. Jindřich Fialka Odbor potravinářské výroby a legislativy Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny - MZe 1.12."— Transkript prezentace:

1 Regionální potravina v roce 2011 Ing. Jindřich Fialka Odbor potravinářské výroby a legislativy Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny - MZe 1.12. 2010 Praha

2 Regionální potravina v roce 2011 Plná podpora projektu ze strany MZe Stejná filosofie a zaměření projektu Kvalitní informační kampaň o projektu Upravená metodika na základě dosavadních zkušeností Více kategorií – více oceněných výrobků a jejich producentů, větší výběr pro spotřebitele Příznivější časové hledisko pro realizaci projektu

3 Informační kampaň o projektu Regionální potravina pro rok 2011 Marketingová kampaň prezentující regionální potraviny Inzertní kampaň pro regionální potraviny TV projekt prezentující regionální potraviny Projekty na zabezpečení organizace 13 krajských soutěží o značku Regionálních potravina

4 Cíle informační kampaně  Navázat na informační kampaň, která proběhla v roce 2010 a dále zvyšovat a posilovat pozitivní vnímání značky „Regionální potravina“ a oceněných produktů.  Zlepšit povědomí spotřebitelů o regionálních potravinách, poukázat na jejich původ, tradici a kvalitu.  Komunikovat benefity, které regionální potraviny přináší a podpořit výrobu a odbyt regionálních potravin.

5 Cíle informační kampaně  Posilovat vazby veřejnosti k danému regionu a zdůrazňovat výhodnost spotřeby místních potravin ve vztahu k rozvoji regionu, a tím i podpoře zaměstnanosti, cestovního ruchu apod.  Zaměřit se více na podporu prodeje a informovat spotřebitele o místech, kde mohou regionální potraviny koupit.

6 Marketingová kampaň prezetující Rregionální potraviny  Kreativní a grafické služby – jednotná prezentace regionálních potravin  Materiály na podporu prodeje – určené pro místo prodeje a k využití v rámci podpůrných akcí (ochutnávky)  Informační a prezentační materiály – materiály a tiskoviny prezentující oceněné produkty  Spotřebitelská soutěž – podpora povědomí spotřebitelů o oceněných produktech

7 Marketingová kampaň prezetující Rregionální potraviny  Eventové akce a slavnostní vyhlášení – realizace slavnostního vyhlášení oceněných produktů v každém kraji, centrální expozice značky RP na výstavě Země živitelka, realizace Regionfestu v Praze apod.  www.regionalnipotravina.cz  Public relations – celostátní a regionální prezentace regionálních potravin

8 Inzertní kampaň pro Rregionální potraviny  Mediální plán - identifikace a charakteristika cílových skupin, určení vhodných médií  Tisk – celostátní, regionální deníky, life-stylové magazíny, magazíny určené pro odbornou veřejnost, vkládaná inzerce  Internetové portály – banery  TV – spoty a nákup sponzorských vzkazů  Rádia - spoty

9 Televizní projekt prezentující Rregionální potraviny  TV projekt vysílaný v rámci celostátní televize  Představení projektu RP, benefity RP  Prezentace konkrétních oceněných produktů  Doplnění informací o cest.ruchu v daném kraji  Natáčení ve všech krajích

10 Projekty na organizaci krajských soutěží  Organizace soutěže  Tištěná inzerce v reg. mutacích cel. deníků  Výroba katalogů  Ochutnávky  Prezentace na výstavě Země živitelka

11 Metodika pro udělování značky Regionální potravina  Regionální potravina ve smyslu Metodiky je produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený ke konzumaci konečnému spotřebiteli, který je vyroben v příslušném regionu a pochází zejména z tuzemských surovin.  Regionem se rozumí územní celek vymezený pomocí administrativních hranic kraje, jako vyšší územně samosprávný celek.

12 Metodika pro udělování značky Regionální potravina  Udělování značky „Regionální potravina“ je určeno pro potravinářské nebo zemědělské výrobky od malých a středních potravinářských podniků, tj. subjekty s počtem maximálně 250 zaměstnanců.

13 Metodika pro udělování značky Regionální potravina  Vyhlašovatelem soutěže o značku „Regionální potravina“ je Ministerstvo zemědělství v součinnosti s Krajskou Agrární komorou nebo Regionální Agrární komorou, případně třetí subjekt pověřený Ministerstvem zemědělství.

14 Značka „Regionální potravina“ bude udělována v následujících kategoriích: 1) Masné výroby tepelně opracované, včetně uzených mas (šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobásy, uzená kolena, paštiky apod.). 2) Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované výrobky - poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobásy, sušené šunky, apod.). 3) Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy). 4) Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.).

15 Značka „Regionální potravina“ bude udělována v následujících kategoriích: 5) Pekařské výrobky, včetně těstovin. 6) Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek. 7) Alkoholické a nealkoholické nápoje. 8) Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě 9) Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.).

16 Obecné podmínky  Značka „Regionální potravina“ se uděluje vítězi ve stanovených kategoriích.  Značka „Regionální potravina“ smí být udělena jen po splnění všech podmínek stanovených v této „Metodice pro udělování značky „Regionální potravina“.  Pravidla pro udělování značky „Regionální potravina“ jsou rozdělena na tři části: obecné, specifické a regionální. Obecná a specifická pravidla jsou stejná pro všechny regiony (kraje), regionální pravidla si stanovuje každý region (kraj) samostatně. Regionální pravidla nesmí být v rozporu s obecnými a specifickými pravidly.

17 Specifické podmínky pro udělení značky „Regionální potravina“  Udělování značky „Regionální potravina“ se týká zemědělských nebo potravinářských výrobků ve formě určené ke konečné konzumaci spotřebitelem, případně je-li to nutné za použití jednoduché kulinářské úpravy.

18 Podmínky užívání značky „Regionální potravina“  Držitel značky „Regionální potravina“ je oprávněn užívat logo po dobu 4 let  Držitel značky „Regionální potravina“ je povinen zajistit součinnost při informační kampani o regionálních potravinách.  Držitel značky je povinen průběžně poskytovat správci značky informace o místech a adresách obchodní sítě, kde budou výrobky s právem užívat logem „Regionální potravina“ uváděny do oběhu.

19 Podmínky užívání značky „Regionální potravina“  Držitel značky „Regionální potravina“ je povinen předem informovat správce značky o všech změnách oceněného výrobku, které budou provedeny během stanovené lhůty pro užívání loga.  Jakékoli změny zejména ve velikosti obalu a v grafické úpravě obalu, které jdou nad rámec údajů, dle kterých byla udělena značka „Regionální potravina“, musí být oznámeny Správci značky k posouzení.

20 Hodnotitelská komise  Hodnotitelská komise je výkonným orgánem vyhlašovatele soutěže  Maximálně 7 členů  Flexibilita termínů zasedání  Posuzování všech aspektů žádostí, s důrazem na zhodnocení popisu vazby k danému regionu a popisu nadstandardních kvalitativních charakteristik

21 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Regionální potravina v roce 2011 Ing. Jindřich Fialka Odbor potravinářské výroby a legislativy Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny - MZe 1.12."

Podobné prezentace


Reklamy Google