Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TISKOVÁ KONFERENCE Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CZVV - CERMAT 25. března 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TISKOVÁ KONFERENCE Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CZVV - CERMAT 25. března 2013."— Transkript prezentace:

1 TISKOVÁ KONFERENCE Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CZVV - CERMAT 25. března 2013

2 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013 PŘIHLÁŠKY

3 K jarnímu termínu je přihlášeno celkem 99 933 žáků, z toho: -ke společné části MZ 98 082 žáků a -z nich si alespoň jednu nepovinnou zkoušku přihlásilo 904 žáků. K povinné zkoušce je přihlášeno: -92,3 % v řádném termínu, - 7,5 % v opravném termínu -a 0,3 % v náhradním termínu. Maturitní zkouška se bude konat v 1309 zkušebních místech v celkem 1191 školách.

4 Z celkového počtu přihlášených k povinné zkoušce společné části MZ má přihlášeno 93,17 % dvě zkoušky a 6,83 % jednu zkoušku.

5 Z těch, kteří mají přihlášeny dvě zkoušky (91379 žáků) má 60,6 % přihlášen český jazyk a literaturu společně s cizím jazykem a 39,4 % Český jazyk a literaturu společně s matematikou.

6 Kód dílčí zkoušky Termín Celkový součet náhradníopravnýřádný AJ-DT-Z 594524642246933 AJ-PP-Z 516454642247118 AJ-UZ-Z 816014642247104 CJ-DT-Z 895299050791125 CJ-PP-Z 9610709050791673 CJ-UZ-Z 1739689050791648 FJ-DT-Z 3222225 FJ-PP-Z 1222223 FJ-UZ-Z 2222224 MA-DT-Z 5942573536239678 NJ-DT-Z 1434863866748 NJ-PP-Z 1548463866885 NJ-UZ-Z 1920963866614 RJ-DT-Z 51216521669 RJ-PP-Z 52016521677 RJ-UZ-Z 61116521669 SJ-DT-Z 4183187 SJ-PP-Z 9183192 SJ-UZ-Z 1183184 Kód dílčí nepovinné zkoušky Celkový součet AJ-DT-Z351 AJ-PP-Z351 AJ-UZ-Z351 FJ-DT-Z8 FJ-PP-Z8 FJ-UZ-Z8 MA-DT-Z438 NJ-DT-Z92 NJ-PP-Z92 NJ-UZ-Z92 RJ-DT-Z21 RJ-PP-Z21 RJ-UZ-Z21 SJ-DT-Z7 SJ-PP-Z7 SJ-UZ-Z7 Počet přihlášených povinných dílčích zkoušek Počet přihlášených nepovinných dílčích zkoušek

7 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013 TERMÍNY, PODPŮRNÉ A DOPROVODNÉ AKTIVITY

8 Termíny Písemná část společné části MZ bude probíhat od 2. 5. 2013 do 9. 5. 2013. Ústní zkoušky proběhnou od 16. 5. 2013 do 10. 6. 2013. Profilová část může probíhat od 1. 4. 2013 do 10. 6. 2013 v režii školy. Zadání Příprava zadání zkoušek byla zahájena koncem léta 2012. Přípravě zadání předcházela příprava testových úloh zahrnující u každé nakoupené úlohy věcnou a jazykovou revizi, expertní posouzení nebo pretesty a finální parametrizaci. Každý test prošel posouzením v předmětové komisi a následně tzv. předvýrobní validační komisí složené z metodiků, předmětových koordinátorů a minimálně dvou externích specialistů. Teprve po kladném stanovisku komise je zadání uvolněno do výroby.

9 Výsledky Po ukončení testování proběhne statistická analýza a finální ex-post validace testů a jednotlivých úloh. Cílem ex-post validace je identifikace problémových úloh a expertní posouzení jejich validity. Členy ex-post validační komise jsou metodici a koordinátoři a externí specialisté. Výstupy ex-post validační komise budou zveřejněny spolu se složením validačních komisí. Stejně tak budou zveřejněna zadání a klíče správných řešení. CERMAT připravuje strukturu agregovaných anonymizovaných výsledků a anonymizovaných dílčích výsledků, které zpřístupní veřejnosti po jejich schválení MŠMT. Cílem je nabídnout veřejnosti ucelený přehled o výsledcích a eliminovat neprofesionální snahy o prezentaci výsledků bez znalosti kontextu.

10 Informační podpora Stránky www.novamaturita.cz – 70 tis. unikátních návštěvníků měsíčněwww.novamaturita.cz Oficiální facebookový profil Udělám maturitu – 37 tis. fanoušků Na základě zkušeností z uplynulých let vydal CERMAT: -příručku obsahující praktické rady a doporučení, jak postupovat a na co se zaměřit při psaní písemné práce z českého jazyka, -metodické příručky k písemným pracím z jednotlivých cizích jazyků, které jsou zdarma ke stažení na internetových stránkách a v průběhu března byly v tištěné podobě distribuovány do škol - tři tematická čísla Maturitního zpravodaje zaměřená na všechny předměty společné části maturitní zkoušky. - V polovině dubna vyjde 19. číslo Maturitního zpravodaje, ve kterém najdou maturanti důležité souhrnné informace a doporučení.

11 Na duben je připraveno vydání Průvodce maturitní zkouškou ve dvou verzích - pro žáky a pro školy. Všechny tyto publikace jsou nebo budou v době vydání k dispozici zdarma ke stažení na stránkách www.novamaturita.cz. www.novamaturita.cz 25. 3. 2013 - zveřejnění ilustračních testů a zadání písemných prací na webových stránkách Školám byly tyto dokumenty zpřístupněny 18. 3. 2013 prostřednictvím IS CERTIS. Školy tak měly možnost provést nácvik se svými žáky zcela ve své režii zdarma. Aktualizační odborná příprava centrálních hodnotitelů cizích jazyků

12 Typ seminář počet přihlášených účastníků počet seminářů Semináře pro pracovníky České školní inspekce832 Semináře pro Odbory školství krajů362 Konzultační semináře k písemné práci z českého jazyka a literatury115956 Konzultační semináře k písemné práci z anglického jazyka47634 Konzultační semináře k písemné práci z francouzského jazyka91 Konzultační semináře k písemné práci z německého jazyka25019 Konzultační semináře k písemné práci z ruského jazyka749 Konzultační semináře k písemné práci z španělského jazyka102 Konzultační semináře k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury33418 Konzultační semináře k ústní zkoušce z anglického jazyka28116 Konzultační semináře k ústní zkoušce z francouzského jazyka141 Konzultační semináře k ústní zkoušce z německého jazyka16712 Konzultační semináře k ústní zkoušce z ruského jazyka374 Konzultační semináře k ústní zkoušce ze španělského jazyka152 Konzultační semináře pro management škol1 21851 Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí95739 Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře54740 Celkový počet5667308 Realizované podpůrné konzultační semináře

13 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2013 PŘEZKUMNÁ ŘÍZENÍ

14 ZAMÝŠLENÁ OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTI Z PŘEZKUMŮ 2011 A 2012 CERMAT 15. 5. 2013 zveřejní validační protokol, který bude mimo jiné obsahovat: MŠMT zveřejní nejpozději 15. 5. 2013 informativní text pro žadatele o přezkoumání maturitní zkoušky, který bude mimo jiné obsahovat:  informaci, kam žádost poslat (didaktický test na MŠMT; ostatní zkoušky krajské úřady podle sídla školy)  konečný termín pro podání žádostí na MŠMT (konečné termíny pro podání žádostí o přezkoumání ostatních zkoušek stanovují příslušné krajské úřady)  způsob uplatnění práva osoby konající maturitní zkoušku nahlédnout do originálů didaktických testů a písemných prací uložených ve školách  popis průběhu přezkumů didaktických testů  informaci o způsobu řešení organizačních incidentů (nedodržení časového limitu na konání zkoušky; nedostatečný počet pomůcek; hluk v učebně apod.)  výsledky validačního procesu včetně vyjádření validační komise k souladu zadání s katalogy požadavků a rámcovými vzdělávacími programy  přijatá opatření CZVV k závěrům validační komise  klíče správných řešení  profesní složení validační komise

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "TISKOVÁ KONFERENCE Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CZVV - CERMAT 25. března 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google