Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

H LAVNÍ INTEGRAČNÍ SESKUPENÍ VE SVĚTĚ Autor: Hana Brýdlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "H LAVNÍ INTEGRAČNÍ SESKUPENÍ VE SVĚTĚ Autor: Hana Brýdlová."— Transkript prezentace:

1 H LAVNÍ INTEGRAČNÍ SESKUPENÍ VE SVĚTĚ Autor: Hana Brýdlová

2 Anotace Název školy Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Adresa školySokolovská 1638, 568 02 Svitavy IČO62033026 Operační programOP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0114 Označení vzdělávacího materiálu K_INOVACE_1.ZE.01…45 Tematická oblastSociální prostředí Název vzdělávacího materiáluHlavní integrační seskupení ve světě Druh učebního materiálu EVM - prezentace Anotace Výuková prezentace, seznámení s tématem, závěrečné opakování Klíčová slova Mezinárodní organizace, integrace, fáze ekonomické integrace, vojensko-politické organizace Ročník 1. ročník, kvinta Typická věková skupina 15 – 16 let let Speciální vzdělávací potřebyžádné AutorHana Brýdlová ZhotovenoListopad 2014 Celková velikostVelikost souboru - 4 822 kB

3 Mezinárodní organizace Rozdělení současného světa do asi 200 států způsobuje řadu obtíží – dochází k tříštění finančních prostředků, lidského potenciálu, vojenských sil. Proto státy vytváří různé mezinárodní organizace. www.rozvojovka.cz

4 Integrace je sdružení svrchovaných států, které v určité sféře (činnosti) formulují a uskutečňují společnou politiku a k tomuto účelu vytvářejí společné nadnárodní orgány (a instituce), na které vlády a parlamenty členských zemí přenášejí část svých pravomocí

5 Integrace - spojování politické vojensko-strategické, bezpečnostní ekonomické - nejčastější První integrace můžeme najít ve starověku – Athénský námořní spolek nebo v novověku Německý spolek www.osn.cz

6 Druhy ekonomických integrací Zóna volného obchodu (Free trade area) Celní unie (Customs union) Společný trh (Common market) Hospodářská a měnová unie (Economic and monetary union) Úplná integrace (Complete integration) – politická unie

7 Zóna volného obchodu Nejnižší stupeň integrace Mezi členy jsou odstraněny celní a jiné bariéry vzájemného obchodu Mohou být zaměřeny na všechny výrobky nebo jen na průmyslové (bez zemědělských) Vůči nezúčastněným zemím si každá země pásma upravuje své obchodní vztahy samostatně(má vlastní celní sazby) Typický příklad: Severoamerickázóna volného obchodu

8 Hlavní zóny volného obchodu

9 Celní unie Podobné jako pásmo volného obchodu, ale navíc: Členské země celníunie mají společná cla vůči třetím zemím Vzhledem k tomu musejí členské země vyvíjet společnou obchodní politiku (úprava vnějších cel, poskytování obchodních výhod) Příklady (historické): Benelux (od 1948), celní unie Česká republika –Slovensko (od 1993)

10 Hlavní celní unie

11 Společný trh volný trh pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu po celém území společného trhu Vyšší stádium společného trhu se někdy označuje jako jednotný trh (single market): odstraňují se i neformální překážky pohybu výrobních faktorů, např. se zavádějí společné technické a jiné normy na výrobky, vzájemně se uznává kvalifikace pracovníků, apod.

12 Společné trhy Andské společenství (od 2005) Společný trh Karibského společenství Středoamerický společný trh Ekonomické a měnové společenství Střední Afriky Evropský hospodářský prostor (EU, Norsko, Island a Lichtenštejnsko) Rusko a Bělorusko Západoafrická ekonomická a měnová unie

13 Hospodářská unie Vyšší typ než společný trh, navíc: řada společných politik v hospodářské oblasti (například obchodní politika, sociální sféra nebo rozpočtové deficity) Evropská unie

14 Politická unie Společné politiky se z ekonomiky rozšiřují např. na: Zahraniční politiku (nebo některé vybrané aspekty) Bezpečnostní politiku / obranu Některé aspekty vnitřní politiky

15 Hlavní ekonomické organizace ve světě - EU

16 Země rozdělené Světovou bankou podle příjmových kategorií z roku 2006. Modrá - vysoký příjem, zelená - středně vysoký příjem, fialová - středně nízký příjem, červená - nízký příjem http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:World_Bank_income_groups.png

17 G8 SKUPINA NEJVYSPĚLEJŠÍCH STÁTŮ SVĚTA - dříve G6, G7 - roku 1975 se šest největších ekon. velmocí dohodlo na každoročním setkávání - Sovětský svaz se účastnil už v roce 1991, členským státem však až 1997

18 OECD - ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ založena 1961 v Paříži - 34 nejvyspělejších zemí světa - cílem je podpora vzájemné hospodářské spolupráce členských zemí - 1996 se ČR stala členem – jako první postkomunistická země

19 CEFTA STŘEDOEVROPSKÁ ZÓNA VOLNÉHO OBCHODU sdružuje některé evropské země, které nejsou členy EU, ale jednou pravděpodobně budou - byla založena roku 1992 v Krakově a dnes má členů 7 (2013) -

20 EFTA = ESVO EVROPSKÉ SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU založené v Ženevě roku 1960 - Stockholmská smlouva - cílem: odstranit překážky ve vzájemném obchodování

21 WTO dříve GATT - SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE organizace zakládající pravidla mezinárodního obchodu a také řeší mezinárodní obchodní spory - patří do ní 153 států

22 NAFTA největší obchodní zóna světa - podepsána v roce 1992 a v platnost vstupuje v roce 1994 - smlouva ustavující vytváření zóny volného obchodu mezi Kanadou, USA a Mexikem

23 OPEC – Organizace zemí vyvážejících ropu - mezivládní organizace sdružující 12 zemí - koordinuje vyjednávání členských zemí s ropnými společnostmi -členské země OPEC dnes kontrolují 75 % světových ropných zásob Členové -zakládající členové -postupní členové -odchozí členové -možní budoucí členové.

24 Organizace vojensko - politické kolektivní obrana jejich členů zabezpečení vlastního území řešení regionálních konfliktů

25 OSN - rok založení 1945 Členské státy Sídlo v New Yorku.

26 Základní informace Mezinárodní organizace s univerzální působností, současný počet členů: 193 (nejmladší členskou zemí Jižní Súdán – přistoupil v roce 2011) Sídlo: New York Generální tajemník: Pan Ki-mun Úřední jazyky: angličtina, španělština, francouzšina, čínština, ruština, částečně také arabština (v některých orgánech)

27 Pan-Ki-Mun, generální tajemník OSN

28 OSN Největší celosvětová (mezinárodní) organizace (o integraci nelze hovořit) byla založena na obdobných idejích jako neúspěšná Společnost národů: udržovat ve světě mírové soužití a bezpečnost členských států, rozvíjet mezinárodní spolupráci v ekonomické, sociální, kulturní a humanitární oblasti 26. 6. 1945 – Konference Spojených národů v San Franciscu - podpis (50 států) „Charty OSN“ (24. 10. 1945 vstoupila v platnost – „Den OSN“)

29 Rozvojové cíle tisíciletí roku 2015 1. snížit chudobu a sociální vyloučení 2. dosáhnout univerzálního primárního vzdělávání 3. prosazovat rovnost mužů a žen a poskytovat ženám více možností prosadit se ve společnosti 4. snížit dětskou úmrtnost 5. zlepšit zdraví matek 6. boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi 7. zajistit environmentální udržitelnost 8. vybudovat globální partnerství pro rozvoj 9. udržovat mezinárodní mír a bezpečnost

30 Vojenské složky OSN plní převážně jen roli dohlížitele, případně separátora konfliktních stran, a zejména distributora humanitární pomoci a většinou nejsou oprávněny aktivně vojensky zasahovat Významnější a hmatatelné jsou její aktivity ve sféře humanitární a vzdělávací

31 Mírové síly OSN – „Modré barety“

32 Má 6 výkonných orgánů: 1.Valné shromáždění 2.Radu bezpečnosti 3.Hospodářskou a sociální radu 4.Poručenskou radu 5.Mezinárodní soudní dvůr 6.Sekretariát

33 RADA BEZPEČNOSTI fakticky nejvlivnější orgán OSN, zasedá nepřetržitě (celoročně) 15 členů, z toho tzv. 5 stálých (USA, Ruská federace, ČLR, Velká Británie, Francie) - trvalý mandát + právo veta, 10 nestálých -volených na dvouleté funkční období) princip rovnosti hlasů: každý člen RB - 1 hlas (rozhodnutí o podstatných otázkách musí schválit alespoň 9 členů a žádný ze stálých členů nesmí být aktivně proti (využití práva veta) rozhodnutí RB jsou závazná pro všechny členy OSN pravomoci: hlavně v oblasti řešení bezpečnostních otázek (udržení míru, řešení sporů, úprava zbrojení, etc.)

34 Struktura Rady bezpečnosti

35 Jednání Rady bezpečnosti OSN

36 Valné shromáždění Je hlavním jednacím orgánem OSN Sestává se ze zástupců všech členských států Zásada rovnosti států, pro klíčová rozhodnutí (přijetí nového člena…) nutná 2/3 většina Na základě doporučení RB jmenuje generálního tajemníka Jeho zasedání začíná každý rok třetí úterý v září Rozhodnutí VS nemají právní závaznost, ale vyjadřují převažující mínění ve světě a jsou zaštítěna autoritou mezinárodního společenství.

37 Zasedání Valného shromáždění OSN

38 New York UNIDO - Vídeň Při OSN fungují specializované organizace - např.: UNICEF, UNESCO, WHO, UNIDO

39 NATO Vojensko-politická organizace 19 členských států Rok vzniku: 1949 Sídlo: Brusel

40 Commonwealth volné sdružení Velké Británie, jejich bývalých dominií a kolonií – 53 členských států do roku 1931 - Britské impérium 1931 – 1947 - Britské společenství národů formální hlavou - britský panovník - Alžběta II. ttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Commonwealth_of_Nations.png

41 SNS – SPOLEČENSTVÍ NEZÁVISLÝCH STÁTŮ - 9 z 15 bývalých republik Sovětského svazu - sídlo v Minsku - aktuální mapa po odchodu Gruzie http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CIS_Map.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_CIS.svg

42 Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě - OBSE vojensko politická organizace, 56 členů vznik: 1995, sídlo - Vídeň - podpora a rozvoj plně demokratické společnosti - prevence lokálních konfliktů - obnovování stability a míru ve válečných oblastech - prosazování kolektivní bezpečnosti a odstraňování rozdílů mezi státy http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:OSCE_members_and_partners.svg

43 LIGA ARABSKÝCH STÁTŮ spolupráce politická, kulturní, v kolektivní bezpečnosti - v roce 2011 členství pozastaveno Libyi 22 členů - regionální charakter Vznik - podpis Paktu Ligy arabských států, březen - 1945 v Káhiře http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arab_Lea gue_History.svg

44 Otázky a úkoly na závěr 1.V čem spočívají výhody ekonomické integrace? Jaké jiné formy integrace znáte? Uveďte nějaké příklady integrací ve světě? 2.Co je to CEFTA? Existuje v současnosti? 3.Vysvětlete tyto pojmy: integrace, celní unie, zóna volného obchodu, společný trh. 4.Charakterizujte OSN podle osnovy: a) historie b) hlavní orgányc) hlavní cíle 5.Ve kterých organizacích je členem Česká republika? 6.Jak dělí světová banka státy podle příjmu, uveďte příklad státu u každé skupiny. 7.Druhou nejpočetnější organizací na světě je Commonwealth. Co toto slovo znamená, které státy jsou díky členství konstituční monarchie?

45 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 1.MGR. ING. LIBOR LNĚNIČKA. Vybrané texty z politické geografie [online]. 2011 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js11/geo/web/pages/mezinarodni- organizace-integracni-procesy.html 2.Pan Ki-mun [online]. 2007 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pan_Ki-mun 3.Organizace spojených národů [online]. 2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF 4.MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ a POLITICKÉ ORGANIZACE [online]. 2004 [cit. 2014- 11-29]. Dostupné z: http://ivy.sgo.cz/zemepis/pt/politicke_organizace_2.pdf 5.BIČÍK, Ivan a Bohumír JANSKÝ. Příroda a lidé Země: Učebnice zeměpisu pro střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti s. r. o., 2001. ISBN 80- 86034-45-3. 6.DEMEK, Jaromír, Vít VOŽENÍLEK a Miroslav VYSOUDIL. Geografie pro střední školy 1: Fyzickogeografická část. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 1997. ISBN 80-85937-73-5. 7.BIČÍK, Ivan, Vladimír BAAR, Zdeněk ČERMÁK, Václav FRAJER a Radim PERLÍN. Hospodářský zeměpis: globální geografické aspekty světového hospodářství. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti s. r. o., 2003. ISBN 80-86034-52-6. 8.Mezinárodní organizace [online]. 2011 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.rozvojovka.cz/mezinarodni-organizace


Stáhnout ppt "H LAVNÍ INTEGRAČNÍ SESKUPENÍ VE SVĚTĚ Autor: Hana Brýdlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google