Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Demokracie, demokratický právní stát, diktatura Demokratický právní stát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Demokracie, demokratický právní stát, diktatura Demokratický právní stát."— Transkript prezentace:

1 Demokracie, demokratický právní stát, diktatura Demokratický právní stát

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor:Mgr. Václava Talábová Předmět:Základy společenských věd

3 Obsah Demokracie - úvod1 Demokracie2 Základní hodnoty demokracie3 4 Demokracie – ekonomika, ústava5 Zájmy občanů - spravedlnost6 Principy demokracie7 Základní principy demokracie8 9 Formy demokratické kontroly10

4 Obsah Nepřímá demokracie11 Dělba státní moci12 Složky státní moci13 Znaky demokracie - hlavní14 Znaky demokracie - další15 Diktatura16 Historie diktatur - Evropa17 Historie diktatur – Jižní Amerika, Asie18 Totalita19 Totalita20

5 historicky první forma demokracie (= vláda lidu) se zrodila v řeckých městských státech v nichž se svobodní občané přímo podíleli na rozhodování hlasováním (otroci občany nebyli a na veřejné správě se nepodíleli) Demokracie - úvod 1

6 slovo DEMOKRACIE znamená vláda lidu moderní demokratický systém se opírá o tyto základní hodnoty demokracie: 1)respektování lidských práv a občanských práv a svobod 2)zásada suverenity 3)zásada dělby moci 4)vůle lidu se uskutečňuje cestou svobodných, všeobecných, rovných, přímých a tajných voleb Demokracie 2

7 1)respektování lidských práv a občanských práv a svobod, zaručených občanům státu ústavou i všeobecně uznávanými mezinárodními smlouvami 2)zásada suverenity znamená, že suverénem veškeré moci ve státě je lid. Způsob, jakým lid uskutečňuje svoji moc, určuje základní formy demokracie: demokracii přímou a demokracii nepřímou, zastupitelskou Základní hodnoty demokracie 3

8 3)zásada dělby moci rozděluje státní moc na tři samostatné složky: moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, přičemž výkonná moc musí být ustanovena ústavním postupem a řídit se platnými zákony. Soudní moc je zcela nezávislá na zákonodárných a výkonných státních orgánech: řídí se pouze platnými zákony 4)vůle lidu se uskutečňuje cestou svobodných, všeobecných, rovných, přímých a tajných voleb. Základní hodnoty demokracie 4

9 pro demokratické státy je příznačná tržní ekonomika jako protiklad ekonomicky příkazové ústava demokratického státu jednoznačně určuje postavení občana v demokratické společnosti Demokracie – eko, ústava 5

10 Stát chrání zájmy občanů a svým právním systémem zaručuje spravedlnost podle následujících zásad: – všichni občané státu jsou si před zákonem rovni, nikdo nesmí být zvýhodňován ani diskriminován – existuje zásada presumpce neviny: nikdo nesmí být trestán či pronásledován, pokud neporušil nějaký zákon – veškerá činnost státních orgánů musí být v souladu s platnými zákony (takzvaný právní stát) Zájmy občanů - spravedlnost 6

11 DEMOKRACIE – je forma politického zřízení, která umožňuje všem plnoprávným občanům účast na správě a řízení státu – je založena na principu podřízení menšiny většině a uznání svobody a rovnosti občanů Principy demokracie 7

12 princip suverenity lidu (lid je zdrojem veškeré státní moci) princip parlamentarismu (zákonodárná moc je obnovována cestou všeobecných voleb konaných v pravidelných intervalech) cílem státní moci je sloužit všem občanům (stát slouží lidem, nikoli lid státu) princip dělby moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní vztah občana a státu je vymezen právním řádem (právní stát) Základní principy demokracie 8

13 právně zakotvená základní lidská práva a svobody pluralita politických subjektů politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny, ale dbají na ochranu menšin decentralizovaná stání správa a samospráva právo na soukromé vlastnictví a svobodné podnikání ochrana a sociálně-ekonomické zabezpečení starých, nemocných a nezaměstnaných občanů svoboda tisku a projevu Základní principy demokracie 9

14 PŘÍMÁ DEMOKRACIE – je založena na přímé účastni občanů na rozhodování o věcech veřejných NEPŘÍMÁ DEMOKRACIE – občan se účastní politického rozhodování zprostředkovaně, delegováním svého podílu na moci na své zvolené zástupce, kteří naplňují jeho vůli v orgánech státu, regionu či obce Formy demokratické kontroly 10

15 nepřímá demokracie zachovává všechny podstatné znaky vlády lidu: – rovnost – všichni občané jsou si rovni – pluralita – občan má možnost volby – dočasnost – moc je zvoleným zástupcům svěřena jen dočasně – kontrola – moc je pod kontrolou opozice v parlamentu a kontrolních orgánů – většinový princip – platí to co rozhodne většina Nepřímá demokracie 11

16 MOC – znamená možnost působit, ovlivňovat společnost (její části i jednotlivce), aby jednala tak, jak by nejednala dobrovolně státní moc představuje sílu, která pomocí práva a v případě nutnosti i právně stanovených forem násilí zabezpečuje zformování, upevnění a ochranu ekonomických, sociálních, politických, kulturních a ostatních společenských vztahů vyhovujících vládnoucí reprezentaci Dělba státní moci 12

17 Moc zákonodárná (legislativa) – má ve své pravomoci vydávání zákonů, tvoří zpravidla zastupitelský sbor - parlament Moc soudní (jurisdikce) – vykonává běžnou vládní agendu v rámci platných zákonů, většinou ji představuje vláda a hlava státu (prezident, popř. panovník) Moc výkonná (exekutiva) – která kontroluje dodržování zákonů, příp. zákony závazně interpretuje, je vykonávána soustavou soudů Složky státní moci 13

18 držitelem moci jsou dohodnutým způsobem určení zástupci většiny periodické volby povinnost odevzdat moc nejpozději po uplynutí volebního období nezměnitelnost maximální délky období ochrana politických menšin i jednotlivců Znaky demokracie - hlavní 14

19 účinná a informovaná veřejná diskuse zajištění tradičních popř. i moderních lidských práv jednotlivců ochrana menšin a jejich práv a umožnění jejich integrace dělba moci: na legislativu (zákonodárství), exekutivu (výkonnou moc) a justici (soudnictví) právní stát: spravedlivé zákony a jejich účinné dodržování, transparentnost: průhlednost rozhodování, přehledné financování, účinný veřejný dozor rovnost šancí každého, bez ohledu na jeho původ zajištění základních sociálních podmínek pro důstojný život všech Znaky demokracie - další 15

20 diktatura je autoritativní (nedemokratická) forma vlády (státu) státní moc je neomezeně ovládána diktátorem nebo skupinou Diktatura 16

21 Moderní doba (20. století) Německo od roku 1933 do roku 1945 nacistická totalitní diktatura v čele s Adolfem Hitlerem Itálie od roku 1922 do roku 1945 fašistická diktatura v čele s Benito Mussolinim Portugalsko Salazarova vojenská diktatura Španělsko Francova diktatura komunismus Sovětský svaz od roku 1922 do roku 1993 (Rusko od roku 1917) Československo od roku 1948 do roku 1989 Historie diktatur - Evropa 17

22 Historie diktatur – J. Amerika, Asie Jižní Amerika Chile (1973 - 1990), diktátor: Augusto Pinochet Kuba 1959-, diktátor: Fidel Castro Haiti 1964-1986, diktátor: François Duvalier, poté Jean- Claude Duvalier Nikaragua (1936-79) Asie Čína (od roku 1948) Indonésie, Suharto (1967-98) Severní Korea (od roku 1949) Írán, diktatura islámistických fundamentalistů 18

23 Totalita (totalitní režim, totalitární režim, totalitní diktatura) je forma diktatury, ve které se stát snaží ovládat jedince nejen politicky, ale ovlivňovat i další sféry jeho života, především soukromou. jedinec je podřízen společnosti (státu) a ztrácí veškerou svobodu činnosti stát se snaží ovládat jedince již od mládí pomocí různých mládežnických organizací Totalita 19

24 v dospělosti je člověk pod neustálým dohledem místních představitelů vládnoucí moci (různých orgánů strany) totalitní stát používá tajnou policii v tomto typu státu spolupracují všechny tři moci (zákonodárná, výkonná, soudní) na potírání kritiků režimu totalitní státy se neslučují s hodnotami a principy demokracie, a proto jsou často kritizovány Totalita 20

25 http://zemepis.jergym.cz/foto/49/ipage00015.htm http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z- domova/soud-zprostil-lekare-viny-za-udajne- chyby-pri-porodu-469456 DVOŘÁK J. A KOLEKTIV.: Odmaturuj ze společenských věd. Praha: Didaktis, 2009 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Demokracie, demokratický právní stát, diktatura Demokratický právní stát."

Podobné prezentace


Reklamy Google