Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trhy zboží a služeb. 2 3 V mikroekonomii jde především o tržní informace. „Málo lidí si uvědomuje, že k výrobě brambor se lépe hodí noviny a tiskařský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trhy zboží a služeb. 2 3 V mikroekonomii jde především o tržní informace. „Málo lidí si uvědomuje, že k výrobě brambor se lépe hodí noviny a tiskařský."— Transkript prezentace:

1 Trhy zboží a služeb

2 2

3 3 V mikroekonomii jde především o tržní informace. „Málo lidí si uvědomuje, že k výrobě brambor se lépe hodí noviny a tiskařský lis než motyka. Noviny nám povědí, kdo letos vypěstoval nejchutnější a nejplodnější brambory na světě a poradí, kolik jich máme zasázet příští rok a jakou cenu požadovat.“ ( Tomáš Baťa: Úvahy a projevy. IŘ,Praha 1990, s. 119.)

4 4 Čím se budeme zejména zabývat? Jak funguje "neviditelná ruka trhu", nabídka, poptávka a cena. Cena, tržní a rovnovážná cena, cenová regulace (cenový strop, cenová podlaha a cenový kartel). Cenová pružnost nabídky a poptávky. Křížově-cenová a příjmová pružnost poptávky. Změny křivek poptávky a nabídky v důsledku působení necenových faktorů. Aplikace přednesené látky při řešení praktických úloh marketingu a managementu.

5 5 Příklady praktických otázek jimiž se budeme zabývat: Čím může být mikroekonomie užitečná v marketingu? Čím může být mikroekonomie užitečná ve strategickém řízení? Jak objektivně stanovit "poptávku" ? Můžeme ji nějak formovat (ovlivňovat)? Jakou „nabídku“ by měla firma mít, jak ji ovlivňovat? Je pro firmu dobré, aby její trh byl v rovnováze? Pokud ano, může pro to něco udělat a nebo je zcela závislá na "tržních silách"?

6 6 Zákon rostoucí nabídky

7 7 Může být nabídka lineární?

8 8 Lze rozlišit: celkovou nabídku (agregátní), představující souhrn všech statků s nimiž výrobci přicházejí na trh, individuální nabídku, vyjadřující nabídku jednoho výrobce (resp. jedné firmy) a tržní nabídku, představující souhrn individuálních nabídek na určitém vymezeném trhu.

9 9 Zákon klesající poptávky

10 10

11 11 Poptávka?

12 12 Jak se vyrábí superluxusní pleťový krém. Dr. Středa (dermatolog a podnikatel) v rozhovoru pro přílohu Pátek LN, 3.4.2009. Já například vyráběl regenerační krém s lysozymem, který v obchodě stál 135,- Kč. Obrátil se na mě kamarád s tím, že by chtěl prodávat kosmetiku, jestli bych mu nenamíchal nějaký nový krém. Nabídl jsem mu Středův regenerační krém, který dal do jiné lahvičky, oparfémoval ho a prodával nejdříve za dva, pak za čtyři a nakonec za šest tisíc Kč. A prodal jich mnohem víc, než já v době, kdy jsem ho prodával po těch 135,-Kč. Ženy jsou zkrátka přesvědčeny, že drahé krémy musejí fungovat. Proč by jinak byly tak drahé?

13 13 Redaktorka: Já jsem také vyzkoušela spoustu kosmetických přípravků a teď používám Indulonu za 30,- Kč. Středa: Ta je nejlepší. V kůži stejně máme tzv. Schulzeho bariéru, která brání pronikání cizorodých látek. A protože všechny chemické složky jsou cizorodé, nic, co daný přípravek obsahuje, se do ní stejně nedostane. To přednáším na univerzitě. Posluchačky mě poslouchají s otevřenou pusou.

14 14 A jinak….. (LN 20.3.2008) Údajně nejdražší šampaňské na světě ode dneška nabízí francouzská společnost Pernod Ricard, majitel Karlovarské Becherovky. Speciální kufřík se dvanácti lahvemi značky Perrier-Jouet stojí 50 tisíc eur, jedna láhev luxusního vína tak v přepočtu vyjde na více než 100 tisíc korun. K nejdražšímu šampaňskému se dostane jen úzká skupina zájemců. Podle Oliviera Cavila, mluvčího značky, si víno bude moci koupit stovka lidí z kategorie „superboháčů“ ve vybraných zemích. Prodej se tak omezí jen na Spojené státy, Británii, Japonsko, Čínu, Rusko, Švýcarsko a Francii. Každý z těchto států bude mít k dispozici přibližně 15 kufříků, tedy 180 lahví. Doposud držela rekord limitovaná série deseti třílitrových lahví Jéroboam značky Dom Pérignon. Během filmového festivalu v Cannes v roce 2005 se tyto třílitrové lahve prodávaly za 12 tisíc eur.

15 15

16 16 Další průběh poptávky?

17 17

18 18

19 19

20 20 Lze rozlišit: celkovou poptávku (agregátní), představující souhrn všech zamýšlených koupí na trhu, individuální poptávku, vyjadřující poptávku jediného kupujícího a tržní poptávku, představující souhrn individuálních poptávek na určitém vymezeném trhu.

21 21 Slide 21 Odhad poptávky, predikce poptávky Cop by mělo být cílem: 1. Rozlišovat mezi situacemi, kdy jde poptávka pouze odhadnout či predikovat a kdy přesně modelovat. 2. Uvědomit si omezení jednotlivých metod a postupů.

22 22 Odhad poptávky Odhad je nejjednodušším způsobem, je nutno věnovat pozornost hlavně parametrům, které poptávku zásadně ovlivňují. Příklad poptávky po hotelových službách: Cena Cena hostelů a ubytování v soukromí Příjmy spotřebitelů v domovské zemi, směnný kurz Klimatické podmínky Slide 22

23 23 Predikce poptávky Ze současných hodnot určit, jak se změní poptávka do budoucnosti: Kolik turistů přijede do našeho hotelu příští rok? Kolik objednat piva pro hotelový bar? Slide 23

24 24 Nejjednodušší způsob odhadu Vyjdeme z znalostí elasticity: Slide 24 8686 100 120 A B Jsou A a B na stejné poptávkové křivce? Q P

25 25 Využití ekonometrie Q d = f(P o, P c, P s, Y d, T, A o, A c, A s, I. C, E) Obecný tvar jakékoliv poptávkové funkce Q d = a + b 1 P o +b 2 P c +b 3 P s +b 4 Y d +b 5 T +b 6 A o +b 7 A c +b 8 A s +b 9 I+b 10 C+b 11 E Lineární forma Q d = P o a.P c b,. P s c Y d d T e.A o f A c g A s h I i. C j, E k Exponenciální forma log Q d = alogP o +blogP c +clogP s +dlogYd+elogT+flogA o +glog Ac +hlogAs+ilogI+jlog C+klogE Logaritmická forma Slide 25

26 26 Ekonometrický postup Data, která máme proložíme nejspolehlivější matematickou funkcí Slide 26 P Q D

27 27 Stanovení poptávky na základě statistických dat I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí I. čtvrtletí 2009 2010 Výkup mléka (mil. Litru) 568 836599 998 579 263543 573552 691 Průměrná cena za litr6,826,246,076,326,92

28 28 Z toho odvozená křivka poptávky:

29 29 Slide 29 Příklad z literatury – poptávka po zemním plynu Hong- Kong QUANTITY = b o +b 1 PRICE +b 2 INCOME +b 3 LPGPRICE +b 4 CLPPRICE +b 5 DUMMY PRICE = PRICE OF TOWNGAS INCOME = GROSS DOMESTIC INCOME LPGPRICE = PRICE OF LPG CLPPRICE = PRICE OF ELECTRICITY DUMMY = 0 before 1982, 1 afterwards (to measure the effect of the Safety report in 1981)

30 30 Výsledky: Parametry poptávkové funkce PRICE-.263 INCOME +1.531** LPGPRICE+.059 CLPPRICE-.053 DUMMY+.363** R 2 = 0.993 Slide 30

31 31 Základní problémy pro ekonometrickou aplikaci 1. Nejlepší křivka nemusí být reálný průběh 2. Pro stanovení váhy jednotlivých komponentů musí nezbytně udělat potlačení komponentů jiných. NELZE MODELOVAT VŠE!!! 3.Problémy technického rázu vycházející z omezení pro statistické zpracování dat. Multikolinearita Heteroskedasticita Autokorelace Slide 31

32 32 Jak je to špatně…. Vycházíme z dobrého modelu a exaktní teorie Ale jako první je myšlenka, jaká poptávka je!!!! THIS IS WHAT WE THINK WE SEE Slide 32 P Q D

33 33 Jak je to špatně… Známe pouze rovnováhu trhu, ne reálnou poptávku Neodhadujeme poptávku, ale vývoj trhu… Slide 33 P Q D S1S1 D1D1 S2S2 D2D2 S3S3 D3D3

34 34 Známé hodnoty elasticit: (Baye et al 1992) Slide 34

35 35 K čemu tedy využít odhad poptávky a elasticit? Pro široké využití v reálném prostředí se příliš nehodí, čím přesněji je definován trh a produkt je přesnější a přesnější… Využití je v daňových teoriích tedy v ekonomii veřejného sektoru. Využití je i v marketingu: Citlivost zákazníků na cenu, vliv substitutů a komplementů. Pokud je výzkum zaměřen na specifický produkt, elasticita je využitelná při stanovení ceny produktu, rozdělení trhů apod. Slide 35

36 36 Predikce poptávky Nejjednodušší metoda je EXTRAPOLACE Slide 36 Čas Objem prodejů Současnost Minulost Budoucnost

37 37 Analýza časových řad Metoda dekompozice X t = T t + S t + I t X t = prodeje v čase t T t = trendová hodnota pro čas t S t = sezónní hodnota pro čas t I t = náhodná, nepředvídatelná hodnota pro čas t Slide 37

38 38 Postup pro využití metody dekompozice: 1. Odhad trendového faktoru… Regresní analýza, volba regresní funkce, čas osa y, prodeje závislá proměnná. Extrapolace přímkou, v návaznosti na životní cyklus výrobku exponenciála. 2.Výpočet hodnoty trendu pro každé další časové období (T t ) Slide 38

39 39 Postup pro využití metody dekompozice: 3.Pro každý čas t dopočítáme sezónní a náhodný trend: Aktuální - Trend = Sezóní + Náhodná Slide 39

40 40 A další kroky? 4. Pokud máme sezónní trendy pro různá období, rozhodneme čím jsou determinována (roční období, školní rok, konec daňového období atd.) Případně rozdělíme podle období. 5. Vypočítáme průměrnou hodnotu sezónního a náhodného trendu pro období. Slide 40

41 41 A jak to shrnout? 6. Vypočítáme hodnotu trendu pro další časová období dle požadavků 7. Přidáme sezónní a náhodný trend A máme výsledek!!! Slide 41

42 42 Slabé stránky postupu? Musíme předpokládat, že poptávka je v čase ovlivněna pouze faktory, které známe. Tedy že hlavním faktorem, který ovlivňuje poptávku je čas. Vliv ostatních je zanedbatelný… V období nestability, krize dává špatné předpovědi, ale právě v této době je přesnost předpovědi rozhodující… Existuje mnoho sofistikovanější přístupů k predikci, ale v mnoha případech i tyto postupy dávají predikci, které je stejně přesná. Vzhledem k nákladům jde tedy o efektivní postup. Slide 42

43 43 Jak evaluovat predikci? Objektivita. Pokud změníme data či osobu provádějící predikci jsou výsledky stejné či nikoliv? Validita. Jak moc se odlišují predikované hodnoty od aktuálních hodnot? Zachycuje předpověď všechny známé parametry a faktory? Spolehlivost. Vezmeme-li rozdílné výchozí body pro prognózování, zůstávají výsledky přibližně stejné? Přesnost. Jak blízké jsou prognózy od skutečných čísel za známá období, jsou odchylky přijatelné? Důvěra. Existuje vysoká pravděpodobnost, že se můžeme reálně využít výsledků. Přijmeme je pro další použití? Citlivost. Pokud budeme používat tuto metodu pro různé typy dat, jak moc se změní výsledky? Slide 43

44 44 Jak měřit přesnost? Průměrná chyba – pozor na střídání kladných a záporných hodnot chyb, výsledkem je nula! Průměrná absolutní chyba Průměrná kvadratická chyba – větší váha pro větší chybovost Směrodatná odchylka – výsledky ve stejných jednotkách jako originální data, odmocnina z rozptylu Slide 44

45 45 A jaké jiné metody můžeme použít? Barometric forecasting – výsledná poptávka je přímo ovlivněna parametrem, který známe nebo můžeme přesně vypočítat: Mezinárodní hovory a jejich vztah z objemem mezinárodního obchodu. Narození dětí pro poptávku pro dětském oblečení, školkách atd… Příjmy státního rozpočtu ve vztahu k investicím do infrastruktury. Slide 45

46 46 Ostatní metody? Průzkumy trhu, jsou použitelné jestliže: Náklady na definování a identifikaci zákazníka jsou přijatelné Zákazníci poskytují reálné informace a chtějí je poskytovat Zákazníci realizují své záměry, nejde jenom o sny… Nejlepší použitelnost: Produkty, kde se nákup plánuje dopředu Produkty, kde je zákazníkem malá a přesně definovaná skupina Úplně nový produkt, nejsou k dispozici údaje z minulosti Slide 46

47 47 Dotazník pro identifikaci poptávky po banánech: Cena Kolik zboží byste koupil (a)? 120 100 80 60 40

48 48 Ostatní metody? Sales Force Opinion. Pokud je úzká vazba na zákazníka: Problémem je, pokud se záměrně pokusí zneužít informací k získání vlastní výhody – morální hazard. Jde získat i širší informace, než jsou nezbytné k predikci poptávky, např. nové kategorie zákazníku, tlak na technologické změny, makroekonomické změny atd… Slide 48

49 49 Ostatní metody? Expert Opinion: Analytici z průmyslu, konzultanti, členové obchodní komor, prodejci atd… Pro využití je nutno se vyvarovat ‘groupthink’… Nabízí se alternativa ‘Delphi’ "Delphi může být charakterizované jako metoda pro vytvoření skupinového komunikačního procesu tak, že je proces efektivní v ponechání skupiny jednotlivců jakožto celku řešícího komplexní problém. Je využita zpětná vazba, skupinový názor, revize názorů, určitá anonymita“ Existují jak příznivci tak odpůrci Slide 49

50 50 Ostatní metody? Testování trhu Sales Wave Research: vybere se skupina zákazníku a sleduje se rychlost opakovaného nákupu, vliv změny obalu, vztah z komplementy a substituty Simulated Store Techniques: Podobné jako předchozí, důraz je kladen na účinnost reklamy Test Marketing: Vyrob a prodej! Slide 50

51 51 A jakou metodu vybrat? 1. Průmyslový produkt s omezeným trhem 2 Spotřebitelský trh s dostatkem dat z minulých prodejů 3 Nový produkt pro který je plánována dlouhá životnost, nejde o spotřební zboží 4 Technologicky vyspělý produkt, prodávaný na globálním trhu A Extrapolace trendů B Expert opinion C Market testing D Průzkum trhu Slide 51

52 52 Co je a jak se zjišťuje tržní potenciál? Kotler (s. 261): Potenciál trhu (MP) je maximální objem prodeje (ve fyzických nebo v peněžních jednotkách), který může být dosažen na určitém trhu (v určitém čase, při dané úrovni marketingového úsilí a při daných podmínkách prostředí).

53 53 V obou případech (jak při vyjádření ve fyzických, tak v peněžních jednotkách) platí, že MP je funkcí poptávky, tj. MP = f (D), a protože poptávka je (v nejjednodušším případě) funkcí ceny D = f (P), pak platí, že MP = f (D (P)), tj. tržní potenciál závisí ceně.

54 54 Dále je proto nutno rozlišovat, jak je MP vyjadřován! a) při MP vyjádřeném ve fyzických jednotkách:

55 55 b) při MP vyjádřeném v peněžních jednotkách:

56 56 Jak se na trhu zboží a služeb ustálí rovnováha?

57 57 Tři atributy rovnováhy na trhu: Poptávka je plně uspokojena (zboží je trvale dostatek). Co se nabízí, se také spotřebuje (zboží nepřebývá). Ceny jsou stálé.

58 58 Jsou některé trhy v rovnováze? ?

59 59 Teoreticky (?) by mohla nastat i oscilace a divergence

60 60 Jiná interpretace tržní rovnováhy:

61 61 Proč je ve Vimperku draho? Ačkoliv úroveň německého a českého zdravotnictví se zatím nedá srovnávat, pro léky si Němci stále častěji jezdí do Čech. Důvodem přitom není lepší kvalita, ale stejně jako u benzinu nebo sádrových trpaslíků především příznivá cena. (LN 10.3.98)

62 62 Je cena vína na jižní Moravě perličkou? V tabulce vydávané každý týden ČSÚ zaujme jako perlička cena bílého hroznového vína, která je v průměru nejvyšší na jižní Moravě, tedy v nejsilnější vinařské oblasti. Průměrná spotřebitelská cena litru bílého vína svými průměrnými 54,73 Kč převyšuje celostátní průměr 54,07 Kč. (Svobodné slovo 24. 1. 1998)

63 63 Možné vysvětlení:

64 64 Cenová regulace, cenová podlaha (floor) a cenový strop (ceiling)

65 65 Cenový kartel – symptomy: Cena ropy na světových trzích dramaticky roste. (………) Absolutně nikdo nečekal, že půjde cena ropy takto nahoru … Nejvíce cenu ovlivnil vývoj poptávky v USA, kde spotřeba pohonných hmot v létě vzrostla na historické maximum.

66 66 Poptávka rovněž byla vysoká v asijských zemích, které se zotavují z nedávné krize. Významný vliv mělo chování kartelu OPEC, který naprosto neobvykle nyní dodržuje své závazky o limitech dodávek na trh, jež v minulosti téměř vždy jeho členové porušovali. Svoji nabídku významně snížili i nečlenové OPEC – Omán, Norsko, Rusko a Mexiko.

67 67 Cenový kartel – jak funguje?

68 68 Cenová pružnost nabídky % změny množství nabízeného zboží (2) E S = ------------------------------------------ % změny cen Ze vztahu (2) lze po dosazení a úpravách získat prakticky použitelný vztah (3):

69 69

70 70 Q2 - Q1 P2 - P1 (3) ES = -------------------- : --------------------, (Q2 + Q1) : 2 (P2 + P1) : 2 kde:ES... koeficient cenové pružnosti nabídky Q1... nabízené množství před změnou ceny Q2... nabízené množství po změně ceny P1... cena před změnou P2... cena po změně

71 71 Obor funkčních hodnot E s

72 72 Je pro firmu důležité, aby její nabídka byla pružná nebo nepružná? Co se s tím dá dělat?

73 73 Odpověď záleží na strategii firmy. Pružnost může být dosti drahá. Sleduje-li pak firma strategii Cost Leadership, nemůže si jí dovolit. Vysoká pružnost může být například tehdy, jestliže: jsou snadno dostupné potřebné výrobní zdroje a distribuční kanály, firma má k dispozici nevyužité kapacity, zboží je možno vyrábět na sklad, fixní náklady nejsou vysoké.

74 74 Jaké strategie asi sledují firmy 1 – 4?

75 75 Cenová pružnost poptávky % změny množství poptávaného zboží (4) E D = ---------------------------------------------- % změny cen Ze vztahu (4) lze po dosazení a úpravách získat prakticky použitelný vztah (5):

76 76

77 77 Q2 - Q1 P2 - P1 (5) ED = ABS ( ---------------- : --------------- ), (Q2 + Q1) : 2 (P2 + P1) : 2 kde: ABS... absolutní hodnota Q1... poptávané množství před změnou ceny Q2... poptávané množství po změně ceny P1... cena před změnou P2... cena po změně

78 78 Obor funkčních hodnot E d

79 79 Je pro firmu důležité, aby poptávka po jejím zboží byla pružná/nepružná? Co se s tím dá dělat?

80 80 Nepružnost znamená v podstatě závislost/věrnost. Nepružnost je výhodná při zvyšování, nevýhodná při snižování ceny. Pružnost je nevýhodná při zvyšování, výhodná při snižování ceny.

81 81 FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA PRUŽNOST POPTÁVKY (Kotler: Marketing, Management. s. 514): 1. Vliv jedinečné hodnoty 2. Vliv povědomosti o náhradě 3. Vliv obtížného porovnání. 4. Vliv celkových výdajů. 5. Vliv celkového užitku. 6. Účinek sdílených nákladů. 7. Vliv zhodnocení investice. 8. Vliv kvality. 9. Vliv skladovatelnosti.

82 82 Co napoví koeficienty pružnosti poptávky?

83 83 Cenová pružnost poptávky po konkrétním motorovém oleji (např. Mobil) bude vyšší nebo nižší než souhrnná pružnost všech motorových olejů dostupných na daném trhu?

84 84 Několik novějších údajů: (Economics: Private and Public Choice, J. D. Gwartney, R. L. Stroup, D. Macpherson, R. S. Sobel, D. MacPherson, South –Western, 2005, 11th edition, ISBN 9780324205640)

85 85

86 86 LUŇAČEK, J., FELDBABEL, V.: Elasticity of demand of the Czech consumer. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2011, LIX, No. 7, pp. 225–236

87 87 Cenová pružnost poptávky v krátkém a v dlouhém období

88 88 Cenová pružnost poptávky v krátkém a v dlouhém období

89 89 Případová studie: Jestliže se cena určitého zboží výrazně a dlouhodobě zvýší, co se stane s jeho koeficientem cenové pružnosti poptávky?

90 90 Cenová politika Firmy zpravidla nestanoví svoje ceny přesně podle rovnovážné ceny trhu, ale využívají této informace při stanovení svých cenových politik (strategií). Základem cenové politiky jsou cenové cíle, tj. specifikace toho, co chce firma prodejem výrobku dosáhnout (např. přežití, zisk, příjmy, udržení se na trhu, zvýšení podílu na trhu). Cenové cíle by měly být odvozeny z obchodní strategie.

91 91 V zásadě může být cena odvozena od: nákladů (nemusí vést k úspěchu na trhu) chování konkurentů (sem patří i cenový kartel) chování zákazníků (do této kategorie patří např. metody tvorby cen podle „vnímané hodnoty“, „psychologické ceny“ – 9.99 atd).

92 92 Některé typy cenových politik:  přežití, stabilizace,  výprodej, odchod z trhu,  maximalizace zisku,  maximalizace příjmu (objemu prodeje),  konkurenční cenová politika, zaměřená na maximalizaci růstu podílu firmy na trhu,

93 93 cenová politika řízená poptávkou, např. "sbírání smetany" (angl. skimming, vysoké zaváděcí ceny, které jsou pružně přizpůsobovány poptávce - poklesem se pak lákají další, na ceny citlivější zákazníci, lze si ji dovolit zejména tam, kde jsou vysoké bariéry vstupu - vysoké ceny by jinak příliš lákaly konkurenty), nákladová (přirážková) cenová politika.

94 94 Cenová politika by měla zohlednit strukturu distribučních kanálů.

95 95 Závislost tržeb a cenové pružnosti poptávky.

96 96 Příklad, demonstrující závislost hodnoty koeficientu cenové pružnosti poptávky na ceně (tab.3-3)

97 97 Působení necenových faktorů

98 98

99 99 Jak se budou lišit křivky poptávky po stejném zboží v pouličním stánku a v obchodním domě?

100 100 Sezónní výkyvy

101 101 Nejdůležitější necenové faktory (determinanty) ovlivňující nabídku: Rozvoj technologií. Ceny výrobních faktorů. Počet firem nabízejících zboží. Očekávání výrobců (růst cen, neúroda atd). Počasí.

102 102 Necenové faktory ovlivňující primárně nabídku

103 103 Nejdůležitější necenové faktory (determinanty) ovlivňující poptávku: Důchody. Preference (např. módní vlivy). Očekávání spotřebitelů (např. neúroda, růst inflace, důchodů). Ceny substitutů a komplementů. Počet spotřebitelů.

104 104 Necenové faktory ovlivňující primárně poptávku

105 105 Případová studie: Co se stane s rovnováhou na trhu jahod, jestliže: se spotřebitelé dozví, že koncentrace dusičnanů v jahodách, které jsou momentálně na trhu přesahuje přípustnou mez výrazně poklesne cena hnojiv, používaných při pěstování jahod

106 106

107 107 Jak se projeví dovozní přirážka na automobily.

108 108 Vliv daní na rovnováhu – daň uvalená na prodávajícího:

109 109 Daň uvalená na kupujícího:

110 110 Vliv dotací krmiv na cenu masa? Vláda podporuje výrobce krmného obilí tak, že dělá intervenční nákupy.

111 111 Pro výrobce masa to ale znamená zdražení vstupů:

112 112 V čem spočívá problém zemědělství ve vyspělých zemích?

113 113 V. Klaus, odbory a mzdy (Pořad ČRO 1 – Radiožurnál 9.3.98) Odborářský vůdce: Jestliže jsou vyšší životní náklady (nájemné, energie atd), musí dojít k odpovídajícímu zvýšení mezd. V. Klaus: To není možné, mzda je určována poptávkou, nikoliv přáním odborářů. Kdo má pravdu?

114 114

115 115 Co se událo v letech 1993 – 94 na našem trhu brambor?

116 116 Které zde působily necenové faktory? Import? Inflace? Vyšší důchody? Zdravotní stav populace? Změny stravování?

117 117 Jak prognózovat vývoj trhu, například automobilů?

118 118 Které necenové faktory zde budou působit a jak? 1. Změny příjmů. 2. Očekávání. 3. Regulace trhu (např. "ojetiny"). 4. Legislativa (technické předpisy, autoškoly, pokuty). 5. Sezónní výkyvy. 6. Kurs měny. 7. Daně, odpisy.

119 119 8. Cla. 9. Ceny komplementů. 10. Saturace trhu. 11. Životní styl. 12. Substituty. 13. Ekologie. 14. Konkurenční boj. 15. Life-cycle automobilů.

120 120 Křížově-cenová pružnost poptávky % změny poptávaného zboží X (6)E XY = -------------------------------------- % změny ceny zboží Y E XY > 0... X, Y, jsou substituty E YX < 0... X, Y, jsou komplementy E XY --> 0... X, Y, jsou na sobě nezávislá zboží

121 121 E XY vybraných komodit Zboží XZboží YE XY másloumělé tuky0.81 umělé tukymáslo0.67 zemní plynnafta0.44 hovězí masovepřové maso0.28 elektřinazemní plyn0.20 zábavajídlo-0.72 obilninyryby-0.87

122 122 Jaký vztah mají tkaničky k botám? Jsou jejich komplementy nebo substituty? Maloobchodní tržby klesly v únoru proti stejnému měsíci loňského roku o 5,3 %, počítáno ve stálých cenách roku 1994, což signalizuje pokles koupěschopnosti obyvatel. Důvodem může být též obava z dalšího poklesu reálných mezd a snaha vytvářet rezervy na horší časy. Už dnes se šetření projevuje např. tím, že klesly nákupy nových bot a zvýšila se poptávka po tkaničkách. (LN 18. 4. 98)

123 123 Příjmová pružnost poptávky % změny poptávaného zboží (7)E I = ------------------------------------- % změny příjmů E I > 0... normální zboží E I > 1... luxusní zboží E I > 0 ^ E I < 1... nezbytná zboží E I < 0... podřadná zboží

124 124 Jak stanovit hodnoty koeficientů příjmové pružnosti poptávky? Maloobchodní tržby klesly v únoru meziročně o 5,3 %, počítáno ve stálých cenách roku 1994, což signalizuje pokles koupěschopnosti obyvatel. Největší pokles, o 13,5 procenta, zaznamenaly tzv. ostatní osobní služby, kam patří např. prádelny a čistírny, kadeřnictví, kosmetické služby nebo masáže. Hned na druhém místě jsou prodej a opravy motorových vozidel a pohonných hmot, kde byl pokles o 10,1 procenta. Na třetím místě pomyslného "bankrotového" žebříčku jsou služby v pohostinství a ubytování, tam tržby klesly o 4,8 procenta. (LN 18. 4. 98)

125 125 Jak by bylo možno využít údajů o příjmové pružnosti poptávky při rozhodování o tom, ve které oblasti obchodu budeme podnikat s ohledem na vývoj naší ekonomiky?

126 126

127 127 Případová studie: V prodejně luxusních toaletních potřeb poklesla poptávka o 5% i přesto, že se v té době reálné příjmy obyvatel zvýšily o 3%. Jak to lze vysvětlit? Kde může být příčina?

128 128 1. Zboží firmy není vnímáno jako luxusní (chyby v „Promotion“). 2. Je možné že ještě nenastalo „dlouhé období“ – firma by měla usilovat o to, aby nastalo co nejdříve – Jak? 3. Koeficienty příjmové pružnosti poptávky přejímané z USA v našich podmínkách neplatí.

129 129 Engelovy křivky


Stáhnout ppt "Trhy zboží a služeb. 2 3 V mikroekonomii jde především o tržní informace. „Málo lidí si uvědomuje, že k výrobě brambor se lépe hodí noviny a tiskařský."