Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽIVNOST Ohlášení živnosti Žádost o koncesi Živnost Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, Živnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽIVNOST Ohlášení živnosti Žádost o koncesi Živnost Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, Živnost."— Transkript prezentace:

1

2 ŽIVNOST Ohlášení živnosti Žádost o koncesi

3 Živnost Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. živnostenským zákonem.

4 Soustavná činnost - v případě nahodilé, nesoustavné činnosti se nejedná o provozování živnosti dle tohoto zákona. Soustavná činnost - v případě nahodilé, nesoustavné činnosti se nejedná o provozování živnosti dle tohoto zákona. Provozovaná samostatně - je třeba odlišit činnosti, které nejsou provozovány samostatně a mají charakter zaměstnaneckého poměru Provozovaná samostatně - je třeba odlišit činnosti, které nejsou provozovány samostatně a mají charakter zaměstnaneckého poměru Vlastním jménem - podnikatel (fyzická i právnická osoba) provozuje živnost pod vlastním jménem Vlastním jménem - podnikatel (fyzická i právnická osoba) provozuje živnost pod vlastním jménem Na vlastní odpovědnost - z provozování živnosti vznikají podnikateli povinnosti a práva dle příslušných zákonů Na vlastní odpovědnost - z provozování živnosti vznikají podnikateli povinnosti a práva dle příslušných zákonů Za účelem dosažení zisku - podnikatel podniká proto, aby dosáhl zisk, bez ohledu na to, zda tohoto cíle bude nakonec dosaženo či podnikatel utrží ztrátu. Za účelem dosažení zisku - podnikatel podniká proto, aby dosáhl zisk, bez ohledu na to, zda tohoto cíle bude nakonec dosaženo či podnikatel utrží ztrátu.

5

6 Živností není : provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti činnost lékařů, lékárníků, veterinářů, advokátů, notářů, znalců, auditorů, burzovních makléřů činnost lékařů, lékárníků, veterinářů, advokátů, notářů, znalců, auditorů, burzovních makléřů živností dále není činnost bank, pojišťoven, burz, pořádání loterií, hornická činnost, výroba elektřiny, zemědělství, výroba léčiv, rozhlasové a televizní vysílání, provoz jaderných zařízení živností dále není činnost bank, pojišťoven, burz, pořádání loterií, hornická činnost, výroba elektřiny, zemědělství, výroba léčiv, rozhlasové a televizní vysílání, provoz jaderných zařízení

7 Provozování živnosti Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba. Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba. Všeobecné podmínky: dosažení věku 18 let dosažení věku 18 let způsobilost k právním úkonům způsobilost k právním úkonům bezúhonnost bezúhonnost předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči uzemním finančním orgánům státu daňové nedoplatky předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá vůči uzemním finančním orgánům státu daňové nedoplatky U právnické osoby musí tyto požadavky splňovat odpovědný zástupce. U právnické osoby musí tyto požadavky splňovat odpovědný zástupce.

8 Zvláštními podmínkami provozování živnosti je odborná nebo jiná způsobilost vyžadovaná živnostenským zákonem Zvláštními podmínkami provozování živnosti je odborná nebo jiná způsobilost vyžadovaná živnostenským zákonem Pokud podnikatel /fyzická osoba/ chce provozovat živnost, pro kterou se vyžaduje odborná způsobilost, a sám tuto podmínku nesplňuje, může tak činit prostřednictvím odpovědného zástupce. Pokud podnikatel /fyzická osoba/ chce provozovat živnost, pro kterou se vyžaduje odborná způsobilost, a sám tuto podmínku nesplňuje, může tak činit prostřednictvím odpovědného zástupce.

9 Členění živností Živnosti dělíme dvěma způsoby: podle druhu činnosti podle druhu činnosti obchodní obchodní výrobní výrobní živnosti poskytující služby živnosti poskytující služby Toto dělení určuje rozsah oprávnění jednotlivých typů živností.

10 podle vzniku práva k provozování živnosti živnosti ohlašovací – právo provozovat živnost vzniká již dnem ohlášení na živnostenském úřadě živnosti ohlašovací – právo provozovat živnost vzniká již dnem ohlášení na živnostenském úřadě živnosti koncesované – právo provozovat živnost ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese / zjednodušeně řečeno po udělení souhlasu státu/ živnosti koncesované – právo provozovat živnost ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese / zjednodušeně řečeno po udělení souhlasu státu/

11

12 Živnosti ohlašovací dále dělíme podle nároků na odbornost: živnosti řemeslné – předpokladem je vyučení v příslušném oboru, nebo absolvování střední školy a doklad o praxi v oboru / min. 3 roky/ živnosti řemeslné – předpokladem je vyučení v příslušném oboru, nebo absolvování střední školy a doklad o praxi v oboru / min. 3 roky/ živnosti vázané – předpokladem je získání průkazu způsobilosti pro příslušnou činnost /např. vyhláška č. 50/1978 elektro, nebo přesně určené vzdělání + praxe/ živnosti vázané – předpokladem je získání průkazu způsobilosti pro příslušnou činnost /např. vyhláška č. 50/1978 elektro, nebo přesně určené vzdělání + praxe/ živnosti volné – nutno splňovat pouze všeobecné podmínky živnosti volné – nutno splňovat pouze všeobecné podmínky

13

14 Zánik živnosti smrtí podnikatele smrtí podnikatele zánikem právnické osoby zánikem právnické osoby výmazem zahr.osoby výmazem zahr.osoby z obchodního rejstříku z obchodního rejstříku uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění

15 Odpovědný zástupce Podnikatelům – fyzickým osobám, kteří nesplňují zvláštní podmínky provozování živnosti, umožňuje zákon podnikání prostřednictvím odpovědných zástupců. Podnikatelům – fyzickým osobám, kteří nesplňují zvláštní podmínky provozování živnosti, umožňuje zákon podnikání prostřednictvím odpovědných zástupců. Právnické osoby ustanovují Právnické osoby ustanovují odpovědného zástupce vždy. odpovědného zástupce vždy. Odpovědného zástupce je povinen ustanovit také podnikatel, který je zahraniční fyzickou osobou. Odpovědného zástupce je povinen ustanovit také podnikatel, který je zahraniční fyzickou osobou.

16 Živnostenský rejstřík Živnostenské úřady vedou údaje o podnikatelích, kteří mají vydána živnostenská oprávnění v živnostenském rejstříku. Zápisy o podnikatelích jsou rozděleny na veřejnou a neveřejnou část Živnostenské úřady vedou údaje o podnikatelích, kteří mají vydána živnostenská oprávnění v živnostenském rejstříku. Zápisy o podnikatelích jsou rozděleny na veřejnou a neveřejnou část Do veřejné části má právo nahlížet a pořizovat si opisy každý. Je zde možno zjistit například obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, IČ, předmět podnikání, provozovny atd. Do veřejné části má právo nahlížet a pořizovat si opisy každý. Je zde možno zjistit například obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, IČ, předmět podnikání, provozovny atd. Do neveřejné části může nahlédnout pouze ten, kdo prokáže právní zájem. / např. vede soudní spor s podnikatelem/ Do neveřejné části může nahlédnout pouze ten, kdo prokáže právní zájem. / např. vede soudní spor s podnikatelem/

17 Rozhodněte, zda podnikatel v daných případech splňuje charakteristiky živnosti: Rozhodněte, zda podnikatel v daných případech splňuje charakteristiky živnosti: Paní Nováková upekla koláče na svatbu své dcery. Část hostů odřekla pro nemoc účast na svatbě. Paní Nováková se rozhodla přebytek koláčů prodat. Paní Nováková upekla koláče na svatbu své dcery. Část hostů odřekla pro nemoc účast na svatbě. Paní Nováková se rozhodla přebytek koláčů prodat. Klempíř se se svým zaměstnavatelem dohodne, že vzhledem k nedostatku klempířské práce ho firma propustí, ale on bude pracovat doma v dílně a firma si u něj v případě potřeby zadá práci. Klempíř se se svým zaměstnavatelem dohodne, že vzhledem k nedostatku klempířské práce ho firma propustí, ale on bude pracovat doma v dílně a firma si u něj v případě potřeby zadá práci. Pracovník firmy vyrábějící barvy z nedbalosti zavinil havárii a únik barev do potoka, kde uhynuly ryby. Je za to zodpovědná firma nebo pracovník? Pracovník firmy vyrábějící barvy z nedbalosti zavinil havárii a únik barev do potoka, kde uhynuly ryby. Je za to zodpovědná firma nebo pracovník? Firma vyrábějící boty již druhým rokem dosahuje ztrátu. Firma vyrábějící boty již druhým rokem dosahuje ztrátu.

18 Ohlášení živnosti a žádost o koncesi Ohlášení i žádost je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) Ohlášení i žádost je možno podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT)

19 Formulář Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce Formulář lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. je volně dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz Formulář lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. je volně dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz http://www.businessinfo.cz/cz/formulare/jednot ny-registracni-formular-pro-fo/43/ http://www.businessinfo.cz/cz/formulare/jednot ny-registracni-formular-pro-fo/43/ http://www.businessinfo.cz/cz/formulare/jednot ny-registracni-formular-pro-fo/43/ http://www.businessinfo.cz/cz/formulare/jednot ny-registracni-formular-pro-fo/43/

20 V ohlášení i žádosti fyzická osoba uvádí tyto údaje: Jméno a příjmení Jméno a příjmení Státní občanství Státní občanství Bydliště Bydliště Rodné číslo Rodné číslo Provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje týkající se jeho osoby Provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje týkající se jeho osoby

21 Předmět podnikání Předmět podnikání Místo podnikání Místo podnikání Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno Datum zahájení provozování živnosti Datum zahájení provozování živnosti Datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou Datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou

22 Zdroje: http://www.businessinfo.cz/cz/zivotni-situace/zivnost-volna-fyzicka-osoba- cr/18/ http://www.businessinfo.cz/cz/zivotni-situace/zivnost-volna-fyzicka-osoba- cr/18/ http://www.ceed.cz/podnikani/Obsah_zivnost_zakon.htm http://www.ceed.cz/podnikani/Obsah_zivnost_zakon.htm http://www.businessinfo.cz/files/formulare/mpo_jrf_fo.pdf/ http://www.businessinfo.cz/files/formulare/mpo_jrf_fo.pdf/ http://www.itbiz.cz/files/zivnost.jpg http://www.itbiz.cz/files/zivnost.jpg http://www.podnikatelskyportal.cz/foto/articles/690_poker.jpg http://www.podnikatelskyportal.cz/foto/articles/690_poker.jpg http://www.podnikatelskyportal.cz/foto/articles/mid/316_titulka.jpg http://www.podnikatelskyportal.cz/foto/articles/mid/316_titulka.jpg http://www.smirice.eu/historie/zahalka/00.jpg http://www.smirice.eu/historie/zahalka/00.jpg http://i.idnes.cz/08/093/c460/JAZ20cbd0_ST_00261.jpg http://i.idnes.cz/08/093/c460/JAZ20cbd0_ST_00261.jpg http://firmy.finance.cz/newsimg/100x70/23b.jpg http://firmy.finance.cz/newsimg/100x70/23b.jpg http://www.businessinfo.cz/files/images/opu_zivn_skonceni.gif http://www.businessinfo.cz/files/images/opu_zivn_skonceni.gif http://www.businessinfo.cz/files/images/opu_zivn_deleni.gif http://www.businessinfo.cz/files/images/opu_zivn_deleni.gif http://www.isvs.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/165x132/lide- samotni/zoufalstvi-165x132.gif http://www.isvs.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/165x132/lide- samotni/zoufalstvi-165x132.gif http://www.firmazdarma.eu/images/krabicka.png http://www.firmazdarma.eu/images/krabicka.png http://www.jakpodnikat.cz/foto/pc.jpg http://www.jakpodnikat.cz/foto/pc.jpg http://www.moje-firma.cz/img/cs/img_hp_kompas.jpg http://www.moje-firma.cz/img/cs/img_hp_kompas.jpg


Stáhnout ppt "ŽIVNOST Ohlášení živnosti Žádost o koncesi Živnost Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, Živnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google