Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ o možnostech stipendijních pobytů v zahraničí pro akademické pracovníky a doktorandy Univerzity Tomáše Bati 10. října 2012, Zlín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMAČNÍ SEMINÁŘ o možnostech stipendijních pobytů v zahraničí pro akademické pracovníky a doktorandy Univerzity Tomáše Bati 10. října 2012, Zlín."— Transkript prezentace:

1 INFORMAČNÍ SEMINÁŘ o možnostech stipendijních pobytů v zahraničí pro akademické pracovníky a doktorandy Univerzity Tomáše Bati 10. října 2012, Zlín

2 Dům zahraničních služeb/ Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (DZS/NAEP)

3 KDO JSME Dům zahraničních služeb (DZS)  příspěvková organizace MŠMT  zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti školství a vzdělávání Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)  součást DZS; spravuje Program celoživotního učení (LLP)

4 CO NABÍZÍME  Zprostředkování stipendijních pobytů v zahraničí  Pomoc při získávání grantů na mezinárodní vzdělávací projekty  Propagaci českého školství v zahraničí

5 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

6 STRUKTURA LLP COMENIUS předškolní a školní vzdělávání až do úrovně ukončení středního vzdělání ERASMUS vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni LEONARDO DA VINCI odborné vzdělávání a odborná příprava GRUNDTVIG vzdělávání dospělých a celoživotní učení Průřezový program - Evropská jazyková cena Label - SVES - Eurydice - šíření a využívání výsledků v oblasti celoživotního učení Program Jean Monnet zahrnuje akce Jean Monnet a provozní granty pro evropské instituce

7 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (LLP)  národní agenturou v ČR je DZS, resp. NAEP  zapojené země 2012: členské státy EU (27), Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Turecko, Chorvatsko, Švýcarsko → 33 zemí  vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

8 Více o programu LLP: → www.naep.cz → ec.europa.eu/education/programmes/llp

9 INFORMACE O NABÍDKÁCH STIPENDIÍ KE STUDIU V ZAHRANIČÍ NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV V PŮSOBNOSTI MŠMT

10 PROGRAM INFOSEMINÁŘE 13:00– 14:00 Akademická informační agentura AKTION ČR – Rakousko CEEPUS Norské fondy a fondy EHP SCIEX-NMS-Ch-Fond na stipendia

11 AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

12 AIA Stipendijní pobyty v zahraničí ● Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro studenty a pedagogy veřejných vysokých škol ● Stipendia nabízená nadacemi, školami, ústavy aj.

13 AIA Stipendia na základě mezinárodních smluv Výběrová řízení a rozpis kvót ● Pobyty pro studenty BSP/MSP/DSP v délce až 1 akademického roku a letní jazykové kursy ● V nabídce je t.č. téměř 40 zemí světa ● Nabídka je závislá na uzavření bilaterální smlouvymezi ČR a danou zemí

14 Albánie ● Argentina ● Belgie - Francouzské společenství ● Belgie - Vlámské společenství ● Bulharsko ● Čína ● Egypt ● Estonsko ● Finsko ● Francie ● Chorvatsko ● Indie ● Itálie ● Japonsko ● KLDR ● Korejská republika ● Litva ● Lotyšsko ● Lucembursko ● Maďarsko ● Makedonie ● Malta ● Mexiko ● Mongolsko ● Německo ● Peru ● Polsko ● Portugalsko ● Rakousko ● Rumunsko ● Rusko ● Slovensko ● Slovinsko ● Španělsko ● Švédsko ● Švýcarsko ● Ukrajina ● Vietnam Albánie ● Argentina ● Belgie - Francouzské společenství ● Belgie - Vlámské společenství ● Bulharsko ● Čína ● Egypt ● Estonsko ● Finsko ● Francie ● Chorvatsko ● Indie ● Itálie ● Japonsko ● KLDR ● Korejská republika ● Litva ● Lotyšsko ● Lucembursko ● Maďarsko ● Makedonie ● Malta ● Mexiko ● Mongolsko ● Německo ● Peru ● Polsko ● Portugalsko ● Rakousko (Aktion) ● Rumunsko ● Rusko ● Slovensko ● Slovinsko ● Španělsko ● Švédsko ● Švýcarsko ● Ukrajina ● Vietnam

15 AIA Podmínky pro uchazeče o stipendium ● Nabídka je určena pro studenty veřejných vysokých škol v ČR aktivně ● Je nutné aktivně si vyhledat zahraniční VŠ v souvislosti se svým studijním oborem ● Podmínky, délka pobytu, počet míst apod. vyplývají z příslušné bilaterální smlouvy

16 AIA - Náklady Bude to stačit? ● Výše stipendia je různá pro jednotlivé země ● Obecně platí, že stipendium by mělo pokrýt životní náklady i školné ● Úhrada cestovného je ve většině případů zajištěna ze strany ČR

17 AIA - Výběrová řízení Možnost pro všechny Stipendijní místa nejsou přidělena konkrétním školám Uchazeči ze všech veřejných vysokých škol v ČR se hlásí prostřednictvím AIA výběrová komiseNominace provádí výběrová komise (zástupci zahraničního partnera a pracovníci MŠMT, případně i odborníci z dalších institucí)

18 AIA - Rozpis kvót Místa pro VŠ ● Určité počty stipendijních míst do konkrétních zemí ● MŠMT přiděluje tato místa pro daný akademický rok jednotlivým vysokým školám ● Uchazeči z těchto škol se hlásí prostřednictvím svých rektorátů rozhoduje škola ● O nominacích svých uchazečů rozhoduje škola

19 AIA – Jak se přihlásit S dostatečným předstihem ● Přihlášky se podávají v akademickém roce, který předchází roku plánované realizace stipendijního pobytu ● Termíny odevzdání přihlášek do jednotlivých zemí jsou zveřejňovány na začátku akademického roku ● Přihláškou se rozumí formulář ● Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia ● Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia doplněný o další materiály dle požadavků jednotlivých zemí

20 AIA Návrh na vyslání/ Žádost o přiznání stipendia ● Vyplňuje se elektronicky:www.zahranici-stipendium.cz ● Formulář platí pro výběrová řízení i pro rozpis kvót ● Musí být doručen vytištěný, potvrzený domovskou školou a s patřičnými přílohami

21 AIA Nabídky stipendií mimo rámec mezinárodních smluv Plná nebo částečná stipendia nabízená nadacemi, školami, ústavy aj. Kontakty na různé zahraniční vzdělávací instituce (tyto nabídky nejsou kryty stipendiem) AIA pouze zveřejňuje nabídky těchto subjektů Zájemci se informují na uvedených kontaktech

22 Adresa: Adresa: DZS – AIA Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 Kontaktní osoby: Kontaktní osoby: Mgr. Eva Jermanová Karla Benešová Email: Email: aia@dzs.cz Web: Web: www.zahranici-stipendium.cz AIA - KONTAKTNÍ ÚDAJE:

23 AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO, spolupráce ve vědě a vzdělávání

24 společný program ministerstev školství obou zemí společný program ministerstev školství obou zemí od r. 1993, nyní 5. etapa: 2010 – 2015 od r. 1993, nyní 5. etapa: 2010 – 2015 zaměřen výhradně na terciární sektor zaměřen výhradně na terciární sektor AKTION ČR – RAKOUSKO SPOLUPRÁCE VE VĚDĚ A VZDĚLÁVÁNÍ

25 PROGRAM AKTION PODPORUJE: studijní pobyty studijní pobyty projekty spolupráce projekty spolupráce mezi VŠ pracovišti obou zemí – letní jazykové a odborné školy  1-3týdenní kurzy pořádané v ČR

26 pro studenty PG studijních programů pro studenty PG studijních programů pro vysokoškolské pedagogy pro vysokoškolské pedagogy pro postdoktorandy pro postdoktorandy AKTION -TYPY STIPENDIÍ:

27 občané zemí: – EU – Evropského hospodářského prostoru – Švýcarska – zapsáni k řádnému studiu, příp. zaměstnáni na veřejné VŠ v ČR AKTION - CÍLOVÁ SKUPINA

28 AKTION SEMESTRÁLNÍ STIPENDIA Cílová skupina: Cílová skupina: – studenti PG studijních programů Účel: Účel: – Příprava disertační práce – výjimka pro studenty lékařských oborů Věková hranice: 35 let Věková hranice: 35 let Doba trvání: 1-5 měsíců Doba trvání: 1-5 měsíců

29 STIPENDIA PRO ZPRACOVÁNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE V TANDEMU Cílová skupina: studenti PG programů Cílová skupina: studenti PG programů do 35 let Účel: zpracování disertace na stejné/podobné téma Účel: zpracování disertace na stejné/podobné téma 1 student z ČR + 1 student z Rakouska 1 student z ČR + 1 student z Rakouska Doba trvání: 2x 1-5 měsíců Doba trvání: 2x 1-5 měsíců – podpora také pro školitele: max. 10 dní/semestr max. 10 dní/semestr

30 AKTION KRÁTKODOBÁ VÝZKUMNÁ AKTION KRÁTKODOBÁ VÝZKUMNÁ STIPENDIA Cílová skupina: akademičtí pracovníci Cílová skupina: akademičtí pracovníci Účel: krátkodobé výzkumné pobyty Účel: krátkodobé výzkumné pobyty Věková hranice: 35 let Věková hranice: 35 let Doba trvání: 1-3 měsíce Doba trvání: 1-3 měsíce

31 AKTION STIPENDIA PRO VŠ UČITELE Cílová skupina: VŠ učitelé Cílová skupina: VŠ učitelé Účel: výzkumné pobyty Účel: výzkumné pobyty Věková hranice: 60 let Věková hranice: 60 let Doba trvání: 1 měsíc Doba trvání: 1 měsíc

32 AKTION HABILITAČNÍ STIPENDIA Cílová skupina: postdoktorandi Cílová skupina: postdoktorandi Účel: zpracování habilitační práce Účel: zpracování habilitační práce Časová hranice: do 10 let od obhájení disertace Časová hranice: do 10 let od obhájení disertace Doba trvání: 6 měsíců Doba trvání: 6 měsíců

33 www.scholarships.at online: www.scholarships.at  nutná registrace uchazeč si individuálně zajišťuje:  doporučení pedagogů domácí VŠ  příslib přijetí od potencionálního rakouského školitele/zvací dopis rakouského partnera AKTION - ŽÁDOST O STIPENDIUM

34 na základě písemné žádosti; nekoná se pohovor výsledky výběrového řízení do 6 týdnů od podání žádosti zveřejněné na webu: www.dzs.cz písemné vyrozumění uchazečům AKTION - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

35 AKTION - STIPENDIJNÍ POBYT měsíční výše stipendia: – studenti: 940 € – VŠ pedagogové: 1.040 € – postdoktorandi: 1.200 € ubytování zajištěno přes OeAD studenti z ČR osvobozeni od poplatků za studium zpráva z pobytu

36 Studenti: 15. 3. pouze na ZS 31. 10. pouze na LS Tandem: 15. 4. VŠ pedagogové: 15. 4., 30. 11. Postdoktorandi: 15. 3. AKTION TERMÍNY PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

37 mezi VŠ pracovišti obou zemí všechny vědní obory podpora na 1 rok, možné prodloužení priority: – podpora projektů menšího rozsahu – rozvoj nové spolupráce i rozvoj stávající – zapojení vědeckého dorostu – vyhlídky na pokračování v r. programů EU AKTION - PROJEKTY SPOLUPRÁCE

38 AKTION - PODPOROVANÉ AKTIVITY spolupráce ve výuce společné zpracování skript a učebnic přednášky hostujících profesorů příprava programů pro udělování dvojích diplomů vědecké exkurze studentů spolupráce ve vědě společné bilaterální vědecké akce - sympozia, kongresy

39 AKTION – LETNÍ JAZYKOVÉ ŠKOLY Liberec společné aktivity České Budějovice výuka zpěvem

40 AKTION - PROJEKTY SPOLUPRÁCE jeden společný návrh projektu v NJ/AJ termíny pro podávání: – 15.04. – 15.09. – 30.11.

41 Adresa: Adresa: DZS – AKTION ČR – Rakousko Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 Kontaktní osoby: Kontaktní osoby: Ing. Helena Hanžlová PhDr. Martina Hamplová Email: Email: aktion@dzs.cz Web: Web:www.dzs.cz AKTION - KONTAKTNÍ ÚDAJE:

42 CEEPUS C ENTRAL E UROPEAN E XCHANGE P ROGRAM FOR U NIVERSITY S TUDIES

43 CEEPUS ● Středoevropský výměnný meziuniverzitní program zaměřený na spolupráci v rámci tematických sítí VŠ 16 zapojených zemí: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Univerzita v Prištině (Kosovo)

44 CEEPUS – CÍLOVÁ SKUPINA  STUDENT (zpravidla řádného denního studia)  Studující doktorského studijního cyklu (bez omezení délky)  UČITEL (zejména zaměstnanec VŠ na plný úvazek)  Akademičtí pracovníci/pracovnice (min. 5 pracovních dní)  Stážisty mohou NYNÍ vysílat v ČR pouze veřejné VŠ.

45 CEEPUS TYPY STIPENDIJNÍCH POBYTŮ  S tudentské semestrální pobyty v rozmezí 3 - 10 měsíců  Studentské krátkodobé pobyty kratší než 3 měsíce – min. 21 dnů pro PhD. studenty  Letní školy min. 10 dnů  Krátkodobé exkurze v rozmezí 3 – 9 dnů

46 CEEPUS TERMÍNY PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  15.6.  15.6. na ZS v rámci sítí VŠ  31.10.  31.10. na LS v rámci sítí VŠ  30.11.  30.11. na individuální mobilitu „freemovers“ na LS  prostřednictvím  prostřednictvím internetových stránek:www.ceepus.info

47 Adresa: Adresa: DZS – CEEPUS Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 Kontaktní osoby: Kontaktní osoby: Mgr. Jan Trnka Email: Email: ceepus@dzs.cz Web: Web:www.dzs.cz www.ceepus.info CEEPUS - KONTAKTNÍ ÚDAJE:

48 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP 2009 – 2014

49 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP  Norské fondy a fondy EHP přispívají k:  snižování socio-ekonomických rozdílů v Evropě  posilování bilaterálních vztahů mezi ČR a donorskými státy  donorské státy: Island, Lichtenštejnsko, Norsko  podporovaná oblast: Spolupráce škol

50 Norské fondy a fondy EHP Mobilita studentů  studenti VŠ  všechny formy a stupně studia  studijní stáže: 3 - 10 měsíců  krátkodobé výzkumné pobyty: 2 týdny – 2 měsíce

51 Norské fondy a fondy EHP Jak se zapojit? a)Přihlásit se do projektu mobilit domovské VŠ b)Individuálně podat žádost o grant na DZS/NAEP (včetně přílohy Letter of Acceptance) žádost o grant se podává anglickém jazyce

52 Norské fondy a fondy EHP Výše grantu a)V projektech mobilit Lichtenštejnsko, Norsko: 210 - 245 EUR/týden Island: 189 - 210 EUR/týden + cestovné b)Individuálně Lichtenštejnsko, Norsko: 245 EUR/týden Island: 210 EUR/týden + cestovné max. 7000 EUR v rámci Norských fondů (+ cestovné) max. 4000 EUR v rámci fondů EHP (+ cestovné) (+ cestovné)

53 Mobilita pracovníků ve vzdělávání  akademičtí pracovníci  Typy aktivit  mobilita do obdobného typu instituce  pracovní stáže pedagogů /1 týden – 6 měsíců/  konference, semináře, workshopy, jiné kurzy  stínování

54 Mobilita pracovníků ve vzdělávání Norsko, Lichtenštejnsko  Do 1 týdne: max. 1365 EUR/týden  Po 1. týdnu: max. 315 EUR/každý následující týden + cestovné Island  Do 1 týdne : max. 945 EUR/týden  Po 1. týdnu : max. 280 EUR/každý následující týden + cestovné max. 7000 EUR v rámci Norských fondů (+ cestovné) max. 4000 EUR v rámci fondů EHP (+ cestovné)

55 Norské fondy a fondy EHP Jak se zapojit? a)Přihlásit se do projektu mobilit domovské VŠ b)Individuálně podat žádost o grant na DZS/NAEP (včetně přílohy Letter of Acceptance) žádost o grant se podává anglickém jazyce

56 Další možnosti zapojení:  Projekty institucionální spolupráce  Přípravné návštěvy

57 Norské fondy a fondy EHP Harmonogram vyhlašování výzev

58 Norské fondy a fondy EHP Rozložení výzev Výzva 2012 Výzva 2013 Výzva 2014 A Výzva 2014 B Fondy EHPNO, IS, LI Norské fondyNO

59 Norské fondy a fondy EHP Jak se zapojit? a)Přihlásit se do projektu mobilit domovské VŠ b)Individuálně podat žádost o grant na DZS/NAEP žádost o grant je v anglickém jazyce

60 Další možnosti zapojení:  Projekty institucionální spolupráce  Přípravné návštěvy

61 Norské fondy a fondy EHP Výzva 2012 červen 2012zahájení programu konec října 2012první výzva prosinec 2012termín podávání grantových žádostí leden – únor 2013hodnotící proces od února 2013informování o výsledcích, podepisování grantových dohod březen 2013druhá výzva

62 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP KONTAKTNÍ ÚDAJE: Adresa: Adresa: DZS/NAEP – Norské fondy a fondy EHP Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 Kontaktní osoby: Kontaktní osoby: Mgr. Kristýna Kynclová Mgr. Kateřina Dlasková Email: Email:eeagrants@naep.cz Web: Web:www.naep.cz

63 SCIEX-NMS CH PROGRAM ČESKO-ŠVÝCARSKÉ SPOLUPRÁCE – FOND NA STIPENDIA

64 SCIEX-NMS-Ch – Fond na stipendia  Scientific Exchange Programme between the New Meber States of the EU and Switzerland nástroj na podporu výzkumu v rámci vědeckých týmů ve všech oborech bez omezení období realizace 2009-2016 (poslední výzva nejpozději 2014)  Cíle:  rozvoj vědeckých kapacit jednotlivců  posílení vědeckého pokroku a inovace ve vědě  vybudování či posílení kontaktů a sítí mezi vědeckými pracovníky a institucemi

65 SCIEX - CÍLOVÁ SKUPINA  Doktorandi ( možná délka stáže: 6-24 měsíců)  Post-doktorandi (možná délka stáže: 6-18 měsíců)  působící na oprávněných institucích v ČR  se zájmem realizovat vědec. záměr v rámci pobytu a působit v roli vědec. pracovníka na švýcarské instituci  vytvoření projektového týmu: „fellow“ – mentor na domovské instituci – mentor na hostitelské instituci

66 SCIEX – OPRÁVNĚNÍ UCHAZEČI Doktorandi: 1.ukončený magisterský stupeň studia 2. uchazeč je zapsán k doktorskému stupni studia 3. stáž je možné zahájit minimálně 1 rok od získání předchozího titulu

67 SCIEX – OPRÁVNĚNÍ UCHAZEČI Post-doktorandi: 1.ukončený doktorský stupeň studia (nebo obhajoba do února následujícího roku) 1.působí na české oprávněné instituci; 3. stáž je možné zahájit nejpozději do 5 let od získání předchozího titulu Pro informace o oprávněných institucí: www.sciex.ch.www.sciex.ch

68 SCIEX - PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI informace o programu na www.sciex.cz nebo www.sciex.chwww.sciex.czwww.sciex.ch zajištění podpory na domovské instituci u mentora/školitele oslovení potenciálního švýcarského mentora na preferované švýcarské (schválené) instituci (www.proff.ch)www.proff.ch zahájení práce na výzkumném záměru a žádosti (formuláře – F1 až F3b) odeslání žádosti prostřednictvím švýcarského mentora zprostředkovateli programu (tj. CRUS – Konference rektorů švýcarských univerzit): A) elektronicky na adresu: sciex@crus.ch B) v tištěné podobě (F-3a a F-3b) na adresu: CRUS – Sciex-3, Postbox 607 – CH-3000 Bern 9 nebo CRUS - Sennweg 2 - CH-3012 Bern

69 SCIEX TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  Datum vyhlášení výzvy: 1.9.2012  Uzávěrka pro předkládání projektů: 1.11.2012  Oznámení výsledků výběrového řízení: přelom března a dubna 2013  Možné zahájení stáží ve Švýcarsku v období: od 1. května 2013 do 31. března 2014

70 SCIEX – KONTAKTNÍ ÚDAJE: Adresa: Adresa: DZS/NAEP – SCIEX-NMS-Ch Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 Kontaktní osoby: Kontaktní osoby: Mgr. Barbora Veselá Email: Email:barbora.vesela@dzs.cz czechia@sciex.cz Web: Web:www.naep.cz www.sciex.cz

71 WEBOVÉ STRÁNKY www.dzs.cz info@dzs.cz info@dzs.cz

72 KDE SÍDLÍME Na Poříčí 1035/4 Praha 1 Tramvajová zastávka Náměstí republiky

73 Děkujeme za pozornost! www.dzs.cz


Stáhnout ppt "INFORMAČNÍ SEMINÁŘ o možnostech stipendijních pobytů v zahraničí pro akademické pracovníky a doktorandy Univerzity Tomáše Bati 10. října 2012, Zlín."

Podobné prezentace


Reklamy Google