Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana obyvatel za mimořádných událostí Název školy: ZŠ Salvátor Název školy: ZŠ Salvátor Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana obyvatel za mimořádných událostí Název školy: ZŠ Salvátor Název školy: ZŠ Salvátor Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158."— Transkript prezentace:

1 Ochrana obyvatel za mimořádných událostí Název školy: ZŠ Salvátor Název školy: ZŠ Salvátor Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158 Název výstupu: VY_32_INOVACE_7.1 Název výstupu: VY_32_INOVACE_7.1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vzdělávací obor: Výchova k občanství Téma: Ochrana obyvatelstva Téma: Ochrana obyvatelstva Předmět dle ŠVP: Osobnostní výchova 7. ročník Předmět dle ŠVP: Osobnostní výchova 7. ročník Autor: Hynek Mikušek Autor: Hynek Mikušek Datum vzniku: srpen 2011 Datum vzniku: srpen 2011

2 Základní pojmy Ochrana obyvatel = plnění úkolů CO, varování, evakuace, ukrytí obyvatel a ochrana života, majetku, zdraví Ochrana obyvatel = plnění úkolů CO, varování, evakuace, ukrytí obyvatel a ochrana života, majetku, zdraví Mimořádná událost = škodlivé působení sil a jevů vyvolaných člověkem, přírodou, havárie ohrožující život i majetek Mimořádná událost = škodlivé působení sil a jevů vyvolaných člověkem, přírodou, havárie ohrožující život i majetek Integrovaný záchranný systém = koordinovaný postup záchranných složek při záchranných pracích včetně nácviku Integrovaný záchranný systém = koordinovaný postup záchranných složek při záchranných pracích včetně nácviku Záchranné práce = činnost k odvrácení působení rizik vzniklých při mimořádných událostech Záchranné práce = činnost k odvrácení působení rizik vzniklých při mimořádných událostech Likvidační práce = odstranění následků mimořádných událostí Likvidační práce = odstranění následků mimořádných událostí Havárie = mimořádná událost vzniklá provozem zařízení a lidskou činností Havárie = mimořádná událost vzniklá provozem zařízení a lidskou činností Krizová situace = událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, ohrožení státu, válečný stav a hrozící nebezpečí nelze odvrátit Krizová situace = událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, ohrožení státu, válečný stav a hrozící nebezpečí nelze odvrátit

3 Druhy mimořádných událostí Živelná pohroma = povodeň, zemětřesení, sesuv půdy, sopečný výbuch, orkán, tornádo, extrémní chlad a teplo, pád meteoritu, velký lesní požár Živelná pohroma = povodeň, zemětřesení, sesuv půdy, sopečný výbuch, orkán, tornádo, extrémní chlad a teplo, pád meteoritu, velký lesní požár Havárie = havárie v chemickém provozu, radiační havárie, ropná havárie, dopravní nehoda, zřícení domu Havárie = havárie v chemickém provozu, radiační havárie, ropná havárie, dopravní nehoda, zřícení domu Ostatní události = teroristický čin, sabotáž, žhářství Ostatní události = teroristický čin, sabotáž, žhářství

4 Integrovaný záchranný systém Hasičský záchranný sbor Hasičský záchranný sbor Jednotky požární ochrany Jednotky požární ochrany Zdravotnická záchranná služba Zdravotnická záchranná služba Policie ČR Policie ČR Vyčleněné síly ozbrojených sil Vyčleněné síly ozbrojených sil Městská policie a bezpečnostní služby Městská policie a bezpečnostní služby Hygiena Horská služba Havarijní, pohotovostní a jiné služby (plynárenské, vodní, elektro…) Letecká záchranná služba Neziskové organizace (ČČK, svaz kynologů a záchranných brigád a pod.)

5 Krizové stavy Stav nebezpečí – vyhlašuje hejtman, primátor v situaci, kdy není možné odvrátit ohrožení pomocí IZS Stav nebezpečí – vyhlašuje hejtman, primátor v situaci, kdy není možné odvrátit ohrožení pomocí IZS Nouzový stav – vyhlašuje vláda ČR při vzniku mimořádné události, která ve velkém rozsahu ohrožuje životy Nouzový stav – vyhlašuje vláda ČR při vzniku mimořádné události, která ve velkém rozsahu ohrožuje životy Stav ohrožení státu – vyhlašuje Parlament ČR při ohrožení svrchovanosti státu, územní celistvost a demokracie Stav ohrožení státu – vyhlašuje Parlament ČR při ohrožení svrchovanosti státu, územní celistvost a demokracie Válečný stav – vyhlašuje Parlament, je-li ČR napadena agresorem nebo při plnění mezinárodních závazků o společné obraně proti napadení Válečný stav – vyhlašuje Parlament, je-li ČR napadena agresorem nebo při plnění mezinárodních závazků o společné obraně proti napadení

6 Základní úkoly ochrany obyvatel - varování VAROVÁNÍ: varovný signál při hrozbě vzniku mimořádné události „Všeobecná výstraha“ = kolísavý tón sirény po dobu 140 s (př: chemická havárie, sněhová kalamita, povodeň, živelná pohroma…) - ukázka varovný signál při hrozbě vzniku mimořádné události „Všeobecná výstraha“ = kolísavý tón sirény po dobu 140 s (př: chemická havárie, sněhová kalamita, povodeň, živelná pohroma…) - ukázkaukázka Co dělat: Zanechat činnost a okamžitě se ukrýt v nejbližší budově Zanechat činnost a okamžitě se ukrýt v nejbližší budově O děti ve škole se postará škola (nevyzvedávat je) O děti ve škole se postará škola (nevyzvedávat je) Řídíte-li auto, zaparkovat a ukrýt se na vhodném místě v budově Řídíte-li auto, zaparkovat a ukrýt se na vhodném místě v budově Zavřít okna i dveře a zapnout rádio či televizi Zavřít okna i dveře a zapnout rádio či televizi

7 Základní úkoly ochrany obyvatel – evakuace a opuštění bytu Uhasit otevřený oheň v topidlech Uhasit otevřený oheň v topidlech Vypnout elektrické spotřebiče mimo ledničky a mrazáku Vypnout elektrické spotřebiče mimo ledničky a mrazáku Uzavřít přívod plynu a vody Uzavřít přívod plynu a vody Ověřit, zda jsou sousedi informováni Ověřit, zda jsou sousedi informováni Dětem vložit do oděvu cedulku se jménem a adresou Dětem vložit do oděvu cedulku se jménem a adresou Kočky a psy vzít s sebou v uzavřených schránkách, exotická nechat doma a zásobit je potravou Kočky a psy vzít s sebou v uzavřených schránkách, exotická nechat doma a zásobit je potravou Vzít evakuační zavazadlo, zamknout byt a na dveře napsat oznámení o opuštění bytu Vzít evakuační zavazadlo, zamknout byt a na dveře napsat oznámení o opuštění bytu Dostavit se na určené místo Dostavit se na určené místo

8 Základní úkoly ochrany obyvatel - ukrytí Využití úkrytů CO a vhodných prostor upravených k ochraně obyvatel (stálé a improvizované úkryty) Využití úkrytů CO a vhodných prostor upravených k ochraně obyvatel (stálé a improvizované úkryty) Stálé úkryty – vybudované ochranné stavby k ukrytí obyvatel zejména za válečného stavu Stálé úkryty – vybudované ochranné stavby k ukrytí obyvatel zejména za válečného stavu Improvizované úkryty – suterénní a jiné vhodné prostory, které lze snadno přizpůsobit k ochraně obyvatel Improvizované úkryty – suterénní a jiné vhodné prostory, které lze snadno přizpůsobit k ochraně obyvatel Při přesunu nutná improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla (namočený kapesník, pláštěnka, brýle, rukavice, holínky…) Při přesunu nutná improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla (namočený kapesník, pláštěnka, brýle, rukavice, holínky…)

9 Obsah evakuačního zavazadla Základní trvanlivé potraviny v konzervách, zabalený chléb a nádoba s pitnou vodou Základní trvanlivé potraviny v konzervách, zabalený chléb a nádoba s pitnou vodou Jídelní miska, příbor, polní láhev, otvírač konzerv, nůž, šití, zavírací špendlík, zápalky Jídelní miska, příbor, polní láhev, otvírač konzerv, nůž, šití, zavírací špendlík, zápalky Toaletní a hygienické potřeby Toaletní a hygienické potřeby Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a jiná cenná dokumentace, kniha, hračky pro děti, drobné společenské hry Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a jiná cenná dokumentace, kniha, hračky pro děti, drobné společenské hry Léky, přenosné rádio s rezervními bateriemi Léky, přenosné rádio s rezervními bateriemi Svítilna, spací pytel nebo přikrývka Svítilna, spací pytel nebo přikrývka

10 Co dělat v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události Neprodleně přivolat odbornou pomoc Neprodleně přivolat odbornou pomoc 150 Hasičský záchranný sbor 155 Zdravotnická záchranná služba 158 Policie, 156 Městská policie 112 tísňové volání Sdělit co a kde se stalo, své jméno, telefon, odpovědět na dotazy a počkat na zpětné volání Sdělit co a kde se stalo, své jméno, telefon, odpovědět na dotazy a počkat na zpětné volání

11 Co dělat v případě obdržení podezřelé zásilky či balíčku Seriózně zvážit, zda je zásilka podezřelá Seriózně zvážit, zda je zásilka podezřelá Nerozbalovat ji, netřepat s ní, opatrně ji uložit do igelitového sáčku nebo jiného vhodného kontejneru Nerozbalovat ji, netřepat s ní, opatrně ji uložit do igelitového sáčku nebo jiného vhodného kontejneru Opustit místnost, omýt ruce mýdlem Opustit místnost, omýt ruce mýdlem Ohlásit na tísňovou linku (150, 158, 112) Ohlásit na tísňovou linku (150, 158, 112)

12 Co dělat v případě anonymního oznámení o uložení bomby nebo nebezpečné látky Oznámení nikdy nelze brát na lehkou váhu Oznámení nikdy nelze brát na lehkou váhu Událost okamžitě oznámit na tísňovou linku (150, 158, 112) Událost okamžitě oznámit na tísňovou linku (150, 158, 112) V případě hromadné akce, na níž se nacházíme, oznámit pořadateli a postupovat dle pokynů bezpečnostních složek V případě hromadné akce, na níž se nacházíme, oznámit pořadateli a postupovat dle pokynů bezpečnostních složek Bez paniky opustit ohroženou budovu, s sebou vzít osobní doklady Bez paniky opustit ohroženou budovu, s sebou vzít osobní doklady

13 Kde získat aktuální informace z oblasti ochrany obyvatel Na obecním úřadě Na obecním úřadě U svého zaměstnavatele U svého zaměstnavatele Aktuálně na internetové adrese Aktuálně na internetové adrese http://www.hzscr.cz/ Signálem „požární poplach“ se svolávají jednotky PO, pro obyvatele to není varovný signál - ukázka Signálem „požární poplach“ se svolávají jednotky PO, pro obyvatele to není varovný signál - ukázkaukázka Každou první středu v měsíci probíhá akustická zkouška provozuschopnosti systému varování - ukázka Každou první středu v měsíci probíhá akustická zkouška provozuschopnosti systému varování - ukázkaukázka

14 Test vědomostí 1. Na jaké telefonní číslo zavoláš v případě požáru? 2. Jaké varování ohlašuje kolísavý tón sirény, který trvá 140 sekund? 3. Je televizor obsahem evakuačního zavazadla? 4. Na jaké telefonní číslo zavoláš, když jsi svědkem krádeže? 5. Je Akademie věd součástí integrovaného záchranného systému? 6. Je horská služba součástí integrovaného záchranného systému? 7. Na jaké číslo zavoláš, leží-li na zemi vážně zraněný člověk? 8. Jakou událost považujeme za havárii? 9. Vyjmenuj tři základní druhy mimořádných událostí. 10. Je hygiena součástí integrovaného záchranného systému? 11. Co dělat v případě, když uslyšíš varovný signál „všeobecná výstraha“ a řídíš-li právě auto? 12. Napiš alespoň 5 činností, které je potřeba udělat při opuštění bytu, je-li vyhlášena evakuace obyvatel. 13. Co označujeme jako improvizovaná ochrana osob a kdy ji použijeme? 14. Co dělat v případě obdržení podezřelého balíčku? 15. Jak postupujeme v případě oznámení o uložení výbušniny v prostoru, ve kterém se nacházíme?

15 Řešení testu Ad1) 150 Hasiči, 112 tísňová linka Ad2) Všeobecná výstraha Ad3) Ne Ad4) 158 Policie ČR, 156 Městská policie Ad5) Ne Ad6) Ano Ad7) 155 rychlá zdravotní záchranná služba, 112 tísňová linka Ad8) Havárie v chemickém provozu, radiační a ropná havárie, dopravní nehoda, zřícení domu… Ad9) Živelná pohroma, havárie, ostatní události Ad10) Ano Ad11) Zaparkovat auto a ukrýt se na vhodném místě v budově Ad12) Viz slide č.7 Ad13) Improvizovaná ochrana dýchacích cest a celého povrchu těla; používáme v případě přesunu do krytu Ad14) Viz slide č.11 Ad15 Viz slide č. 12

16 Prameny a literatura MARTÍNEK, B.; LINHART, P.; BALEK, V. a kol. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Praha: MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, 2003, ISBN 80-86640-08-6. MARTÍNEK, B.; LINHART, P.; BALEK, V. a kol. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Praha: MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, 2003, ISBN 80-86640-08-6.

17 Anotace Tato prezentace je určena k výuce ochrany obyvatel za mimořádných událostí pro vzdělávací obor výchova k občanství na II. stupni ZŠ. Tato prezentace je určena k výuce ochrany obyvatel za mimořádných událostí pro vzdělávací obor výchova k občanství na II. stupni ZŠ. Žáci se seznámí se základními pojmy v této oblasti, druhy mimořádných událostí, integrovaným záchranným systémem, obsahem evakuačního zavazadla a základními úkoly a činnostmi při varovných signálech, včetně telefonních čísel odborné pomoci. V závěru je uveden test k zamyšlení, na kterém si mohou žáci ověřit množství zapamatovaných informací z prezentace včetně řešení. Žáci se seznámí se základními pojmy v této oblasti, druhy mimořádných událostí, integrovaným záchranným systémem, obsahem evakuačního zavazadla a základními úkoly a činnostmi při varovných signálech, včetně telefonních čísel odborné pomoci. V závěru je uveden test k zamyšlení, na kterém si mohou žáci ověřit množství zapamatovaných informací z prezentace včetně řešení.


Stáhnout ppt "Ochrana obyvatel za mimořádných událostí Název školy: ZŠ Salvátor Název školy: ZŠ Salvátor Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1158."

Podobné prezentace


Reklamy Google