Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Použití antimikrobiálních látek u prasat Jiří Smola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Použití antimikrobiálních látek u prasat Jiří Smola."— Transkript prezentace:

1 Použití antimikrobiálních látek u prasat Jiří Smola

2 Budoucnost chovu prasat Jde o etapu plného profesionalismu produkce Management chovu prasat musí být komplexní Jeho součástí je i zajištění vysoké úrovně zdraví stáda

3 Odpovědnost za zdraví a welfare zvířat na farmě Je povinností chovatele (farmáře) Příležitostně jde o společnou odpovědnost s veterinárním lékařem ( diagnostika chorob a použití antibiotik)

4 Základem zdraví stáda prasat jsou Dobrý management – chovatelské praktiky Faremní hygiena Účinná biosekurita Kvalita krmiva a správný způsob krmení Prevence onemocnění vakcinací Jen doplňkem k tomu je použití léčebných antimikrobiálních látek

5 Nutností je plánování zdraví stáda prasat Plán musí být vypracován s cílem definovat: – 1) preventivní postupy (biosekurita, vakcinace, odčervení) – 2) způsoby monitorování absence/výskytu některých infekcí – 3) postupy zdolávání infekcí (návody léčby nejčastějších ) Plán musí být pravidelně kontrolován a revidován ve spolupráci s vet. lékařem

6 Program prevence nemocí Musí směřovat ke zvyšování úrovně a) zdravotního stavu stáda b) produkce ve stádě

7 Vakcinační program Hlavní součást prevence Vakcinace zvyšuje hladinu rezistence jedince – Pokud jsou však další postupy managementu zdraví zanedbány, může být i tato hladina nedostatečná pro prevenci nemoci Vakcinace účinkuje také na stádo Vakcinovaná prasata vylučují menší množství původce a dochází k dalšímu snížení nemoci na farmě

8 Výhody a dopady vakcinace Zvíře vakcinované má menší pravděpodobnost, že onemocní Zvíře vakcinované přečká infekci snáze

9 Vakcinační program v chovu (specifický) Všechny prasničky a prasnice 1. Vakcinovat proti července a prasečímu parvoviru 2. Další vakcíny použít jen podle rizika infekce, nákladů a účinnosti – Glasserova choroba, prasničky – klostridové průjmy novorozených selat (prasničky a prasnice)

10 Monitorování zdraví stáda : pravidelně každé čtvrtletní Vyšetřují se: Séra (výsledky se komplikovaně hodnotí) Výkaly Nosní výtěry Krmiva – vzorky sledovat na mykotoxíny (DON, zearalenon)

11 Kdy žádá chovatel o konzultaci veterinárního lékaře V případě potřeby stanovení diagnózy nemoci a její léčby V souvislosti s návrhem nebo úpravou programu prevence nemocí

12 Je třeba vést seznam onemocnění vyskytujících se na farmě Podle KATEGORIE: Prasnice Selata sající Selata odstavená Odchovávané prasničky Choroby v seznamu se mohou vyskytovat opakovaně s přestávkami, nic více

13 Pravidla pro tlumení nemoci (například osutiny) (podle Muirheada) 1. Omezit kontakt mezi prasaty (také jehlou) 2.“Stres“ je zabiják (například infekce s imunosupresí) 3. Dobrá hygiena (čištění, desinfekce, jehly, nástroje) 4. Dobrá výživa (příjem kolostra, dodání minerálů /iontové nápoje/ a antioxidantů)

14 Farmářská mentalita u nás Obvyklá otázka: Měli bychom něčím medikovat, nemyslíte doktore ? Někde antibiotika na žádost chovatle rutinně nahrazují vakcíny Jako kompromis se používají „levná antibiotika“ například tetracyklíny ke kterým je řada původců již rezistentní

15 Léčba v chovu Skupinová – Měla by být jasně zdůvodněna Individuální – Preferovaná s ohledem na absenci hromadně se vyskytujících chorob

16 Antimikrobiální látky pro léčbu nikoliv prevenci Antibiotika používat jen v odůvodněných případech Nepoužívat antibiotika proti nimž je vysoká rezistence např. streptomycin Neantibiotické látky mají šanci v prevenci

17 Snížení spotřeby antibiotik na farmě Nesmí vést – ke škodlivému zdravotnímu riziku ke zbytečnému nežádoucímu strádání zvířat Musí vycházet -z analýzy dat za poslední období -z určitých zásad stanovených pro nejbližší období produkce

18 Racionální opatření na farmě Objemy léčivy by měly být trvale sledovány a analyzovány Finanční náklady na léčiva musí být sledovány – Sumárně za měsíc – Nákladově na prasnici, odstavené sele Musí být stanoveny přípustné limity

19 Antimikrobiální látky pro léčbu potravinových zvířat Tři čtvrtiny spotřeby určeny pro skupinovou léčbu – 1. tetracyklíny

20 Použití antimikrobiálních látek ve veterinární medicíně Odlišné názory se týkají použití u potravinových zvířat Použití pro zájmová zvířata je chápáno jako bezproblémové V tomto případě je ale rozšířené použití antimikrobiálních láek „off label“

21 Odpovědné použití antimikrobiálních látek pro prasata Stále více se prosazují kampaně proti používání skupinové léčby Stále více musíme vycházet ze zájmu (obav) veřejnosti o vysoce kvalitní potravinu Odpovědnost veterinárního lékaře – Musíme hledat jasné odpovědi a odpovídající řešení do budoucna

22 Princip „Evidene based medcine“ Integrace individuální klinické znalosti s dostupnými klinickými důkazy získanými klinickým výzkumem Využívání výsledků získaných výzkumem při příjímání klinických rozhodnutí v jednotlivých případech Nejlepší výsledky jsou takové, které napomáhají lepší definici účinků antimikrobiální léčby

23 Proces implementace střídmého použití antimikrobiálních látek Vyžaduje pravidla či doporučení: – Na úrovni národní, podnikové, faremní (máme je ?) Pokud budou chybět nelze očekávat změnu v situaci (odpovědnost za použití a spotřebu nese veterinární lékař, zatímco farmář zůstává mimo zájem veřejnosti)

24 Použití antimikrobiálních látek pro prasata Současný stav je kritizován s ohledem na výši spotřeby, která se považuje za neúměrnou Kritizováno především použití antimikrobiálních látek v krmivech – Lze očekávat výrazná omezení – Naše zkušenosti s léčbou dysenterie prasat podporují tento názor Veterinárními lékaři by mělo být preferováno použití ve vodě místo v krmivu

25 Potřeba nových pravidel roste V Anglii existují doporučení pro odpovědné používání antimikrobiálních látek v produkci prasat vypracovaná koalicí (RUMA) sestávající z celého potravního řetězce Tíha odpovědnosti je na chovateli prasat Je vyžadována velmi úzká spolupráce s praktickým veterinárním lékařem

26 Kritické skupiny antibiotik Fluorované chinolony Cefalosporiny 3. a 4. generace

27 Spory v USA FDA versus National Pork Producers Council FDA hodlá vydat pravidla pro použití antibiotik pro prasata NPPC se brání zákazu použití některých antibiotik tím, že FDA nemá vědecké důkazy

28 Volby antimikrobiálních látek pro léčbu chorob prasat Zahraniční příklady jsou známé Studie použití jen 5 látek jako léků volby Máme různé možnosti na úrovni podniků, či farem

29 Závěr Je nezbytné reagovat na situaci Musíme postupovat pozitivně v souladu s mezinárodními zkušenostmi Přitom musíme usilovat o spolupráci s institucemi a organizacemi v celém potravním řetězci


Stáhnout ppt "Použití antimikrobiálních látek u prasat Jiří Smola."

Podobné prezentace


Reklamy Google