Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SYSTÉM OCHRANY ÚZEMNÍ CELISTVOSTI STÁTU Zabezpečení obrany a Armáda ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SYSTÉM OCHRANY ÚZEMNÍ CELISTVOSTI STÁTU Zabezpečení obrany a Armáda ČR."— Transkript prezentace:

1 SYSTÉM OCHRANY ÚZEMNÍ CELISTVOSTI STÁTU Zabezpečení obrany a Armáda ČR

2 Zabezpečení Obrany a Armáda ČR n Úvod n Základní pojmy –Odvětví obrany –Ozbrojené síly n Obrana a teorie potřeb n Obrana a teorie statků n Základní modely zabezpečení obrany n Formy financování obrany n Finanční zabezpečení, rozpočtování a hospodaření v resortu Ministerstva obrany ČR n Demokratická kontrola a řízení Armády ČR n Závěr

3 Motto: Jacobsonův zákon: Čím méně určitá organizace produkuje, tím častěji se reorganizuje

4 Obrana a její zajištění z pohledu VE

5 Odvětví obrany v ČR Kapitola SR 301Kapitola SR 307 Kancelář prezidenta republikyMinisterstvo obrany České republiky Pramen: Pernica, B. Profesionalizace ozbrojených sil. s. 19

6 Odvětví obrany v ČR Definice „Odvětvi obrany je tvořeno množinou institucí veřejného sektoru, různých právních forem a různého hospodářského statusu, která zabezpečuji fungování funkce vnější bezpečnosti státu zajišťované vojenským způsobem, a to buď přímo v podobě statni správy či výkonem vojenských činnosti, nebo nepřímo jako podporu teto činnosti. Odvětvi obrany je takto tvořeno jádrem představovaným ozbrojenými silami a ministerstvem obrany, zajišťujícím statni spravu na useku obrany a ve prospěch obrany a ostatnimi institucemi, podporujícími svou činnosti plněni úkolů ozbrojených sil a ministerstva, ktere jim vyplyvaji ze zakona.“ Pramen: Pernica, B. Profesionalizace ozbrojených sil. s. 20

7 Ozbrojené síly Definice „Ozbrojené sily se skládají ze všech organizovaných vojenských (organizačních) jednotek a personalu, ktere jsou pod velenim osob odpovědnych za jednání svých podřízených. Ozbrojené sily jsou vytvářeny a organizovány v souladu s potřebami narodni bezpečnosti a požadavky obrany, mohou být vytvářeny a doplňovány na principu dobrovolnosti nebo občanské povinnosti, avšak nemohou byt cvičeny odlišně pro použiti v mezinárodních a nemezinárodních konfliktech.“ Pramen: Pernica, B. Profesionalizace ozbrojených sil. s. 20

8 Ozbrojené síly v ČR Definice „Ozbrojené sily České republiky jsou vytvářeny za účelem účasti na zajištěni bezpečnosti České republiky a mohou spolupracovat s ozbrojenými silami jiných států, pokud se jedna o plněni závazků České republiky. Mohou také působit v zahraničí, jde-li o nevojenské operace. Hlavním úkolem ozbrojených sil je příprava k obraně České republiky. Ozbrojené sily jsou tvořeny armádou, Hradní stráží a Vojenskou kanceláři prezidenta republiky.“ Pramen: zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky ve zněni pozdějších předpisů a zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky ve zněni pozdějších předpisů.

9 Obrana a teorie potřeb Finální Výrobní Potřeby Společenské Individuální Ekonomická základna obrany (Obranný průmysl) Obrana (AČR)

10

11 Vztah Armády a Společnosti n Vnitropolitická rovina n Mezinárodně politická rovina Faktory ovlivňující vztah společnosti a armády n historické n sociální n ekonomické n politické n právní Obrana a teorie potřeb

12

13 Případová studie

14 Obrana a teorie potřeb Případová studie

15 Obrana a teorie statků Hledisko Kriteriální otázka Odpověď (realita) Souvislosti Institucionální Jak je poskytována? Kterou institucí? Netržně (resort obrany) Selhání trhu Ekonomické Jak je statek spotřebováván? VeřejnostíČistě veřejný statek Dostupnost užitku Komu je dostupný? Všem (Celé veřejnosti) Čistý veřejný statek Preference Sděluji adekvátně jeho osobní potřebu? NesdělenaČerní pasažéři Nabídky Jak je rozhodováno o jeho produkci? Politickým hlasováním Veřejná volba (lobbismus) Formy financování Jak je financován? Ze státního rozpočtu Omezenost zdrojů Nároky na zdroje Charakteristické rysy obrany

16 Obrana a teorie statků Charakteristické rysy obrany

17 Obrana a teorie statků

18 Základní modely zabezpečení obrany Modely obrany Miliční systémStálá armáda profesionální armáda poloprofesionální armáda

19 Milice n méně účinné n zachován civilní charakter Stálá armáda n vycvičenější n akceschopnější n větší profesionalita Základní modely zabezpečení obrany

20 Alokace zdrojů společnosti pro účely zabezpečení obrany Pramen: Pernica, B. Profesionalizace ozbrojených sil. s. 28

21 Formy financování obrany Řádné rozpočtové financování Fondové financování Mimo rozpočtové zdroje Starší zdroje financování Mimořádné rozpočtové financování daně kontribucevojenské daně úvěry dluhopisy konfiskace majetku válečná kořist emise peněz

22 Finanční  zvýšení daní,  redukce jiných vládních výdajů,  vládní půjčky od obyvatelstva,  tvorba peněz. Nefinanční  zvýšená produkce,  redukovaná osobní spotřeba,  redukované investice v nových formách kapitálu,  spotřebovávání existujícího kapitálu. Zdroje financování obrany

23  Hlavní zdroj financování  veřejné finance (daně) - státní rozpočet  půjčky (státní obligace) - výjimečně.  Hlavní parametry  programově orientované rozpočtování od poloviny 90. let  cca do roku 2005 – 2007 doznívání systému PPR  v současnosti přechod k cílově orientovanému rozpočtování Finanční zabezpečení, rozpočtování a hospodaření v resortu Ministerstva obrany ČR

24  Rozpočet Ministerstva obrany ČR vychází z platné legislativní základny, je sestavován dle následujících kategorií:  druhové členění  druhové členění příjmů a výdajů,  odvětvové třídění  odvětvové třídění (dle platné rozpočtové skladby), při respektování cílově orientovaného rozpočtování,  věcné  věcné (činnostní) členění (výdaje jsou rozpočtovány a sledovány podle cílů a ve struktuře realizovaných aktivit a stanovených výdajů). Finanční zabezpečení, rozpočtování a hospodaření v resortu Ministerstva obrany ČR

25 Druhové členění – příjmy a výdaje - 2010 Finanční zabezpečení, rozpočtování a hospodaření v resortu Ministerstva obrany ČR

26 Druhové členění – struktura běžných výdajů - 2010 Finanční zabezpečení, rozpočtování a hospodaření v resortu Ministerstva obrany ČR

27 Věcné členění – cílově orientovaná struktura - 2010 Finanční zabezpečení, rozpočtování a hospodaření v resortu Ministerstva obrany ČR

28 Programové financování Finanční zabezpečení, rozpočtování a hospodaření v resortu Ministerstva obrany ČR Mezi priority patří tyto programy:  zvyšování schopností vzdušných sil II,  rozvoj pozemních sil,  pořízení lehkých obrněných vozidel,  zvyšování schopností vojáka 21. století,  přezbrojení Armády České republiky obrněnými transportéry,  pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel,  výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO.

29 Programové financování – návrh 2010 Finanční zabezpečení, rozpočtování a hospodaření v resortu Ministerstva obrany ČR

30 Výdaje podle činností a aktivit – návrh 2010 Finanční zabezpečení, rozpočtování a hospodaření v resortu Ministerstva obrany ČR

31 Ekonomický rámec resortu Ministerstva obrany ČR Finanční zabezpečení, rozpočtování a hospodaření v resortu Ministerstva obrany ČR

32 Financování a rozpočtování v resortu Ministerstva obrany ČR Finanční zabezpečení, rozpočtování a hospodaření v resortu Ministerstva obrany ČR Regionální FO Sekce ekonomická

33 Vývoj výdajů kapitoly MO ČR

34 Zdroj: http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/resortni-rozpocet/resortni-rozpocet-5146/

35 Vývoj výdajů kapitoly MO ČR Zdroj: http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/resortni-rozpocet/resortni-rozpocet-5146/

36 Vývoj výdajů kapitoly MO ČR

37 Přehled rozpočtu kapitoly 307 MO ČR

38

39

40 Systém Hospodaření Armády ČR Disponentský systém Teritoriální systém

41 Systém Hospodaření Armády ČR Disponentský systém n neomezený přístup k finančním prostředkům n nástrojem regulace je zde limit účelu výdaje oznámený podřízenému prvku n princip omezování rozhodování limitem účelových výdajů s pozdější kontrolou účelnosti Kompetence n tvůrce rozpočtu n mzdová, majetková a všeobecná účtárna n hospodaření s peněžní hotovostí n správce pohledávek

42

43 Systém Hospodaření Armády ČR Teritoriální systém n NS ztrácí přímý přístup k rozpočtovým prostředkům n permanentní finanční revize výdajů jednotlivých nákladových středisek n vznik VFÚ následně RFO a RFOd Kompetence n příprava vstupních dokladů pro mzdovou, majetkovou a všeobecnou účtárnu n hospodaření s pokladní hotovostí n tvorba rozpočtu

44 Regionální finanční odbory HFÚ (hlavní finanční úřad) byl znovu zřízen k 1.1.2008

45 Demokratická kontrola a řízení Armády ČR Odborná kontrola n parlament n vláda n nejvyšší kontrolní úřad Laická kontrola n veřejnost n novináři n akademická obec n nevládní neziskové organizace n civilní pracovníci MO n vojáci základní služby n vojáci z povolání

46

47 Obrana - shrnutí |KritériumOzbrojené síly (Armáda ČR) Typ statkuČistě veřejný Netržní Typ uspokojovaných potřebFinální, společenské Prostorový aspekt poskytování statku Nadnárodní Národní Financování a rozpočtováníStátní rozpočet Ekonomický systémSPPR, Cílově orientované rozpočtování Systém řízeníMO – Generální štáb (GŠ) Veřejná kontrolaLaická (omezenější) Odborná

48 Literatura n Rektořík J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Ekopress. Praha: 2002. n Olejníček, A., Holcner, V. a kol. Základy ekonomiky obrany státu. Brno: Univerzita obrany, 2011. 135 s. ISBN 978-80-7231-817-9 n Stránky Ministerstva obrany ČR – www.army.cz n www.natoaktual.cz

49


Stáhnout ppt "SYSTÉM OCHRANY ÚZEMNÍ CELISTVOSTI STÁTU Zabezpečení obrany a Armáda ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google