Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kolektory. Úvod Kolektor je společné vedení inženýrských sítí technického vybavení obytného území v jedné liniové podzemní stavbě (kanálu, štole, tunelu)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kolektory. Úvod Kolektor je společné vedení inženýrských sítí technického vybavení obytného území v jedné liniové podzemní stavbě (kanálu, štole, tunelu)"— Transkript prezentace:

1 Kolektory

2 Úvod Kolektor je společné vedení inženýrských sítí technického vybavení obytného území v jedné liniové podzemní stavbě (kanálu, štole, tunelu) Kolektory a technické chodby mají v ČR resp. v zahraničí více než 50-ti letou tradici Vedle významného komfortu ukládání a provozování sítí se vyznačují vysokými pořizovacími náklady ČSN /1994 (Sdružené trasy městských vedení technického vybavení)

3 Úvod Technická chodba je úsek kolektoru procházející podzemním podlažím budovy, prostorově od něj oddělený a stavebně související s konstrukcí budovy Vedení technického vybavení je (podzemní) vedení umožňující zásobování vodou, energiemi, přenos informací, jako i zabezpečení proti škodlivým účinkům přírody a činnosti lidí

4 Úvod Proč kolektory? kolektorizace inženýrských sítí (na sídlištích, v centrech měst)

5 Úvod V kolektorech lze ukládat následující inženýrské sítě: vodovodní potrubí všech tlakových pásem horkovodní potrubí v teplotním rozmezí 70 až 150°C a přetlaku do 2,5 Mpa parovodní potrubí do teploty 260°C a p řetlaku 2,0 Mpa potrubí zemního plynu a svítiplynu do přetlaku 0,4 Mpa kabely pro rozvod elektrické energie od 0,4 do 110 kV

6 Úvod V kolektorech lze ukládat následující inženýrské sítě: kabely místní i dálkové sdělovací sítě (metalické i optické) rozvody kabelové televize a internetu rozvody potrubní pošty potrubí splaškové a dešťové kanalizace, odvodu balastních vod potrubí pneumatické dopravy domovního odpadu potrubí stlačeného vzduchu

7 Úvod Kolektory se skládají ze Stavební části (tunel [štola] s komorami; vstupní - montážní - větrací šachty; včetně izolací, odvodnění a připevňovacích zařízení pro nosné konstrukce) Vedení technického vybavení (potrubí; kabely; včetně jejich nosných konstrukcí) Vybavení kolektoru (vlastní el. nebo jiná instalace; zařízení pro větrání; zabezpečovací a signalizační zařízení apod.)

8 Historie Londýn 1863Curych 1927

9 Historie Berlín 1928 Paříž

10 Historie Španělsko Madrid – Oporto

11 Historie první kolektor v délce 128 bm Chotkova1969 výstavba na nových sídlištích téměř bm hloubených kolektorů ražené kolektory v centrální oblasti (kolektor Václavské náměstí 989 bm 1977) ražené kolektory 2. kategorie (C1, Žižkov) ražené kolektory 3. kategorie (krytí, průvrty a pod.)

12 Kolektory v ČR Praha,Jihlava Brno, Plzeň, Most, Karlovy Vary, Jihlava, Ústí nad Labem, Ostrava

13 Kategorie kolektorů podle územní působnosti a kapacitního významu Vedení 1. kategorie (dálková): celostátního významu (plynovody vysokého tlaku, vysoká napětí…); ta nejsou kolektorizována Vedení 2. kategorie: celoměstského nebo obvodového významu = kolektory 1. kategorie, zpravidla ve větších hl. (cca 20 m), ražené, cca 20 m 2

14 Kategorie kolektorů Vedení 3. kategorie: skupinového nebo okrskového významu = kolektory 2. kategorie, v uličním vedení s přímou vazbou na objekty, hl. do 10 m Vedení 4. kategorie: propojující podzemní vedení s objekty = kolektory 3. kategorie, domovní přípojky, hl. do 6 m, příp. hloubené

15 Kolektory podle způsobu provádění Kolektory ražené Kolektory hloubené

16 Napojení kolektorů

17

18 Příčný řez kolektorem Závisí na rozsahu podzemních vedení v kolektoru umístěných Světlá výška průchozího Ø min. 2,1 m; u kolektorových přípojek min. 1,9 m; pro krátké úseky do 10 m povoleno snížení na 1,8 m; u přípojek na 1,5 m Světlá šířka mezi potrubími (kabely) nesmí klesnout pod 0,75 m; při místním zúžení v dl. 1 m pod 0,6 m Snížené nebo zúžené Ø musí být řádně označeny

19

20

21

22

23 Kolektory v Praze – Kolektory Praha a.s. V současné době je ve správě a provozu společnosti Kolektory Praha,a.s. celkem bm hloubených kolektorů, bm ražených kolektorů, bm technických chodeb a bm kolektorových podchodů pod významnými městskými komunikacemi. Současná délka všech těchto podzemních liniových staveb v hl. m. Praze, ve kterých je uloženo více jak km inženýrských sítí, je celkem bm.

24 Nárůst délek kolektorové sítě

25 Využití kolektorů jednotlivými správci

26 Organizace - historický vývoj 1968 v rozpočtové organizaci Technická správa komunikací v oddělení mostů zřízeno místo referenta se specializací na kolektory, postupně samostatné oddělení a následně i samostatný odbor zřízena rozpočtová organizace Kolektory Praha osamostatnění správy a provozu kolektorů 1992 úprava zřizovací listiny rozpočtové organizace Kolektory Praha zpoplatnění prací a služeb spojených s užíváním kolektorů, získané příjmy nad úroveň schváleného rozpočtu je možno použít na rozvoj organizace změna zřizovací listiny rozpočtové organizace Kolektory Praha pronájem kolektorů jiným pr.vnickým osobám za úplatu, prostředky získané z nájmů a služeb mohou být se souhlasem vlastníka použity k rozvoji organizace.

27 Organizace - historický vývoj 1995 změna z rozpočtové organizace na příspěvkovou pro rok 1995 byl schválen provozní příspěvek ve výši 13,8 mil.Kč (výše příspěvku nesměla překročit limit mzdových prostředků) transformace na příspěvkovou organizaci s nulovým provozním příspěvkem od úplné samofinancování organizace v provozní oblasti 2000 řešení vztahu k majetku smlouvou o výpůjčce 2002 založení obchodní společnosti Kolektory Praha,a.s. od usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 43/06 ze dne schválena zakladatelská listina, stanovy i výše vkladu zakladatele 2002 likvidace příspěvkové organizace Kolektory Praha k Akciová společnost se základním kapitálem ,- Kč, v roce 2003 navýšen na ,- Kč. Zahájila svou činnost a nebyla právním nástupcem příspěvkové organizace Kolektory Praha. Vztah k majetku byl s účinností od řešen nájemní smlouvou a zajišťování oprav,rekonstrukcí a inženýrských činností Mandátní smlouvou.

28 Organizace - historický vývoj 2005 změna financování obchodní společnosti Kolektory Praha, a.s. ve vztahu k jednotlivým uživatelům kolektorů přechod z „příspěvku“ na provoz kolektorů“ na „úhradu za podnájem prostor a služby s ním spojené“, přenechání částí předmětu nájmu dle nájemní smlouvy do podnájmu jednotlivým uživatelům kolektorů (správcům sítí) Podnájem – příjem vlastníka HMP Služby – příjem společnosti Kolektory Praha a.s. Financování výstavby nových kolektorů zatím výlučně vlastník hl.m. Praha Financování nákladů vlastníka, oprav a rekonstrukcí kolektorů z příjmů za „podnájem kolektorů“ Financování provozu a běžné údržby kolektorů vč. pohot.služby z příjmů za služby spojené s užíváním kolektorů

29 Zajišťování monitoringu prostředí v kolektorech historický vývoj (Chotkova 1969 zcela bez monitoringu) nedokonalý releový monitoring na prvních sídlištích (devizová náročnost) vysoká personální náročnost (dispečeři,provozní řád, kontrolní činnost) první nasazení výpočetní techniky (ADT 4300 a vizualizační systém MARIS) dispečerské poplachové spojení (provozní telefony a houkačky) svislá a vodorovná doprava v ražených kolektorech současný rozsah monitoringu (rozvoj po roce 1989) systém dispečerského řízení ( snižování počtu dispečerských stanovišť) moderní technologické počítače( InTouch,SAIA )

30 Schéma systému dispečerského řízení

31 Centrální dispečink Senovážné náměstí

32 vstup Malé náměstí

33 Kolektory 2. kategorie

34 Kolektory v centrální oblasti

35 Hloubené kolektory většina pražských sídlišť (Ďáblice, Modřany-Komořany, JZM-I atd.) v kombinaci s technickými chodbami (Měcholupy-Petrovice, Barrandov) v kombinaci s převodovými uzly (JM-II západ) kolektorové podchody (pod významnými městskými komunikacemi)

36 Kolektory na sídlišti Severní Město Ďáblice

37

38

39 Praha, Kolektor Vodičkova ul. - havárie

40 Kolektory v Brně – Technické sítě Brno a.s. Od roku 1973, kdy byla zahájena realizace prvního úseku primárních kolektorů, probíhá postupná výstavba primárních a následně také sekundárních kolektorů. V současné době zajišťujeme správu a provoz 7775 metrů ražených primárních kolektorů, 5106 metrů ražených sekundárních kolektorů a 8426 metrů hloubených sekundárních kolektorů.

41 Brno, primární kolektor

42 Brno, sekundární kolektor

43

44 Brno, sekundární kolektor - havárie


Stáhnout ppt "Kolektory. Úvod Kolektor je společné vedení inženýrských sítí technického vybavení obytného území v jedné liniové podzemní stavbě (kanálu, štole, tunelu)"

Podobné prezentace


Reklamy Google