Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzita třetího věku v regionech Ing. Jan Jarolímek, Ph.D. Informační a poradenské centrum PEF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzita třetího věku v regionech Ing. Jan Jarolímek, Ph.D. Informační a poradenské centrum PEF."— Transkript prezentace:

1 Univerzita třetího věku v regionech Ing. Jan Jarolímek, Ph.D. Informační a poradenské centrum PEF

2 Cíl semináře Seznámit účastníky s: Principy Univerzity třetího věku Systémem a pravidly výuky v regionech Programem školního roku 2009/10 Naučit koordinátory: Zajistit administrativu Pracovat se systémem vzdálené výuky „e-Senior“

3 Univerzita třetího věku Univerzita X Akademie, volnočasové aktivity, … Z vysokoškolského zákona Vychází z akreditované výuky na univerzitách Součást celoživotního vzdělávání Je určena pro seniory Neslouží k pracovnímu uplatnění účastníků Absolvent nezíská akademický titul (Bc., Ing., )

4 Univerzita třetího věku Cílem U3V je Psychická a fyzická aktivizace seniorů Schopnost uplatnění v současné společnosti –Jazyk, technologie, trendy, … Navázání nových sociálních vazeb Oddálení procesu stárnutí Zlepšení kvality života Reagovat na demografický vývoj –Délka života a počet seniorů

5 Univerzita třetího věku Většina univerzit v ČR (cca 25) cca 10 000 účastníků cca 200 vzdělávacích programů až na výjimky pouze univerzitní (krajská) města Pro seniory ze zbytku území, pohybově nebo jinak omezené je nedostupná Celoplošné rozšíření „klasické“ U3V je nereálné

6 U3V v regionech Využití rozvoje informačních a komunikačních technologií Naplnění cílů U3V v regionech a pro jinak handicapované seniory Vzdálená výuka U3V –Virtuální, elektronická, multimediální, … –U3V dostupná na portálu e-Senior

7 Vzdálená výuka U3V Forma (varianta) Univerzity třetího věku –uznána Asociací Univerzit třetího věku Využití všude tam, kde není „klasická“ U3V dostupná Rozšíření stávající nabídky vzdělávacích programů „klasické“ U3V Využití všude kde je dostupný internet –Školy, knihovny, informační centra, kluby, kavárny,.. domovy Znalost práce s počítačem není podmínkou účasti.

8 Srovnání „klasické“ a vzdálené výuky U3V IndikátorPrezenční „klasická“ výukaVzdálená výuka +-+- Dostupnost Vázaná na místo a čas Neomezená místem a časem (24 x 7) KomunikaceOsobníJednorázová Průběžná, uchovaná pro další studium Neosobní Srozumitelnost Odvislá od lektora, nemožnost opakování Názornost, multi- média, opakovatelnost PřípravaRelativně rychlá Náročná časově i finančně NákladyNízké počáteční Stejné na opakování Minimální za opakování Vysoké počáteční Časová náročnost Nízká počáteční Vysoká (čas lektora je limitující faktor opakování a rozšíření Minimální na opakování Vysoké počáteční Technické zabezpečení Nezávislá Závislá, minimální vybavení Počítačová gramotnost Není potřebaRozvíjí Alespoň minimální Sociální aspektyExistujíPři skupinové výuce existují Při samostatné výuce neexistují

9 Vzdálená výuka U3V Poznatky z pilotního ověření: posluchači se velmi rychle sžili s novým způsobem vzdělávání; přestali se obávat práce s počítačem; přednášená témata je zavedla i k dalšímu sebevzdělávání s využitím internetu; vznikly nové seniorské kolektivy spojené zájmem o vzdělávání na úrovni vysokoškolské U3V posluchači si vypracovávali samostatně nebo ve skupinkách kontrolní testy ke každé přednášce, většinou to bylo 3x (max. 23x!).

10 Vzdálená výuka U3V Z čeho se skládá? Multimediální (video) přednášky –cca 40 min. video – přednáška, animace, osnova, … Studijní texty (skripta) –Přednáška v textové podobě Učební a zkouškové testy –Ověření znalostí, výběr odpovědí - 1 ze 4 Komunikace s přednášejícím –Písemné dotazy, odpověď do příští přednášky Domácí úkoly –Zpravidla krátká esej na dané téma a jejich hodnocení Neformální diskuse účastníků – ústní, písemná

11 Vzdálená výuka U3V Jak probíhá? Po semestrech (jako na univerzitě) –Zimní semestr (říjen – leden), Letní semestr (únor – květen) Společné přednášky –6 x za semestr (v pravidelných termínech po 14 dnech) –Sledování přednášky, diskuse, dotazy na přednášejícího Samostudium –Samostatně nebo ve skupinkách (dle znalosti práce s počítačem a dostupnosti internetu) – doma nebo ve „studovně“ –Opakování přednášky (po částech), studijní texty, učební testy, dotazy na přednášejícího, domácí úkoly, … Společné ukončení semestru –Tématická exkurze –Vyhodnocení semestru, předání pamětních listů

12 Vzdálená výuka U3V Jak je organizována? Účastník je studentem Celoživotního vzdělávání univerzity, obdrží studijní průkaz Studium trvá 6 semestrů (3 roky), možnost začít kdykoliv začátkem semestru, Každý semestr jeden samostatný předmět, dle výběru konzultačního střediska Pro získání certifikátu o absolvování je nutné splnit studijní podmínky –Účast na společných přednáškách (v semestru 4 ze 6) –Odevzdané úkoly –Zpracované testy (min. na 80%)

13 Vzdálená výuka U3V Jaké technické vybavení? Internet –Pro sledování přednášek – rychlost / spolehlivost spojení, možno řešit provizorně zasláním přednášky na DVD –Pro další práci (testy, texty, komunikace) i nižší kvalita spojení Zobrazení přednášky –dle velikosti skupiny – velký monitor, promítání, … Ozvučení –dle velikosti místnosti – běžné reproduktory Ideálně počítače s internetem pro samostatnou práci

14 Vzdálená výuka U3V Kdo ji zajišťuje? Tvůrci přednášek –Výroba vzdělávacích materiálů (přednášky, testy, …) –Univerzity: ČZU, UK, MZLU, SUO, … Portál „e-Senior“ –Technické zajištění - dostupnost materiálů a komunikace –Administrativní zajištění –Nyní zajišťuje Česká zemědělská univerzita v Praze Konzultační středisko –Zajištění výuky v regionu

15 Konzultační středisko Zajištění výuky v regionu Smluvní zajištění činnosti –Dodržení pravidel, autorská práva, financování –Právnická osoba – sdružení, o.p.s., obec, škola, s.r.o., … Organizační a administrativní činnost –Zajištění místa, techniky –Zapojení seniorů –Evidence seniorů Koordinátor univerzity třetího věku – klíčová osoba –Hlavní podmínka úspěšného průběhu

16 Koordinátor U3V –Klíčová osoba, organizátor, patron, … Lidská tvář Univerzity třetího věku –Vytvoření atmosféry skupiny –Komunikace se seniory –Pomoc seniorům (technická, s učením, tisk materiálů, …) Kdokoliv kdo má zájem a schopnost pracovat se seniory Ideálně senior, který okolo sebe vytvoří studijní skupinu Technické, organizační a administrativní schopnosti Počítačová gramotnost

17 Vzdálená výuka U3V Co se studuje? Semestr na zkoušku (nezapočítává se do doby studia) –Astronomie Studijní program „Svět okolo nás“ – 6 semestrů –Vývoj informačních technologií (od ZS 2009/10) –Podpora rozhodování a řízení (od ZS 2009/10) –Lesnictví (od ZS 2009/10) –Evropská unie (od LS 2009/10) –Využití informačních technologií (od LS 2009/10) –Připravují se témata z oblasti lidského zdraví, ekonomiky domácnosti, zahrady, kultury, politiky, historie a další. Prémiové přednášky

18 Vzdálená výuka U3V Financování Nezisková aktivita Senioři nejsou cílovou skupinou evropských fondů Doposud financování z rozvojového grantu Asociace U3V Podpora regionů a měst Sponzoring Účastnické poplatky (cca 200 Kč za semestr) –Nezahrnují exkurze a tištěné materiály –Tvorba přednášek (40%), Zpřístupnění výuky (20%), Konzultační středisko (40%) –Možnost zřeknutí se podílu z poplatků

19 Vzdálená výuka U3V Jak začít? Zájem o aktivní život seniorů Získat potřebné informace Vyškolení koordinátora Možnost vyzkoušení vzdálené výuky U3V –Jeden semestr na ověření a osvojení výuky Smluvní zajištění Zajištění zázemí, zapojení seniorů, výběr kurzu a je to, začínáme

20 Dotazy k první části.

21 Obsah Administrativa VU3V Práce s portálem e-Senior Organizace semestru Průběh výuky

22 Administrativa VU3V Zapojení konzultačního střediska První zkušební semestr –Možnost, nemusí být, smlouva může být ihned –Ověření a osvojení výuky –Kurz Astronomie (4 přednášky a ukončení) –Pouze ústní dohoda (Ing. Nehodová), žádné finance „Plnohodnotná“ výuka –Smlouva o spolupráci

23 Administrativa VU3V Smlouva o spolupráci Právnická osoba –Sdružení, o.p.s., obec, škola, s.r.o., … –Může zastřešit více míst Zahrnuje –Možnost používání materiálů (autorská práva) –Dodržování zásad (administrativa, organizace, …) –Odpovědné osoby, koordinátor, způsob komunikace –Rozdělení financí (40 - 20 - 40) Podpis v (od) září 2009

24 Administrativa VU3V Zapojení účastníka (seniora) Organizuje konzultační středisko Vyplnění papírové „Přihlášky“ –Jméno a příjmení, bydliště, dat. narození, podpis –E-mail (možnost na středisko, koordinátora) –Dotazník – info o zájmech Odeslání Ing. Nehodové Všechna střediska, vč. zkušebního semestru

25 Administrativa VU3V Zapojení účastníka (seniora) ! pouze pro konzultační střediska se smlouvou ! Na základě přihlášky obdrží průkaz Celoživotního vzdělávání Platí 6 semestrů Nové přihlášky vždy na počátku semestru Po ukončení 6 semestrů (zapsáno v průkaze) získá certifikát o absolvování

26 Práce s portálem e-Senior Přihlášení do portálu e-Senior Středisko na základě smlouvy nebo dohody Účastník na základě přihlášky Uživatelské jméno a heslo zasláno e-mailem www.e-senior.cz/vu3v

27

28

29

30 Práce s portálem e-Senior Je nutné poskytnout: Informace o konzultačním středisku Harmonogram výuky v konzultačním středisku Konzultační středisko využije především: Seznam účastníků –na základě přihlášek vloží Ing. Nehodová Přístup k výuce, spuštění přednášek a dalších částí výuky

31 Práce s portálem e-Senior Možnost vyzkoušení: Adresa:www.e-senior.cz/vu3vwww.e-senior.cz/vu3v Uživatelské jméno:demo Heslo:demo

32 Organizace semestru Výběr kurzu Stanovení termínů přednášek Stanovení účastnického poplatku –Základní cca 200 Kč vč. DPH za semestr (nezahrnuje exkurze, tisk, občerstvení, další služby) –40 – 20 – 40 (80 Kč – 40 Kč – 80 Kč) –Rozhodnout (dojednat) zřeknutí se poplatku Vnitřní organizace –Koordinátor, asistenti, … –Místnost, klíče, technika, otevírací doba, … –Dostupnost techniky pro samostudium, tisk materiálů, …

33 Organizace semestru Výběr kurzu pro zimní semestr 2009/10 Semestr na zkoušku –Astronomie – 4 přednášky a exkurze Sluneční hodiny I. Sluneční hodiny II. Velcí astronomové Evropy I. Velcí astronomové Evropy II. ? Exkurze vč. předání Pamětních listů

34 Organizace semestru Výběr kurzu pro zimní semestr 2009/10 Studijní program „Svět okolo nás“ Celkem 6 semestrů Každý semestr výběr z nabídky dostupných kurzů (1 semestr – 1 středisko – 1 kurz) Zimní semestr 2009/10 (od října 2009) –Vývoj informačních technologií –Podpora rozhodování a řízení –Lesnictví

35 Organizace semestru Vývoj informačních technologií –Historie počítačů –Historie Internetu –Internetové vyhledávače –E-obchod –Sociální sítě –Veřejná správa a počítače –? Exkurze vč. předání Pamětních listů

36 Organizace semestru Podpora rozhodování a řízení –Teorie hromadné obsluhy –Plánování a řízení projektů –Rozhodování –Vícekriteriální analýza variant –Okružní dopravní problém –Teorie her –? Exkurze vč. předání Pamětních listů

37 Organizace semestru Lesnictví –Lesnictví I. –Lesnictví II. –Základy lesní těžby a soustřeďování dříví –Pilařské zpracování dřeva –Les a voda –Ochrana lesa –? Exkurze vč. předání Pamětních listů Účastníkům pilotního ověření bude po doplnění dvou přednášek semestr uznán do řádného studia

38 Organizace semestru Stanovení termínů přednášek (Harmonogram výuky) Univerzitou bude stanoven týden ve kterém budou přednášky probíhat –Např. v týdnu od 5.10. (tj. 41. týden) a následně každý lichý týden Konzultační středisko si dle svých potřeb vybere konkrétní termín (pondělí až pátek lichého či sudého týd.) –Např. úterý od 14 hod., tzn. první přenáška bude v úterý 6.10. a následně každé liché úterý Termín exkurze a ukončení semestru je stanoven na základě dohody se středisky univerzitou

39 Průběh výuky Výuka VU3V zahrnuje Společné přednášky –6 x za semestr (v pravidelných termínech po 14 dnech) –Sledování přednášky, diskuse, dotazy na přednášejícího Samostudium –Samostatně nebo ve skupinkách (dle znalosti práce s počítačem a dostupnosti internetu) – doma nebo ve „studovně“, dle možnosti s koordinátorem (asistentem, …) –Opakování přednášky (po částech), studijní texty, učební testy, dotazy na přednášejícího –Domácí úkoly – krátká esej na dané téma, hodnocení esejí – 1x za semestr

40 Průběh výuky Ideální průběh společné přednášky Opakování minulé přednášky (odpovědi na dotazy, sekvence přednášky, testy) Nová přednáška (cca 40 min.) Diskuse, sekvence přednášky a formulace dotazů Celkový čas 60 – 90 min. ! Organizuje koordinátor !

41 Průběh výuky Dostupnost výuky Na portálu e-Senior po přihlášení

42

43

44

45

46 Děkuji za pozornost Ing. Jan Jarolímek, Ph.D. jarolimek@pef.czu.cz Ing. Klára Nehodová nehodova@pef.czu.cznehodova@pef.czu.cz, tel.: 224 382 350


Stáhnout ppt "Univerzita třetího věku v regionech Ing. Jan Jarolímek, Ph.D. Informační a poradenské centrum PEF."

Podobné prezentace


Reklamy Google