Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: dějepis Ověření ve výuce Třída:Datum: DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ondřej Pilař. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 TÉMA: Gotické malířství PŘEDMĚT: dějepis, společenskovědní seminář KLÍČOVÁ SLOVA: christologický cyklus madona madona atribut světce atribut světce lineární malba lineární malba tapiserie tapiserie JMÉNO AUTORA: Mgr. Ondřej Pilař

3 Metodický pokyn: Materiál je určen pro výklad gotického malířství na vyšším stupni gymnázia. Materiál je určen pro výklad gotického malířství na vyšším stupni gymnázia.

4 Charakteristika gotické malby umělci – stále statut řemeslníka (člena malířského cechu); umělci – stále statut řemeslníka (člena malířského cechu); malba – skládání symbolů, ne zachycení skutečnosti; malba – skládání symbolů, ne zachycení skutečnosti; ustálené zobrazování náboženských postav (atributy, barvy); ustálené zobrazování náboženských postav (atributy, barvy); lineární ztvárnění – ne prostorové, trojrozměrné (až renesance); lineární ztvárnění – ne prostorové, trojrozměrné (až renesance); perspektiva – často dle významu postav, důležité postavy větší; perspektiva – často dle významu postav, důležité postavy větší; srovnání s románským uměním – určitá humanizace některých náboženských výjevů, objevení emocí u zobrazených postav. srovnání s románským uměním – určitá humanizace některých náboženských výjevů, objevení emocí u zobrazených postav.

5 Charakteristika gotické malby Symbolika barev zlatá barva – barva světla, od boha, často na pozadí zlatá barva – barva světla, od boha, často na pozadí červená barva – spojena s Kristem, s jeho prolitou krví červená barva – spojena s Kristem, s jeho prolitou krví modrá barva – Panna Marie modrá barva – Panna Marie naopak černá – málo využívána, barva temnoty, Satana naopak černá – málo využívána, barva temnoty, Satana obr. 24

6 Charakteristika gotické malby Pozadí malířských výjevů neurčité, jednobarevné, většinou zlaté neurčité, jednobarevné, většinou zlaté od 14. stol. náznaky prvků architektury či přírody (mnohdy mají ale symbolický význam) od 14. stol. náznaky prvků architektury či přírody (mnohdy mají ale symbolický význam) obr. 22 obr. 11

7 Charakteristika gotické malby Zobrazovaná témata Náboženská stále důležitý christologický cyklus stále důležitý christologický cyklus Kristus zobrazován více jako mučedník, zdůrazněna jeho oběť Kristus zobrazován více jako mučedník, zdůrazněna jeho oběť do popředí tematika Panny Marie, velká obliba madon do popředí tematika Panny Marie, velká obliba madon roste také zobrazování důležitých světců roste také zobrazování důležitých světcůSvětská převažují v nástěnné a knižní malbě převažují v nástěnné a knižní malbě výjevy z dvorského prostředí výjevy z dvorského prostředí

8 Typy gotické malby desková malba – novinka tohoto období, malba na oltáře desková malba – novinka tohoto období, malba na oltáře nástěnné malířství – převažují fresky nástěnné malířství – převažují fresky knižní malba – iluminace knižní malba – iluminace objevují se i tapisérie a malba na sklo objevují se i tapisérie a malba na sklo

9 Desková malba Typy oltářů složen z několika desek (většinou hlavní a křídla) složen z několika desek (většinou hlavní a křídla) diptych – dvě desky diptych – dvě desky triptych – hlavní deska a dvě křídla triptych – hlavní deska a dvě křídla dále například pentatych i více dále například pentatych i více obr. 30 obr. 31

10 Desková malba Technika malby příprava desky, především důkladné vysušení dřeva; příprava desky, především důkladné vysušení dřeva; vyhlazení povrchu desky, nanesení tenké vrstvy klihu s křídou; vyhlazení povrchu desky, nanesení tenké vrstvy klihu s křídou; kresba linií – nejčastěji červenou či černou linkou; kresba linií – nejčastěji červenou či černou linkou; kresba mnohdy zdůrazněna jemně rytým obrysem; kresba mnohdy zdůrazněna jemně rytým obrysem; následné překrytí olovnatou bělobou; následné překrytí olovnatou bělobou; nanesení barev, případně podmalování (spodní barvy); nanesení barev, případně podmalování (spodní barvy); doplnění desky o plátky drahého kovu. doplnění desky o plátky drahého kovu.

11 Christologický cyklus Zvěstování archanděl Gabriel navštěvuje Pannu Marii a zvěstuje jí, že čeká Ježíše archanděl Gabriel navštěvuje Pannu Marii a zvěstuje jí, že čeká Ježíše Marie často zobrazena s biblí v ruce, čte si Izajášovo proroctví o příchodu Mesiáše (spasitele) Marie často zobrazena s biblí v ruce, čte si Izajášovo proroctví o příchodu Mesiáše (spasitele) často s lilií v ruce – symbol čistoty, neposkvrněnosti hříchem často s lilií v ruce – symbol čistoty, neposkvrněnosti hříchem obr. 22 obr. 22

12 Christologický cyklus Navštívení Panny Marie Marie čekající Ježíška navštěvuje svoji příbuznou Alžbětu, která očekává narození Jana Křtitele Marie čekající Ježíška navštěvuje svoji příbuznou Alžbětu, která očekává narození Jana Křtitele první setkání Ježíše a Jana první setkání Ježíše a Jana obr. 17 obr. 17

13 Christologický cyklus Narození Páně Marie s malým Ježíškem v jesličkách Marie s malým Ježíškem v jesličkách postavy porodních bab, případně postava otce Josefa (ne vždy přítomen) postavy porodních bab, případně postava otce Josefa (ne vždy přítomen) býk a osel – symboly židovství a křesťanství spojující se v osobě Ježíše býk a osel – symboly židovství a křesťanství spojující se v osobě Ježíše PRÁCE S OBRÁZKEM Koho představuje postava v pravém dolním rohu? Koho představuje postava v pravém dolním rohu? obr. 11

14 Christologický cyklus Klanění pastýřů postavy pastýřů – přišli se do Betléma Ježíškovi poklonit postavy pastýřů – přišli se do Betléma Ježíškovi poklonit občas andělé – zjevili se pastýřům a zvěstovali příchod spasitele občas andělé – zjevili se pastýřům a zvěstovali příchod spasitele opět postavy osla a býka opět postavy osla a býka obr. 14 obr. 14

15 Christologický cyklus Klanění tří králů tři králové (mágové, mudrci) tři králové (mágové, mudrci) objevení hvězdy = výjimečná událost, putování do Jeruzaléma objevení hvězdy = výjimečná událost, putování do Jeruzaléma symbolické dary Ježíškovi – zlato, kadidlo a myrha (královská důstojnost, božství, náznak mučednické smrti) symbolické dary Ježíškovi – zlato, kadidlo a myrha (královská důstojnost, božství, náznak mučednické smrti) obr. 12

16 Christologický cyklus Zázrak s rybami postavy Ježíše a Petra postavy Ježíše a Petra jeden z Ježíšových zázraků jeden z Ježíšových zázraků PRÁCE S OBRÁZKEM Najdi na internetu či v literatuře popis této scény. Najdi na internetu či v literatuře popis této scény. Uveď další Ježíšův zázrak. Uveď další Ježíšův zázrak. obr. 21

17 Christologický cyklus Poslední večeře Páně Poslední večeře Páně postavy Krista a apoštolů, Kristus jim udílí poslední rady, tato chvíle připomínána při křesťanských obřadech. postavy Krista a apoštolů, Kristus jim udílí poslední rady, tato chvíle připomínána při křesťanských obřadech. PRÁCE S OBRÁZKEM – Znáš nějaké jiné, známější vyobrazení této scény? obr. 18

18 Christologický cyklus Kristus na hoře Olivetské scéna navazuje na Poslední večeři scéna navazuje na Poslední večeři Kristus, někteří apoštolové Kristus, někteří apoštolové Ježíš očekává své zatčení, modlí se, prosí Boha, jestli by od něho neodvrátil nastávající utrpení, pochybuje, má strach Ježíš očekává své zatčení, modlí se, prosí Boha, jestli by od něho neodvrátil nastávající utrpení, pochybuje, má strach symbol kalicha – odpověď Boha, nutnost dopít kalich hořkosti až do dna, tedy projít martýriem oběti za hříchy lidí symbol kalicha – odpověď Boha, nutnost dopít kalich hořkosti až do dna, tedy projít martýriem oběti za hříchy lidí obr. 13

19 Christologický cyklus Kristus před Pilátem zatčený Kristus předveden strážemi před římského prokurátora Piláta zatčený Kristus předveden strážemi před římského prokurátora Piláta Pilát rozhoduje o Kristově potrestání Pilát rozhoduje o Kristově potrestání HISTORICKÁ SOUVISLOST Proč o Kristově osudu rozhoduje právě římský prokurátor? Proč o Kristově osudu rozhoduje právě římský prokurátor? Proč si v některých znázorněních této scény myje Pilát ruce? Proč si v některých znázorněních této scény myje Pilát ruce? obr. 19

20 Christologický cyklus Ecce homo „Hle člověk“ „Hle člověk“ slova Piláta Pontského, když davu ukázal zbičovaného Krista, výzva k soucitu, ke shovívavosti slova Piláta Pontského, když davu ukázal zbičovaného Krista, výzva k soucitu, ke shovívavosti postava Krista – trnová koruna, rány na těle od bičování, často rudý plášť postava Krista – trnová koruna, rány na těle od bičování, často rudý plášť obr. 20

21 Christologický cyklus Ukřižování postavy Ježíše, římských vojáků, Panny Marie, Jana Evangelisty postavy Ježíše, římských vojáků, Panny Marie, Jana Evangelisty často bývá v tomto výjevu zobrazována i Máří Magdaléna, klečící u kříže často bývá v tomto výjevu zobrazována i Máří Magdaléna, klečící u kříže PRÁCE S OBRÁZKEM Identifikuj postavy Panny Marie a Jana Evangelisty, nejmladšího z apoštolů. Identifikuj postavy Panny Marie a Jana Evangelisty, nejmladšího z apoštolů. Odpovídá vzhled vojáků dobové realitě? Odpovídá vzhled vojáků dobové realitě? obr. 34

22 Christologický cyklus Ukládání do hrobu uložení těla Ježíše po sejmutí z kříže do hrobky patřící jeho příznivci Josefu z Arimatie uložení těla Ježíše po sejmutí z kříže do hrobky patřící jeho příznivci Josefu z Arimatie postavy Panny Marie, Máří Magdalény, Jana Evangelisty postavy Panny Marie, Máří Magdalény, Jana Evangelisty Josef z Arimatie – stojí u hlavy Krista, honosně oblečený Josef z Arimatie – stojí u hlavy Krista, honosně oblečený Nikodém – u nohou Ježíše, skromnější vzhled oproti Josefovi Nikodém – u nohou Ježíše, skromnější vzhled oproti Josefovi obr. 26

23 Christologický cyklus Vzkříšení tři dny po svém umučení vstal Kristus z hrobu tři dny po svém umučení vstal Kristus z hrobu postavy vojáků hlídajících Kristův hrob, spí nebo si probuzeni zakrývají oči před září obklopující Krista postavy vojáků hlídajících Kristův hrob, spí nebo si probuzeni zakrývají oči před září obklopující Krista někdy i postavy zbožných žen a anděla někdy i postavy zbožných žen a anděla obr. 23

24 Christologický cyklus Nanebevstoupení po 40 dnech od vzkříšení Kristus vyzdvižen do nebe ke svému Otci po 40 dnech od vzkříšení Kristus vyzdvižen do nebe ke svému Otci postavy apoštolů a Panny Marie, zbožně se modlí, symbolika církve postavy apoštolů a Panny Marie, zbožně se modlí, symbolika církve PRÁCE S OBRÁZKEM Najdi na obrázku nejmladšího z apoštolů, sv. Jana, dále se pokus určit sv. Petra. Najdi na obrázku nejmladšího z apoštolů, sv. Jana, dále se pokus určit sv. Petra. obr. 24

25 Christologický cyklus – opakování PRÁCE S OBRÁZKEM Najdi na obrazové ukázce oltáře co nejvíce scén ze života Ježíše Krista, popiš je. Najdi na obrazové ukázce oltáře co nejvíce scén ze života Ježíše Krista, popiš je. obr. 32 obr. 32

26 Madona vyobrazení Panny Marie s malým Ježíškem vyobrazení Panny Marie s malým Ježíškem kořeny tohoto výjevu pravděpodobně v Egyptě, zobrazování bohyně Isis kojícího syna Hora kořeny tohoto výjevu pravděpodobně v Egyptě, zobrazování bohyně Isis kojícího syna Hora několik typů madon: několik typů madon: ● Maria lactans (kojící) ● Regina coeli (trůnící jako královna nebes, s korunou) obr. 27

27 Madona Vývoj vztahu Marie a dítěte ve znamení humanizace tohoto výjevu ve znamení humanizace tohoto výjevu u raně gotických madon (viz obrázek) jsou postavy více náboženskými symboly u raně gotických madon (viz obrázek) jsou postavy více náboženskými symboly neprojevují emoce, vzájemnou lásku, nedívají se na sebe neprojevují emoce, vzájemnou lásku, nedívají se na sebe Ježíšek často celý oblečen Ježíšek často celý oblečen obr. 28

28 Madona Vývoj vztahu Marie a dítěte v rámci vývoje tohoto tématu se postavy více zlidšťují v rámci vývoje tohoto tématu se postavy více zlidšťují začínají projevovat city – vzájemný kontakt formou pohledů či dotyků rukou začínají projevovat city – vzájemný kontakt formou pohledů či dotyků rukou PRÁCE S OBRÁZKEM Jaký typ madony představuje obrazová ukázka? Jaký typ madony představuje obrazová ukázka? obr. 29

29 Madona Vývoj vztahu Marie a dítěte u vrcholně gotických madon vrcholí humanizace tohoto výjevu u vrcholně gotických madon vrcholí humanizace tohoto výjevu zobrazení obou postav jako milující matky a jejího dítěte, ne náboženské symboly zobrazení obou postav jako milující matky a jejího dítěte, ne náboženské symboly projevení vroucích citů, Marie Ježíška tiskne k sobě, on k ní vztahuje ručky, kontakt pohledů projevení vroucích citů, Marie Ježíška tiskne k sobě, on k ní vztahuje ručky, kontakt pohledů Ježíšek často nahý, neposedně se vrtí Ježíšek často nahý, neposedně se vrtí obr. 15

30 Madona Symboly ptáček v rukou dítěte – symbol duše člověka, jež odlétla po jeho smrti, dále možný odkaz na apoštoly ptáček v rukou dítěte – symbol duše člověka, jež odlétla po jeho smrti, dále možný odkaz na apoštoly jablko v rukou dítěte – plod stromu poznání, symbol budoucí role Vykupitele lidstva z dědičného hříchu jablko v rukou dítěte – plod stromu poznání, symbol budoucí role Vykupitele lidstva z dědičného hříchu hrozen či džbánek vína v rukou dítěte – symbol eucharistického vína, tedy krve Kristovy hrozen či džbánek vína v rukou dítěte – symbol eucharistického vína, tedy krve Kristovy kulička v rukou dítěte – symbol božské moci kulička v rukou dítěte – symbol božské moci obr. 29

31 Zobrazení světců každý světec vyobrazen s určitým atributem, symbolem každý světec vyobrazen s určitým atributem, symbolem atribut svatého – nejčastěji souvisí s jeho smrtí, nástroj jeho umučení, může mít vazbu i na jeho činnost atribut svatého – nejčastěji souvisí s jeho smrtí, nástroj jeho umučení, může mít vazbu i na jeho činnost důraz na mučednickou smrt – ukazuje pevnost jejich víry důraz na mučednickou smrt – ukazuje pevnost jejich víry většina svatých má atributů více většina svatých má atributů více

32 Zobrazování vybraných svatých Svatá Kateřina mladá, půvabná dívka mladá, půvabná dívka atributy – kolo a meč atributy – kolo a meč lámána v kole, nakonec sťata lámána v kole, nakonec sťata SOUVISLOST S OBRÁZKEM Dohledej příčinu jejího umučení. Dohledej příčinu jejího umučení. obr. 3

33 Zobrazování vybraných svatých Svatá Barbora atributem věž se třemi okny – symbol trojjediného Boha – byla v ní vězněna atributem věž se třemi okny – symbol trojjediného Boha – byla v ní vězněna dalšími atributy – kalich (symbol svatého přijímání) a pero páva (symbol nesmrtelnosti) dalšími atributy – kalich (symbol svatého přijímání) a pero páva (symbol nesmrtelnosti) SOUVISLOST S OBRÁZKEM Na internetu dohledej, čeho je patronkou sv. Barbora. Na internetu dohledej, čeho je patronkou sv. Barbora. obr. 4

34 Zobrazování vybraných svatých Svatá Markéta atributy drak, na kterém často stojí, kříž atributy drak, na kterém často stojí, kříž vězněna, zjevil se jí Satan v podobě draka, chtěl ji pohltit, díky kříži, který držela v ruce, netvor pukl, nakonec sťata vězněna, zjevil se jí Satan v podobě draka, chtěl ji pohltit, díky kříži, který držela v ruce, netvor pukl, nakonec sťata patronkou, ochránkyní rodiček patronkou, ochránkyní rodiček obr. 5

35 Zobrazování vybraných svatých Máří Magdaléna zobrazována s rozpuštěnými vlasy zobrazována s rozpuštěnými vlasy atributem nádoba s vonnou mastí (pomazala Kristovi nohy) atributem nádoba s vonnou mastí (pomazala Kristovi nohy) představuje kající se hříšnici představuje kající se hříšnici obr. 8 obr. 8

36 Zobrazování vybraných svatých Svatý Ondřej apoštol, bratr Petra, původně rybář apoštol, bratr Petra, původně rybář atributem kříž do tvaru X (byl ukřižován Římany) atributem kříž do tvaru X (byl ukřižován Římany) dále také síť s rybami dále také síť s rybami obr. 1

37 Zobrazování vybraných svatých Svatý Petr první z apoštolů, bratr Ondřeje, galilejský rybář první z apoštolů, bratr Ondřeje, galilejský rybář po smrti Krista odešel do Říma, kde založil první křesťanskou obec po smrti Krista odešel do Říma, kde založil první křesťanskou obec považován za prvního římského biskupa, tedy papeže považován za prvního římského biskupa, tedy papeže atributy – klíč (od církve), berla (papežská), kohout (symbol zapření Krista) atributy – klíč (od církve), berla (papežská), kohout (symbol zapření Krista) zobrazován jako starší muž, kratší šedé vlasy s pleší, krátký vous zobrazován jako starší muž, kratší šedé vlasy s pleší, krátký vous obr. 2

38 Zobrazování vybraných svatých Svatý Pavel autor biblických epištol autor biblických epištol často zobrazováno jeho obrácení na víru (původně měl zatýkat křesťany) často zobrazováno jeho obrácení na víru (původně měl zatýkat křesťany) zobrazován jako muž s dlouhým vousem, s méně vlasy zobrazován jako muž s dlouhým vousem, s méně vlasy atributy – meč (byl sťat), kniha (autorství epištol) atributy – meč (byl sťat), kniha (autorství epištol) na malbách často doplňuje Petra (zakladatelé církve) na malbách často doplňuje Petra (zakladatelé církve) obr. 6

39 Zobrazování vybraných svatých Jan Křtitel prorok, kazatel, život v poušti prorok, kazatel, život v poušti křtil ve vodách Jordánu, pokřtil i Krista křtil ve vodách Jordánu, pokřtil i Krista vězněn králem Herodem, nakonec sťat na popud Salome vězněn králem Herodem, nakonec sťat na popud Salome zobrazován jako vyhublý, zarostlý muž, oblečen do kožešiny zobrazován jako vyhublý, zarostlý muž, oblečen do kožešiny atributy – beránek, dlouhý kříž, nápis „Ecce Agnus Dei“ atributy – beránek, dlouhý kříž, nápis „Ecce Agnus Dei“ občas zobrazen také jako dítě ve společnosti malého Ježíška občas zobrazen také jako dítě ve společnosti malého Ježíška obr. 7

40 Zobrazování vybraných svatých Svatý Jakub Větší apoštol, bratr Jana Evangelisty, původně rybář apoštol, bratr Jana Evangelisty, původně rybář popraven králem Herodem popraven králem Herodem zobrazován často jako poutník, klobouk, plášť, hůl, mošna, atributem i mušle zobrazován často jako poutník, klobouk, plášť, hůl, mošna, atributem i mušle ve Španělsku jako rytíř a svatý patron ve Španělsku jako rytíř a svatý patron obr. 9

41 Zobrazování vybraných svatých Svatý Filip apoštol, misionář, ukřižován apoštol, misionář, ukřižován atributem kříž atributem kříž PRÁCE S OBRÁZKEM Kdo je na obrázku vedle svatého Filipa? Kdo je na obrázku vedle svatého Filipa? obr. 10

42 Zobrazování vybraných svatých Svatý Jeroným jeden z tzv. církevních Otců jeden z tzv. církevních Otců několik způsobů zobrazení několik způsobů zobrazení jako poustevník v poušti, klečící před krucifixem, s kamenem či lebkou jako poustevník v poušti, klečící před krucifixem, s kamenem či lebkou jako učenec v kardinálském rouchu s knihami, brkem nebo modelem chrámu jako učenec v kardinálském rouchu s knihami, brkem nebo modelem chrámu obr. 16

43 Zobrazování světců – opakování PRÁCE S OBRÁZKEM Poznáš všechny světice na obrazové ukázce? Poznáš všechny světice na obrazové ukázce? obr. 25 obr. 25

44 Knižní malba – iluminace bohatost témat – vedle církevních i světská bohatost témat – vedle církevních i světská převládá figurální malba převládá figurální malba časté také motivy rostlinné či zdobené iniciály časté také motivy rostlinné či zdobené iniciály největší osobností – Jean Pucelle největší osobností – Jean Pucelle PRÁCE S OBRÁZKEM O jaký výjev z christologického cyklu se jedná? O jaký výjev z christologického cyklu se jedná? obr. 35

45 Knižní malba – iluminace Přebohaté hodinky vévody z Berry autory bratři z Limburka autory bratři z Limburka iluminovaná modlitební knížka iluminovaná modlitební knížka stránka měsíce ledna – vévoda při novoroční hostině stránka měsíce ledna – vévoda při novoroční hostině svědectví o životě šlechty svědectví o životě šlechty PRÁCE S OBRÁZKEM Popiš podrobně, co vše se na obrazové ukázce odehrává. Popiš podrobně, co vše se na obrazové ukázce odehrává. obr. 33

46 Nástěnná malba poněkud ústup do pozadí, zmenšuje se plocha stěn kostelů, rozděleny velkými okny poněkud ústup do pozadí, zmenšuje se plocha stěn kostelů, rozděleny velkými okny výjimkou Itálie – florentská a sienská škola (považovány za počátky renesance) výjimkou Itálie – florentská a sienská škola (považovány za počátky renesance) s rozvojem hradní architektury hojněji zdobeny stěny hradů s rozvojem hradní architektury hojněji zdobeny stěny hradů obr. 10

47 Výzdoba stěn Tapiserie tkaný nástěnný koberec tkaný nástěnný koberec zpočátku fantazie tkalců, později podle výtvarných předloh, kartonů malířů zpočátku fantazie tkalců, později podle výtvarných předloh, kartonů malířů často výzdoba hradních interiérů často výzdoba hradních interiérů Jean Bondol – cyklus výjevů z Apokalypsy na hradě Angers Jean Bondol – cyklus výjevů z Apokalypsy na hradě Angers obr. 36

48 ZDROJE: ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 2. rozšířené vyd. Praha: Idea servis, 1999. ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 2. rozšířené vyd. Praha: Idea servis, 1999. ISBN 80-85970-26-0. PIJOAN, José. Dějiny umění 4. 2. vyd. Praha: Odeon, 1983. PIJOAN, José. Dějiny umění 4. 2. vyd. Praha: Odeon, 1983. Obr. 1: PMRMaeyaert. [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 1: PMRMaeyaert. [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ta%C3%BCll,_Esgl%C3%A9sia_de_Sant_Climent- PM_24192.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ta%C3%BCll,_Esgl%C3%A9sia_de_Sant_Climent- PM_24192.jpg Obr. 2: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 2: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meister_der_Heiligen_Magdalena_001.jpg?uselang=cs Obr. 3: sailko. [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 3: sailko. [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opera_del_duomo_(FI),_bernardo_daddi,_santa_caterina_d %27alessandria,_prima_met%C3%A0_XIV_secolo.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Opera_del_duomo_(FI),_bernardo_daddi,_santa_caterina_d %27alessandria,_prima_met%C3%A0_XIV_secolo.JPG Obr. 4: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 4: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meister_der_Bendaschen_Madonna.jpg Obr. 5: Joachim Köhler. [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 5: Joachim Köhler. [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ulm-Muenster-NeithartKapelleAltarbild-061209.jpg Obr. 6: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 6: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schiavo_St._Paul.jpg

49 Obr. 7: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%27St._John_the_Baptist%27,_painting_by_Jacopo_del_Casentino _and_assistant,_c._1330,_El_Paso_Museum_of_Art.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:%27St._John_the_Baptist%27,_painting_by_Jacopo_del_Casentino _and_assistant,_c._1330,_El_Paso_Museum_of_Art.jpg Obr. 8: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carlo_Crivelli_059.jpg?uselang=cs Obr. 9: GFreihalter[cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 9: GFreihalter. [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Niedermendig_St._Cyriakus_Jakobus_946.JPG Obr. 10: Håkan Svensson. [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaversunda_apse_painting3.jpg Obr. 11: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meister_von_Hohenfurth_002.jpg Obr. 12: Wolfgang Sauber[cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 12: Wolfgang Sauber. [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hohenfurter_Altar_1.jpg Obr. 13: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Meister_des_Wittingauer_Altars_001.jpg Obr. 14: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trebon-Adorace.jpg Obr. 15: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trebon-Madona.jpg Obr. 16: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Master_Theoderic_-_St_Jerome_-_WGA14655.jpg

50 Obr. 17: Gortyna. [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MLO_nav%C5%A1t%C3%ADven%C3%AD.jpg Obr. 18: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dieric_Bouts_-_Altaarstuk_van_het_Heilig_Sacrament.jpg Obr. 19: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grudzi%C4%85dz_Polyptych_07.jpg Obr. 20: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altar_aus_Marbach_Fl%C3%BCgel_Ecce_homo.jpg Obr. 21: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duccio_di_Buoninsegna_036.jpg Obr. 22: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Don_Lorenzo_Monaco_016.jpg Obr. 23: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meister_von_Hohenfurth_001.jpg Obr. 24: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascencion_- _Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_Brod_altarpiece.jpeghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascencion_- _Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_Brod_altarpiece.jpeg Obr. 25: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trebon-saints.jpg Obr. 26: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Meister_des_Wittingauer_Altars_003.jpg

51 Obr. 27: Wolfgang Sauber[cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 27: Wolfgang Sauber. [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agneskloster_-_Madonna_aus_Rom.jpg Obr. 28: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luca_di_Tomm%C3%A8_-_ Madona_con_Ni%C3%B1o_en_el_trono.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luca_di_Tomm%C3%A8_-_ Madona_con_Ni%C3%B1o_en_el_trono.jpg?uselang=cs Obr. 29: Ptolemajos. [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Madona_zbraslavsk%C3%A1_(1350-1360).JPG Obr. 30: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rogier_van_der_Weyden_-_St_Columba_Altarpiece_- _WGA25656.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rogier_van_der_Weyden_-_St_Columba_Altarpiece_- _WGA25656.jpg Obr. 31: Gerhard Salomon. [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annunziata_colmar.jpg Obr. 32: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pere_serra-retablo_manresa.jpg?uselang=cs Obr. 33: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Les_Tr%C3%A8s_Riches_Heures_du_duc_de_Berry_Janvier.jpg Obr. 34: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trebonsky_oltar_ukrizovani.jpg Obr. 35: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: Obr. 35: [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:9_Workshop_of_Jean_Pucelle._Annunciation._Miniature_from_Hours _of_Jeanne_of_Savoy._Musee_Jacquemart_Andree,_Paris.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:9_Workshop_of_Jean_Pucelle._Annunciation._Miniature_from_Hours _of_Jeanne_of_Savoy._Musee_Jacquemart_Andree,_Paris.jpg

52 Obr. 36: dalbera. [cit. 2013-09-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_tenture_de_lApocalypse_(Angers)_(2).jpg


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google