Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Peru – ČR: perspektivy rozvoje bilaterální spolupráce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Peru – ČR: perspektivy rozvoje bilaterální spolupráce."— Transkript prezentace:

1 1 Peru – ČR: perspektivy rozvoje bilaterální spolupráce

2 2 Obsah 1.Obecná charakteristika bilaterálních vztahů 2.Nástroje prohloubení bilaterální relace 3.Pozitivní příklady a zkušenosti 4.Závěr

3 3 1. Obecná charakteristika bilaterálních vztahů 1.Peru 2.Historie diplomatických vztahů 3.Bilaterální návštěvy 4.Smluvní základna 5.Oblasti spolupráce

4 4 Obecná charakteristika bilaterálních vztahů 1.Peru -na ZÚ Lima od 7/2008 do 8/2012 -různorodost peruánské reality - Ekonomika země je ve velké míře závislá na těžbě a zpracování nerostů a s tím souvisejícím vývoji cen těchto surovin na světových trzích. - Peru je největším světovým producentem zinku a stříbra - Peru zaujímá třetí místo v produkci mědi a čtvrté místo v produkci olova na světě - v poslední době roste význam zemědělského sektoru: Peru je prvním světovým exportérem chřestu a organicky vypěstovaných banánů, prvním světovým producentem papriky, druhým světovým producentem artyčoku a šestým světovým producentem kávy. V rámci Latinské Ameriky patří k největším vývozcům textilního zboží. - ekonomická síla - postavení v rámci regionu Latinské Ameriky

5 5 Obecná charakteristika bilaterálních vztahů 1.Historie diplomatických vztahů -diplomatické styky mezi Československou republikou a Peru byly navázány 11.7.1922 (více než 90 let) -existence efektivního ZÚ (Lima) -HK Callao -perspektivně: otevření kanceláře MPaO -aktuálně: - na obou stranách u moci stabilní vlády - kontinuita rozvoje vzájemných vztahů - mezinárodní kontext

6 6 Obecná charakteristika bilaterálních vztahů 2.Bilaterální návštěvy Návštěvy představitelů ČR v Peru: 2009 návštěva delegace ministerstva pro místní rozvoj vedená VŘ J. Vačkářem 2009náměstek MO J. Fulík, ředitel Vojenského historického ústavu plk. A. Knížek 2009 prezident ČR Václav Klaus se setkal se svým protějškem Alanem Garcíou a dalšími vysokými představiteli Peru. Prezidenta doprovázeli ministr vnitra Martin Pecina, náměstek ministra zahraničí Tomáš Pojar a náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka včetně mise podnikatelů z ČR organizované Hospodářskou komorou. 2010Výbor životního prostředí a Petičního výboru PSP ČR 20101. náměstek ministra kultury ČR S. Karabec 2011návštěva Peru delegace senátorů T. Kladívka, T. Jirsy a V. Drymla 2012 návštěva senátora T. Kladívka 2012 návštěva delegace Celní správy ČR 2012 návštěva kardinála Dominika Duky 2013 návštěva delegace Ústavně-právního výboru Senátu PČR v čele s předsedou výboru M. Antlem. 2014pracovní cesta Výboru Senátu PČR pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí 2014připravována je cesta ministra životního prostředí ČR na konferenci COP 20 koncem roku

7 7 Obecná charakteristika bilaterálních vztahů Návštěvy představitelů Peru v ČR: 2009parlamentní delegace Komise andských, amazónských a afroperuánských nativních obyvatel, životního prostředí a ekologie Parlamentu Peru 2009podnikatelská mise vedená zástupci PromPerú a Limské obchodní komory 2010náměstkyně ministra životního prostředí Rosario Gómez 2010ministr obrany Peru Rafael Rey 2012 náměstek ministra obrany Peru Jakke Valakivi Álvarez 2012 náměstek ministra zahraničních věcí José Beraún 2013 návštěva Ligy přátelství Peru-ČR peruánského Kongresu 2013 návštěva vrchního velitele armády Peru gen. R. Moncady

8 8 Obecná charakteristika bilaterálních vztahů 3.Smluvní základna 1.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci 2.Kulturní dohoda 3.Protokol o spolupráci a konzultacích mezi MZV obou zemí 4. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic 5.Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů 6.Dohoda o sukcesi do dvoustranných smluv 7.Memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu 8.Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci 9.Program spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010 – 2012 V jednání: -renegociace investiční dohody -dohoda o zamezení dvojímu zdanění -aktualizace dohody o vědeckotechnické spolupráci -memorandum o spolupráci v oblasti životního prostředí -aktualizace Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu na léta 2014-17

9 9 Obecná charakteristika bilaterálních vztahů 3.Smluvní základna Meziuniverzitrní dohody: Akademie výtvarných umění v PrazeEscuela National Superior de Bellas Artes Lima Česká zemědělská univerzita v PrazeUniversidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) Tingo María České vysoké učení technické v PrazePontificia Universidad Católica del PerúLima České vysoké učení technické v PrazeUniversidad Nacional de IngenieriaLima Mendelova univerzita v BrněLa Molina National Agricultural University Lima Univerzita Hradec KrálovéNational University of San Cristóbal de Huamanga Ayacucho Univerzita Hradec KrálovéPontificial Catholic University of PeruLima Univerzita Karlova v PrazeUniversidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA) Iquitos Univerzita Karlova v PrazeUniversidad de LimaLima Univerzita Karlova v PrazeUniversidad Nacional Mayor de San Marcos Lima Univerzita Palackého v OlomouciUniversidad nacional del AltiplanoPuna Vysoká škola ekonomická v PrazeUniversidad del PacíficoLima Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze Pontificia Universidad Católica del PerúLima

10 10 Obecná charakteristika bilaterálních vztahů 4.Oblasti spolupráce a)Politická úroveň - návštěvy na nejvyšší úrovni (vláda, parlament atd.) b)Obchodní spolupráce - ve statistikách ČR za rok 2013: 80. místo v exportu, 83. místo v importu a 85. místo v obratu - projekty ekonomické diplomacie (2013: veletrh SITDEF) c)Obrana a vnitro - navrácení čs. tanku - možnosti vojenské a obranné spolupráce - protokol o spolupráci v protidrogové oblasti mezi ministerstvy vnitra obou zemí d)Celní správa - výcvik psů a psovodů - protidrogová spolupráce (memorandum o spolupráci) 200820092010201120122013 2014 (I. – IV.) Vývoz15.13815.24128.87920.46128.93840.73911.716 Dovoz16.75613.74615.59819.66017.65118.4367.283 Obrat31.89428.98744.47740.12146.58959.17518.999 Saldo-1.6181.49513.28180111.28722.3034.433

11 11 Obecná charakteristika bilaterálních vztahů 4.Oblasti spolupráce d)Rozvojová spolupráce - realizace malých lokálních projektů - v roce 2013: 2 projekty, v roce 2014: 3 projekty e)Univerzitní spolupráce - celkem 13 dohod mezi univerzitami obou zemí (společné projekty) - vládní stipendia (V akademickém roce 2011/12 byla nabídnuta 3 vládní stipendia v různých studijních programech v českém i anglickém jazyce. Stejný počet byl rovněž alokován na školní roky 2012/13 a 2013/14, na období 2014/15 celkem 4 stipendia. K dnešnímu dni studuje v ČR 14 vládních stipendistů z Peru). Spolupráce DA MZV obou zemí. f)Turistický ruch - podpis Memoranda o porozumění a spolupráci v oblasti cestovního ruchu (2007) g)Životní prostředí - chystaná návštěva ministra R. Brabce (konference COP20) - příprava memoranda spolupráci h)Nadační spolupráce - nadační fond INKA PhDr. Olgy Vilímkové

12 12 1/ Bilaterální 2/ Multilaterální 3/ Spolupráce v rámci EU 2. Nástroje prohloubení bilaterální relace

13 13 Nástroje prohloubení bilaterální relace Bilaterální - vzájemné návštěvy - aktualizace, rozšíření a lepší využití smluvní základny - dohoda mezi Hospodářskou komorou a Limskou obchodní komorou - dohoda CzechInvest a Proinversión - dohoda EGAP a Banco de la Nación - dohoda EGAP a COFIDE (Corporación Financiera de Desarrollo) - podpora podnikatelů v úsilí při pronikání na peruánský trh - změny přiakreditace ZÚ, otevření kanceláře MPaO - cílené obchodní mise - veletrhy a výstavy - HK Callao

14 14 Nástroje prohloubení bilaterální relace Multilaterální Využití Mnohostranné obchodní dohody uzavřené mezi EU a Peru Obchodní dohoda mezi EU-Kolumbií a Peru byla podepsána dne 26. června 2012 v Bruselu a předběžně prováděna s Peru od 1. března 2013. Jedná o smíšenou dohodu, je potřeba ratifikace všech členských států EU (všechny ještě ratifikaci neprovedly, ČR dohodu ratifikovala dne 26. 9. 2013. Počátkem aplikace dohody bylo s okamžitou platností odbouráno 90 % celních položek. EU je největším zahraničním investorem v Peru a zároveň představuje hlavních trh pro peruánské vývozy. Pacifická aliance Peru je členem Pacifické aliance (PA). Jedná se o integrační uskupení, založené v roce 2011, jehož členy jsou Mexiko, Peru, Chile a Kolumbie. Cílem PA je v rámci smluvních stran postupně dosáhnout volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob a v této souvislosti i posílení policejní spolupráce, obchodní integrace a celní spolupráce atd. Konečným cílem PA je ustavení zóny volného obchodu (aktuálně již zahrnuje 90 % položek). Řada zemí získala pro PA pozorovatelský statut. ČR, což je výzva také pro ČR. V4 Zvážit možnost využítí formátu V4 ve světle nedávných konzultací politických ředitelů MZV ČR zemí V4 s Mexikem

15 15 Nástroje prohloubení bilaterální relace Spolupráce v rámci EU Zapojení ČR do projektů rozvojové spolupráce EU v Peru V roce 2013 se ČR zapojila do konsorcia FIIAPP (Španělsko, Francie, Velká Británie), které předložilo nabídku podpory protidrogových aktivit v Peru (výcvik služebních psů a psovodů). Nadace EU-CELAC Realizace společných projektů financovaných prostřednictvím Nadace (univerzity, výzkumná pracoviště atd.) Zrušení vízové povinnosti pro Peru při turistických cestách Předpoklad zavedení bezvízového režimu v roce 2015.

16 16 3. Pozitivní příklady a zkušenosti 1.Darování čs. tanku LPT 38 2.Spolupráce mezi celními správami obou zemí 3.Obchodní aktivity: - Dio Latina - investiční projekt na pěstování cukrové třtiny a následné výroby bioetanolu - Šindlar s.r.o. - vodohospodářské projekty - Sherlog Trace - bezpečnostní systémy pro automobily MAP Geosolutions - technologie sčítání a měření lesních porostů (IFER- Ústav pro výzkum lesních ekosystémů) BMT Medical Tecnology - nemocniční sterilizátory Mikroelektronika s.r.o. - odbavovací systémy pasažérů pro nadzemní linku metra v Limě Czechoslovak Export – zbrojní průmysl ČKD Blansko – dodávka turbíny pro elektrárnu Poechos 2 (10 MW) SITDEF 2013 – účast 7 firem na veletrhu vojenské techniky

17 17 4. Závěr 1/ vztahy na velmi dobré úrovni 2/ zájem o bilaterální návštěvu na vyšší úrovni z Peru 3/ široký záběr spolupráce 4/ ideální příležitost k prohloubení vzájemných vztahů 5/ důsledné využívání existujících nástrojů k posílení bilaterální relace 6/ hledání nových možností k rozvoji vztahů (institucionální vazby)

18 18 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost Pavel Bechný Zástupce ředitele MZV ČR - odbor amerických států Tel.: 00420-224183036 E-mail: pavel_bechny@mzv.czpavel_bechny@mzv.cz


Stáhnout ppt "1 Peru – ČR: perspektivy rozvoje bilaterální spolupráce."

Podobné prezentace


Reklamy Google