Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Cestička k úspěchu“ město Šumperk Partnerství Comenius Regio město Prievidza 2009 - 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Cestička k úspěchu“ město Šumperk Partnerství Comenius Regio město Prievidza 2009 - 2011."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Cestička k úspěchu“ město Šumperk Partnerství Comenius Regio město Prievidza 2009 - 2011

2 město Šumperk mesto Prievidza

3 Cíle projektu Nastavit systematickou podporu a péči o mimořádně rozumově nadané děti v MŠ, která spočívá:  v rozšiřování, prohlubování a zkvalitňování vzdělávání učitelek MŠ v dané oblasti prostřednictvím seminářů, workshopů, interaktivních dílen, pracovních setkání apod.,  vytvoření společné publikace „Mimořádně nadané dítě v MŠ“ pro učitelky MŠ včetně námětů pro obohacující činnosti, a pracovních listů. Realizace skupinové integrace mimořádně rozumově nadaných dětí do běžné třídy MŠ v obou partnerských městech od září 2011. Cíle projektu jsou v souladu se státní vzdělávací politikou obou zúčastněných zemí a s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje v České republice.

4 Hlavní výstupy projektu Informační letáky pro rodiče. Publikace „Mimořádně rozumově nadané dítě v MŠ“. Zkvalitnění a rozšíření diagnostiky mimořádně rozumově nadaných dětí včetně poradenské a konzultační činnosti v PPP. Příklady dobré praxe z MŠ Veselá školka pro učitelky MŠ pracující s mimořádně rozumově nadanými dětmi a pro rodiče těchto dětí. Zahájení systematické a cílené péče o mimořádně nadané děti v rámci předškolního vzdělávání v MŠ prostřednictvím skupinové integrace do běžné třídy.

5 Využití výstupů projektu Zlepšení a rozšíření vzdělávací nabídky v oblasti předškolního vzdělávání. Zkvalitnění a rozšíření identifikace a diagnostiky mimořádně rozumově nadaných dětí. Pořádání seminářů a interaktivních dílen pro učitelky MŠ, přednášky pro rodiče. Poradenská a konzultační činnost pro učitele a rodiče těchto dětí v okrese Šumperk. Nabídka vzdělávacích aktivit učitelům I. stupně ZŠ, kteří budou pracovat s mimořádně nadanými žáky.

6 Realizační týmy projektu Projekt „Cestička k úspěchu“ byl zpracován ve spolupráci s partnerským městem Prievidza ve Slovenské republice. Projekt „Cestička k úspěchu“ byl zpracován ve spolupráci s partnerským městem Prievidza ve Slovenské republice. V obou partnerských regionech byly v projektu zastoupeny stejné subjekty: V obou partnerských regionech byly v projektu zastoupeny stejné subjekty: zřizovatel zřizovatel mateřská škola mateřská škola pedagogicko psychologická poradna pedagogicko psychologická poradna

7 Tři důležité roviny projektu „Cestička k úspěchu“ Nadšení a zaujetí všech zúčastněných realizátorů projektu, kteří byli schopni si svým přístupem ke zvolenému tématu získat pro realizaci ostatní pedagogy. Důležitost věku dětí pro jejich rozvoj. Zasazení projektu do souvisejících aktivit (např. „Mensa pro školky“ v rámci projektu NTC, do kterého jsou zapojeny učitelky z Prahy, Brna, Prostějova a Šumperka).

8 Proč je důležitý předškolní věk dětí? Světové výzkumy poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75% všech neuronových synapsí do věku 7 let, a z toho 50% vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument je dostatečně průkazný k tomu, aby byla věnována významná pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání paměti.

9 Charakteristické rysy a projevy nadaných dětí Ranné čtenářství Bohatá slovní zásoba Dobré vyjadřovací schopnosti Neobyčejná paměť Velká zvídavost, radost z učení a rychlost učení Rozsáhlé netradiční znalosti Abstraktní myšlení a schopnost řešit problémy Vysoká (sebe)kritičnost Zvýšený smysl pro morálku a fair play Upřednostňování společnosti starších před vrstevníky apod.

10 Nejprve bylo trochu teorie Celkem 5 seminářů v Šumperku s nečekaným zájmem pedagogů.

11 Následovaly dvoudenní interaktivní dílny v Šumperku

12 Studijní pobyt učitelek MŠ a učitelek I. stupně ZŠ v Soukromé ZŠ pro intelektově nadané děti CENADA v Bratislavě

13 V partnerském regionu v Prievidzi se uskutečnily 2 semináře a interaktivní dílna.

14 Kolik jsme uskutečnily mobilit a kam? Prievidza - 31 mobilit Bratislava – 25 mobilit

15 Jak dlouho půjdeme po cestičce k úspěchu? Krůček za krůčkem, krok za krokem jdeme po ní celý život, ale v projektu jsme šli po ní společně dva roky a toto jsou poznatky:

16 Dostat do povědomí nejen odborné, ale i rodičovské veřejnosti téma projektu prostřednictvím propagace. Nezahlcovat pedagogy přílišnou teorií, ale poskytnout jim návrhy inspirativních metod a náměty pro obohacující činnosti pro práci s mimořádně rozumově nadanými dětmi včetně pracovních listů. Zapojení rodičů těchto dětí do „běžného života mateřské školy“ a cílená spolupráce s rodiči, důležitost vzájemné důvěry. Příklady dobré praxe a zejména zkušenost rodičů jsou nejlepší propagací. Výborná spolupráce s NAEP Praha.

17 První diagnostikované děti Iniciativa k diagnostice dětí byla nejen na straně učitelek mateřských škol, ale i samotných rodičů. Byl použit testový soubor SON-R, který identifikoval mimořádné rozumové nadání, které bylo skryto v problémech sociálních vztahů s vrstevníky a odmítáním sociálních aktivit. Diagnostikováno je zatím 12 mimořádně rozumově nadaných dětí.

18 Co doporučit rodičům ? Umožnit dítěti zabývat se tím, co ho zajímá, i netradičními tématy. Poskytnout dítěti dostatek času nejen na jeho zájmy, ale i na jeho hry a snění. Respektovat vlastní tempo dítěte a jeho pracovní styl. Začleňovat mimořádně rozumově nadané dítě mezi ostatní děti. Být připraveni na to, že se mohou děti dostávat do konfliktů nejen s vrstevníky, ale i s dospělými. Pozor na autoritativní zacházení, děti jsou citlivé na kritiku. Pomáhat kompenzovat mnohdy oslabené sociální návyky díky problémům v hrubé i jemné motorice.

19 Co doporučit pedagogům? Zjistit zájmy dětí a poskytnout jim volnost. Vytvořit pro mimořádně rozumové dítě adekvátní činnosti a náročné úkoly stimulující jeho další rozvoj. Akceptovat rychlejší postup v činnostech, než u jeho vrstevníků. Umožnit dítěti vyniknout, ale také naučit se prohrávat. Možné selhávání v oblasti sportovní a pohybové, někdy i v oblasti kreslení. Vyhnout se dominantním výukovým metodám a autoritativnímu přístupu.

20 Závěrečné shrnutí zkušeností z realizace projektu Výběr tématu by měl odpovídat nejen současnému trendu ve vzdělávání, ale zejména potřebám regionu. Důležitost odborného garanta projektu. Aktivně vyhledávat související aktivity (konference, semináře, workshopy apod.). Nebát se dílčích změn ve schváleném projektu na základě získaných zkušeností. Důležitost spolupráce, vzájemné komunikace a důvěry realizačních týmů.

21 Děkuji za pozornost. Zajímavé odkazy: www.mensa.cz www.centrumnadani.cz www.talent-nadani.cz www.nadanedeti.cz Šumperk 23.06.2011 PaedDr. Hana Kolaříková koordinátor projektu


Stáhnout ppt "Projekt „Cestička k úspěchu“ město Šumperk Partnerství Comenius Regio město Prievidza 2009 - 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google