Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Kašík Konzultant NDCON s.r.o. Implementační plán projektu D- air Dopravní fórum Severozápad, Letiště Václava Havla Praha 24.9.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Kašík Konzultant NDCON s.r.o. Implementační plán projektu D- air Dopravní fórum Severozápad, Letiště Václava Havla Praha 24.9.2014."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Kašík Konzultant NDCON s.r.o. Implementační plán projektu D- air Dopravní fórum Severozápad, Letiště Václava Havla Praha 24.9.2014

2 Regionální implementační plán (IP) Obsah: –Cíle IP (povrchová doprava + provoz letiště) –Evropské a národní strategie pro snižování CO 2 + zákony –Výpočet emisí CO 2 v současném stavu Povrchová doprava (jednotkové hodnoty/dopravní průzkum 2012) Provoz letiště (výpočet ze spotřeby energií) [+ LTO cyklus] –Přepokládaný rozvoj letiště a emisí CO 2 –Opatření IP (povrchová doprava + provoz letiště) probíhající, schválená, plánovaná a navrhovaná Navržená opatření v kontextu evropských zkušeností a trendů –Cílové hodnoty IP / Souhrn plánovaných a navrhovaných opatření –Strategie realizace –Koordinace se zúčastněnými stranami

3 Současnost – povrchová doprava 68 931 os/den (44 % cestující, 22 % zam.) Letečtí cestující –Z/do Prahy: MHD 22 % cestujících, TAXI 42 %, IAD 36 % –Z/do ostatní ČR: pouze 16 % veřejnou dopravou (VD) Zaměstnanci –Z/do Prahy: 66 % MHD –Z/do okresu Kladno: 30 % VD –Ostatní ČR: 25 % VD Intenzita dopravy –Profil Aviatická + K Letišti: 33 552 voz/den (z toho 22 260 IAD - 70 % cestující + doprovod)

4 Současnost – emise CO 2 Cca 288 tis. tun CO 2 za rok –44 % povrchová doprava z/na letiště –1 % doprava v areálu letiště –18 % ostatní provoz letiště (stacionární zdroje, provoz technologií, nakoupená elektřina) –37 % LTO cyklus – D-AIR se netýká (ale letiště může spolupracovat při snížení emisí CO 2 při rolování a volnoběhu)

5 Rozvoj letiště – počet cestujících Prognóza počtu cestujících – zdroj Letiště Praha, a.s.

6 Rozvoj letiště – počet letů Prognóza počtu letů – zdroj Letiště Praha, a.s.

7 Růst emisí CO 2 Není přímá úměra s vývojem počtu cestujících a letů –Obnova letového parku (snižování emisí CO 2 na km a vyšší kapacita letadel) Rok 201220202030 Cestující (tis.)10 80715 95424 756 %100 %148 % 229 % Lety (tis.) 131181279 %100 %138 % 212 % CO2 (tis. t) 288326377 % 100 %113 %131 %

8 Opatření – povrchová doprava Klíčové – železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna s vazbou na dálkové vlaky 28 % v r. 2043 (snížení o cca18 tis. tun CO 2 za rok) S Integrace PID a SID = MID – návazná integrovaná doprava k metru a k železničnímu spojení (terminály Jeneč, Hostivice, Dlouhá míle, Ruzyně; Kladno a dálková doprava na letiště) S Vyšší standard autobusové dopravy (před dokončením železnice) N Spolupráce zaměstnavatelů v areálu letiště s organizátorem MID, autobusy pro zaměstnance podle potřeb N Systém přestupních terminálů MID N Taxi služba – komunikační technologie, eko vozidla (18 % výkonů) N Parkovací management N Nabíjecí stanice pro elektromobily N Dostupnost letiště pro cyklisty a pěší N Propagace a zlepšení informací o veřejné dopravě na letiště N

9 Opatření – provoz letiště Řada realizovaných a schválených opatření již v rámci systému Airport Carbon Accreditation –Do roku 2017 snížení emisí CO 2 o 9% v porovnání s rokem 2009 Probíhající: CDM, HVAC, chlazení, vytápění, ekologická výchova Navrhovaná opatření v rámci IP –Operativní ovládání osvětlení –Umožnění přijetí letadel se systémem WheelTug

10 Uvažovaná opatření – neschválená do IP Reforma taxi služby s využitím komunikačních technologií a zvýhodněním ekologických vozidel Autobusy pro zaměstnance na objednávku Využití biomasy pro vytápění a chlazení Retence a energetické využití dešťové vody Využití alternativních paliv pro dopravu v prostoru letiště

11 Kontext evropských trendů Opatření v kontextu evropských zkušeností a trendů –Letiště projektu D-AIR si mohla v některých případech dovolit jít s opatřeními na podporu snižování emisí CO 2 dále než Letiště Praha –Letiště – nositelé vyspělých technologií a provozu spojeného s poškozováním ŽP, velmi viditelné a atraktivní – demonstrují příklady nejlepší praxe – vnímání letiště coby odpovědného a pokrokového partnera občanů měst a regionu. –První doporučený krok pro Letiště Praha – přijetí odpovědnosti za důsledky dopravy zaměstnanců a cestujících

12 Cílové hodnoty Do roku 2020 – 40 % cestujících bude využívat veřejnou dopravu (podmínkou je výstavba železničního spojení do roku 2020) Do roku 2020 – 60 % zaměstnanců bude využívat veřejnou dopravu (podmínkou je výstavba železničního spojení do roku 2020) Kontinuální zvyšování energetické efektivity Snižování spotřeby energie

13 Strategie realizace Prosazování navrhovaných opatření u gestorů, aby přešla ke schváleným projektům Efektivnost nemusí být dána pouze ekonomickými a provozními ukazateli – nutné sledovat i soulad s naplňováním platných i připravovaných norem a směrnic, ale i trendů a cílů, především v oblasti ochrany ŽP na domácím i evropském poli Nejvýznamnější opatření je zajištění železničního spojení Harmonogram 2015 - 2020

14 Koordinace se zúčastněnými stranami Podpora zvyšování podílu veřejné dopravy Letištěm Praha s hl. m. Prahou, Středočeským krajem a ROPIDem Letiště Praha – aktivní účastník plánování dopravy Regiony aktivnější při stanovování cílů na snižování emisí CO2 a propagaci tohoto trendu, a to nejen v okolí letiště Zpracování plánů mobility, zohledňující všechna specifika letištního regionu, včetně logistických terminálů

15 Doporučení pro budoucnost Nelze dělat nic, co není ekonomicky efektivní (nebo předmětem investice státu či města) Bude-li zavedena legislativa v oboru GHG, budou možné další kroky Bez železnice nenastane zlepšení povrchové dopravy na letiště

16 Politická doporučení (nad rámec IP) #1: Definovat legislativní požadavky na snižování emisí CO2 Platí zákon 383/2012 – nemá vliv na letiště Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR – nezabývá se GHG (jen podobná opatření) – od 1.10.2014 k dispozici Opatření mimo ekonomickou efektivitu – dotační programy, operační programy, CO2 je indikátorem Programy reprodukce majetku – zohlednění GHG ? #2: Zvážit možnost zavedení majetkové účast SČK a hl.m.Prahy na Letišti Václav Havla

17 Děkuji Jan Kašík jan.kasik@ndcon.cz


Stáhnout ppt "Ing. Jan Kašík Konzultant NDCON s.r.o. Implementační plán projektu D- air Dopravní fórum Severozápad, Letiště Václava Havla Praha 24.9.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google