Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané rozvojové aktivity Zlínského kraje Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Setkání s podnikateli Vsetín 1. 12. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané rozvojové aktivity Zlínského kraje Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Setkání s podnikateli Vsetín 1. 12. 2011."— Transkript prezentace:

1 Vybrané rozvojové aktivity Zlínského kraje Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Setkání s podnikateli Vsetín 1. 12. 2011

2 OBSAH 1.Vývoj ekonomiky ČR a Zlínského kraje 2.Rozvojové koncepce Zlínského kraje 3.Vybrané rozvojové aktivity Zlínského kraje 4.Strukturální fondy – finanční zdroje pro rozvoj 5.Závěr 2

3 Česká republika Zlínský kraj Zdroj: ČSÚ (v %, EU-27 = 100%) (v Kč) HDP na 1 obyvatele 7. pozice kraje v rámci ČR Zlínský kraj se nepřibližuje úrovni ČR, naopak se v roce 2009 rozdíl mezi ČR a ZK prohlubuje Průměrná hrubá mzda 13. pozice ze 14 krajů v rámci ČR rozdíly mezi úrovní mezd v kraji a průměrnou mzdou ČR se prohlubují 3 1. VÝVOJ EKONOMIKY ČR A ZLÍNSKÉHO KRAJE

4 8. pozice Zlínského kraje mezi regiony v ČR v současnosti dochází k poklesu nezaměstnanosti, ale budoucí očekávání vývoje ekonomiky nejsou optimistická Zdroj: MPSV (v %) Vývoj nezaměstnanosti Strmý nárůst nezaměstnanosti ve Zlínském kraji – výrazně nad průměr ČR 4 1. VÝVOJ EKONOMIKY ČR A ZLÍNSKÉHO KRAJE

5 Aktuální míra nezaměstnanosti v okrese Vsetín a Kroměříž = 9,6 % Dlouhodobě výrazně vyšší hodnoty oproti nezaměstnanosti v okrese Zlín a Uh. Hradiště Zdroj: MPSV (v %) Vývoj nezaměstnanosti v okresech Okresy Vsetín a Kroměříž zařazeny kvůli nadprůměrné míře nezaměstnanosti mezi strukturálně postižené okresy v rámci ČR 5 1. VÝVOJ EKONOMIKY ČR A ZLÍNSKÉHO KRAJE

6 6 2. ROZVOJOVÉ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ROLE ZLÍNSKÉHO KRAJE V ROZVOJI REGIONU Zlínský kraj je hráčem na poli regionálního rozvoje, snažící se pozitivně ovlivňovat vývoj ekonomiky regionu Na všechny problémy spojené se zaostalostí kraje v rámci ČR a EU nemá kraj nástroje, ale chová se koncepčně – jsou zpracovány rozvojové plány a realizovány významné projekty Základním rozvojovým dokumentem v dlouhodobém horizontu je STRATEGIE ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE do roku 2020 Na tento dokument navazují střednědobé PROGRAMY ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU ZLÍNSKÉHO KRAJE (aktuálně PRÚOZK 2009 – 2012) Tyto dokumenty obsahují souhrn rozvojových cílů formulovaných ve 4 pilířích: 1.Konkurenceschopná ekonomika 2.Úspěšná společnost 3.Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova 4.Atraktivní region

7 7 2. ROZVOJOVÉ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE DŮLEŽITÉ ASPEKTY ROZVOJE KRAJE SLEDOVÁNÍ VIZE definované ve Strategii rozvoje Zlínského kraje 2020 „Zlínský kraj – region s moderní prosperující ekonomikou s rostoucí životní úrovní, a vysokou zaměstnaností, atraktivní pro obyvatele, investory i návštěvníky“ snaha přiblížit se 100 % úrovně EU-27 v ukazateli HDP na obyvatele (v roce 2009 je kraj na hodnotě 66,7 % úrovně EU-27)

8 8 3. VYBRANÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE STRATEGICKÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA HOLEŠOV dlouhodobý projektový záměr s cílem výrazně oživit ekonomický rozvoj kraje 1 z největších průmyslových zón v ČR – 360 ha V současnosti deklarován záměr 11 firem investovat v zóně, kteří obsadí cca 20 ha vyčleněné plochy a přináší do této oblasti stovky pracovních míst Zároveň pokračuje výstavba vnitřní infrastruktury zóny a jednání s dalšími potenciálními investory Celková výše potvrzených investic v zóně již dosahuje hodnoty 2 mld. Kč

9 9 TECHNOLOGICKÝ PARK PROGRESS Součástí průmyslové zóny Holešov, financováno ze strukturálních fondů (program OPPI, celkové náklady 190 mil. Kč, spolupráce Industry Servis ZK, Zlínského kraje, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Technologického inovačního centra) Nabízí firmám přístup k moderním výzkumným a vývojovým technologiím, potenciál přítomných odborníků a prostory business centra pro školení či jednání s partnery V rámci projektu technologického parku PROGRESS bude vybudován také podnikatelský inkubátor - prostory pro začínající podnikatele s výhodným nájmem a nabídkou poradenství 3. VYBRANÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE

10 10 14|15 Baťův institut celkové finanční prostředky - 900 mil. Kč termín realizace: 2011 - 2013 návrat k myšlence „Baťův studijní ústav“ - cílem projektu je vytvořit moderní centrum, které nabídne občanům i návštěvníkům Zlínského kraje na jednom místě komplexní služby v oblasti kultury, efektivním využitím a revitalizací architektonicky cenných budov číslo 14 a 15 bývalého průmyslového areálu firmy Baťa sídlo zde po provedené rekonstrukci nalezne krajská knihovna, galerie a Muzeum jihovýchodní Moravy 3. VYBRANÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE

11 11 napojení Zlínského kraje na evropskou dálniční síť je klíčové pro budoucí rozvoj regionu v roce 2010 se podařilo dokončit přímé napojení Zlína na tuto dálniční síť důležité je však pokračovat ve výstavbě dalšího propojení kraje ve směru na sever (D1 – směr Ostrava a Polsko), jih (R55 – směr Břeclav a Rakousko), východ (R49 – směr Půchov a Ukrajina) Zlínský kraj řeší společně s Olomouckým krajem také možnost přímého leteckého spojení regionu (letiště Přerov – Bochoř) NADREGIONÁLNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 3. VYBRANÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE

12 REGIONÁLNÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE v oblasti dopravy (silnice II. a III. třídy, mosty) investice z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2011 ve výši 155 mil. Kč + dotace EU přesahující 460 mil. Kč nejvýznamnější rekonstrukce silnic realizované Zlínským krajem (ŘSZK) v roce 2011 jsou následující: III/50736 Nedašova Lhota – st. hranice II/487 Nový Hrozenkov – Podťaté II/497 Šarovy – Březolupy II/432 Kroměříž – Koryčany, Roštín II/492 Horní Lhota – Zádveřice II/437 Blazice, průjezdní úsek Investice v oblasti silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji v dlouhodobém horizontu a prognóza dalšího vývoje (v mil. Kč) Rok200420052006200720082009201020112012201320142015 Částka310311504303526516560615 *504*450*325*220* II/150 Bystřice p. Hostýnem, propojení se silnicí II/438 III/49024 Ludkovice - Pradliska mosty v Rajnochovicích, Bylnici, Lhotě u Vsetína a Velehradu Zdroj: ŘSZK, prognóza čerpání závisí na možnostech financování ZK a čerpání zbývajících prostředků OP v jednotlivých letech 12 3. VYBRANÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE

13 ZDRAVOTNICTVÍ - revitalizace areálů krajských nemocnic Uherskohradišťská nemocnice a.s. Výstavba centrálního objektu s rozpočtem téměř 700 mil. Kč (Zlínský kraj financuje z rozpočtu cca 150 mil. Kč, zbývající část hradí Uherskohradišťská nemocnice, a.s.) Nové výjezdové stanoviště ZZS V roce 2010 otevřeno nové pracoviště s lůžky dlouhodobé intenzivní péče Krajská nemocnice T. Bati a. s. ve Zlíně Projektová příprava výstavby centrálního objektu – interní kliniky s rozpočtem téměř 890 mil. Kč Stavební úpravy některých objektů (LDN, dětské oddělení…) a řešeno přemístění protialkoholní stanice do zlínské nemocnice Na podzim 2010 otevřen nový parkovací dům Vsetínská nemocnice a.s. Projektová příprava výstavby centrálního objektu – lůžkový pavilon interny s rozpočtem cca 240 mil. Kč V roce 2010 otevřen nový pavilon centralizující oddělení patologicko-anatomické, hematologické a klinické biochemie v hodnotě 106 mil. Kč 13 3. VYBRANÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE

14 ŠKOLSTVÍ investiční projekty, na které Zlínský kraj vynakládá v roce 2011 téměř 70 mil. Kč – rekonstrukce a stavební úpravy škol a souvisejících zařízení rekonstrukce budovy speciální ZŠ při DD Zlín – Lazy s celkovým rozpočtem 35 mil. Kč (realizace v letech 2010-11) rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky Gymnázia a JŠ Zlín nám. TGM s celkovým rozpočtem 26 mil. Kč (realizace v letech 2011-12) nástavba budovy SOŠ Luhačovice s celkovým rozpočtem 22 mil. Kč (realizace v letech 2010-11) stavební úpravy SPŠ Otrokovice s celkovým rozpočtem 28 mil. Kč (realizace v letech 2011-12) poskytování dotací EU a Zlínského kraje (v rámci tzv. globálních grantů) na projekty zvyšování kvality vzdělávání v kraji, rovné příležitosti a vzdělávání pracovníků škol (v prosinci 2011 podpořeno anebo doporučeno ke schválení 162 projektů v objemu přesahujícím 624 mil. Kč) podpora řemesel v odborném školství – stipendijní programy pro vybrané učební obory v rámci Zlínského kraje 14 3. VYBRANÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE

15 SOCIÁLNÍ SLUŽBY celkové investice v roce 2011 ve výši téměř 77 mil. Kč výstavba nových zařízení Domov pro seniory Jasenka ve Vsetíně s celkovým rozpočtem 139 mil. Kč (realizace v letech 2011-12) Seniorpark Valašské Meziříčí s celkovým rozpočtem 139 mil. Kč (realizace v letech 2013-14) rekonstrukce stávajících zařízení Domov pro seniory Loučka – stavební úpravy budovy s celkovým rozpočtem 58 mil. Kč (realizace v letech 2011-12) KRIZOVÉ ŘÍZENÍ budování Informačního, vyrozumívacího a varovného systému Zlínského kraje s rozpočtem přesahujícím 130 mil. Kč v letech 2011 – 2013 (z toho cca 100 mil. Kč tvoří dotace EU) 15 3. VYBRANÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE

16 16 PODPORA PODNIKÁNÍ A INOVACÍ spolupráce Zlínského kraje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně tvorba Regionální inovační strategie Zlínského kraje společný subjekt Technologické inovační centrum s.r.o. (TIC) provozující podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park a realizující další aktivity na podporu inovací inovační vouchery – nový nástroj podpory spolupráce firem s vědeckovýzkumnými kapacitami vybraných vysokých škol (aktuálně vyhlášen, příjem žádostí do 6. 1. 2012) finanční podpora výuky kurzu „Základy podnikání“ na UTB ve Zlíně studentská soutěž o nejlepší podnikatelský záměr realizovaná TIC partnerství v projektu Inovační firma Zlínského kraje podpora budování sítě Inovační infrastruktury ve Zlínském kraji podnikatelské inkubátory a vědeckotechnické parky pro podnikatele ve Zlíně, Vsetíně, Kunovicích, Holešově, Slavičíně, Valašských Kloboukách 3. VYBRANÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE

17 17 PODPORA PODNIKÁNÍ A INOVACÍ partnerství s dalšími servisními organizacemi pro podnikatele Kontaktní centrum pro východní trhy – podpora obchodních aktivit podnikatelů zejména na ruském a čínském trhu – podnikatelské mise, vybudované kontakty atd. Regionální podpůrný zdroj – společnost Zlínského kraje poskytující mikroúvěry malým a středním (zejména začínajícím) podnikatelům Energetická agentura Zlínského kraje – servis podnikatelům a dalším subketům, které mají zájem o realizaci opatření na úspory energií Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – propaguje Zlínský kraj jako vhodnou destinaci cestovního ruchu, napomáhá podnikání v oblasti cestovního ruchu Okresní hospodářské komory – podpora projektu BUSINESS POINTS na jednotlivých OHK – specializované poradenství pro podnikatele 3. VYBRANÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE

18 18 BROWNFIELDS – ZMAPOVANÉ PLOCHY PRO PODNIKÁNÍ V rámci Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji jsou hledány možnosti řešení revitalizace starých nevyužívaných areálů a realizovány aktivity zvýšení povědomí a zájmu investorů o brownfields Zlínský kraj spravuje databázi „brownfields“ obsahující údaje o 116 objektech s rozlohou nad 0,5 ha + evidenci menších objektů (celkem cca 900 vlastníků) Databáze je průběžně rozšiřována na základě zájmu vlastníků brownfields, je propojena s online mapou a je veřejně přístupná Dále je bezplatně poskytována poradenská a informační pomoc vlastníkům brownfields, potenciálním investorům a dalším zainteresovaným subjektům Zlínský kraj také hledá možnosti financování revitalizace brownfields a finančně podporuje předprojektovou přípravu revitalizace 3. VYBRANÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE

19 19 BROWNFIELDS – PODPORA ZPRACOVÁNÍ PŘEDPROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Poskytována z rozpočtu Zlínského kraje od roku 2010 – dosud podpořeno 16 žadatelů v objemu 5,8 mil. Kč V lednu 2012 by měla být opět vyhlášena výzva v objemu 2 mil. Kč, v rámci které vlastníci (spoluvlastníci či dlouhodobí nájemci) brownfields mohou žádat na zpracování: předběžné studie proveditelnosti studie proveditelnosti studie využitelnosti území ve variantním řešení architektonické a objemové studie plánovaného záměru apod. 3. VYBRANÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE

20 20 DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Projekt KORIS napomáhající zkvalitnit dopravní obslužnost – vybudování komplexního odbavovacího, řídícího a informačního systému veřejné dopravy ve Zlínském kraji s rozpočtem téměř 114 mil. Kč ROZVOJ VENKOVA Zlínský kraj poskytuje každoročně v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova obcím dotace v objemu cca 30 mil. Kč Do venkovských oblastí směřuje také velká část prostředků ROP Střední Morava (specifické opatření 2.3. Rozvoj venkova, ale také projekty v oblasti dopravy, cestovního ruchu, podpory podnikání apod.) Místní akční skupiny – další formy spolupráce místních partnerství ve venkovském prostoru s využitím prostředků EU 3. VYBRANÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE

21 21 CESTOVNÍ RUCH Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – koordinace rozvoje, propagace a prezentace Zlínského kraje jako turistické destinace Zlínský kraj vymezil území s největším potenciálem, která jsou výrazně podpořena zejména prostředky ROP Střední Morava (Horní Vsacko, Rožnovsko, Luhačovicko) pozitivní příklad Horního Vsacka – v rámci Integrovaného plánu rozvoje území investice ROP ve výši 180 mil. Kč iniciovaly další investice podnikatelů a veřejné správy do cestovního ruchu i mimo cestovní ruch v celkové výši 1,325 mld. Kč (688 mil. Kč privátní sektor, 637 mil. Kč veřejný sektor), nárůst pracovních míst o 180 % u některých subjektů podnikajících v cestovním ruchu v období 2006 – 2011 a předpoklady pro další růst a zvýšení atraktivity území KULTURA, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Zlínský kraj podporuje zejména dotacemi z Fondu kultury a Fondu mládeže a sportu, ale i dalších zdrojů, ročně v objemu desítek mil. Kč 3. VYBRANÉ ROZVOJOVÉ AKTIVITY ZLÍNSKÉHO KRAJE

22 22 Zdroj: Řídící orgány jednotlivých OP, stav dle OP k 31. 8. – 11. 11. 2011 ČERPÁNÍ VŠECH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ VE ZLÍNSKÉM KRAJI Jednotlivé operační programy Počet projektů Výše dotace (v mil. Kč) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost342946,7 OP Výzkum a vývoj pro inovace31 465,9 OP Životní prostředí4835 003,2 OP Lidské zdroje a zaměstnanost1841 200,2 OP Podnikání a inovace6755 041 Integrovaný operační program4451 635,2 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava3056 064,7 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013421490,3 Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013128625,1 Operační program Nadnárodní spolupráce, Program Střední Evropa39,3 Operační program Mezinárodní spolupráce, INTERREG IVC25,7 CELKEM2 99122 487,3 4. STRUKTURÁLNÍ FONDY – FINANČNÍ ZDROJE PRO ROZVOJ

23 ROP Střední Morava – přehled čerpání dotací za Zlínský kraj Zdroj: ÚRR RS SM; stav k 6. 9. 2011 Prioritní osy / oblasti podpory Alokace pro ZK (v mil. Kč) Schválené projekty pro ZK (v mil. Kč) Schválené projekty pro ZK (v %) Zůstatek alokace pro ZK (v mil. Kč) Zůstatek alokace pro ZK (v %) Prioritní osa 1 - Doprava2 7692 35185%41815% 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1 6741 28877%38623% 1.2 Veřejná doprava76973896%314% 1.3 Bezmotorová doprava325 100%00% Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu 3 3902 41571%97529% 2.1 Rozvoj regionálních center44133175%11025% 2.2 Rozvoj měst1 8731 26868%60532% 2.3 Rozvoj venkova83178094%516% 2.4 Podpora podnikání2463615%21085% Prioritní osa 3 - Cestovní ruch 1 7541 44983%30517% 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 35226676%8624% 3.2 Veřejná infrastruktura a služby 22318483%3917% 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby 1 08490383%18117% 3.4 Propagace a řízení96 100%00% Celkem7 9136 21579%1 69821% 23 4. STRUKTURÁLNÍ FONDY – FINANČNÍ ZDROJE PRO ROZVOJ

24 24 PŘEHLED ČERPÁNÍ ROP Střední Morava – územní hledisko (obce s rozšířenou působností) Okres Vsetín = 1,644 mld. Kč, tj. cca 26 % prostředků směřujících do Zlínského kraje 4. STRUKTURÁLNÍ FONDY – FINANČNÍ ZDROJE PRO ROZVOJ

25 25 Zdroj: MPO ČR, stav k 19. 9. 2011 OP Podnikání a inovace – přehled čerpání dotací subjekty ve Zlínském kraji Jednotlivé programy OPPI a jejich popis Počet projektů Výše dotace (v tis. Kč) Rozvoj (technologické vybavení MSP ve vybraných regionech)119801 333 Marketing (aktivity podpory exportu – výstavy a veletrhy, získávání marketingových informací, apod.) 9758 665 Eko-energie (využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie a zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie) 69375 144 ICT a strategické služby (vývoj nových softwarových produktů, řešení či návrh aplikací) 16139 746 ICT v podnicích (rozšíření či zavedení ICT v MSP)110232 777 Nemovitosti (pořízení či rekonstrukce podnikatelských nemovitostí, zejména brownfields) 69949 446 Školicí střediska (výstavba a vybavení podnikatelských školicích středisek)45275 594 Inovace (pořízení strojů, zařízení, know-how, licencí pro inovace, projekty v oblasti ochrany duševního vlastnictví) 871 429 548 Potenciál (zřízení či rozšíření vývojového centra/oddělení)28266 631 Prosperita (podnikatelské inkubátory, vědecko-technické parky)5492 967 Poradenství, Klastry, Technologické platformy3019 115 CELKEM6755 040 966 Pozn.: zvýrazněné buňky znázorňují počty projektů a výši dotace v programech, v nichž jsou subjekty Zlínského kraje na 1. a 2. místě mezi všemi kraji ČR 4. STRUKTURÁLNÍ FONDY – FINANČNÍ ZDROJE PRO ROZVOJ

26 PŘEHLED ČERPÁNÍ OPPI – územní hledisko (obce s rozšířenou působností) Poskytnutá výše dotace do jednotlivých ORP (v mil. Kč) 26 Okres Vsetín = 1,074 mld. Kč, tj. cca 21 % prostředků směřujících do Zlínského kraje 4. STRUKTURÁLNÍ FONDY – FINANČNÍ ZDROJE PRO ROZVOJ

27 5. ZÁVĚR PŘÍPRAVA BUDOUCÍHO OBDOBÍ 2014+ v současnosti čerpá ČR výrazný objem prostředků ze strukturálních fondů EU, avšak celá řada aktivit podpořených ze strukturálních fondů nevedla k žádoucím výsledkům nyní se připravují pravidla pro čerpání v budoucím období (2014 – 2020) – aktivní role Zlínského kraje při přípravě pravidel, snaha o zajištění prostředků pro smysluplné rozvojové aktivity s měřitelnými cíli v souladu se Strategií rozvoje Zlínského kraje do roku 2020 usilujeme o dosažení růstu HDP, aby se Zlínský kraj přiblížil na úroveň průměru EU Pro budoucí rozvoj je nutné respektovat specifika různých typů území (průmyslové oblasti, oblasti s potenciálem cestovního ruchu atd.) a nadále rozvíjet partnerství veřejného a soukromého sektoru 27

28 Tomáš Baťa: „Každá lidská činnost se musí nakonec projevit nějak v číslech.“ 5. ZÁVĚR 28

29 29 Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje libor.lukas@kr-zlinsky.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Vybrané rozvojové aktivity Zlínského kraje Libor Lukáš statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Setkání s podnikateli Vsetín 1. 12. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google