Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slezina, imunita a její toxiny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slezina, imunita a její toxiny"— Transkript prezentace:

1 Slezina, imunita a její toxiny
Mgr. Marie Vilánková © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

2 Všechna práva vyhrazena
Slezina Slezina a její důležitost z hlediska detoxikace, její nejčastější toxiny a mikrobiální zátěže. Emocionalita sleziny a provázanost s dalšími orgány pentagramu. Její důležitost pro imunitu a metabolismus. Postup detoxikace a vhodné preparáty. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

3 Všechna práva vyhrazena
Důležitost sleziny Rozpor mezi klasickou a alternativní medicínou slezina není důležitá x základní orgán pentagramu Životní důležitost přenesena na slinivku (obráceně než u ostatních) Zásadní pro imunitu – je zahrnuta ve všech detoxikačních postupech – rakovina, autoimunita, metabolismus, hormonální problémy… © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

4 Všechna práva vyhrazena
Mateřský orgán Trávicí orgány – žaludek, slinivka, jícen, hltan, dvanácterník, ústa, rty Sliznice a žlázy, hormonální systém – hypofýza, hypotalamus, epifýza, slinné žlázy, štítná žláza… Lymfatický systém, kostní dřeň, podkoží, thymus, mandle Svaly hladké i příčně pruhované, svěrače Vegetativní (autonomní) nervový systém, enterální (trávicí) nervový systém, mozek (zadní mozek, střední mozek,…) Podle tradiční čínské medicíny umožňuje získávat energii ze stravy - nedostatek energie znamená únavu Vliv na regulaci tekutin - přitahuje vlhkost, a proto bývala slezina léčena stravou, která vysušuje – lymfa, sliznice – otoky, slinění (sucho v ústech nebo nadměrné), zahlenění… © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

5 Všechna práva vyhrazena
Slezina Orgán uložený v levé části břišní dutiny, na úrovni 10. žebra, (cm) dlouhá, 6-8 široká, 4 tlustá, hmotnost do cca 200 g Důležitá část cévního systému – vychytávají a ničí se staré, poničené krevní buňky – červené krvinky, destičky… Rezervní nádrž krve – významné u zvířat Největší lymfatický orgán © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

6 Všechna práva vyhrazena
Stavba Pouzdro – Tunica seroza (povrchová lesklá blána) + Tunica fibrosa (vazivové pouzdro z elastick. vláken a hladké svaloviny) Houbovitá vazivová kostra – Trabeculae splenicae – retik. vazivo Pulpa lienis – dřeň, měkká tkáň – červená (75%) – krevní cévy z rozšířenými úseky(sinusy) a bílá – uzlíky lymfatické tkáně Hilum splenicum – branka, vstup cév Sinus splenicum – široké cévní sinusy s různou propustností Folliculi lymphatici splenici uzlíky lymfatické tkáně Nervové řízení: plexus splenicus (lienalis)- autonomní vlákna z plexus coeliacus (solaris) a z nervus vagus (bloudivý nerv), neurony v Ganglion coeliaca © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

7 Všechna práva vyhrazena
© ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

8 Slezina jako krevní filtr
Vstupní céva a.lienalis se postupně větví na trabekulární arterie (souběžně vény) prochází přes perarteriální lymfat. pochvu (PALS) – T-lymfoc. vstupují do bílé pulpy do lymfatických folikulů (uzlíků) – B-lymfocyty, dendritické buňky … Dále se paprsčitě dělí a vstupují do červené pulpy – kapiláry (sinusy) a otevřená cirkulace Tok krve tlakem přes nesouvislý endotel Portální oběh © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

9 Slezina jako cévní orgán
Denně proteče l krve Červená pulpa – filtr –krevní buňky se musí protahovat labyrintem sinusů, retikulárních vláken (Billrothovy provazce) a endotelu – poškozené, staré buňky neprojdou, jsou vychytávány makrofágy a ničeny Úložiště trombocytů - krevních destiček cca 1/3, vychytávání poškozených, příp. označených protilátkami – autoimunita Dozrávání a úložiště erytrocytů - červených krvinek a jejich odstraňování Makrofágy – odstraňování buněk, vznik bilirubinu a transport do jater, čištění krve od mikroorganismů V případě odstranění sleziny – přebírají tuto úlohu játra (částečně ji plní i normálně) © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

10 Slezina jako cévní orgán
řídí srážlivost krve - trombocytopénie, záněty žil, trombózy, cévní mozkové příhody, ischemie (poruchy prokrvení), infarkty… Tvorba modřin, podlitin…, červené tečky – petechie, krvácení z nosu, dásní, silná menstruace, krev ve stolici, moči… vliv na krvetvorbu a erytrocyty anémie (hemolytická) Autoimunitní poruchy krevních buněk Leukémie a lymfatické nádory… --> selhávání srdce – venostáza, překrvení sleziny a její zvětšení a poškození, stagnace krve, lymfy <-- poruchy srážlivosti krve – vytváření trombů, ischemie © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

11 Slezina – centrum imunity
Největší lymfatický orgán v těle Lymfatické cévy (vasa lymphatica): vznikají slepě ve tkáňovém moku (tvoří jednosměrnou dráhu z mezibuněčných prostor do krve), doprovázejí krevní cévy a tvoří rozvětvenou síť, ústí do žil - odvádí toxiny, pro které je stěna kapiláry nepropustná Lymfatické uzliny – filtrace lymfy, imunitní procesy… Bílá pulpa – lymfatický orgán Periarterionální lymfatická pochva PALS T-lymfocyty, dendritické buňky Lymfatický folikul (uzlík) – hlavní objem B-lymfocyty Marginální zóna – obvod folikulu – makrofágy a dendritické buňky © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

12 Důležitost sleziny – imunita
Imunita – důležitá pro odstraňování infekcí, toxinů, poškozených a cizích buněk Síťový orgán - složitý systém různých druhů imunitních buněk rozmístěných po celém organismu, které spolu složitě spolupracují Imunitní a krevní buňky vznikají v kostní dřeni z kmenových buněk, zde a v thymu jejich vývoj a dozrávání (mateřský orgán slezina) Lymfatické orgány – slezina, lymf. uzliny a jejich shluky (mandle, slepé střevo, peyerovy plaky…) – antigenně specifické reakce – vznik naučených imunitních reakcí, komunikace a rozhodování imunitních buněk Určité reakce imunity vrozené (nespecifické), další část reakcí se musí imunita naučit po setkání s toxinem (specifická) © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

13 Důležitost sleziny – imunita monocyty a tkáňové makrofágy
erytrocyty trombocyty myeloidní linie granulocyty (neutrofily, eozinofily, bazofily) monocyty a tkáňové makrofágy hematopoetická pluripotentní kmenová buňka B-lymfocyty plazmatické buňky T-lymfocyty TH -buňky pomocné TC -buňky cytotoxické TM -buňky paměťové TREG -buňky regulační lymfoidní linie NK-buňky NKT-buňky

14 Druhy imunitních reakcí
Fagocytóza (granulocyty, makrofágy) – pohlcení cizorodé částice – označení protilátkou(specifická) nebo známé vzory (nespecifická) Cytotoxická reakce (NK buňky, Tc-lymfocyty) – im. buňka zabije jinou buňku vytvořením díry – vystavení toxinu na buňce, označení protilátkou Komplement (proteiny - játra)– řetězová chem reakce, vytvoří díru do buňky, její rozpad – aktivace protilátkou (spec.), známým vzorem (nespec.), cytokiny.. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

15 Druhy imunitních reakcí
Vznik protilátek (B-lymfocyty) – navážou se na patogen (virovou kapsidu) a zabrání průniku do buňky nebo zabrání chemické reakci (toxin), označují toxiny a poškozené buňky Enzymy (antimikrobiální látky) – přímé toxické působení Prezentace antigenů - APC antigen prezentující buňky (makrofágy, B-lymfocyty, dendritické, Langerhansovy) vystavují na svém povrchu vzorky patogenů - vliv dědičnosti (HLA systém) na schopnosti vystavení Získaná specifická imunita – velké množství klonů T a B lymfocytů – hledají antigen, pokud najdou nebo je jim ukázán – reakce -tvorba protilátek, specifických cytotoxických buněk © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

16 Druhy imunitních reakcí
Imun. buňky ke svému množení, aktivaci potřebují nutný druhý signál – zásadní regulační význam, pokud není - naopak setkání s antigenem vede k jejich útlumu nebo zániku Th-lymfocyty – helper (pomocné) – ŘÍDÍCÍ - sbírají informace z APC - regulace imunity pomocí cytokinů - cytokiny produkují i jiné imunitní buňky a NERVOVÝ sys. Přivolání imunitních buněk do probl. místa Pokyny pro rychlejší tvorbu a vyzrávání IB Zastavení nebo spuštění buněčné aktivity Zánětlivé cytokiny podporující zánět. reakci Protizánětlivé cytokiny zastavující zánět. r. Protivirové zastavující přepis DNA Urychlující hojení, tvorbu nových buněk…. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

17 Všechna práva vyhrazena
Th lymfocyty - řídící Rozdělení podle cytokinů, které produkují Lymfocyty Th1 – buněčná imunita -signály pro aktivaci makrofágů a tvorbu Tc lymfocytů (hl. IL-12,2, INF-γ ) - intracelulární patogeny – viry, mycobacterie,chlamydie, borrelie, nádorové buňky – stimulace lokálního zánětu Lymfocyty Th2 – protilátková imunita - signály pro B lymfocyty (IL-4, 5,6,10…) – tvorba protilátek – extracelul. bakteriální infekce Směr imunitní odpovědi Th1/Th2 určuje poměr cytokinů (produkují ho i výkonné buňky, nervový sys.), setrvačnost - cytokiny produkované Th1 buňkami dále podporují vývoj Th1 a silně inhibují vývoj Th2 a obráceně © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

18 APC = buňka prezentující antigen
BM = paměťová B-buňka PB = plazmatické buňky B PB B B PB protilátky B mitóza B PB antigen B B BM APC diferenciace TH Aktivace B-lymfocytu specifickým antigenem (zdroj: M. Ferenčík et al: Imunitní systém)

19 Slezina a imunitní buňky
Imunologický filtr krve hlavně pro mikroorganismy Díky pomalému toku krve odstraňování bakterií (volných i označených), velmi důležité u opouzdřených (streptokok, haemophilus, neisseria…), se kterými imunitní buňky hůře bojují Pozor, to není protibakteriální imunita, vrozená, nespecifická imunita - pomoc při akutní bakteriální infekci – poškozená slezina – možnost septického šoku (nedostatečné prokrvení tkání jako následek infekce, mnohočetné org. selhání) Odstraňování infekcí infikujících krevní buňky – plasmodia (malárie), babesie ( klíštěnky), hepatocystis, CMV, hantavirus (myší mor), coltivirus (klíšťová horečka), … © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

20 Slezina a imunitní buňky
Sídlo, pomnožování a konečný vývoj T-lymfocytů buněčná imunita – protivirová, nádorová řízení imunity – vznik alergií, autoimunit… - produkce cytokinů, poměry T-lymf., funkčnost Treg(h3)lymfocytů (supresorových) Prezentace antigenů (toxinů) lymfocytům Sídlo, pomnožování B-lymfocytů Imunologická paměť - uchování paměťových buněk a jednotlivých klonů B-lymfocytů (i T-lymf) Vyzrávání B-lymfocytů, prezentace antigenů B-lymfocytům, 2. signály, produkce protilátek… Rychlá IgM protilátková odpověď – „dobrá“ imunita (aktivace komplementu, shlukování ) – potlačení nemoci v jejím zárodku

21 Všechna práva vyhrazena
Slezina a imunita Rozhodování imunitních buněk o tom, co se bude odstraňovat Emoce sleziny – sympatie, starostlivost, odpovědnost, přemýšlivost, pracovitost… Vztah k sobě a druhým – promítá se do imunity Slezina (slinivka, žaludek)- práce, přemýšlení - výkonné pracovní orgány trávení a imunity – <-- často vztek nevyvolávají objektivní neuspokojené potřeby, ale HLAVNĚ naše vlastní představy, které nejsou v souladu s realitou. Neustálé rozebírání narušuje schopnost správně a rychle reagovat Játra – intenzita reakcí (agresivita, rozhodnost) neuspokojení potřeb --> játra řídí metabolismus a imunitu, určují, co se bude tvořit a co zanikat . Správné, rychlé, rozhodující reakce zastavují zbytečné rozebírání a přemýšlení © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

22 Všechna práva vyhrazena
Slezina a imunita Negativní působení emocí sleziny – ustaranost, přehnané plánování, drbání a rozebírání situací a druhých lidí, nutkavé chování, přílišná zodpovědnost a empatie – potlačení vlastních potřeb, přílišná starostlivost – miluj bližního svého jako sebe sama, neláska k sobě – nejsem dost dobrá, nezasloužím si…, když se budu snažit, tak…, workholismus, neschopnost uvolnit se, relaxovat (zapojit parasympatikus), vytváření napětí v sobě, přílišná sebekontrola …. Nesnášenlivost, arogantnost, krutost, lenost… Pocity ohrožení – plány nevychází, starost a odpovědnost za druhé není oplácena, negativní závěry o světě Chci mít jistotu – hromadění, neschopnost zbavovat se věcí… Vliv úzkosti z ledvin – snaha mít vše racionálně pod kontrolou © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

23 Všechna práva vyhrazena
Slezina a imunita Samozřejmě člověk musí být přemýšlivý, hodnotit, být odpovědný, pracovitý, cítit soucit, má právo cítit nesympatie…. Pokud ale tyto myšlenkové pochody, pocity začnou člověka omezovat, svazovat, působí mu stres – je to emoční zátěž, která orgán oslabuje a poškozuje Emoční zátěž umožní tvorbu ložisek ve slezině a podřízených org. Nejprve se organismus snaží emoce kompenzovat – větší chuť na sladké (nebo naopak nesnášenlivost) a obecně chuť k jídlu, přejídání se Příznaky poškozené sleziny – afty, opary, problémy se rty (suché, praskající koutky, nezdravě vypadající), zápach z úst, nezdravý vztah k jídlu (kompenzace emocí), trávicí potíže – zácpa, žaludeční problémy, nevolnosti, malá svalová síla, nevýkonnost, pomalost… © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

24 Všechna práva vyhrazena
Slezina a imunita Slezina ovlivňuje Virovou imunitu (vliv na nádory) – vlastní buňky napadené cizí informací – nekritičnost, naivita, zvýšená starostlivost o druhé, potlačení vlastní osobnosti, agresivity, velké přizpůsobování se nebo naopak přílišná namyšlenost, nekritičnost vůči sobě Autoimunitu – boj proti vlastním tkáním, pocit ohrožení vytvořený vlastním přemýšlením vyvolá v játrech předrážděnou reakci, vztek na sebe, že nejsem dost dobrý a nedostávám to co si zasloužím, Bakteriální imunita – především intracelulární a opouzdřené infekce – borrelie, mykobakterie, chlamydie…. - buněčná imunita © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

25 Všechna práva vyhrazena
Co poškozuje slezinu? Infekční ložiska - na prvním místě všechny infekce, které infikují hlavně imunitní a krevní buňky Viry: Joalis Antivex Herpetické viry – EB virus, CMV, Rhadinovirus (HHV8)… Hepatické viry – HBV, HCV Retroviry – Human Lidský T-lymfotropní virus HTLV, XMRV, HIV, Human endogenous retroviruses, Spumavirus Adenoviry (celiakie), Anneloviry (záněty jater), Erythrovirus (5.dětská nemoc), Measles virus (spalničky), Mumps virus (příušnice), Enterovirus (polioviry -dětská obrna, coxsackie -diabetes), Rubella virus (zarděnky) © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

26 Všechna práva vyhrazena
Co poškozuje slezinu? Bakterie: Joalis Nobacter Borrelie (infekční ložiska v imunitních buňkách), Treponema –Spirobor, Streptokoky –Kokplus, Salmonela –Enterobac, Brucella –BacterminMisc, Meningokok – Neisseria meningitidis –Kokmin, Chlamydie –Chlamydi, Mykobakterie –Mycobac, Listerie – Bacterplus, Bartonella –Ricketti Parazité: Joalis Parapara Plasmodium, Babesie, Hepatocystis – parazité krevního řečiště, Leishmania – intracelulární parazit, Schistosoma – krevničky - nákaza z vody, Echinococcus - měchožil, Toxoplasmosa Plísně: Joalis Yeast Histoplasmata – vláknité houby přeměňující se na kvasinky, z exkrementů ptáků , © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

27 Všechna práva vyhrazena
Co poškozuje slezinu? Léky, hlavně kortikosteroidy – paradox léčba autoimunit, alergií a ekzémů, které mají příčinu v poškozené slezině, ji dále zatěžují Autoimunitní problémy – revmatitida, vaskulitidy… Problematika lepku – záněty střevního traktu, autoimunitní procesy ve střevě, záněty trávicího ústrojí, dysbióza střeva – krev ze střev jde do sleziny Problémy jater – cirhóza, onemocnění jater, portální hypertenze, hepatitidy… Hematologické poruchy a infekce Toxiny - Chemikálie – polychr. bifenyly, vinylchlorid, pesticidy…., organické toxiny z ložisek, mykotoxiny, aflatoxin, toxické kovy – rtuť, kadmium… © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

28 Toxiny zatížená slezina
Opary, afty, časté virové infekce Poruchy žláz – gynekologické výtoky, zahleněnost, vodnatá rýma, záněty nosních dutin, problémy příušních žláz, středního ucha, hormonální problémy, nepravidelná menstruace, polypy Metabolismus – obezita nebo nadměrná štíhlost, chuť na sladké, nevyváženost stravy, únava po jídle, poruchy příjmu potravy, nevolnosti Vegetativní nervový systém – srdeční neuróza, časté močení, chladné ruce, brnění končetin, zácpa Svaly – únava a slabost končetin, křeče, pálení a bolesti svalů Krvácení z dásní, paradontóza… Porucha trávení a metabolismu sacharidů © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

29 Všechna práva vyhrazena
Slinivka Orgán trávicí soustavy – žláza s vnitřní i vnější sekrecí Pankreatická šťáva – trávicí enzymy – trypsin (bílkoviny), lipázy (tuky), amylázy (sacharidy) – odváděny do dvanáctníku, kde se setkávají s potravou, aktivují se a rozkládají ji na jednodušší složky Metabolické hormony – beta-buňky (insulin – vstup glukózy do buněk), alfa b.( glukagon – uvolňování glukózy ze zásob), gama a delta (somatostatin – tlumí trávení, gastrin – práce žaludku) Poruchy met. hormonů – hypo, hyperglykemie (postupně porucha metabolismu tuků, vysoký krevní tlak), diabetes, zakyselení, hromadění glykogenu ve tkáních, zvětšení orgánů, zaplísnění, svalové slabosti… Porucha trávení bílkovin – vznik opioid.peptidů (neurotoxiny), poruchy imunity, alergie, nefunkčnost řasinkového epitelu…. © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

30 Všechna práva vyhrazena
Preparáty - slezina Joalis VelienHelp - slezina, slinivka, žaludek, jícen, beta buňky Joalis WLHelp - Langerhansonovy ostrůvky, ledvinné pánvičky, pohrudnice, pobřišnice Joalis VelienDren - slezina a žaludek, všechny podřízené orgány, klíče Součástí těchto preparátů jsou i emoce vztahující se k těmto orgánům © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

31 Všechna práva vyhrazena
Preparáty slinivka Joalis Pankreadren – celá slinivka břišní Joalis Betadren (komplex) - Langerhansonovy ostrůvky, beta buňky a nejčastější toxiny © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

32 Všechna práva vyhrazena
Preparáty žaludek Joalis Gastedren – žaludek Joalis Gastex (komplex) – slezina, perif. a veget. NS…, helicob, enterobac, herpetické viry, Rubulla virus, Coxsackie, hepatické viry Abelia Solis – jako Gastex © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

33 Všechna práva vyhrazena
Další preparáty Joalis Cortex – zadní mozek, mozkový kmen Joalis Cranium – mezimozek, střední mozek, koncový mozek Joalis Hypotal – hypotalamus, hormonální systém Joalis Lymfatex – lymfatický systém Joalis Enternal – nervový systém trávicího ústrojí Joalis Muscudren – svaly Joalis Vegeton – vegetativní NS Joalis Orodren – ústní dutina Joalis Tonsiladren – mandle Joalis Thyreodren – štítná žláza Joalis Metabex – odstranění metabolitů Joalis Metabol - metabolismus © ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena


Stáhnout ppt "Slezina, imunita a její toxiny"

Podobné prezentace


Reklamy Google