Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní podmínky podnikání Obchodní firma Obchodní rejstřík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní podmínky podnikání Obchodní firma Obchodní rejstřík."— Transkript prezentace:

1

2 Právní podmínky podnikání Obchodní firma Obchodní rejstřík

3 Právní normy pro podnikání Obchodní zákoník Obchodní zákoník Občanský zákoník Občanský zákoník Zákoník práce Zákoník práce Zákon o konkurzu Zákon o konkurzu Zákon o živnostenském podnikání Zákon o živnostenském podnikání Celní a daňové zákony Celní a daňové zákony

4 Podnikání Je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

5 Podnikatelé podle obchodního zákoníku Podnikatel : 1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku 2. osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění živnostenského oprávnění 3. osoba podnikající na základě jiného oprávnění dle zvláštního předpisu oprávnění dle zvláštního předpisu 4. fyzické osoby provozující zemědělskou výrobu výrobu

6 Je člověk jako jednotlivec Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Způsobilost fyzické osoby k právním úkonům vzniká v plném rozsahu zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Fyzická osoba

7 Je skupina lidí, pokud splní podmínky dané zákonem Právnickými osobami jsou: a) sdružení fyzických nebo právnických osob b) účelová sdružení majetku - nadace c) jednotky územní samosprávy - obce, kraje d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon - o.p.s., s.p., Právnická osoba

8

9 Obchodní firma je název pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku je název pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení firma fyzické osoby může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání firma fyzické osoby může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání

10 firmou právnické osoby je název zapsaný v obchodním rejstříku a dodatek označující právní formu / např. s.r.o./ firmou právnické osoby je název zapsaný v obchodním rejstříku a dodatek označující právní formu / např. s.r.o./ firma nesmí být zaměnitelná firma nesmí být zaměnitelná a nesmí působit klamavě a nesmí působit klamavě k odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu k odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu u fyzické osoby stačí k odlišení uvedení jiného místa podnikání u fyzické osoby stačí k odlišení uvedení jiného místa podnikání

11 Jednání podnikatele fyzická osoba jedná osobně, případně zplnomocněný zástupce fyzická osoba jedná osobně, případně zplnomocněný zástupce za právnickou osobu jedná její statutární orgán /např.jednatel/ za právnickou osobu jedná její statutární orgán /např.jednatel/ prokura, prokurista - jedná za právnickou osobu na základě zvláštní plné moci ohlášené u obchodního rejstříku. Prokurou může být pověřena vždy jen fyzická osoba – většinou zaměstnanec. prokura, prokurista - jedná za právnickou osobu na základě zvláštní plné moci ohlášené u obchodního rejstříku. Prokurou může být pověřena vždy jen fyzická osoba – většinou zaměstnanec.

12 Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích je veden v elektronické podobě je veden v elektronické podobě rejstříky vedou soudy a jsou přístupny každému rejstříky vedou soudy a jsou přístupny každému každý podnikatel je veden ve zvláštní složce se sbírkou listin každý podnikatel je veden ve zvláštní složce se sbírkou listin

13 Do obchodního rejstříku se zapisují: a) obchodní společnosti a družstva b) zahraniční osoby c) fyzické osoby, které jsou podnikateli, když výše jejích výnosů nebo příjmů dosáhla v průměru za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období částky 120 000 000 Kč d) další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis.

14 V následujícím výčtu odlište, kdo je podnikatel: řezník pracující ve firmě Kostelecké uzeniny řezník pracující ve firmě Kostelecké uzeniny zámečník Karel Novotný, živnostník zámečník Karel Novotný, živnostník lékař pracující v soukromé praxi lékař pracující v soukromé praxi daňový poradce daňový poradce pracovník finančního úřadu pracovník finančního úřadu pracovník úřadu práce pracovník úřadu práce učitel učitel pracovník společnosti s ručením omezeným pracovník společnosti s ručením omezeným akciová společnost akciová společnost státní podnik státní podnik družstvo družstvo

15 Rozhodněte, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu: sdružení tří autodopravců sdružení tří autodopravců Karel Novotný, zámečnictví Karel Novotný, zámečnictví Panorama, stavební bytové družstvo Panorama, stavební bytové družstvo občanské sdružení Život dětem občanské sdružení Život dětem Karavela, v.o.s. Karavela, v.o.s. Propos, s.r.o. Propos, s.r.o. Strana přátel piva Strana přátel piva

16 Zdroje: www.ceed.cz www.ceed.cz Obchodní zákoník Obchodní zákoník http://www.elektropodnikpraha.cz http://www.elektropodnikpraha.cz http://www.griper.cz http://www.griper.cz http://media.novinky.cz/659/56599-top_foto2- lwahd.jpg http://media.novinky.cz/659/56599-top_foto2- lwahd.jpg http://www.globalcontrol.cz/spolecnost/ruce.jpg http://www.globalcontrol.cz/spolecnost/ruce.jpg http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/140 9-08 http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/140 9-08


Stáhnout ppt "Právní podmínky podnikání Obchodní firma Obchodní rejstřík."

Podobné prezentace


Reklamy Google