Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do účetních systémů Ing. Jana HINKE, Ph.D. Ing. Jitka Zborková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do účetních systémů Ing. Jana HINKE, Ph.D. Ing. Jitka Zborková"— Transkript prezentace:

1 Úvod do účetních systémů Ing. Jana HINKE, Ph.D. hinke@kfu.zcu.cz Ing. Jitka Zborková prochaz2@kfu.zcu.cz

2 Literatura:  Hinke, Jana: Účetnictví podle IAS/IFRS, příklady a případové studie, Alfa Publishing,2006  Hinke, Jana: Účetnictví podle IAS/IFRS, charakteristika účetního systému,Alfa Publishing, 2007  Krupová, Lenka. IFRS: mezinárodní standardy účetního výkaznictví: [aplikace v podnikové praxi]:stav k 1.1.2009. 1. vyd., Praha:VOX, 2009,  Materiály ke studiu – dostupné na www. fek. zcu.cz / kfu  Další literatura – viz Courseware

3 Rozlišení úrovně subjektů  Mikro – subjekty = činnost provozuje pouze vlastník, nebo vlastník s několika málo zaměstnanci (rodinné podniky),  Malé a střední subjekty = od 5 – 250 zaměstnanců, působí většinou pouze na území ČR,  Makro subjekty = více než 250 zaměstnanců, podnikají ve více zemích, zakládají dceřiné společnosti.

4 Účetnictví ČR v současnosti  Mikro subjekty = daňová evidence  Malé a střední subjekty = účetnictví dle právních norem ČR -V plném rozsahu -Ve zjednodušeném rozsahu  Makro subjekty = účetnictví podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

5 Popis forem účetnictví  Podvojné účetnictví dle právních norem ČR -V minulosti = všechny subjekty kromě mikro -V současnosti = pouze malé a střední subjekty a)V plném rozsahu b)Ve zjednodušeném rozsahu

6 Právní normy upravující „podvojné“ účetnictví v ČR  Zákon o účetnictví  Prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví  České účetní standardy

7 Regulace účetnictví ČR v budoucnosti  Mikro subjekty = daňová evidence  Malé a střední subjekty = možnost zavedení IFRS for SME  Makro subjekty = účetnictví podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS - V plném znění

8 Světové účetní systémy  Účetní direktivy EU  Mezinárodní účetní standardy IAS/IFRS  Americké všeobecně uznávané účetní standardy US GAAP

9 Účetní direktivy EU  Cíl: harmonizovat účetnictví EU – pro nastolení ekonomické spolupráce  Proto vznikl kodex účetní legislativy: Direktiva č. 4 – o účetní závěrce Direktiva č. 7 – o konsolidaci Direktiva č. 8 – o auditu  Direktivy obsahovaly právo volby  Vznikaly 70-80 léta, nebyly novelizovány…

10 Mezinárodní účetní standardy  1973 založen Výbor pro tvorbu standardů  Cíl: vytvořit celosvětově použitelné a akceptovatelné účetní výkaznictví  Text je složen z: - Koncepčního rámce - Jednotlivých standardů

11 Mezinárodní účetní standardy  Jedná se o „čistě“ účetní výkaznictví  Jde o obecně sdílený názor účetních profesionálů  Obecně nejsou povinné, ale.. (EU,burza)  Zkratka celého textu = IAS/IFRS -Standardy do r. 2001 = IAS -Standardy po r. 2001 = IFRS

12 Mezinárodní účetní standardy  V současnosti - poslední standard IAS č. 41 - poslední standard IFRS č. 13  Rozdíly od účetnictví dle právních předpisů ČR:důraz na pravdivý a věrný obraz skutečnosti, ekon. dopad operací.  Problémy v ČR: nevhodný zákon o daních z příjmů….

13 Verze pro malé a střední podniky  IFRS for SME (small and medium entities)  Vznikla 2009  Cílem: standardizace účetního výkaznictví neobchodovaných účetních jednotek.  Tzn. navrhnout řešení: přínos nepřevýší užitek z informací

14 IFRS for SME  Text složen z jednotlivých sekcí  Malý či střední podnik je ten, který:  nemá veřejnou odpovědnost a primární činností není zmocnění ke správě aktiv široké skupiny subjektů,  zveřejňuje svoji účetní závěrku pro externí uživatele (např. pro stávající a potenciální věřitele, vlastníky apod.)

15 Americké všeobecně uznávané účetní standardy  Vznikly po roce 1929 (krach na NY burze)  Vydává Výbor pro vydávání standardů  Účetní systém založený na zvykovém právu  Povinné pouze pro akciové společnosti obchodující na burze, ale všeobecně používané…

16 Americké všeobecně uznávané účetní standardy  V konstrukci textu jsou podobné IAS/IFRS: - Fundamentální postuláty - Vyhlášky (účetní standardy)  Jedná se také o „čistě“ účetní řešení  Nevýhoda (výhoda) těchto systémů = oddělené daně …..

17 Světové účetní systémy  Účetní direktivy EU  Mezinárodní účetní standardy IAS/IFRS  Americké všeobecně uznávané účetní standardy US GAAP

18 Proces konvergence = sjednocování účetních systémů tak, aby celosvětově existoval jen jeden účetní systém, nebo aby všechny účetní systémy byly založeny na stejných principech…..

19 Vývoj světového účetnictví do budoucna  Direktivy EU – pouze novelizovány tak, aby nebyly v rozporu s IAS/IFRS  IAS/IFRS a US GAAP se budou neustále slaďovat tak, aby byly založeny na stejných principech…  A v České republice ?????

20 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Úvod do účetních systémů Ing. Jana HINKE, Ph.D. Ing. Jitka Zborková"

Podobné prezentace


Reklamy Google