Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Marie Havránková ČESKÁ MODERNA Literatura 1.pol. 20. stol. 2. ročník Srpen 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Marie Havránková ČESKÁ MODERNA Literatura 1.pol. 20. stol. 2. ročník Srpen 2012."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Marie Havránková ČESKÁ MODERNA Literatura 1.pol. 20. stol. 2. ročník Srpen 2012

2 ANOTACE Cílem této prezentace je seznámit žáky s literárním vývojem v české literatuře na přelomu 19. a 20. století a motivovat je k zájmu o českou poezii.

3 LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ LITERATURA NA PŘELONU 19. A 20. STOLETÍ - ČESKÁ MODERNA

4 SPOLEČENSKO – HISTORICKÉ POZADÍ rozvoj průmyslu v českých zemích = migrace obyvatel do měst česká společnost prochází změnami stupňování národně politického zápasu s Vídní radikalizace dělnictva a inteligence vzrůst nacionalismu, anarchismu a antisemitismu v krizi je politika staročechů i mladočechů vypuknutí 1. světové války = čeští vojáci v rámci rakouské armády museli bojovat proti svým tradičním přátelům zesílení protičeské perzekuce a zatýkání prohlášení samostatnosti v říjnu 1918 = položeny základy k budování samostatného Československa

5 ČESKÁ LITERÁRNÍ MODERNA 90.léta 19. stol. a přelom 19. a 20. stol.: nástup nové generace, ovlivněné moderními proudy (ostrý rozchod mladých spisovatelů se starší generací) předehra = tzv. boj o Rukopisy (RKZ jsou padělky) založení České moderny – sdružení mladých umělců, které měly spojovat společné umělecké názory

6 ČESKÁ LITERÁRNÍ MODERNA Manifest České moderny – 1895 v časopise Rozhledy autoři: J. S. Machar, F. X. Šalda, podepsali ho A. Sova, O. Březina, V. Mrštík, J. K. Šlejhar, kritik F. V. Krejčí aj. volné sdružení spisovatelů bez jednotného uměleckého programu různorodost umělecká i názorová – důraz na individualitu, osobité pojetí tvorby, senzualita – kult lyriky jednotící prvek: nonkonformismus, rozchod s vládnoucí politikou návaznost na Havlíčka, útoky proti lumírovcům i realistům pronikání nových uměleckých směrů = tvůrčí inspirace, ne napodobování – otvírání oken do Evropy (vliv prokletých básníků) nové pojetí literární kritiky

7 JOSEF SVATOPLUK MACHAR (1864 – 1942) básník, satirik a publicista, ovlivněn realismem věnoval se i próze, vynikající fejetonista 30 let úředníkem ve Vídni vztahy s domovem – prostřednictvím časopisů a přátel z okruhu Herbenova Času a České moderny po vzniku Československa generální inspektor armády přátelství s Masarykem, později názorový rozchod příklon ke krajní politické pravice

8 JOSEF SVATOPLUK MACHAR - DÍLO Confiteor I. – III. – sbírka převážně politické lyriky, ale i milostných zklamání podoba zpovědi nedůvěra ke společenským ideálům a estetickým hodnotám nepatetický verš, prvky hovorového jazyka, prozaičnost Čtyři knihy sonetů – společenská lyrika ostrá kritika, skepse a zklamání, nový, politický obsah sonetu vyjádření pocitu „zbytečného člověka“

9 J. S. MACHAR - DÍLO Tristium Vindobona (žalozpěvy z Vídně, inspirován Ovidiem) nový typ politické poezie kritika české politiky a falešného vlastenectví Zde by měly kvést růže – veršovaná epika příběhy, osudy trpících žen Magdalena – román ve verších tragický úděl prostitutky odvážná kritika měšťácké morálky

10 J. S. MACHAR - DÍLO Svědomím věků – básnický cyklus zamyšlení nad lidskými dějinami – vývoj od antiky a křesťanství přes události Velké francouzské revoluce až po současnost (vliv V. Huga a Vrchlického) vrchol evropské kultury = antika, odsouzení křesťanství, které ji zničilo sbírky: Golgatha, V záři helénského slunce – oslava antiky, Jed z Judey – skepse vůči křesťanství, Barbaři – období středověku, Pohanské plameny – renesance, Apoštolové – reformace, Roky ze století – francouzská revoluce

11 ANTONÍN SOVA ( 1864 – 1928) básník, prozaik; impresionista a symbolista úředník Městské knihovny v Praze obliba jižních Čech a Vysočiny = básník české krajiny

12 ANTONÍN SOVA - DÍLO Realistické sloky – zachycení reality světa v jeho rozpornosti Impresionistická přírodní lyrika: Květy intimních nálad – impresionistická přírodní lyrika melancholie, do obrazu krajiny promítá své duševní stavy, subjektivní nálady Z mého kraje – subjektivní a přírodní lyrika citlivý vztah k rodnému kraji, detaily proměn ročních období Soucit a vzdor – vyjádření vnitřních rozporů člověka moderní doby, protispolečenská revolta Zlomená duše – kniha sedmi monologů, útok proti společnosti

13 ANTONÍN SOVA - DÍLO Symbolická poezie: Vybouřené smutky – typ sociálního symbolismu stísněný pocit ze stavu společnosti = útěk poutníka do „pohoří snů“ Údolí nového království – vrchol symbolismu a individualismu představa nového světa vyjádřená náboženskými symboly, vize Božího království na zemi Dobrodružství odvahy – vize kolektivní vzpoury

14 ANTONÍN SOVA - DÍLO Ještě jednou se vrátíme – přírodní lyrika Lyrika lásky a života – intimní lyrika Zpěvy domova – reakce na 1. světovou válku vyjádření vztahu k vlasti, osudu národa Básníkovo jaro, Drsná láska – vztah k domovu a přírodě Próza: Ivův román – psychologicky laděný román lyrizace epiky

15 OTOKAR BŘEZINA (1868 – 1929) vlastním jménem Václav Jebavý básník, představitel symbolismu jako symbolista dosáhl světového významu působil jako učitel v Nové Říši na Moravě a v Jaroměřicích básně často připomínají náboženskou meditaci

16 OTOKAR BŘEZINA - DÍLO Tajemné dálky – intimní lyrika odraz předcházejícího neradostného života pesimismus pramenící z osobních prožitků Svítání na západě (západ = symbol smrti, vysvobození z pozemského utrpení) naděje v podobě víry – pokus o překonání pesimisticky laděné poezie Větry od pólů – nejabstraktnější sbírka vrcholí snaha oprostit se od reálného světa přesvědčení, že smyslem života je soucit a láska vrchol kosmické poezie Hledání odpovědi na otázku, jaká tajemná vůle ovládá svět Stavitelé chrámů – spojení vesmíru s pozemským životem Ruce – překonání individualismu, mlhavá představa o sbratření lidstva Hudba na náměstí, Skryté dějiny – knihy esejí

17 MODERNÍ REVUE A DEKADENTI Moderní revue (1894 – 1925) – měsíčník vydávali Arnošt Procházka a Jiří Karásek ze Lvovic soustředila se na symbolisty a dekadenty Jiří Karásek ze Lvovic (1871 – 1951) – básník, výtvarný kritik a sběratel DÍLO: Sodoma – zakázáno cenzurou (sexuální podtext) Gotická duše (román) – básnická meditativní próza

18 MODERNÍ REVUE A DEKADENTI Karel Hlaváček (1874 – 1898) – básník, představitel dekadence a symbolismu DÍLO: Sokolské sonety – pozitivní přístup k životu, zdraví pravdě v duchu sokolských zásad Pozdě k ránu – baladická poezie, dekadentní sbírka Vyjádření intenzívních citových zážitků Hudebnost veršů, melancholické motivy Kontrastnost: krása X ošklivost, láska X nenávist Mstivá kantiléna – vrchol symbolismu 12 básní inspirovaných povstáním holandských gézů proti Španělům Symbol odboje, revoltující tóny, marnost vzdoru

19 OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ 1. Co víte o nástupu mladé generace v 90. letech 19. století a o Manifestu České moderny? 2. Čemu je věnován cyklus Svědomím věků J. S. Machara? Které jeho sbírky řadíme k politické lyrice? 3. Které sbírky Antonína Sovy patří k impresionismu, které k symbolismu? Na co reaguje sbírka Zpěvy domova? 4. Který básník je nejvýznamnějším symbolistou v české literatuře, které sbírky napsal? 5. Koho řadíme k představitelům dekadence v české literatuře?

20 ZDROJE SOCHROVÁ Marie. Literatura v kostce pro SŠ. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007, ISBN 978 – 80 – 253 – 0185 - 2 Odmaturuj z literatury. Brno: Didaktis, 2002, ISBN 80 – 86285 - 37 – 5 KUDRYS Milan, FETTER W. Richard. Nástin dějin literatury. Praha: Fortuna, 1995, ISBN 80 – 7168 – 208 - X


Stáhnout ppt "Mgr. Marie Havránková ČESKÁ MODERNA Literatura 1.pol. 20. stol. 2. ročník Srpen 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google