Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální informace z odboru regionálního rozvoje Porada ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální informace z odboru regionálního rozvoje Porada ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno,"— Transkript prezentace:

1 Aktuální informace z odboru regionálního rozvoje Porada ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 2. června 2009

2 Aktuální informace z odboru regionálního rozvoje Aktuální výzvy operačních programů pro obce Mezinárodní konference k rozvoji nemotorové dopravy v kontextu Evropy Úvodní workshop aktérů integrace cizinců v JMK (projekt Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců) Projekty Jihomoravského kraje pro cílovou skupinu obce Aktuální informace k Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

3 Aktuální výzvy operačních programů pro obce OP Životní prostředí –4.5. – 30. 6. 2009 –1.3 Omezování rizik a povodní –3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny Regionální operační program Jihovýchod –4. 5. – 31. 8. 2009 – 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy –1. 6. – 30. 11. 2009 – 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch –1. 6. – 30. 9. 2009 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu

4 Aktuální výzvy operačních programů pro obce OP Lidské zdroje a zaměstnanost –6.4. – 15.11.2009 – 4.1 Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností Integrovaný operační program –15.4. – 31.7.2010 – Zavádění ICT v územní veřejné správě Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013 –22.9.2009 konec předkládání žádostí pro 6. Monitorovací výbor

5 Mezinárodní konference k rozvoji nemotorové dopravy v kontextu Evropy Termín konání: 17. – 18. 6. 2009 Cíl projektu: rozvoj přeshraniční spolupráce a předání know-how v oblasti nemotorové dopravy v příhraničních oblastech Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska 1. den (17. června 2009 od 10,00 hod.) Realizace odborné konference příspěvky zaměřené na čtyři témata: –Rozvoj cykloturistiky na území Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska –Služby cyklistům –Možnosti financování cykloturistiky v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku –Příklady dobré praxe v oblasti nemotorové dopravy Místo konání: kongresové centrum zámku Mikulov 2. den (18. června 2009) Odborná exkurze po cyklostezkách příhraničí s příklady z praxe Trasa: Valtice – Schrattenberg – Katzelsdorf – Reinthal – Lednice

6 Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Období realizace: 4/2009 – 12/2009 Cílová skupina: státní příslušníci třetích zemí Cíl: dlouhodobé a aktivní zapojení Jihomoravského kraje do procesu podpory integrace cizinců v ČR na regionální úrovni – iniciace, vznik a provoz Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců Aktivity:a) sociální, právní, jazykové a kulturní poradenství b) služby zaměřené na zlepšení sociálního, právního, jazykového a kulturního postavení cizinců na území JMK c) kulturní a osvětová činnost zaměřená na většinovou populaci Partneři projektu:Statutární město Brno, Diecézní charita Brno, Sdružení občanů zabývajících se emigranty, Organizace pro pomoc uprchlíkům

7 Workshop k projektu „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců“ V rámci realizace projektu proběhne úvodní workshop aktérů integrace cizinců v Jihomoravském kraji Termín:10. 6. 2009 od 9:00 hod. Místo: aula Administrativního a školícího centra, Cejl 73, Brno Cílem setkání je seznámit účastníky s realizací projektu, představení projektového záměru a konceptu fungování Centra na podporu integrace cizinců, realizace analýzy výchozí situace a dosavadního průběhu integrace cizinců v JMK, příprava a tvorba „Regionální strategie cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců na území JMK“ aj.

8 Projekty Jihomoravského kraje pro cílovou skupinu obce Jihomoravský kraj – multikulturní region ze společné perspektivy Doba trvání projektu: 11/2009 – 11/2011 (projekt v přípravné fázi) Cíl projektu: Zkvalitnění přístupu zaměstnanců institucí veřejného sektoru k příslušníkům etnických menšin formou speciálního interaktivního vzdělávání Cílová skupina: pracovníci institucí samosprávy, státní správy, institucí zřizovaných veřejným sektorem a dalších dotčených organizací Aktivity projektu: –Analýza potřeb v oblasti přístupu k etnickým menšinám u vybraných organizací, zmapování potřeb cílové skupiny –Příprava a vytvoření interaktivního vzdělávacího programu –Realizace pilotního vzdělávání –Evaluace vzdělávacího programu –Příprava a akreditace vzdělávacího programu MV –Zavádění programu do praxe V současné době proběhlo dotazníkové šetření ve vybraných obcích a okresech. Výstupy šetření jsou podkladem projektu.

9 Projekty Jihomoravského kraje pro cílovou skupinu obce Moderní metody řízení a vzdělávání veřejného sektoru v Jihomoravském kraji Cíl projektu: –Zefektivnit organizaci a provádění činností obecních úřadů v Jihomoravském kraji a příspěvkových organizacích zřizovaných Jihomoravským krajem a zpřehlednit možnosti dalšího vzdělávání subjektů veřejné správy Cílové skupiny: –Obce Jihomoravského kraje –Příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem Klíčové aktivity: –Rozvoj odborného vzdělání zaměstnanců veřejné správy v obcích Jihomoravského kraje v oblasti klíčových kompetencí –Zavádění moderních metod řízení (CAF) ve vybraných obcích Jihomoravského kraje –Zavádění moderních metod řízení (CAF, ISO 9001) ve vybraných příspěvkových organizacích zřizovaných Jihomoravským krajem –Vytvoření systému dalšího vzdělávání zaměstnanců veřejné správy na území Jihomoravského kraje jako součást celoživotního učení Realizace projektu od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2012 (projekt v přípravné fázi)

10 Aktuální informace k OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 1 (počáteční vzdělávání): 1. výzva dne 30.4.2009 byly podepsány poslední smlouvy z 1. výzvy 4 projekty ze 70 schválených odstoupily od realizace (jeden z 1.1 a 3 z 1.3) celkem rozděleno cca 252.000.000 Kč z alokovaných 467 milionů zůstatek cca 215 milionů bude přesunut do dalších výzev dne 14.5.2009 RJMK projednala schválení změn v projektech probíhá příprava dodatků k cca 57 smlouvám (nejčastěji změna termínů realizace, úprava rozpočtů a úprava monitorovacích indikátorů) v průběhu května a června probíhají u všech příjemců dozorovací návštěvy (metodické dohlídky) do 30 dnů od podpisu smlouvy byly příjemcům odeslány zálohové platby ve výši 20 % z celkové schválené dotace

11 Aktuální informace k OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 1 (počáteční vzdělávání): 2. výzva dne 6.4.2009 a 8.4.2009 se konaly semináře pro žadatele do 2. výzvy dne 9.4.2009 byla vyhlášena 2. výzva od 9.4.2009 do 7.5.2009 probíhaly konzultace nad projektovými záměry a žádostmi od 7.5.2009 do 4.6.2009 probíhá sběr žádostí, které následně projdou třemi fázemi hodnocení (formální, přijatelnost, věcné) ALOKACE na 2. výzvu –oblast podpory 1.1 – 196.000.000 Kč –oblast podpory 1.2 – 79.000.000 Kč –oblast podpory 1.3 – 120.000.000 Kč

12 Aktuální informace k OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 1 (počáteční vzdělávání): 2. výzva Co by měla obsahovat kvalitní projektová žádost? -prokázána potřebnost realizace projektu -definovaná rizika projektu a návrhy na jejich odstranění -jasně definovaná udržitelnost projektu -rozpočet je přiměřený cílům projektu -způsob a metody zapojení cílových skupin jsou přesně vymezeny -výstupy jsou stanoveny jasně a konkrétně -z aktivit projektu lze precizně vyčíst, jaké činnosti bude žadatel pro cílovou skupinu realizovat, kdo se na této realizaci bude podílet a jaké náklady se k aktivitě budou vázat

13 Aktuální informace k OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 3.2 – další vzdělávání –globální grant předložen na MŠMT v prvním termínu koncem ledna 2009 (požadovaná částka 353.000.000 Kč) –začátkem března 2009 doporučen k financování –cca v červnu 2009 se očekává vydání rozhodnutí ze strany MŠMT –cca na červenec 2009 se plánují semináře pro žadatele do 3.2 –cca v srpnu 2009 se plánuje vyhlášení 1. výzvy do 3.2 a s tím –související poskytování individuálních konzultací a následné hodnocení přijatých žádostí

14 Aktuální informace z odboru regionálního rozvoje Pro bližší informace se můžete obrátit na odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje: Kontakt Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionálního rozvoje Žerotínovo nám. 3/5 tel.: 541 651 341 fax: 541 651 349 E-mail: orr@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Aktuální informace z odboru regionálního rozvoje Porada ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno,"

Podobné prezentace


Reklamy Google