Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Sdružení místních samospráv ČR „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Sdružení místních samospráv ČR „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“"— Transkript prezentace:

1 Projekt Sdružení místních samospráv ČR „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“

2 1) Představení

3 SMARV – partner MAS

4 PRV IV.1.1. LEADER Spolupráce s MAS MASISÚ SPL Reali- zace Hodnocení MASStrategie 2014-20 201020112012 MAS – Partnerství Moštěnka++A+A (3.) A (1.) + MAS Moravská cesta++AA (14.) + MAS Regionu Poodří++AA (20.) A (18.) + MAS Moravský kras++A+A (1.) A (2.) - MAS Podhostýnska-+AB (39.) B (43.) - MAS Vizovicko a Slušovicko--CB (90.) B (58.) + MAS Hříběcí hory- XXXX konzultace MAS Hanácké Království- XXXX + MAS Moravská brána (2009-2012 MAS Záhoří-Bečva) --BB (37.) B (62.) + Další dílčí spolupráce: MAS Horní Pomoraví, MAS MALOHONT, MAS Podpolanie aj.

5 5 Kde jsme? SMARV HK

6 Spolupráce s DSO - DSO mikroregionu Moštěnka - Mikroregion Holešovsko -DSO mikroregionu Lipensko -DSO mikroregionu Záhoran -Mikroregion Slušovicko Příklady projektů: -Výměna zkušeností ve středu Moravy (POOV MMR 2008) -Moravské regiony rozvíjejí partnerství (POV MMR 2009) -Lipensko oživuje Záhoří (PORV MMR 2010) -Lipensko jde do světa (PORV MMR 2011) -Známe své památky a tradice? Průvodce regionem Lipenska (PORV MMR 2012)

7 Projekty SMARV Název projektuZdrojRok Participace prvovoličů v evropských volbách Grant Úřadu vlády 2009 Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov PRV III.3.1. Vzdělávání a informace 2009 -2010 Vyhodnocení dotazníkového šetření obcí a regionů Olomouckého kraje Zakázka pro KÚOK / ROP StM 4.2. 2010 Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova (UNIVES) OP VpK 2.4. Partnerství a sítě 2011 -2012 Sblíženi politikou – výchova k aktivnímu občanství a lokální demokracii (SPALO) OP VpK Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2013

8 2) Projekt „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“ (EChÚ)

9 Projekt SMS - EChÚ „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“ (EChÚ) 1.Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh efektivnějšího výkonu 2.Metodika spolupráce obcí na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy a její aplikace do strategie rozvoje každé zapojené MAS 3.Koncepční návrh legislativních řešení pro efektivnější veřejnou správu v obcích a menších městech ČR na základě spolupráce obcí v rámci MAS 4.Zásobník dobré praxe – kuchařka ověřených nápadů z celé ČR i EU

10 Realizační tým - EChÚ Vedoucí realizačního týmu: Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., KPES FF UPOL Členové realizačního týmu: -Tomáš Šulák, SMARV; starosta -Markéta Poláchová Kropáčková, SMARV -Mgr. Hana Slováková, SMARV -PhDr. Oldřich Čepelka, TIMA Liberec; expert na metodu LEADER -JUDr. Radan Večerka, Observatoř venkova, z. s.; expert na legislativu EU -Ing. Stanislav Jager, TIMA Liberec, expert na strategické plánování, evaluaci a průzkumy -Mgr. Kateřina Večerková, Observatoř venkova, z. s., specialista na veřejné zakázky -Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., KPES FF UPOL -Ing. Iveta Vrábková, Ph.D., VŠB – TUOS, Katedra veřejné ekonomiky -Doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D., Západočeská univerzita Plzeň -Mgr. et. Mgr. Jakub Lysek, KPES UPOL -JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D., Katedra správního práva PF UPOL -Ing. Alena Kolářová, ELARD

11 Zapojené MAS - EChÚ

12 Harmonogram - EChÚ -Výběrové řízení / smlouva -Příprava dotazníku – konzultace (duben) -Proškolení pracovníků MAS pro kvantitativní výzkum - konzultace: 24. 4., 12.00 - Tábor 27. 4., 13.00 - Hoříněves 29. 4., 9.00 - Pozlovice 29. 4., 14.00 - Olomouc - První kulaté stoly II. - III. 2015 v rámci jednání MAS … 72 - Sběr dat pro výzkum: do konce května (min. 4 dotazníky z obce, celkem 1093 obcí) - Zpracování dat z výzkumu: VI. - IX. 2015 - Příprava skupinových rozhovorů: V. 2015 - Druhé kulaté stoly za účasti odborného týmu: VI. - IX. 2015

13 3) Metodika spolupráce obcí na platformě MAS

14 Spolupráce obcí 2005-2013: A) Období sdružování obcí - DSO - Realizace SPL (MAS) - Společné projekty více obcí resp. více MAS - Integrované projekty 2014-2020+: B) Období spolupráce obcí - Příprava strategií CLLD (PRV, OPTP) - Projekt SMOČR - PMOS - Projekt SMS EChÚ - Participace na přípravě ITI, příp. IPRÚ

15 Vize MAS 2014+ MAS: 1) platforma spolupráce různých subjektů 2) facilitátor propojování sektorů V+P+N (dotační poradenství: OPŽP, OP PIK, PRV) 3) aktivátor spolupráce obcí 4) dotační agentura (SCLLD) Nové cíle spolupráce obcí na platformě MAS: 1) Integrované projekty (IROP, OP ZAM, CLLD, ITI) 2) Řešení nezaměstnanosti a podpora podnikání 3) Animace školství v regionu (OP VVV) 4) Efektivní chod úřadů (vlastní zdroje) (řešení spolupráce obcí na platformě MAS)

16 Harmonogram akce TémaKdoTermín 1 - Studie UPOL TIMA XI. 2 - Metodika2A – celková SMARV Metodika: Průběžné verze květen-listopad 2B – Dodatky MAS SMARV Metodika pro MAS: duben (oběžník č. 12) Zpracování MAS: květen Vzájemné konzultace: červen – červenec Pakty spolupráce obcí (PSO) SMARV Návrh: červen Schvalování MAS: září 3 – Legislativa OV XI. 4 – Publikace SMARV+ELARD VI.-IX.

17 Struktura metodiky /1 Obsah: Část A) Obecná metodika pro spolupráci obcí na platformě MAS A1/ Struktura a návaznost aktivit A2/ Definice 5 základních témat, popis působnosti obcí v těchto základních tématech A3/ Identifikace sekundárních témat mezi zapojenými MAS A4/ Rešerše místních rozvojových strategií A5/ Šetření mezi starosty (výstupy z kulatých stolů) A6/ Evaluace (1. kolo + průzkum + konzultace / ověření ve 2. kole (tato část bude mít oporu také ve studii) A7/ Soubor návrhů opatření ke zlepšení a prohloubení spolupráce obcí na platformě MAS a zásady této spolupráce Tento pracovní návrh bude upřesněn.

18 Struktura metodiky /2 Část B) Metodika dodatků strategií MAS ke spolupráci obcí 1) Karta MAS 2) Potenciál spolupráce obcí na platformě MAS 2.1) Popis dosavadní spolupráce a konkrétních příkladů 2.2) Plánovaná vize, priority či opatření ke zlepšení spolupráce obcí ve strategii MAS 2.3) Plánovaná spolupráce na základě nových podnětů z projektu SMS-EChÚ a kulatých stolů 3) Implementace spolupráce obcí ve strategiích MAS 3.1) Lidský potenciál regionu pro řešení a rozvoj spolupráce obcí 3.2) Efektivita kanceláří MAS (zřejmě spíše součást studie) 3.3) Spolupráce obcí ve struktuře strategie MAS 4) Akční plán spolupráce 5) Schvalování dodatků strategií a Paktů spolupráce v regionu Tento pracovní návrh bude upřesněn.

19 Příklad karty MAS /1

20 Příklad karty MAS /2

21 A7 – Návrh „šablon“ 1/ Svazek obcí s působností na území celé MAS 2/ Soustava smluvních vztahů několika obcí v MAS 3/ Dotační poradenství MAS samosprávám 4/ Servis MAS prostřednictvím zajištění služeb veřejné správy pro malé obce 4A) Legislativní poradenství 4B/ Společné právní služby pro veřejnou správu 4C/ Další služby pro obyvatele v regionu MAS 5/ Servis MAS prostřednictvím přímého zajištění veřejné správy pro malé obce 5A/ Společné účetní služby pro více malých obcí prostřednictvím zaměstnance 5B/ Animace školství prostřednictvím zaměstnance MAS 5C/ Zajištění nabídky koordinace zaměstnanosti Tento pracovní návrh bude upřesněn.

22 B5 – Pakt spolupráce Schvalování dodatků strategií MAS o spolupráci obcí na platformě MAS a Paktů spolupráce v regionu MAS se bude dít ve dvou rovinách: A) Projednání na kulatých stolech B) Schválení nejvyšším orgánem MAS - ten bude nutně schvalovat finální verzi strategie SCLLD (rozšířené o implementační část a finanční plány) a také tzv. IAPRÚ (resp. Programové rámce)

23

24 Jsme z venkova, pracujeme pro venkov. Pomůžeme získat peníze na vaše projekty! Tomáš Šulák Středomoravská agentura rozvoje venkova, o.p.s. www.smarv.cz tomas.sulak@smarv.cz tel: 775 949 142 KONTAKTKONTAKT


Stáhnout ppt "Projekt Sdružení místních samospráv ČR „MAS jako nástroj spolupráce pro efektivní chod úřadů“"

Podobné prezentace


Reklamy Google