Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 18. 10. 2007 – PhDr. Eva Micková a Mgr. Jindřiška Karásková – KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 18. 10. 2007 – PhDr. Eva Micková a Mgr. Jindřiška Karásková – KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE."— Transkript prezentace:

1 1 18. 10. 2007 – PhDr. Eva Micková a Mgr. Jindřiška Karásková – www.mamenato.cz www.mamenato.cz KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE

2 2 OBSAH 1.Proč kompetence? 2.Kompetenční model MS kraje 3.Jak na to? 4.Školské moduly 5.Praktická nabídka pro Vás 6.Otázky a odpovědi 7.Předběžná identifikace poptávky po využití nabízených aktivit

3 3 PROČ kompetence?  Klíčové kompetence/„měkké dovednosti“ nejsou všelékem, ale klíčovým faktorem výkonnosti jednotlivce  Klíčové kompetence jsou požadovány zaměstnavateli  Klíčové kompetence jsou přenositelné (během zaměstnání u různých organizací)  Rozvoj klíčových kompetencí zlepšuje schopnost jednotlivců uspět na trhu práce i v životě  Avšak klíčové kompetence nehrají odpovídající roli v systému celoživotního učení  Existující vzdělávací systém je zaměřen především na rozvoj znalostí, případně profesních dovedností !Většina to uznává, mnozí to chtějí změnit, ale jen někteří vědí JAK NA TO!

4 4 Které kompetence u svých zaměstnanců považujete za důležité?

5 5 Které kompetence chybí čerstvým absolventům?

6 6 EQUAL„KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE“ Znalosti Klíčové kompetence SNADNO MĚŘITELNÉ SNADNO ROZVÍJENÉ OBTÍŽNĚ MĚŘITELNÉ OBTÍŽNĚ ROZVÍJENÉ Profesní dovednosti SNADNO MĚŘITELNÉ ROZVOJ VE VAZBĚ NA DÉLKU PRAXE

7 7 Kompetence pro trh práce 1997: inspirace z USA – „Competence at Work“ 2002: inspirace ze Skotska – „Life after Steel“ 2003, 4 a 6: průzkum poptávky >2.000 zaměstnavatelů 2004: Kompetenční model MS kraje, schválený Radou a Zastupitelstvem kraje 2005: příprava a zahájení projektu „Kompetence pro trh práce“ v rámci Iniciativy Společenství EQUAL 2005/6: systémový rozvoj kompetencí zařazen mezi hlavní strategické cíle Programu rozvoje MS kraje 2006: Kompetence pro trh práce oceněny jako příklad dobré praxe Evropskou komisí 2007+ : Systémové šíření tréninků k rozvoji kompetencí v MS kraji, v ČR i v zahraničí

8 8 KOMPETENČNÍ MODEL MS KRAJE 14 kompetencí pro systémový rozvoj aneb MÁME NA TO! (www.mamenato.cz )www.mamenato.cz 1.Kompetence k efektivní komunikaci aneb „Kouzlo porozumění“ 2.Kompetence ke kooperaci aneb „Za jeden provaz“ 3.Kompetence k podnikavosti aneb„Odměna za odvahu“ 4.Kompetence k flexibilitě (operativnost a pružnost v myšlení a chování) aneb „Změna je normální“ 5.Kompetence k uspokojování zákaznických potřeb (orientace na zákazníka) aneb „Co pro Vás mohu udělat“

9 9 KOMPETENČNÍ MODEL MS KRAJE 6.Kompetence k výkonnosti aneb „Vytrvale k cíli“ 7.Kompetence k samostatnosti aneb „Zvládnout si svou roli“ 8.Kompetence k řešení problému aneb „Když se chce, tak to jde“ 9.Kompetence k plánování a organizaci práce aneb „Dvakrát měř a jednou řež“ 10.Kompetence k celoživotnímu učení aneb „Učím se, tedy jsem“

10 10 KOMPETENČNÍ MODEL MS KRAJE 11.Kompetence k aktivnímu přístupu aneb „Štěstí přeje připraveným“ 12.Kompetence ke zvládání zátěže (odolnost vůči stresu) aneb „Co mě nezabije, to mě posílí“ 13.Kompetence k objevování a orientaci v informacích aneb „Cesta za poznáním“ 14.Kompetence ke komunikaci v cizích jazycích aneb „Bez bázně a hany“

11 11 EQUAL „Kompetence pro trh práce“ - Co chystáme?

12 12 Základní info o situaci PIKTOGRAMY

13 13 Polar v akci

14 14 Kancelář 2

15 15 Libuše Rulíková (mama) prezentuje

16 16 Internetové aplikace V české a anglické verzi jsou k dispozici K 1Jste komunikativní? K 1Jak jste na tom s presentačními dovednosti? K 2Jste kooperativní? K 3Jste podnikavý člověk? K 4Jste flexibilní? K 5Náš zákazník, náš pán ? K 6Kompetence k výkonnosti K 7Kompetence k samostatnosti K 8Řešení konfliktů K 9Děláte si velkolepé plány? K 11Jak zvládáte překážky? K 12Čím si kazíte život K1 –K14 ZASTŘEŠUJÍCÍ APLIKACE

17 17 Zahraniční realizované a očekávané aktivity Havířov leden 07 ukázka tréninku cizího jazyka, North Devon Colledge Barcelona únor 07 26 zahr.účastníků ukázka tréninku kooperace a flexibility Ostravice květen 07 10 zahraničních účastníků ukázka tréninku podnikavosti,kooperace a flexibility Zakopané září 07 20 zahr.účastníků trénink kompetence k organizaci a plánování

18 18 Presentace projektu na mezinárodních fórech Mezinárodní konference Ostrava květen 2007 Employment Week Brusel červen 2007 Evropský psychologický kongres Praha červenec 2007

19 19 6 KOMPETENCÍ PRO ŠKOLY K1 - KOMUNIKACE K2 - KOOPERACE K3 - PODNIKAVOST K10 – CELOŽIVOTNÍ UČENÍ K8 - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ K13 - OBJEVOVÁNÍ A ORIENTACE V INFORMACÍCH

20 20 Výstupy pro školy Průvodce kompetencí Manuál pro základní školy Manuál pro střední školy

21 21 Průvodce kompetencí Obsah: –Informace o projektu –Teoretická část –Rozklíčování kompetence –Vazba na Rámcové vzdělávací programy –Závěr –Použitá literatura –Přílohy

22 22 Manuál pro pedagogy - modifikace pro střední školy Obsah –Úvod –Diagnostika –Cvičení a aktivity k inspiraci –Závěr –Seznam literatury –Přílohy

23 23 Rozklíčování kompetence Kompetence ke komunikaci

24 24 Úrovně kompetence Úroveň I –Vyjadřuje co má nacvičovat, zvládat a běžně používat žák prvního až třetího ročníku základní školy. Úroveň II –Vyjadřuje co má nacvičovat, zvládat a běžně používat žák čtvrtého až pátého ročníku základní školy. Úroveň III –Vyjadřuje co má nacvičovat, zvládat a běžně používat žák druhého stupně základní školy. Úroveň IV –Vyjadřuje co má nacvičovat, zvládat a běžně používat student střední školy.

25 25 Diagnostický list 1A Škála pro hodnocení dosažené úrovně dílčí kompetence –rámcová, orientační diagnostika, na které pomocí stupnice „zvládá, nacvičuje (učí se), nepoužívá“ můžete zhodnotit celkovou úroveň žáka a studenta.

26 26 Diagnostický list 1A - VZOR

27 27 Diagnostický list 1B Škála pro individuální diagnostiku –určena k individuálnímu hodnocení posunu, ke kterému u žáka/studenta došlo. Můžete je užít pro vstupní diagnostiku a současně pro výstupní diagnostiku po uplynutí určitého časového období nebo po ukončení speciálního výcviku.

28 28 Diagnostický list 1B - VZOR NEPOUŽÍV Á UČÍ SE ZVLÁDÁ 1234567 Legenda:

29 29 Cvičení a aktivity pro inspiraci Kompetence ke komunikaci –Základní škola – 26 cvičení –Střední škola – 11 cvičení Kompetence ke kooperaci –Základní škola – 18 cvičení –Střední škola – 20 cvičení

30 30 Ukázky cvičení Cíl Časový odhad Zdroje a příprava Věková kategorie Postup Rizika a doporučení Zpětná vazba Prostor pro poznámky

31 31 Praktická nabídka pro Vás 2007/2008 1.Dva dvoudenní workshopy s praktickým vyzkoušením tréninku kompetencí dospělých pro ředitele/pedagogy středních škol-1x v MS kraji,1x v Čechách–vždy pro cca 30 2.Využití nabídky školení pedagogů k práci se školskými moduly kompetencí a získání manuálů k ověření ve školách v MS kraji – pořádá KVIC od října 2007 – cca 100 pedagogů pro každý ze 6 školských modulů 3.Bod 2. pro jiné kraje v ČR – na základě poptávky a individuálního projednání s manažerem projektu 4.Sebehodnocení kompetencí K1-K14 prostřednictvím internetových aplikací na www.mamenato.czwww.mamenato.cz

32 32 Další informace na www.mamenato.cz ; v bulletinu projektu Kompetence pro trh práce a při osobním jednání www.mamenato.cz


Stáhnout ppt "1 18. 10. 2007 – PhDr. Eva Micková a Mgr. Jindřiška Karásková – KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google