Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 5. jednání Národního kulatého stolu k maturitní zkoušce 14. ledna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 5. jednání Národního kulatého stolu k maturitní zkoušce 14. ledna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:"— Transkript prezentace:

1 1 5. jednání Národního kulatého stolu k maturitní zkoušce 14. ledna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 Připravovaná novela školského zákona 1.Český jazyk a literatura Sjednocení podmínek hodnocení písemných prací z ČJL a z cizích jazyků od školního roku 2016/2017. 2.Cizí jazyky Zkouška bude povinná v jedné úrovni pro všechny obory vzdělání s MZ (B1 dle SERRJ). 3.Matematika Zkouška bude povinná pro všechny obory vzdělání, které tuto povinnost budou mít stanovenu v Rámcovém vzdělávacím programu.

3 3 Připravovaná novela školského zákona 4.Nepovinné zkoušky ve společné části MZ Od 2017 Matematika+. Od 2019 Cizí jazyk+ (v úrovni B2 dle SERRJ). 5.Profilová část MZ U těch oborů, které nebudou mít 3 povinné zkoušky ve společné části MZ, budou mít 3 povinné zkoušky v profilové části MZ.

4 4 Obory vzdělání, u kterých se předpokládá povinná zkouška z matematiky od roku 2019 Seznam oborů byl všem rozeslán Předpokládáme 2 vlny revizí RVP Počet hodin matematického vzdělávání navýšit u vybraných oborů na 10 (dle Katalogu požadavků) – do března 2015 Ukotvit povinnost 3 zkoušek ve společné části MZ nebo v profilové části MZ - jaro 2016

5 5 Obory vzdělání, u kterých se předpokládá povinná zkouška z matematiky od roku 2019 Hrubý přehled v absolutních číslech maturantů na základě podkladů od CZVV – přihlášení k řádnému termínu SČ MZ jaro 2015: obory s plánovanou MAT od 2019 cca 58 tis. obory s plánovanou MAT od 2022 cca 24 tis. obory bez MAT (sk. 82) cca 3 tis. celkem k SČ MZ jde cca 85 tis. V roce 2019 by dle předpokladů maturovalo povinně z MAT už necelých 70 % maturantů z populačního ročníku.

6 6 CZVV – Český jazyk a literatura Mgr. Gabriela Baumgartnerová

7 7 CZVV – cizí jazyky Mgr. Táňa Veselá

8 8 Matematika Změny v Katalogu požadavků SČ MZ od 2014/2015 Část A – Kompetence - Osvojení matematických pojmů a dovedností -na základě reálné situace sestavit výraz s proměnnými; Část B – Tematické okruhy 1. Číselné obory - rozlišit čísla soudělná a nesoudělná; užít dekadický zápis čísla; řešit praktické úlohy s mocninami s přirozeným exponentem a odmocninami. 2. Algebraické výrazy - určit definiční obor výrazu; užít pojmy člen, koeficient, stupeň mnohočlenu; provádět umocnění dvojčlenu pomocí vzorců. 3. Rovnice a nerovnice – přidány celé Algebraické rovnice a nerovnice; řešit lineární rovnice v součinovém a podílovém tvaru a jejich soustavy.

9 9 Matematika Změny v Katalogu požadavků SČ MZ od 2014/2015 Část B – Tematické okruhy 4. Funkce – užít argument funkce; používat graf funkce včetně jeho názvu; sestrojit část grafu pro hodnoty proměnné z dané množiny, určit hodnoty proměnné pro dané hodnoty funkce; přiřadit předpis funkce ke grafu funkce a opačně; určit z grafu funkce intervaly monotonie a bod, v němž nabývá funkce extrému; užít definici logaritmické funkce; užít definici logaritmu, věty o logaritmech, řešit jednoduché exponenciální a logaritmické rovnice, užít logaritmování exponenciální rovnice; užívat vlastností a vztahů goniometrických funkcí při řešení jednoduchých goniometrických rovnic.

10 10 Matematika Změny v Katalogu požadavků SČ MZ od 2014/2015 Část B – Tematické okruhy 5. Stereometrie - užít polohové a metrické vlastnosti v hranolu. 6. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika – rozpoznat variace s opakováním; užít pojmu hodnota statistického znaku; určit percentil.

11 11 Profilová maturitní zkouška Mgr. Petra Pátková petra.patkova@msmt.cz

12 12 Diskusní otázky Existují zásadní důvody, proč některý z navržených oborů vzdělání by neměl mít povinnou maturitní zkoušku z matematiky? (Seznam navrhovaných oborů vzdělání je přiložen k pozvánce.) Odpovídají navrhované nepovinné předměty ve společné části maturitní zkoušky (Matematika+, Cizí jazyk+) skutečným potřebám středních a vysokých škol? Shrnutí …

13 13 Děkujeme za pozornost. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz


Stáhnout ppt "1 5. jednání Národního kulatého stolu k maturitní zkoušce 14. ledna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:"

Podobné prezentace


Reklamy Google