Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kombinovaná doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František Lachnit,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kombinovaná doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František Lachnit,"— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kombinovaná doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František Lachnit, Ph.D.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní terminologie pro kombinovanou dopravu (přepravu) Multimodální přeprava – přeprava zboří nejméně dvěma různými druhy dopravy Intermodální přeprava - multimodální přeprava zboží v jedné a téže přepravní jednotce, která postupně užije různých druhů dopravy bez manipulace se samotným zbožím při měnících se druzích dopravy

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kombinovaná přeprava - intermodální přeprava, kdy převážná část trasy se uskutečňuje po železnici, vnitrozemskou vodní cestou nebo na moři přičemž počáteční (svoz) a nebo závěrečná část (rozvoz) probíhá po silnici a je zpravidla co nejkratší

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přepravní prostředky pro kombinovanou dopravu Pro přepravu země – země nebo země – voda: - kontejnery - výměnné nástavby - návěsy - podvojné návěsy - jízdní souprav podvojný návěs (železnice – silnice): silniční návěs uzpůsobený svou konstrukcí k nasazení na speciální železniční podvozky pro přepravu po železnici a schopný k zařazení do vlakové soupravy

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dělení kombinované dopravy (s ohledem na řidiče tažného vozidla) doprovázená - doprava silničních vozidel jiným druhem dopravy (např. vlakem nebo lodí) doprovázených jejich řidičem nedoprovázená - přeprava silničních vozidel nebo jejich částí jiným druhem dopravy (např. vlakem nebo lodí) nedoprovázených jejich řidiči (zahrnuje též přepravu kontejnerů a výměnných nástaveb)

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pro kombinovanou dopravu je potřeba budovat terminály, kde se uskutečňuje překládka ze silničních vozidel na železniční vozy nebo nakládka silničních souprav na železniční vozy.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti N á zevM í sto Vnitřn í plocha překladi š tě (přibližně) v m 2 ČD-DUSS Termin á l, a. s. Lovosice15000 Maersk Czech Rep., Ltd Měln í k 65000 METRANS Praha Praha - Uhř í něves 300000 ČSKD INTRANS, a. s.Praha - Žižkov25000 Děč í n - Loub í, portDěč í n 15000 KP LovosiceLovosice21000 Lovosice-Prosmyky, portLovosice2000 Měln í k portMěln í k 12500 METRANS PlzeňNýřany40000 ČSKD INTRANS, a. s. Přerov, Horn í Mo š tenice 12000 T-Port, s. r. o. Ú st í nad Labem 18000 METRANS Zl í nZlin - L í pa 40000 Terminal Ostrava-PaskovOstrava31000 Terminály v České republice, stav 2009 Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Výhody kombinované dopravy silnice - železnice - ekologie - zrychlení dopravy na větší vzdálenosti - přeprava i v noci, v neděli, o svátcích - neprojevují se zde silniční jevy – kongesce, neprůjezdnost při dopravních nehodách - minimalizace vlivu počasí na jízdu - snížení fyzického a psychické zátěže řidičů

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nevýhody kombinované dopravy silnice - železnice - finanční náročnost budování terminálů - nutnost používání speciální železničních vozů - finanční náročnost přepravy – (zatím)

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Technická základna kombinované dopravy - překladiště - kontejnerová - pro manipulaci s jízdními soupravami - překládací prostředky - silniční dopravní prostředky - železniční dopravní prostředky - kontejnery

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Překladiště - příjem a výdej kontejnerů, jejich svoz a rozvoz k přepravcům, návěsů a jízdních souprav - součástí jsou: - překládací koleje - pozemní komunikace - provozní budovy - servisní středisko

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Překládací prostředky - portálové jeřáby s uchopovacím zařízením - mobilní překladače

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Silniční dopravní prostředky - mobilní překladače a nakladače - kontejnerové návěsy – přípojné vozidlo bez podlahy s fixačními prostředky pro kontejnery

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Železniční dopravní prostředky Pro přepravu kontejnerů: - plošinové kontejnerové vozy – vůz s podlahou,bez bočnic, s fixačními prostředky pro uchycení kontejnerů

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pro přepravu silničních návěsů: kapsový železniční vůz - železniční vůz vybaven pevnou prohlubní pro kola návěsů Tyto vozy jsou opatřeny pevnou prohlubní, tj. sníženou částí podlahy vozu, do které se umístí kola silničního návěsu a jeho točna spočívá na nesnížené části podlahy. Nakládka a vykládka silničního návěsů se děje vertikálně (zdvih pomocí jeřábu, nebo jiného manipulačního prostředku http://www.lkw-walter.cz/cs/zakaznik/kombinovana-doprava/vozovy-park

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podvojné návěsy Podvojný návěs – konstrukčně upravený silniční návěs, který umožňuje podsunout železniční podvozky, pomocí nichž se potom pohybují po železnici. Rychlost až 160 kmh -1 (kotoučové brzdy).

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pro přepravu celých jízdních souprav - kombinovaná doprava doprovázená, ve vlakových soupravách jsou zařazeny osobní a lehátkové vozy. Nízkoplošinové vozy s koly o malém průměru - pro přepravu RO-LA (Rollende Landstrasse), horizontální manipulace – nájezd celých souprav

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Syst é mu ACTS (Abroll-Container-Transport-System) - je efektivním spojením výhod železniční a silniční dopravy. Na větší vzdálenosti je využívána výhodnější železniční doprava, pro rozvoz na menší vzdálenosti slouží nákladní automobily, které v odvalovacích kontejnerech přepraví zboží na místo i bez železničního napojení. - systém nevyžaduje speciální překládací zařízení, manipulace je možná u každé koleje, podél které je volný prostor alespoň 10 m od její osy pro pohyb silničních dopravních prostředků.

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Prvky systému: odvalovac í kontejnery ACTC V současn é době se vyr á b í zhruba 30 z á kladn í ch typů, s nimiž lze zajistit přepravu snad každ é ho materi á lu: - skř í ňov é uzavřen é - n á držkov é (pro přepravu suchých substr á tů) - sila (pro přepravu cementu a om í tkových směs í ) - otevřen é s vykl á pěc í m zadn í m čelem - izotermick é - plo š inov é aj. Kontejnery ( 5950 x 2500 x max. 2500 - podle typu) svou konstrukc í odpov í daj í požadavkům UIC 591 a normě EN ACTS

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kontejnery ACTC

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Automobilové nosič/překladače kontejnerů ACTC Umožňují kromě vlastní přepravy kontejnerů také veškeré manipulace s nimi včetně jejich nakládky a vykládky z a na: - železniční vůz - automobilový přívěs - rampy - manipulační plochy - vykládku substrátu sklápěním (úhel sklopení 53-57 stupňů)

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Plošinový železniční vůz Čtyřnápravový plošinový vůz řady Slps je opatřen otočnými nosiči pro uchycení odvalovacích kontejnerů ACTS. Používají se železniční vozy se třemi kontejnery.

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Výhody systému: - kombinace původních výhod silniční nákladní dopravy s přednostmi dopravy železniční - efektivní doprava z domu do domu bez překládky zboží - flexibilita - rychlá a jednoduchá manipulace - úspora speciálních překládacích mechanismů - kompatibilita se zahraničními přepravními systémy - variabilita kontejnerů umožňuje přepravu všech druhů substrátů jedním typem železničního vozu

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nevýhody systému: - jednoúčelovost železničních vozů – jen pro kontejnery ACTC - jednoúčelovost automobilových nosičů, nedají se přepravovat kontejnery ISO

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Opatření EU pro rozvoj kombinované dopravy V Evropě se jako účinné řešení jeví náležitý rozvoj kombinované dopravy, založený na efektivním využívání ekologicky přijatelnější železniční a vodní dopravy ve vhodné vazbě na dopravu silniční. Základním dokumentem je Dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech z roku 1991 (AGTC).

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podle této Dohody AGTC procházejí Českou republikou tyto nejdůležitější trasy kombinované dopravy: C-E 40 Le Havre – Paris – Forbach – Frankfurt (M) – Schirnding – Cheb – Plzeň – Praha – Olomouc – Hranice na M. – Ostrava / Púchov – Žilina – Košice – Čierna n/T – Lvov, C-E 55 Stockholm – Trelleborg – Sassnitz Hafen – Berlin / Seddin – Bad Schandau – Děčín – Praha – Linz – Salzburg – Villach – Tarvisio – Bologna / Trieste, C-E 551 Praha – Horní Dvořiště – Linz – Selzthal – St. Michael, C E 59 Swinoujscie – Szczecin – Wroclaw – Miedzylesie – Lichkov – Česká Třebová, C-E 61 Stockholm – Trelleborg – Sassnitz Hafen – Berlin / Seddin – Bad Schandau – Děčín – Nymburk – Brno – Břeclav – Komárom / Hegyeshalom – Budapest, C-E 65 Gdynia – Gdaňsk – Katowice – Petrovice u K. – Ostrava – Břeclav – Wien – Villach – Jesenice – Ljubljana – Rijeka, C E 65 Nowa Sol – Wegliniec – Zawidow – Frýdlant v Č. – Liberec – Turnov – Praha,

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

28 Doplňky a zajímavosti: http://www.youtube.com/watch?v=tcjKSgXMeOs http://www.youtube.com/watch?v=tcjKSgXMeOs

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroje: http://vozy.cdcargo.cz/katalog_vozu/intermodalni-vozy/sggmrss-55.html http://www.k-report.net/foto/i004362.jpg http://www.bohemiakombi.cz/?page=/fotogalerie&fgal2cat=1 http://www.contsystem.cz/cz/prekladace-kontejneru-steelbro/steelbro- sb300.html http://www.nakladnitechnika.cz/upload/full359.jpg http://vozy.cdcargo.cz/katalog_vozu/intermodalni-vozy/sggmrss-55.html http://www.k-report.net/foto/i002700.jpg http://www.k-report.net/foto/i004363.jpg http://www.k-report.net/clanky/jeste-jedna-sance-pro-bimodalni-navesy/ http://spz.logout.cz/provoz/rola2003.html http://www.hungarokombi.hu/images/szolg_rola.jpg http://smisene.webzdarma.cz/img/acts.jpg http://www.awt.eu/dcerinne-spolecnosti/awt/sluzby/kombinovana-doprava- systemem-acts/vozovy-park/ http://www.fd.cvut.cz/projects/k612x1mp/agtc.html http://www.4-koridor.cz/index.php?t=article&n=clanek-vyznam-40


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kombinovaná doprava Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy Ing. František Lachnit,"

Podobné prezentace


Reklamy Google