Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka Projekt z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka Projekt z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka Projekt z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2 Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka Doba realizace projektu říjen 2009 – červen 2012 Web projektu www.vctu.cz/anglictina Realizační tým projektu Mgr. Tereza Brožová - manažer projektu PaedDr. Jaroslava Dudková - odborný garant Lisa Powley - lektorka, rodilá mluvčí PaedDr. Zuzana Sehnalová - metodik Aj Mgr. Jan Voňavka - správce webu Eva Brožová - účetní

3 Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka Cíle projektu Podpořit zvýšení kvality výuky anglického jazyka na základních a středních školách v Turnově formou zavádění moderních vyučovacích metod, nácviku klíčových kompetencí a nových výukových činností. Naučit se aktivně a samostatně mluvit - důraz kladen na komunikativní způsob učení Zvýšení motivace žáků k výuce anglického jazyka

4 Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka Počet podpořených osob Současný počet podpořených osob (III.2010) počet žáků ZŠ 215/měsíčně počet žáků SŠ 125/měsíčně semináře pro pedagogy 19

5 Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka Partnerské základní školy ZŠ Skálova ZŠ 28. října ZŠ Žižkova

6 Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka Partnerské střední školy Gymnázium Turnov Střední uměleckoprůmyslová škola

7 Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka Partnerské střední školy Střední zdravotnická škola Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola

8 Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka Realizované klíčové aktivity Lisa Powley Základní školy 3 VH týdně Každý měsíc 1 téma → systém ucelených bloků Příklad témat: Duben/April - Animals – Pets Střední školy 2 VH týdně Mediální opora → práce s autentickými materiály z anglických a amerických médií Příklad témat: Survivors, Weather and Climate

9 Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka www.vctu.cz/anglictina aktuality, tematické odkazy, metodické materiály, fotogalerie otevřená sekceotevřená sekce - přístupná všem (veřejnost, studenti) uzavřená sekceuzavřená sekce - přístupná pouze autorizovaným uživatelům (realizační tým VCT a učitelé angličtiny partnerských škol, kteří mají možnost využívat materiály pro svoji výuku) metodické materiály dodává lektorka (Lisa Powley) a koordinátoři projektu Realizované klíčové aktivity

10 Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka Realizované klíčové aktivity probíhají průběžně: 2x do konce roku 2009 duben 2010 Program: Informace k projektu, hodnocení jeho průběhu Upřesnění rozvrhů Náplň práce koordinátorů – zajištění podmínek působení lektorky na škole – metodická pomoc, konzultace, učebna, interaktivní tabule apod. Praktická pomoc ze strany metodika – PaedDr. Zuzana Sehnalová Informace o plánovaných workshopech a seminářích Diskuse, zkušenosti ze škol a aktuální postřehy z výuky

11 Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka Realizované klíčové aktivity Využití interaktivní tabule - 6h.Využití interaktivní tabule - 6h. termín: 17. a 24. 2, 3. 3. naučit se používat interaktivní tabuli v praxi; možnosti interaktivní tabule, její funkce, vlastnosti a výhody jejího použití v hodinách AJ praktický trénink, vlastní tvorba přípravy Power point – prezentace – 8h.Power point – prezentace – 8h. E-learningový systém – 20h.E-learningový systém – 20h. Zvukové nahrávky – 6h.Zvukové nahrávky – 6h.

12 Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka Realizované klíčové aktivity Celkem již proběhly 3 workshopy – 24.11., 1. a 7.12.2009 Anglický jazyk prakticky Dotazy učitelů k výuce - gramatické problémy, lexikologické a morfologické problémy Možnost zapojení multimediálních zdrojů ve výuce Další zdroje výuky – knihy, časopisy apod. Vyučování ve Velké Británii a v České republice Rozdíly ve výuce Problematika kázně dětí Uniformy – ano X ne Volná debata na toto téma Vánoce a jak je pojmout v hodinách AJ Porovnání vánočních tradic ve Velké Británii a v České republice Netradiční způsoby výuky – pexeso, bingo, výroba vánočních crackerů = motivace dětí do výuky Vánoční slovní zásoba

13 Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka Plánované klíčové aktivity e-learnigový kurz pro žáky přípravná fáze uvedení do praxe ve školním roce 2010/11 podpořit kontinuitu ve výuce anglického jazyka pro lepší přechod žáků ze ZŠ na SŠ automaticky vyhodnocované testy, cvičení, domácí úkoly, poslechová cvičení aj. Setkání koordinátorů – červen 2010 Workshopy učitelů AJ s rodilou mluvčí – duben 2010 Seminář pro učitele AJ „Tvorba studijních multimediálních opor“ – powerpoint prezentace – podzim 2010

14 Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka Doplňková aktivita k projektu English summer camp letní „příměstský“ tábor plný angličtiny pro děti přítomnost dvou rodilých mluvčích a české lektorky AJ termín: 9. - 13. 8. 2010; denně 9 -17 hodin Rovensko pod Troskami 2 věkové skupiny 8 - 11 a 12 - 15 let Hry a praktické činnosti → forma volné konverzace Poutavá témata → Robin Hood, Harry Potter, Piráti z Karibiku a další

15 Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka Publicita Webové stránky projektu Nástěnky na partnerských školách a v prostorách VCT – loga, informace o projektu, aktuality Hlasy a ohlasy Turnovska Turnovsko v akci RISA – portál OPVK; globální granty Libereckého kraje

16 Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka První zkušenosti Zpětná vazba – potřeba častější komunikace koordinátora s lektorkou Využití metodických materiálů při práci s interaktivní tabulí pro všechny učitele AJ Lepší využití nabídky workshopů Rozvrhy hodin na partnerských školách – problematika sladění hodin, nedostatek času na přesun lektorky mezi školami, chybí prostor na náslechy a konzultace koordinátora s lektorkou

17 Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka Stanovené cíle Zvýšit účast na workshopech a seminářích → zajistit větší informovanost všech učitelů AJ, širší nabídka Přizpůsobit výuku potřebám jednotlivých škol (př. Nová maturita) → vycházet z náslechů (záznamové listy), rozbor hodiny – koordinátor, metodik s lektorkou Aktivnější komunikace koordinátora s lektorkou a manažerem projektu Rozvrh hodin pro školní rok 2010/2011 na ZŠ v rámci inovace ŠVP: 3 VH týdně - zahrnuty do běžného rozvrhu hodin 8. a 9. tříd na SŠ 2 VH týdně – zahrnuty do výuky formou povinně volitelných seminářů a konverzací koordinátoři – 1 VH náslech + konzultace s lektorkou lektorka - dostatek času na přesuny mezi jednotlivými školami podmínka existence – prostor pro lektorku

18 Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka


Stáhnout ppt "Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka Projekt z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google