Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO OBRANY ČR. REDUKCE AGEND V RESORTU MO, SDÍLENÍ AGEND V RÁMCI VEŘEJNÉ SPRÁVY 3. duben 2012 Ministr obrany Alexandr Vondra Zástupce náčelníka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO OBRANY ČR. REDUKCE AGEND V RESORTU MO, SDÍLENÍ AGEND V RÁMCI VEŘEJNÉ SPRÁVY 3. duben 2012 Ministr obrany Alexandr Vondra Zástupce náčelníka."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO OBRANY ČR

2 REDUKCE AGEND V RESORTU MO, SDÍLENÍ AGEND V RÁMCI VEŘEJNÉ SPRÁVY 3. duben 2012 Ministr obrany Alexandr Vondra Zástupce náčelníka Generálního štábu AČR – náčelník štábu generálmajor Petr Pavel

3 MINISTERSTVO OBRANY ČR VÝCHODISKA  Naplňujeme závěry Bílé knihy o obraně Změna struktury organizace a řízení MO Změna akvizičního systému 3 Systémové úspory – zachování schopností armády – zajištění obrany ČR  Reagujeme na stávající ekonomickou situaci – pokles rozpočtu, vázání 1,4 miliardy korun už letos Racionalizace provozních a obslužných činností Sjednocování agend v rámci resortu – systémové úspory Revize agend z hlediska možností slučování s civilními úřady s obdobnou působností, sdílení kapacit resortu MO s dalšími resorty

4 MINISTERSTVO OBRANY ČR CO NÁS ČEKÁ?  Systémové změny v rámci resortu obrany, ke kterým není nutná změna zákonů  Zahájení meziresortní diskuse o změnách, které svým rozsahem přesahují působnost MO, ale mohou přinést úspory sjednocováním vojenských institucí s civilními protějšky se stejnou činností 4

5 MINISTERSTVO OBRANY ČR Systémové změny v rámci MO bez nutnosti změny zákonů 5

6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SJEDNOCENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY MO – ÚŘAD SLUŽEB  Agenda spisová a archivní služba, elektronická podatelna MO rozpočet, finance a účetnictví školení zaměstnanců přeprava 6 Proč? SLUŽBY PRO SLOŽKY MINISTERSTVA Z JEDNOHO MÍSTA odstranění roztříštěnosti činností zjednodušení obslužných procesů Proč? SLUŽBY PRO SLOŽKY MINISTERSTVA Z JEDNOHO MÍSTA odstranění roztříštěnosti činností zjednodušení obslužných procesů

7 MINISTERSTVO OBRANY ČR SJEDNOCENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY MO – ÚŘAD SLUŽEB 7 Jak? Koncentrací agend na jednom místě (v minulosti si každá sekce MO zajišťovala množství provozních služeb sama prostřednictvím svého odboru vnitřní správy) Kdy? 1. 1. 2012 Úspora 78 tabulkových míst – 45,9 milionů Kč

8 MINISTERSTVO OBRANY ČR TRANSFORMACE SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO - NÁRODNÍ ÚŘAD PRO VYZBROJOVÁNÍ  Agenda nákup vojenského a bezpečnostního materiálu 8 Proč? TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ NÁKUPY lepší využití mezinárodních programů a organizací NATO/EU uplatňování mezinárodních standardů v oblasti řízení životního cyklu systému a projektového řízení propracovaný systém projektového řízení akcí nákupů důraz na transparentnost a kontrolní činnost Proč? TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ NÁKUPY lepší využití mezinárodních programů a organizací NATO/EU uplatňování mezinárodních standardů v oblasti řízení životního cyklu systému a projektového řízení propracovaný systém projektového řízení akcí nákupů důraz na transparentnost a kontrolní činnost

9 MINISTERSTVO OBRANY ČR TRANSFORMACE SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO - NÁRODNÍ ÚŘAD PRO VYZBROJOVÁNÍ 9 Jak?T ransformací stávající sekce vyzbrojování do Národního úřadu pro vyzbrojování Kdy? 1. etapa 1. 8. 2012, 2. etapa do 1.1.2013 Úspora 69 tabulkových míst – 47,8 milionů Kč

10 MINISTERSTVO OBRANY ČR ZRUŠENÍ VOJENSKÉHO VLEČKOVÉHO ÚŘADU  Agenda obhospodařování movitého a nemovitého majetku (20 vojenských vleček, 48 železničních cisternových vozů, 23 zakrytých vozů, 10 hnacích drážních vozidel) provozování drah a drážní dopravy v působnosti Ministerstva obrany 10 Proč? Racionalizace a sjednocování podobných činností v rámci resortu obrany Není nutné pro tuto agendu udržovat samostatný úřad Proč? Racionalizace a sjednocování podobných činností v rámci resortu obrany Není nutné pro tuto agendu udržovat samostatný úřad

11 MINISTERSTVO OBRANY ČR ZRUŠENÍ VOJENSKÉHO VLEČKOVÉHO ÚŘADU 11 Jak? Zrušení úřadu, převedení agendy na jinou složku MO Kdy? 1. 1. 2013 Nyní 9 tabulkových míst, rozpočet 26 milionů korun

12 MINISTERSTVO OBRANY ČR CENTRALIZACE OBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ V CELÉM RESORTU MO  Agenda Agentura logistiky – zajišťuje centrální skladovací, vystrojovací a výzbrojní kapacity Agentura hospodaření s nemovitým majetkem (nyní 3 složky) Agentura finanční (nyní 8 složek) – Regionální finanční odbory Agentura personální Agentura služeb (nyní 3 složky) 12 Proč? POKRAČOVÁNÍ V RESTRUKTURALIZACI návaznost na vznik Úřadu služeb a Národního úřadu pro vyzbrojování centralizace obslužných činností do jednoho až dvou míst úspora financí a personálu zjednodušení a sjednocení činností facility management Proč? POKRAČOVÁNÍ V RESTRUKTURALIZACI návaznost na vznik Úřadu služeb a Národního úřadu pro vyzbrojování centralizace obslužných činností do jednoho až dvou míst úspora financí a personálu zjednodušení a sjednocení činností facility management

13 MINISTERSTVO OBRANY ČR CENTRALIZACE OBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ V CELÉM RESORTU MO 13 Jak? Sloučením stejného typu obslužné činnosti do jedné struktury, která bude zajišťovat servis pro celý resort Kdy? Během let 2012 - 2014 Možná úspora několik set milionů korun

14 MINISTERSTVO OBRANY ČR REORGANIZACE KRAJSKÝCH VOJENSKÝCH VELITELSTVÍ (KVV)  Agenda správní činnosti na základě zvláštních zákonů úkoly související se zajišťováním obrany ČR plánování a zabezpečování mobilizační přípravy a provádění mobilizace v koordinaci s územními orgány státní správy a samosprávy příprava na krizové situace, spolupráce s krajskými úřady zařazování vojáků v záloze do aktivních záloh 14 Proč? ZACHOVÁNÍ PŘÍTOMNOSTI VOJÁKŮ NA ÚZEMÍ KRAJŮ, RACIONALIZACE ČINNOSTÍ zjednodušení struktury krajského vojenského velitelství sjednocování a centralizace příbuzných agend v rámci resortu obrany úspora finančních prostředků a personálu Proč? ZACHOVÁNÍ PŘÍTOMNOSTI VOJÁKŮ NA ÚZEMÍ KRAJŮ, RACIONALIZACE ČINNOSTÍ zjednodušení struktury krajského vojenského velitelství sjednocování a centralizace příbuzných agend v rámci resortu obrany úspora finančních prostředků a personálu

15 MINISTERSTVO OBRANY ČR REORGANIZACE KRAJSKÝCH VOJENSKÝCH VELITELSTVÍ (KVV) 15 Jak? 1. převedením některých agend na jiné součásti resortu MO výcvik pěších rot AZ péče o válečné veterány, účastníky národního odboje za osvobození, vojenské důchodce, spolupráce s občanskými sdruženími, která sdružují tyto osoby v územním obvodu nábor vojenského personálu do ozbrojených sil ČR 2. snížením počtu řídících pracovníků o 40 % a snížením počtu míst o 26 % Jak? 1. převedením některých agend na jiné součásti resortu MO výcvik pěších rot AZ péče o válečné veterány, účastníky národního odboje za osvobození, vojenské důchodce, spolupráce s občanskými sdruženími, která sdružují tyto osoby v územním obvodu nábor vojenského personálu do ozbrojených sil ČR 2. snížením počtu řídících pracovníků o 40 % a snížením počtu míst o 26 % Kdy? Od 1. 1. 2013 Možná úspora desítky milionů korun

16 MINISTERSTVO OBRANY ČR SLUČOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH AGEND A ČINNOSTÍ  Agenda veterinární zabezpečení (kynologie, dravci pro ochranu letišť) zdravotnické zabezpečení (polní nemocnice) dopravní agenda (vojenská doprava) 16 Proč? JE ZBYTEČNÉ, ABY ČINNOST BYLA ROZDĚLENA MIZI DVĚMA PRVKY slučované prvky vykonávají podobnou činnost úspora personálních i provozních nákladů pružnější výkon činnosti Proč? JE ZBYTEČNÉ, ABY ČINNOST BYLA ROZDĚLENA MIZI DVĚMA PRVKY slučované prvky vykonávají podobnou činnost úspora personálních i provozních nákladů pružnější výkon činnosti

17 MINISTERSTVO OBRANY ČR SLUČOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH AGEND A ČINNOSTÍ 17 Jak? sloučením veterinární základny v Chotyni s Ústředním vojenským veterinárním ústavem v Hlučíně sloučením nemocniční základny v Hradci Králové se základnou zdravotnického materiálu v Bystřici pod Hostýnem organizačním sloučením činností regionálních úřadů vojenské dopravy v Olomouci, Hradci Králové a v Plzni do Národního centra vojenské dopravy Jak? sloučením veterinární základny v Chotyni s Ústředním vojenským veterinárním ústavem v Hlučíně sloučením nemocniční základny v Hradci Králové se základnou zdravotnického materiálu v Bystřici pod Hostýnem organizačním sloučením činností regionálních úřadů vojenské dopravy v Olomouci, Hradci Králové a v Plzni do Národního centra vojenské dopravy Kdy? 1. 1. 2014 Možná úspora desítky milionů korun

18 MINISTERSTVO OBRANY ČR Celková možná úspora: až 500 milionů korun 18 SHRNUTÍ

19 MINISTERSTVO OBRANY ČR Zahájení meziresortní diskuse o změnách, které svým rozsahem přesahují působnost MO, ale mohou přinést úspory sjednocováním vojenských institucí s civilními protějšky se stejnou činností 19 NÁVRHY DO ŠIRŠÍ DISKUSE

20 MINISTERSTVO OBRANY ČR SDÍLENÍ KAPACIT A SLUŽEB – EFEKTIVNĚJŠÍ A LEVNĚJŠÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA  Národní úřad pro vyzbrojování pro resort MO zajišťuje nákup vojenského materiálu a materiálu se speciálním užitím zbraně a střelivo nakupují i jiné resorty (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti) 20 Servis Národního úřadu pro vyzbrojování můžeme nabídnout po jeho vzniku i ostatním silovým složkám, které poptávají vojenský nebo bezpečnostní materiál. CENTRALIZOVANÝ NÁKUP – NIŽŠÍ CENY – PERSONÁLNÍ ÚSPORY Servis Národního úřadu pro vyzbrojování můžeme nabídnout po jeho vzniku i ostatním silovým složkám, které poptávají vojenský nebo bezpečnostní materiál. CENTRALIZOVANÝ NÁKUP – NIŽŠÍ CENY – PERSONÁLNÍ ÚSPORY

21 MINISTERSTVO OBRANY ČR SDÍLENÍ KAPACIT A SLUŽEB – EFEKTIVNĚJŠÍ A LEVNĚJŠÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA  Existence vojenských a civilních úřadů s obdobnou působností Úřady resortu obrany, které nevykonávají přímo vojenskou funkci, mají své protějšky v civilním světě:  Vojenský úřad sociálního zabezpečení  Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti  Úřad státního odborného dozoru  Ústřední vojenský zdravotní ústav 21 Sloučení úřadů – vytvoření vojenských prvků na civilních úřadech – úspora v rámci celé veřejné správy

22 MINISTERSTVO OBRANY ČR SDÍLENÍ KAPACIT A SLUŽEB – EFEKTIVNĚJŠÍ A LEVNĚJŠÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA  Vzdělávání Resort obrany disponuje vzdělávacími a výcvikovými kapacitami, které je možné sdílet:  Vojenská akademie ve Vyškově  Střední vojenská škola v Moravské Třebové  Univerzita obrany 22 Využívání jedinečných výcvikových kapacit v přípravě specialistů Společný provoz civilních gymnázií (Moravská Třebová, Jevíčko) a vojenské střední školy Sdílení vysokoškolských kapacit s veřejnými vysokými školami (spolufinancování dotací na studenta) Využívání jedinečných výcvikových kapacit v přípravě specialistů Společný provoz civilních gymnázií (Moravská Třebová, Jevíčko) a vojenské střední školy Sdílení vysokoškolských kapacit s veřejnými vysokými školami (spolufinancování dotací na studenta)

23 MINISTERSTVO OBRANY ČR SDÍLENÍ KAPACIT A SLUŽEB – EFEKTIVNĚJŠÍ A LEVNĚJŠÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA Odhadovaná možná úspora v rámci státního rozpočtu až 500 milionů korun Resort obrany uvítá zahájení diskuse 23

24 MINISTERSTVO OBRANY ČR DĚKUJI ZA POZORNOST www.army.cz


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO OBRANY ČR. REDUKCE AGEND V RESORTU MO, SDÍLENÍ AGEND V RÁMCI VEŘEJNÉ SPRÁVY 3. duben 2012 Ministr obrany Alexandr Vondra Zástupce náčelníka."

Podobné prezentace


Reklamy Google