Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální ekonomie a trvale udržitelný rozvoj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální ekonomie a trvale udržitelný rozvoj"— Transkript prezentace:

1 Globální ekonomie a trvale udržitelný rozvoj http://www.forbes.com/2002/07/03/internationals.html

2 Globální ekonomie a trvale udržitelný rozvoj Absolutní výhoda – Adam Smith Komparativní výhoda - 1817 D. Ricardo - ZO Komparativní výhoda a ŽP Kuzněcova křivka ek. růstu a ŽP Výhody a nevýhody globalizace názory Problémy a jak je řešit : LETS Al Gore X Soros Role informací Nadnárodní společnosti - role korporací a ŽP Mezinárodní úmluvy - MAI investice a ŽP

3 Podmínky SD užší kontakt mezi tím, kdo jedná a kdo rozhoduje Těsnější řetězec ve výrobě SNÍŽENÍ NEG: VLIVU ZO

4 KOMPARATIVNÍ VYHODA - ZO podstata teorie komparativní výhody: země bude obchodovat se světem i v případě, že je absolutně efektivnější ve výrobě všech statků Příklad USA vyrábí levněji či efektivněji počítače i ocel než zbytek světa, ale ve výrobě počítačů jsou efektivnější o 50% zatímco při výrobě oceli jen o 10% vyplatí se jim vyvážet počítače, ale dovážet ocel, uplatní svoji komparativní výhodu Jde o relativní nikoli absolutní výhodu a efektivnost – země a lidé se tak mohou specializovat i na činnosti v nichž jsou absolutně méně zdatní ale relativně ne

5 Náklady obětovaných příležitostí náklady určité činnosti jsou hodnotou alternativní příležitosti, která musí být obětována Např. 100 Kč za lístek do kina představují večeři, kterou jsem ochoten obětovat, Abych viděl film Cena kola s převodovkou a stolku ze sekvojového dřeva Hodnoty vstupů= hodnota vstupů při příštím nejlepším využití Cena kvalifikované práce a výše mzdy Mzda ve velkém vs. malém městě

6 Al …… 8M nebo 4S Ben………3M nebo 3S Cal ………1M nebo 2S Kdo je nejefekitivnějším výrobcem S ? Je to Cal na jedno S obětuje jen 0,5 M Ben na jedno S obětuje 1M AL na jedno S obětuje 2M Když chci vyrobit co nejvíce M, a jedno S nechám 1S vyrábět Cala Když chci mít co nejvíce S, koho nechám vyrábět M ? Kdo je nejefektivnějším výrobcem M? Nechám vyrábět toho, kdo na výrobu 1M obětuje co nejméně S To je Al 1M = 0,5S Ben 1M = 1S Cal 1M = 2S

7 Komparativní výhoda - Ricardův příklad s časem vloženým do výroby V Americe stojí výroba jednotky potravin 1 hodinu výroba jednotky oděvů 2 hodiny práce (oděvy 2X dražší než potraviny) V Evropě 3 hodiny práce na výrobu potravin 4 hodiny na oděvy ( oděvy jsou 4/3x dražší než potraviny) Amerika má absolutní výhodu ve všem pokud jde o výrobní čas ALE má KOMPARATIVNí výhodu ve výrobě potravin, zatímco Evropa má komparativní výhodu u oděvů Důležtý je poměr cen potravin ku ceně oděvů v Amer jsou potraviny RELATIVNě levné X v Evropě jsou relativně levné oděvy Bude pro OBĚ země výhodné specializovat se na produkty s komparativní výhodou Amerka na potraviny a Evropa na oděvy

8 Princip fungování komparativní výhody: Příklad: Předpokládejme, že Japonsko a USA vyrábějí pouze tři druhy zboží – obilí, textil a rádia. Dále předpokládejme, že konkurence v obou zemích změnila ceny tak, že odráží náklady obětovaných příležitostí každého zboží s těmito výsledky: USA (§)Japonsko (Y) obilí 309 000 textil 204 500 rádia 5013 500 V Japonsku jednotka radia =stojí 1,5 jednotek obilí nebo 3 jednotky textilu. v USA jednotka radia stojí 1a 2/3 jednotek obilí nebo 2,5 jednotek textilu To jsou množství obilí či textilu, která jsou v Japonsku obětována, aby bylo vyrobeno ještě jedno rádio. Z těchto údajů vyplývá, že Japonsko je efektivnější než USA při výrobě rádií v poměru k obilí, ale méně efektivní při výrobě rádií v poměru k textilu.

9 Musíme se nejprve rozhodnout, jak máme srovnávat : Jednotka cena ? Jednotka srovnání pracovní čas? museli bychom si určit společný jmenovatel pro převod kvalifikované práce na práci méně kvalifikovanou. Museli bychom připustit, že hodina má v USA stejnou hodnotu jako v Japonsku. Ale díky kulturním rozdílům to tak není. Jednotka =náklady obětované příležitosti V Japonsku jednotka radia = 1,5 jednotek obilí 3 jednotky textilu. To jsou množství obilí či textilu, která jsou v Japonsku obětována, aby bylo vyrobeno ještě jedno rádio.

10 ZO a životní prostředí a teorie komparativní výhody

11 Teorie komparativní výhody nezahrnuje rozměr životního prostředí nezahrnuje externality spojené s jeho poškozováním

12 Jak mezinárodní obchod ovlivní vyvážející země? Příklad vývozu dřeva:

13 Za normálních okolností bez existence externalit producenti mají zisk A´+B´ Protože dík vývozu prodají více dřeva za vyšší světovou cenu Pw Domácí spotřebitelé ztratí A´, mohou si dovolit koupit méně dřeva za vyšší světovou cenu Čistý zisk pro vyvážející zemi = (A´+B´) - A´ = B´ Ale existují ekologické náklady – externality spojené s vyšší erozí, změnou klimatu, retenční schopností krajiny atd Ć Nelze s jistotou říci a porovnat velikost C a B a to hlavně dík nejistotě, nepřesnosti měření a odhadů škod a hlavně jejich převedení do finančních jednotek Je možné exportovat znečištění, zatížení ŽP, čerpání zdrojů, importováním produkce odjinud- je to tzv. dovoz trvale udržitelného rozvoje zahr obchod podporuje ekonomický růst spojený více či méně s čerpáním zdrojů a zátěží pro životní prostředí energie nutná k přepravě + znečištění ovzduší Nepřímé environmentální negativní efekty- dovoz potravin, farmáři odcházejí do měst, krajina je opuštěná, tvorba satelitních měst a slumů- zátěž na životní prostředí Specifický je obchod s toxickým odpadem

14 Kritika volného obchodu Neplatí podmínky komparativní výhody Není dokonalá konkurence ani volný pohyb kapitálu Fixace nerovnosti v rozdělování Peníze nerozlišují zdroje Peníze a biodiversita- substituceX komplementarita Ztráta odpovědnosti – zpětné vazby

15 Koncentrace kapitálů a fúze megakorporací již dávno jakoukoli volnou soutěž znemožnily. Například v současnosti jeden z nejlukrativnějších trhů – trh telekomunikační – ovládá deset telekomunikačních gigantů a podobně je tomu i v další průmyslových oblastech Internet vedle toho, že umožňuje globální komunikaci, umožňuje také globální obchod. Za jeden den se prostřednictvím internetu obrátí na zemi v investicích 1600 miliard dolarů, téměř třikrát více než leží v bankách v hotovosti. Především díky internetu tvoří dnes podíl spekulativních kapitálových toků na světovém obchodě 98 procent. Internet tak oproti minulosti obrovsky zvýšil soukromé zisky těch, kteří spekulují na burzách

16 Démonizovaný reprezentant nadnárodního kapitálu – Mezinárodní měnový fond – přispívá k ekonomické rovnováze. Mezinárodní měnový fond je, spolu se Světovou bankou, jedním z pilířů globalizace. MMF a SB poskytují půjčky a financují dlouhodobé projekty zejména v zemích Třetího světa, ale i ve východní Evropě. Půjčky jsou často podmíněny programy strukturálních úprav, na "ozdravení" ekonomiky, recept je vždy téměř stejný: privatizace (do rukou zahraničního kapitálu = nadnárodních korporací), liberalizace domácích trhů, deregulace cen (ke zvýšení soukromých zisků), pevná rozpočtová disciplína apod.

17 Existují i pozitiva volného obchodu: 1.Rozšíření env. friendly technologií 2.Obchod umožňující efektivnější výrobu by měl podporovat tendenci nižší spotřeby materiálů a energie Otázka – jak porovnat plusy a minusy zahraničního obchodu z hlediska vlivu na životní prostředí? Race to the buttom – snižování si standardu zdravotního a ŽP ve snaze získat nebo neztratit komparativní výhodu z obchodu Pravidlo GATT – kdy se smí omezit dovoz – přímé ohrožení zdraví a ohrožených druhů je to sporné v případě geneticky modifikovaných potravin, kde zdraví a jeho ohrožení není prokázáno, spíše je obava z ohrožení bio fondu ( pyl z GMO rostlin se rozšíří v dovážející zemi a změní skladbu vegetace Otázka domácí politiky, nastavení vlastnických práv k půdě, ne vždy je viníkem degradace ŽP jen zahraniční obchod sám

18 Mezinárodní obchod a životní prostředí-praktické příklady WTO a GATT (General agreements on tarifs and trade) Nelze omezovat import až na velmi specifické případy ohrožení zdraví Příklad : 1991 USA Marine Mammal Protection Act zákaz lovu tuňáků metodou, která zabíjí i množství delfínů – zákaz dovozu tuňáků ze zemí, které používají takové metody lovu tuňáků Konflikt s Mexikem, které se odvolávalo na GATT a WTO pravidla Teorie a praxe mezinárodního obchodu Na národní úrovni je k ochraně životního prostředí používána politika internalizace externalit ALE jak je tomu v mezinárodním měřítku? Kdo nese externí náklady mezinárodního obchodu? Importer nebo exportér Donucovací systém pravidel a zákonů je většinou na úrovni státu Mezinárodní jsou pouze dohody, které nejsou právně postižitelné a ekonomicky už vůbec ne

19 Názorové proudy v souvislosti s debatou o globalizaci proti globalizaci – vychází z preferencí ekologie, chudoby a nerovnosti mezi národy, nestabilita a neudržitelnost současné situace především z ekologického důvodu, ale I z ekonomického důvodu …. Návrhy různých řešení……LOCAL AS A GLOBAL MANIFESTO, For the common good pro globalizaci je to přímý důsledek pokroku, efektivnosti, vlastně není co řešit.Vidí v současné situaci jen to dobré a přirozené, pokračování rozvoje společnosti a lidského ducha pro globalizaci ale s výhradami. Globální svět nefunguje optimálně, je třeba ho vylepšit. V nápravě hraje klíčovou roli demokracie. nejsou zásadně proti globalizačním procesům, ale připouštějí, že tyto procesy mají slabiny, nedstatky, které je třeba odstranit, je třeba se s nimi vypořádat liší se názorem: které problémy jsou nejdůležitěší - ekologické nebo ekonomické- cestou řešení - stabilita trhů a odstranění chudoby

20 Dvě cesty jak se s touto situací vyrovnat : 1) Převést globální na lokální ekonomiku, lokální trh LETS pak nebude třeba globálních řešení katastrofických scénářů. 2) Přizpůsobit globální ekonomice i globální politiku – globální demokracii odpovídající globální ekonomii Examples of solving the global challenges 2a) George Soros - The Crisis of Global Capitalism (Open Society endangered) 2b) Al Gore: The Earth in balance Na jedné straně je Na druhé straně global Economy local states with local policy and local Environmental problems solution of global problems Poverty and social injustice Charakteristika současné situace ve světě

21 LETS

22 Lets – local exchange trading systém let us go jdeme na to Problém nezaměstnanosti jednou z příčin i liberální ekonomika a mezinárodní obchod Řešení? Podpora místních ekonomik Uspokojování potřeb oklikou přes světový ekonomický systém nemůže být základem stabilní místní ekonomiky Zavedení místní měny- zásadní k přechodu k místní soběstačnosti První LETS založen v západní Kanadě začátkem 80tých let dnes jich např.v Británii funguje několik set Princip – členové, kterých je desítky až stovky pro každého vytisknou šekovou knížku v místní měně kaštany, žaludy…. množství alternativní měny odráží množství času, kterou činnost zabere, nebo je ekvivalentem běžné měny tj peněžní hodnoty daného úkonu seznam nabídek činností se rozešle členům LETS a periodicky se aktualizuje existence bankéře, který sleduje saldo a kredit žaludů jednotlivých účastníků LETS

23 LETS Nevadí dluh, když jsem v minusu neplatím úroky Když někdo jen bere – sociální zpětná vazba- ostatní mu odmítnou poskytovat své služby BRZDY LETS 1.Finanční úřady LETS systémy chápou často jako daňový únik Podnikatel, který přijímá měnu LETS musí platit daně, jako kdyby obchodoval za peníze 2. nezaměstnaný, který se stane členem LETS riskuje, že přijde o podporu v nezaměstnanosti LETS má více než ekonomickou roli význam sociální a psychologický, hudebník amatér, staří lidé atd. Role peněz výměna zboží, zúčtování a uložení hodnot pro budoucnost Třetí roli jednotky LETS neplní

24 Důležitost místní banky pro místní rozvoj Místní projekty většinou nejsou ve světovém kontextu ekonomiky konkurenceschopné Začarovaný kruh – úspory místních lidí se investují prostřednictvím velkých bank do projektů, které nesouvisí s místním rozvojem a místní komunitou Peníze unikají z regionu, místní firmy nedostanou úvěr, nezaměstnanost atd. Odchod lidí z regionu, banky mají ještě menší šanci poskytovat úvěr Jak přetnout začarovaný kruh? Zisk, který plyne z uložených peněz nemusí být nutně finanční - může umožnit rozšířit výrobu místnímu podnikateli atd. Obdoba tzv. Kampeliček družstevních místních spořitelen zaměřených lokálně

25 Přizpůsobit globální ekonomice i globální politiku Soros vs Al Gore

26 Characteristics of weak points at present state of world: Global financial markets are inherently unstable and they do not tend towards equilibrium The main goal to be achieved : It is an effort to prevent the global capitalist system from destroying itself through a concept of free market Suggested Solution : to establish world wide alliance - open society coalition of democratic countries that co- operate in promoting principles of open society- global society not global state and the international law. To have an universally valid code of conduct for our global society George Soros - The Crisis of Global Capitalism (Open Society endangered)

27 Al Gore: The Earth in Balance Characteristics of weak points at present state of world: Our world is under global ecological crisis and Euro-American civilization has lost its connection with nature. The way of our social and economic behavior is unsustainable and must be changed. The main goal to be achieved: The most important task - to achieve agreement of our common goal - restoring balance of the Earth. This ought to be the main organizing principle of our civilization.. Suggested solution: To make similar decision as was made in America when their constitution was declared - acknowledgement that we are a part of global society and create rules for its management. - at the first place of our attention must be environmental protection. As a way of restoring harmony in or planet Al Gore suggests something similar as global Marshal Plan for global society with global rules.

28 Mezinárodní korporace

29 Role mezinárodních korporací V Globální ekonomice Nadnárodní společnosti, které vznikly dík mezinárodnímu obchodu mají obrovský vliv na život společnosti Na životní prostředí + Na vládní politiku 1. Otázky : kolik jich je? kde mají sídlo?, které jsou největší ?,Zvětšují se? Jaký je mechanismus jejich vzniku? 2. Otázky: jaký je mechanismus jejich politického vlivu? ¨ Jaká je jejich sociální a environmentální odpovědnost? Jednají dobrovolně ekologicky? Stávají se odpovědnějšími? Vliv – trhu, politiky NGOs a regulativ- práva, norem - to vše má vliv na jednání korporací V roce 2005 bylo ve světě cca 65 000 multinacionálních korporací, 80% z nich v průmyslově vyspělých zemích Největší procento jich je v Dánsku 15% Německou13% Švýcarsko7% Švédsko 7% v ostatních je vysoký podíl Jižní Afrika, Brazlie a ČR

30 Ekonomický rozměr a síla mezinárodních korporací 65 000 multinacionálních korporací vytváří 25 procent světového GDP Porovnání korporací a jejich síly se sílou národních ekonomik: Ze 100 nejsilnějších ekonomik světa je 51 korporací a 49 států a jejich ekonomik Např. General Motors jsou svou ekonomikou a její sílou větší než Dánsko Zajímavý je žebříček těchto korporací podle velikosti Wal-Mart BP Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, General Motors, DaimlerChrysler

31 Dnešní role korporací – zisk jejich akcionářů ALE nebylo tomu tak od počátku Historie a mechanismus vzniku mez. Korporací příklad Amerika změna role korporací až po občanské válce-1831 Do té doby měly omezenou dobu platnosti na 20 let, neměly práva jako individuální firmy, v jejich zakládacích listinách byla zakotvena zodpovědnost vůči společnosti, v případě, porušení dohody,mohla být korporace zrušena 19 století 1886 Změna – legální práva korporacím, vznik trustů – obešly limity velikosti firem Rockefeler Standard Oil 1889 v New Jersey poprvé zákon umožňující, aby jedna firma vlastnila kapitál jiných firem 20 století anti trustové zákony zmizely V době velké deprese - 1930 obnoven požadavek,aby korporace sloužily společnosti, veřejném prospěchu, Kenyness a jeho ekonomika dominantní role makroekonomiky a vládních zásahů 1970 selhání Keynssovy ekonomiky – velká inflace a nezaměstnanost, Ronald Reagan a M. Tacher dali volný průchod trhu a zrušili regulaci trustů anti -trustové zákony

32 Většina korporací začala jako malé firmy: např. Ford Motor jako malý podnik v Detroitu v roce 1903 Wal Mart otevřel první obchod v Arkansasu 1962 Pak nastoupila role ekonomiky velikosti a prostoru „scale and scope“ Specializace a velkovýroba, která snižuje ekonomické náklady Scale a scope neplatí pro všechna odvětví ekonomiky např ve službách, vzdělání, atd Někdy výhoda malých a specializovaných např. drahé restaurace x Mc Donalds Největší výhodou a růstovým stimulem multinárodních společností je jejich mezinárodní mobilita příklad expanze amerických firem po druhé světové válce do Evropy Firma NIKE - většina oděvů je vyráběna firmami v zahraničí – levná pracovní síla, Vietnam, Čína Indonésie, zneužívání pracovní síly, pracují i 15ti letí za extrémně ízkou mzdu Možnost snížit si daně dík vlivu a vládní politiku

33 Korporace a dohoda o volném ochodu Většina zahraničních investorů má stejná práva jako domácí, někdy jsou dokonce zvýhodněni Umožńuje podat žalobu na domácí vládu Nadnárodní korporace se většinou vyhnou internalizaci externalit spojených s poškozením ŽP, přesunou často odpovědnost na veřejný sektor Voluntary – vydávat zprávy o vlivu na ŽP Eco-labeling Limitovaná účinnost těchto dobrovolných kroků

34 MAI http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/issueguides/MAI/index.html

35 Multirateral Agreement on investment MAI 1998 mezinárodní dohoda o liberalizaci investic podporující ekonomický růst podpora multinacionálních společností a omezení vlivu národních vlád a jejich kontroly nad investičními aktivitami v jejich zemi Ohrožení s tím spojená: 1.Mezinárodní environmentální dohody 2.Žádné propojení s ochranou ŽP 3.Otevření rozvojových zemí pro expanzi zahr. Kapitálu multinárodních společností Ad 1. Kyoto protokol o Climate change Dohoda o transferu nových env. Friendly technologií z vyspělých do rozvojových zemí vyspělé země tak získají „carbon credit“- může sloužit k vyrovnání či povolení emisí skleníkových plynů ve vysp. Zemích MAI – negativní vliv - cizí investoři, kteří nejsou signatáři Kyota se mohou cítit diskriminováni tím, že nezískají carbon credit a tak vvíjet ekonomický a politický tlak na země, které uzavřou dohodu s “investory z Kyota” mohou tak rušit efekt Kyotské dohody, jen tím, že uplatňují právo na volný pohyb investic

36 MAI ohrožuje Ochranu biodiversity V Riu protokol o ochraně biodiversity- země má právo rozhodovat o svém přírodním bohatství a být kompenzována za jeho využívání např. cizími farmaceutickými společnostmi Ad 2) MAI nezaručuje žádnou sociální ani environmentální odpovědnost investorů Příklad přísad do benzínu, který má prokazatelně negativní vliv na lidské zdraví Ad 3) MAI upřednostňuje multi zájmy společností před národními zájmy a investicemi

37 KONEC

38 SUMMARY Trade expansion can often have environmental implications. Trade may increase environmental externalities at the national, regional, or global level. While it is usually economically advantageous for countries to pursue their comparative advantage through trade, environmental impacts such as increased pollution or natural resource degradation may also occur as a result of trade. The effects of trade on the environment are varied. Agricultural cropping patterns altered by the introduction of export crops may involve environmental benefit or harm. Secondary effects of trade may arise from the disruption of existing communities, increased migration, and impacts on marginal lands. Industrial pollution may be increased, reduced, or shifted in regional impact. International trade agreements make some provisions for resource conservation and environmental protection, but these are usually limited exceptions to a general principle of free trade. In the World Trade Organization, countries are allowed to take into account the environmental impacts of products, but not those associated with production processes. This has led to numerous trade disputes over whether specific measures are justified on the grounds of protection of life and health, or are simply disguised protectionism.

39 Policy responses to trade and environment issues can occur at the national, regional, or global level. The European Union is an example of a free trade area that has set up institutions for transnational environmental standards enforcement. The NorthAmerican Free Trade Agreement was accompanied by a side agreement setting up anenvironmental monitoring authority, the Commission for Environmental Cooperation, but this body has little enforcement power. Multilateral Environmental Agreements (MEAs) address specific environmental issues which are transboundary or global. Conflicts between MEAs and World Trade Organization rules are possible, but have so far been avoided. Proposals have been made for a World Environmental Organization to oversee global environmental policy, and toserve as an advocate for environmental interests in the world trade system. Where effective environmental protection policies are lacking at the regional or global level, national policies are needed to address trade-related environmental issues. Certification and labeling requirements, instituted by governments or by private nongovernmentalorganizations, can help to promote consumer awareness and “greener”corporate practices in international trade. Policy responses to trade and environment issues can occur at the national, regional, or global level. The European Union is an example of a free trade area that has set up institutions for transnational environmental standards enforcement. The North American Free Trade Agreement was accompanied by a side agreement setting up an environmental monitoring authority, the Commission for Environmental Cooperation, but this body has little enforcement power. Multilateral Environmental Agreements (MEAs) address specific environmental issues which are transboundary or global. Conflicts between MEAs and World Trade Organization rules are possible, but have so far been avoided. Proposals have been made for a World Environmental Organization to oversee global environmental policy, and toserve as an advocate for environmental interests in the world trade system. Where effective environmental protection policies are lacking at the regional or global level, national policies are needed to address trade-related environmental issues. Certification and labeling requirements, instituted by governments or by private nongovernmental organizations, can help to promote consumer awareness and “greener”corporate practices in international trade.

40 DISCUSSION QUESTIONS 1. What are the welfare implications of trade in toxic wastes? Should such trade be banned or can it serve a useful function? Who should have the power to regulate trade in toxic wastes, individual nations, local communities, or a global authority? 2. Can harmonization of environmental standards solve the problem of environmental externalities in trade? How would the issues of harmonization differ in NAFTA, the European Union, and the World Trade Organization? Would harmonization promote economic efficiency as well as environmental improvement, or might it lead to lower environmental standards? 3. What should be done if the provisions of a Multilateral Environmental Agreement are in conflict with the principles of the World Trade Organization? Which should takeprecedence and who should have the authority to decide? Which economic, social andecological principles should be used to decide such issues?

41 2a) George Soros - The Crisis of Global Capitalism (Open Society endangered) Characteristics of weak points at present state of world: We live in a global economy, but the political organisation of our global society is woefully inadequate. There is no global society correspond to the global economy and there is no global democracy. Global financial markets are inherently unstable and they do not tend towards equilibrium. Stability of financial markets ought to be the objective of public policy. The main goal to be achieved : It is an effort to prevent the global capitalist system from destroying itself through a concept of open society. Suggested Solution : To stable and regulate a truly global economy we need some global system of political decision making - it means global society not global state and what is lacking is the international law. To establish a universally valid code of conduct for our global society. We need a world wide alliance - open society coalition of democratic countries that co- operate in promoting principles of open society. Creation of new and reformed international market and political institutions: - International Credit Insurance Fund, - Reformed form of United Nations they would work more like a parliament

42 2b) Al Gore: The Earth in balance Characteristics of weak points at present state of world: Our world is under global ecological crisis and Euro-American civilization has lost its connection with nature. The way of our social and economic behavior is unsustainable and must be changed. The main goal to be achieved: The most important task - to achieve agreement of our common goal - restoring balance of the Earth. This ought to be the main organizing principle of our civilization.. Suggested solution: To make similar decision as was made in America when their constitution was declared - acknowledgement that we are a part of global society and create rules for its management. - at the first place of our attention must be environmental protection. As a way of restoring harmony in or planet Al Gore suggests something similar as global Marshal Plan. For global society with global rules.

43 The linear character of information does not correspond to nonlinear background of natural cycles and ecosystems. This fact results in absence of negative feed backs in our decision making and broad spread perceiving our development as linear system. The other important fact is a flow of information that is mostly one side oriented from the West to East ( especially when we are speaking about economics or technical information ) Protection of information starting to be more important than protecting nature. It does not seem to be something strange, because nature in our virtual world transfers into a form of information. Flow of information creates false conviction that everything is under control including environment. It is a situation when the information itself seems to be interpreted like a solution, The endless discussions dealing with acceptance of some new kind of environmental protection - delaying in acceptance of environmental solution. Democracy and information “The most potent force for democracy is the flow of information, which makes it difficult for governments to misinform the people.” (Soros, 1998). Hidden threats of global informational process :

44 Hierarchy of information - “cultural blindness” of Euro- American civilization: 1) economics and financial information “The great defects of the global capitalistic system - it has allowed the market mechanism and the profit motive to penetrate into fields of activity where they do not properly belong. ”(Soros, 1998). 2) technical information. We are living in a false belief that all problems that were cause by technique could be clear away again just in a technique way. Our admire to the mystery of nature was replaced by our respect to technique. ( Al Gore, 1994) objectivity and universal validity and application. of scientific information “Green revolution”

45 The role of individual attitudes “we are dreaming of systems so perfect that no one will need to be good” “if we want to change the world we ourselves must be a change. ( Gandhi) “The roots of our global ecological crises are just outside reflection of inner mental crises of people”. (Al Gore,1994) In our opinion the successful layout of global problems needs at least the combination of both approaches - outside changes of societal conditions and inside changes in human thinking.


Stáhnout ppt "Globální ekonomie a trvale udržitelný rozvoj"

Podobné prezentace


Reklamy Google